• Aktualizacja danych

  Dane z programu Zastępstwa zostały zaktualizowane
 • DOŻYWIANIE

  zupa - 21 zł

  II danie - 35 zł

  Razem - 56 zł

  Wpłacamy do 29.11.2019r. 

 • Wojewódzki Konkurs "112 RATUJE ŻYCIE".

  Wojewódzki Konkurs "112 RATUJE ŻYCIE".

   Zapraszam uczniów klas I- IV do wzięcia udziału w VII edycji Wojewódzkiego Konkursu „112 RATUJE ŻYCIE” organizowanego  przez Wojewodę Podlaskiego oraz Podlaskiego Kuratora Oświaty i Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach.

  Celem konkursu jest popularyzowanie wiedzy na temat numeru alarmowego 112 wśród uczniów szkół podstawowych województwa podlaskiego oraz propagowanie ich właściwych zachowań w sytuacjach zagrożenia życia, zdrowia, mienia lub środowiska.

   

  Warunki uczestnictwa i kryteria oceniania w konkursie:

   

  1. Wykonanie indywidualnie plakatu  (praca plastyczna).

  Plakat powinien zawierać hasło lub rymowankę promującą numer alarmowy 112.

  2. Technika pracy: rysunek kredką lub tuszem, malarstwo na papierze, grafika, kolaż, witraż,

  wydzieranka.

  3. Format pracy- A3.

  4. Kryteria oceny prac:

  Komisja konkursowa powołana przez organizatora, oceniając prace, brać będzie pod uwagę:

  - zgodność z tematyką,

  - wiedzę dotyczącą wykorzystania numeru alarmowego 112,

  - kompozycję i oryginalność ujęcia tematu,

  - estetykę prac plastycznych.

  Termin składania prac: prace należy składać do 13 grudnia 2019 r. u wychowawców klas
  I-IV  lub u koordynatora konkursu p. Agnieszki Pieńkowskiej.

  Prace konkursowe wysyła szkoła, dołączając kartę zgłoszenia każdej pracy konkursowej oraz podpisaną zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz klauzulę informacyjną.

  Zadaniem szkoły jest wybór maksymalnie 15 plakatów, najlepszych pod względem merytorycznym i estetycznym.

  Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród:

  Wręczenie nagród, dyplomów i podziękowań laureatom Wojewódzkiego Konkursu „112 RATUJE ŻYCIE” odbędzie  się  w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku,  w lutym 2020 r. podczas obchodów Europejskiego Dnia Numeru Alarmowego 112.

                                                                                                                      

                                                                                                                             Koordynator konkursu:

                                                                                                             p. Agnieszka Pieńkowska

   

 • Mistrz Ortografii 2019

  24.10.19 r. uczniowie, będący reprezentantami naszej szkoły, w składzie: Gabriela Zielińska, Radosław Pieloszczyk, Szymon Stachelek, przystąpili do eliminacji powiatowych Konkursu Ortograficznego „Mistrz Ortografii 2019”, który odbył się w Szkole Podstawowej im. Stanisława Krupki w Lemanie pod patronatem Starostwa Powiatowego w Kolnie. Konkurs weryfikował znajomość i umiejętność poprawnego posługiwania się zasadami ortograficznymi i interpunkcyjnymi przewidzianymi w programie nauczania języka polskiego w klasach IV-VIII szkoły podstawowej. Po sprawdzeniu dyktand przez komisję, czyli nauczycieli ze szkół biorących udział w konkursie, wyłoniono zwycięzców. Nasi reprezentanci – Gabriela Zielińska i Radosław Pieloszczyk – otrzymali wyróżnienia. Gratulujemy!

  Kamil Obrycki

   

 • Aktualizacja danych

  Dane z programu Plan lekcji zostały zaktualizowane
 • INFORMACJA

  Zebranie z rodzicami (ogólne) odbędzie się 19.11.2019 r. (wtorek) o godzinie 1430.

 • Spotkanie charytatywne z Krzysztofem Hołowczycem

  Organizatorem spotkania jest Zespół Szkół Powiatowych w Łysych, Starostwo Powiatowe w Ostrołęce oraz Stowarzyszenie "Czas na kulturę". Odbędzie się ono 29 października 2019 r. (wtorek) o godz. 11.30. Po spotkaniu będzie możliwość zakupu losów, które wezmą udział w losowaniu atrakcyjnej nagrody - roweru. Cały dochód ze spotkania zostanie przekazany na cel charytatywny - pomoc dla ośmioletniej Natalki. Chętnych uczniów, którzy chcieliby wziąć udział w tym interesującym i dobroczynnnym spotkaniu, proszę o zgłaszanie się do wychowawców do dnia 25 października 2019 r. (piątek). 

   

  wicedyrektor Alicja Pieloszczyk

 • Igrzyska Dzieci w Sztafetowych Biegach Przełajowych 10x800 - finał - 19.10.2019 r.

   

  1. Charubin Aleksandra

  2. Bączek Lena

  3. Mazgoła Maja

  4. Charubin Wiktoria

  5. Siwik Roksana

  6. Beczek Sylwia

  7. Zakrzewska Daria

  8. Kobryś Amelia

  9. Piankowska Julia

  10.Grudzińska Dominika

  11. Marcińczyk Kinga

  12.Stefens Amelia

  13.Rudnicka Wiktoria

   

                          Drużyna zajęła III miejsce.

   

                                                                    Nauczyciel wychowania fizycznego: E.R

 • INFORMACJA

  Uczniowie w dniu dzisiejszym tj. 21.10.2019r.,

  odbiorą suchy prowiant za 14.10.2019r.:

  za zupę – baton zbożowy

  za II danie – wafle ryżowe

 • Konkurs plastyczny "SKO-to jest to!"

  Konkurs plastyczny "SKO-to jest to!"

  Szkolna Kasa Oszczędności

  przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi
  im. ks. Jana Twardowskiego
  w Turośli organizuje
  konkurs plastyczny "SKO - to jest to!"

   

  Konkurs jest adresowany do uczniów klas I – VIII.

  Celem konkursu jest:

  - zachęcanie uczniów do systematycznego oszczędzania w Szkolnej Kasie Oszczędności,

  - uświadamianie korzyści płynących z oszczędzania.

  Zasady konkursu:

  1. Konkurs polega na przygotowaniu przez uczestnika pracy plastycznej zachęcającej
  do oszczędzania.

  2. Format pracy – A3 lub A4.

  3. Technika pracy – dowolna.

  4. Każda praca powinna zawierać imię i nazwisko autora oraz klasę.

  Kryteria oceniania:

  a) zgodność wykonanej pracy z tematem,

  b) pomysłowość,

  c) estetyka pracy.

  Prace oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych:

  a) klasy I - III (I kategoria),

  b) klasy IV - VIII (II kategoria).

  Czas trwania konkursu.

  1. Konkurs trwa od 21 października 2019 r.

  2. Termin składania prac upływa 8 listopada 2019 r.

   

  Organizatorzy:

  Alicja Cieloszczyk

  Renata Kozłowska

  Iwona Sokołowska

   

   

   

 • UWAGA ! Zmiany w organizacji odwozów uczniów w dniu 17.10.2019r.

  Wanacja - Nowa Ruda ( odwóz tylko 1230 i 1330 )

  Krusza, Cieloszka, Charubin ( odwóz tylko 1230 i 1430 )

  Cieciory ( odwóz tylko 1335 )

 • Podsumowanie kawiarenki charytatywnej dla Mai.

  Podsumowanie kawiarenki charytatywnej dla Mai.

  W ubiegłym tygodniu, w naszej szkole odbła się kawiarenka charytatywna dla chorej Mai. Dzięki ogromnemu wsparciu rodziców, uczniów, nauczycieli  oraz wielu innych osób, akcja zakończyła się powodzeniem, a efekt końcowy przerósł nasze oczekiwania. Dzięki Waszej pomocy udało nam się zebrać aż 3143,50 zł! Zebrane pieniążki zostały już przekazane na leczenie dziewczynki.

  Wszystkim bardzo dziękujemy za wrażliwość otwierającą serca dla tych, którzy potrzebują pomocy! Za bezinteresowną chęć do czynienia dobra. Dziękujemy również w imieniu Mai i Jej rodziców. :)
   

 • Organizacja dnia 11.10.2019 r.

        Informujemy, iż w dniu 11 października 2019 r. (piątek) w naszej szkole będzie miał miejsce uroczysty apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej (początek - godz. 11.50). W tym dniu uczniów obowiązuje strój galowy. Około godziny 12.35 uczniowie odjadą autobusami szkolnymi we wszystkich kierunkach.

                                                                                                               wicedyrektor Alicja Pieloszczyk

   

 • Konkurs #OSEWyzwanie

  Konkurs #OSEWyzwanie, do którego we wrześniu przystąpiła nasza szkoła został rozstrzygnięty. Zgodnie z regulaminem do współzawodnictwa mogła przystąpić każda szkoła z miejscowości liczącej do 50 tysięcy mieszkańców.

  Wypełniliśmy zatem wniosek, zgłosiliśmy się do projektu OSE i programu mLegitymacja szkolna. Dodatkowo szkoła mogła przesłać przygotowaną specjalnie na konkurs pracę plastyczną pt. „Smart szkoła”. Pracę wykonał uczeń klasy VIII a – Radosław Pieloszczyk. Szansę na wygraną zwiększała również deklaracja zgłoszenia szkoły do programów OSE Hero oraz CodeWeek (mamy za sobą udział w kilku edycjach).  Do konkursu zgłosiło się 1606 szkół z całej Polski. Komisja Konkursowa Ogólnopolskiego Konkursu #OSEWyzwanie dokonała rozstrzygnięcia i wyróżniła 764 placówki. Podstawą do przyznania nagród była liczba punktów, które zdobyła szkoła uczestnicząca w rywalizacji konkursowej.

  7 października podczas białostockiego forum OSEregio Pan Dyrektor Andrzej Męczkowski odebrał z rąk Ministra Edukacji Narodowej  – Pana Dariusza Piontkowskiego – dyplom, potwierdzający, że znaleźliśmy się w gronie laureatów – wśród 764 szkół z kraju i 21 szkół z terenu województwa podlaskiego. Zgodnie z regulaminem konkursu jeszcze w bieżącym roku szkolnym nasza placówka otrzyma w pełni wyposażoną mobilną pracownię multimedialną (16 laptopów, z dostępem do szybkiego i bezpiecznego Internetu), dzięki której nauczyciele będą mogli prowadzić cyfrowe lekcje, a uczniowie będą korzystać z internetowych zasobów edukacyjnych.  

  Oferta Państwowego Instytutu Badawczego NASK, poza konkursem #OSEWyzwanie, obejmuje szereg niezwykle wartościowych propozycji skierowanych do uczniów, rodziców i nauczycieli. Są to między innymi: mLegitymacja szkolna, Konkurs Smartfon w Książce, OSE Hero, OSE lab, kursy, inspiracje i inne. Informacje szczegółowe dostępne są na stronie: https://ose.gov.pl/.

  Nie moglibyśmy liczyć na sukces bez otwartości, wsparcia i wymiernej pomocy ze strony Dyrekcji Szkoły oraz Informatyka Urzędu Gminy w Turośli – Pana Adama Lewandowskiego. A także naszych nauczycieli i uczniów, którzy już się zaangażowali w projekty NASK lub zamierzają to zrobić w najbliższej przyszłości.

  Bardzo serdecznie dziękuję!

  nauczyciel informatyki - Małgorzata Witkiewicz

 • WIELKIE ŚWIĘTO PROGRAMOWANIA – RUSZYŁ #CODEWEEK2019

  W bieżącym roku szkolnym Europejski Tydzień Kodowania obchodzony będzie
  w naszej szkole w dniach 7 – 10 października pod hasłem:
  „Programujemy z aplikacją PixBlocks”.

  Podczas lekcji informatyki uczniowie klas I – VIII korzystając z aplikacji PixBlocks będą rozwiązywać zadania z zakresu programowania. Zadania dostosowane do różnych grup wiekowych – od programowania blokowego do tekstowego (w języku Python).

  Chętni uczniowie zostaną zgłoszeni do udziału w międzynarodowym konkursie programistycznym dla dzieci i młodzieży „Pix Programming Challenge”.

 • INFORMACJA

  DOBROWOLNA składka na Radę Rodziców w roku szkolnym 2019/2020 wynosi 50 zł.

  Wpłat dokonujemy u Pani intendent.

 • FLUORYZACJA

  FLUORYZACJA

  W czwartek (03.09.2019 r.) odbędzie się fluoryzacja. Szczoteczki dostępne
  w sekretariacie szkoły.

 • Uczniowie w III Biegu Pamięci Rotmistrza Witolda Pileckiego w Markach

  Uczniowie w III Biegu Pamięci Rotmistrza Witolda Pileckiego w Markach

  21 września reprezentacja sportowców z naszej szkoły wzięła udział w III Biegu Pamięci Rotmistrza Pileckiego w Markach. Zawody odbyły się na malowniczo położonych trasach biegowych wokół zbiornika wodnego Meksyk w następujących kategoriach wiekowych:

  - przedszkolaka 3-6 lat

  - dziecięca  7-10 lat

  - młodzieżowa 11-14 lat

  - młodzieżowa 15-17 lat

  - główna od 18 roku życia

   

  Skład reprezentacji Szkoły :

  1.Piątek Oliwia  -   II miejsce

  2. Mazgoła Maja – III miejsce

  3. Lewandowska Oliwia -   IV miejsce

  4. Niedbała Oliwia -   V  miejsce

  5Charubin Wiktoria  - VI miejsce

  6.Zakrzewska Natalia

  7. Piankowska Julia

  8.Siwik Roksana

  9. Duda Natalia

  10.Nikola Dawidczyk – VI miejsce

  12.Bączek Lena  - II miejsce

  13.Charubin Aleksandra - I miejsce

  14. Bałdyga Artur  -II miejsce

  15.Pardo Piotr – VI miejsce

  16.Charubin Krystian

  17.Góralczyk Krystian

  18.Kulesza Paweł

  19.Kobryś Konrad

  20.Dawidczyk Adrian

  21.Możdżeń Kacper

  22.Kazański Dawid

  Zwycięzcy tegorocznych biegów otrzymali puchary i nagrody z rąk Ministra Obrony Narodowej  Pana Mariusza Błaszczaka.

   

  n-l: Ł.L

 • Mistrzostwa Szkoły o Puchar Dyrektora w Indywidualnych Biegach Przełajowych

  Wrzesień to okres zmagań na arenach lekkoatletycznych i na początku roku szkolnego biegaliśmy o miano najlepszych. Naszym hasłem wiodącym było ,, W zdrowym ciele zdrowy duch” Wyłoniliśmy mistrzów klasowych a zwycięscy otrzymali z rąk Pana Dyrektora medale i puchar. W biegach wzięło udział 140 uczniów.

   

  Klasa I                                                                              Klasa II-III

   

  1.Wiktoria Sokołowska                                           1.Amelia Zaleśna                    

  2.Ewa Krajewska                                                    2.Aleksandra Możdżeń

  3.Alicja Bałdyga                                                     3.Nikola Dawidczyk

   

  1.Antoni Aniśko                                                     1.Błażej Archacki

  2.Dominik Murach                                                 2. Tomasz Beczek

  3.Maciej Turski                                                      3. Patryk Murach

   

   

   

                                                         Klasa IV-VI                                                                     

   

  1. Wiktoria Charubin                                            1. Adrian Dawidczyk
  2. Maja Mazgoła                                                   2. Kacper Możdżeń
  3. Daria Zakrzewska                                             3. Dawid Kazański

   

                                                      Klasa VII- VIII                                                        

   

  1. Oliwia Piątek                                                     1. Artur Bałdyga
  2. Oliwia Niedbała                                                 2.Krystian Charubin
  3. Natalia Duda                                                      3. Maksymilian Cichy

   

   

   

   

   

  Nauczyciel: Ł.L

strona: