• Zostań Mistrzem Kaligrafii

     • Zapraszamy do udziału w Konkursie Pięknego Pisania-

      o „Pióro Wójta”

       

      W czasach komputerów, e-maili i sms’ów coraz bardziej zanika pisanie odręczne. Można zauważyć, że uczniowie coraz częściej mają problemy z poprawnym pisaniem we własnym języku. Badania naukowe potwierdzają, że ci którzy pracują nad charakterem swojego pisma wzmacniają umiejętność koncentracji, są bardziej kreatywni i osiągają lepsze wyniki w nauce. Stąd idea zorganizowania Konkursu Pięknego Pisania o „Pióro Wójta”.

       

       

      REGULAMIN  SZKOLNEGO KONKURSU PIĘKNEGO PISANIA –

      o „Pióro Wójta”

       

      Cele konkursu:

      • motywowanie do pracy nad własnym charakterem pisma,
      • rozwijanie wrażliwości na piękno języka ojczystego,
      • zachęcenie uczniów do odręcznego pisania oraz przestrzegania zasad poprawności gramatycznej i ortograficznej,
      • doskonalenie umiejętności kształtnego, proporcjonalnego, czytelnego i estetycznego pisania,
      • rozpowszechnianie wśród uczniów sztuki kaligrafii, czyli sztuki pięknego pisania,
      • wyróżnienie osób o najładniejszym charakterze pisma.

       

      1. Konkurs adresowany jest do uczniów z klas I-III.

      2. Zadaniem uczniów jest piękne i poprawne przepisanie zaproponowanego fragmentu tekstu na kartce w dwie linie- długopisem nieścieralnym.

      Oto tekst do przepisania, proszę wejść w poniższy plik:

      Tekst_Konkursu_Pieknego_Pisania.docx

      3. Podpisane prace (imię, nazwisko, klasa) należy  dostarczyć
      w koszulce, do sekretariatu szkoły, w terminie do 16 kwietnia 2021 r.

      4. Komisja konkursowa  podczas oceny prac będzie uwzględniała:

      -  pisanie w liniaturze,

      - właściwe łączenie liter,

      - równomierne położenie, pochylenie liter,

      - stosowanie właściwych odstępów między wyrazami,

      - ogólne wrażenie estetyczne,

      - czytelność, prawidłowe rozmieszczenie tekstu,

      - poprawność ortograficzną i interpunkcyjną.

      5. Na laureatów konkursu czekają atrakcyjne nagrody i statuetka Mistrza Kaligrafii z tytułem „Pióro Wójta”, które zostaną wręczone podczas apelu podsumowującego konkursy szkolne.  

      6.Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie szkoły.

       

      Zapraszamy do udziału w konkursie!!!

       

      Organizatorzy:
      Agnieszka Pieńkowska, Halina Gleba

       

     • WIELKANOC 2021

     • Najserdeczniejsze życzenia zdrowych, radosnych, spokojnych Świąt Wielkiej Nocy, wszelkiej pomyślności i radości dla uczniów, rodziców oraz przyjaciół szkoły.                Niech nadchodzące Święta będą czasem serdecznych spotkań w gronie rodziny.         

                                                  Dyrekcja Szkoły oraz Grono Pedagogiczne