• Aktualizacja danych

  Dane z programu Zastępstwa zostały zaktualizowane
 • Dochód ze "Słodkiej Kawiarenki"

  Miło jest Nam poinformować, że dochód ze Słodkiej kawiarenki która odbyła się w Naszej szkole 16.12.2019 r. wynosi 1631,73 zł.

  Kawiarenka cieszyła się ogromnym zainteresowaniem nauczycieli, rodziców oraz uczniów za co serdecznie wszystkim dziękujemy. Zebrane pieniądze zostały przekazane na konto Rady Rodziców na potrzeby uczniów.

 • Zebranie z Rodzicami

  Zebranie z Rodzicami odbędzie się 15.01.2020 r. o godzinie 13:45.

 • Opłata za dożywianie – luty 2020 r.


  Zupa - 30 zł

  II danie - 50 zł

  Razem - 80 zł

  Wpłacamy do dnia 31.01.2020 r.

 • WESOŁYCH ŚWIĄT !

 • Organizacja dnia 19.12.2019 r.

  19.12.2019 r. ( czwartek ) odbędą się Jasełka i Wigilia Szkolna. W tym dniu zmienia się organizacja zajęć oraz odwozów. 

  1,2,3 - lekcja odbędą się bez zmian

  10:45 - Jasełka Szkolne

  11:45 - uczniowie odjeżdżają do domu

  W tym dniu obowiązuje strój galowy.

  W piątek zajęcia odbywają się zgodnie z planem.

   

 • Wigilia Kurpiowska - spotkanie opłatkowe z mieszkańcami Gminy Turośl

 • DOŻYWIANIE - styczeń 2020 r.

  Zupa - 16,50 zł

  II danie - 27,50 zł

  Razem - 44 zł

  Wpłacamy do 31.12.2019r.

 • Konkurs Plastyczny na najpiękniejszą, najciekawszą własnoręcznie wykonaną ZAKŁADKĘ DO KSIĄŻKI.

             

  Nauczyciele bibliotekarze zapraszają do wzięcia udziału
  w   Konkursie Plastycznym na najpiękniejszą, najciekawszą własnoręcznie wykonaną ZAKŁADKĘ DO KSIĄŻKI.

   

  REGULAMIN KONKURSU

  1. Celem konkursu jest:

  - Rozbudzenie zainteresowań czytelniczych oraz świadomości poszanowania książek.
  - Pobudzenie wrażliwości plastycznej i aktywności twórczej uczniów.
  - Doskonalenie sprawności manualnych.

  2. Organizator:
  Nauczyciele bibliotekarze w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego w Turośli.

  3. Uczestnicy:

  Uczniowie naszej szkoły podzieleni na grupy wiekowe:

  • Kategoria I : klasy I – III,
  • Kategoria II: klasy IV – VIII.

  4. Technika prac: dowolna- warunkiem jest, aby użyte materiały nie brudziły i nie niszczyły książek.

  5. Format (kształt) oraz tematyka zakładek:
  - Typowy dla zakładki.
  - Prace powinny mieć postać dwustronnej zakładki. Motywy zamieszczone na zakładce mają odwoływać się na  jednej stronie zakładki do tematu Świąt Bożego Narodzenia, a na drugiej stronie do treści ulubionej książki.

  6. Czas trwania konkursu:

   09.12.2019 r. -  20.12.2019 r.

  Prace należy dostarczyć do biblioteki.

  7. Zasady konkursu:

  - Każdy uczestnik może dostarczyć tylko jedną indywidualnie wykonaną pracę.
  - Wykonaną pracę należy zamieścić w koszulce z załączoną informacją zawierającą: imię i nazwisko autora okładki, klasę.
  - Prace zostaną umieszczone na wystawie w bibliotece i stają się jej własnością.

  - Przy ocenie prac komisja będzie brała pod uwagę: samodzielność wykonania, pomysłowość, różnorodność materiałów wykorzystanych do wykonania zakładki, oryginalność i estetykę.

  Dla zwycięzców  konkursu organizatorzy przygotowali nagrody.

   

  Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w styczniu, a ogłoszenie wyników, wręczenie nagród podczas apelu oraz zostanie zamieszczone na stronie szkoły.

  ZAPRASZAMY!!!

  Cecylia Paliwoda

    Agnieszka Pieńkowska

 • Konkurs językowo-plastyczny "HEALTHY CHRISTMAS DISHES"

  Zapraszamy uczniów klas 4 – 8 do wzięcia udziału w konkursie językowo -  plastycznym:

   „HEALTHY CHRISTMAS DISHES”

   

  Organizator: nauczyciele języka angielskiego w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego w Turośli.

   

  Cele konkursu:

  - rozbudzanie i rozwijanie zainteresowania uczniów tradycjami bożonarodzeniowymi w Polsce i na świecie;

  - zachęcenie uczniów do samodzielnego poszerzania wiedzy i umiejętności językowych;

  - rozbudzanie w uczniach wrażliwości międzykulturowej;

  - rozwijanie umiejętności plastycznych.

   

  Uczestnicy:

  Uczniowie klas IV – VIII

   

  Warunki uczestnictwa:

  Zadaniem uczestnika jest wykonanie pracy projektowej w języku angielskim na temat zdrowych potraw bożonarodzeniowych. Praca powinna mieć format A3.

   

  Termin składania prac: 20 grudnia 2019r.

  Prace należy przekazywać nauczycielom języka angielskiego uczącym w danym oddziale.

   

  Ocena prac i przyznanie nagród:

  Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się do dnia 10 stycznia 2020 roku. Prace oceniać będzie jury, w skład którego wejdzie zespół nauczycieli języka angielskiego. Członkowie jury w ocenach prac będą brali pod uwagę:

  - samodzielność;

  - poprawność językową i merytoryczną;

  - dobór treści (czy są istotne z punktu widzenia ucznia i dla niego zrozumiałe);

  - estetykę wykonania pracy;

  - sposób przedstawienia informacji (czy jest pomysłowy, zaskakujący, ciekawy, logiczny, ułatwiający ich zapamiętanie).

   

  Nauczyciele języka angielskiego w Szkole Podstawowej w Turośli:

  Lucyna Rogińska

  Iwona Sokołowska

 • Słodka kawiarenka

  Słodka kawiarenka odbędzie się 16.12.2019 r. od godziny 9:00.

  Dochód ze sprzedaży zostanie przekazany na konto Rady Rodziców i zostanie wykorzystany na potrzeby uczniów.

   

   

   

   

 • Pieczenie pierników

  ZAPROSZENIE

  Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych rodziców, uczniów oraz nauczycieli na pieczenie pierników, które odbędzie się w dniach     

     11-12.12.2019 r. o godz. 13:00.

   

  Proszę o zabranie:

  • desek
  • foremek
  • ozdób do pierników

   

   

   

 • Gminny Konkurs Recytatorski

  22 listopada 2019 r. uczniowie naszej szkoły, w składzie: Karolina Grala (kl. 8a), Weronika Pardo (kl. 4), Karol Musiak (kl. 7a) wzięli udział w Gminnym Konkursie Recytatorskim "Moja Ojczyzna" - 101 - rocznica Odzyskania przez Polskę Niepodległości, który odbył się w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Ptakach. Z radością informujemy, że w wyżej wymienionym konkursie Weronika Pardo otrzymała wyróżnienie, natomiast Karolina Grala zajęła I miejsce. Gratulujemy!

  Kamil Obrycki

 • Podsumowanie kawiarenki misyjnej

  Podsumowanie kawiarenki misyjnej

  Dochód z kawiarenki misyjnej wyniósł 1286,70 zł.
  Dziękujemy rodzicom i uczniom za zaangażowanie i przygotowanie słodkości, a wolontariuszom za pomoc w prowadzeniu kawiarenki.

 • Konkurs SKO "Mistrz oszczędzania"

  Szkolna Kasa Oszczędności przy Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Turośli

  organizuje konkurs:

   ,,MISTRZ OSZCZĘDZANIA 2019/2020”

   

  1. Celem konkursu jest: zachęcenie dzieci do systematycznego oszczędzania, a w szczególności:

  a).        upowszechnianie systematycznego oszczędzania i gospodarowania pieniędzmi,

  b).        propagowanie wśród uczniów członkostwa w SKO.

  2. Organizator:

  Szkolna Kasa Oszczędności  przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. J. Twardowskiego w Turośli.

  3. Termin realizacji:

  Konkurs realizowany jest od 1 grudnia 2019 roku do 15 marca 2020 roku.

  4. Zasady konkursu:

  a)         w konkursie mogą wziąć udział wszyscy członkowie SKO naszej szkoły,

  b)         udział w konkursie polega na systematycznym dokonywaniu wpłat na książeczkę SKO.

  (przynajmniej raz w tygodniu, nie mniej niż 10 zł.),

  c)         konkurs zostanie rozstrzygnięty w dwóch kategoriach:

  •          kategoria I – najaktywniej oszczędzający uczeń w SKO w okresie trwania konkursu,

  •          kategoria II – uczeń, który zaoszczędzi największą kwotę w SKO w okresie trwania konkursu,

  d)         w każdej kategorii zostaną przyznane nagrody oraz tytuł "Mistrz oszczędzania 2019/2020" za zajęcie I, II i III miejsca,

  e)         uczeń może zostać nagrodzony tylko w jednej kategorii,

  f)         na podstawie wyników opiekunowie SKO ogłoszą zwycięzcę,

  g).        informacje zostaną umieszczone na stronie szkoły,

  Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi na początku kwietnia 2020 r., a ogłoszenie zwycięzców
  i wręczenie nagród nastąpi podczas apelu.

                                                                ZAPRASZAMY!!!

   

  Opiekunowie  SKO:

  Alicja Cieloszczyk

  Renata Kozłowska

  Iwona Sokołowska

 • Wyniki konkursu plastycznego pod hasłem: „Mój przyjaciel  Miś”.

   

  25 listopada 2019 r. grupy przedszkolne obchodziły Dzień Pluszowego Misia. Tego szczególnego dnia dzieci przybyły do Przedszkola ze swoimi pluszowymi przytulankami. To właśnie z tej okazji został zorganizowany konkurs plastyczny „Mój przyjaciel Miś”. Celem konkursu było zainteresowanie dzieci literaturą o misiach, zachęcenie do wypożyczenia i przeczytania książek oraz rozwijanie wyobraźni twórczej i zdolności plastycznych. 26 listopada nastąpiło jego rozstrzygnięcie. Wszystkie prace były piękne. Komisja konkursowa wyróżniła po pięć osób z każdej grupy wiekowej.

  Osoby wyróżnione to:

  3 –latki – Nikola Bednarczyk, Lena Bączek, Kacper Sokołowski, Miłosz Grala, Izabela Turska.

  4-latki – Maja Bałdyga, Kacper Jaskólski, Kajetan Kłos, Tobiasz Skrodzki, Michalina Maria Stachelek.

  5-latki – Witold Chojnowski, Zuzanna Czerwińska, Natalia Górska, Martyna Grzymkowska, Gabriela Siwik.

  6-latki – Maciej Jurczak, Julia Malewska, Mateusz Parda, Julia Rydel, Lena Siwik.

  Wszystkie dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy i drobny upominek.

  Prace konkursowe można podziwiać na szkolnym korytarzu.

  GRATULUJEMY!!!

  Organizatorzy konkursu: Elżbieta Czerwińska, Ewa Kuliś, Marta Pupek, Karolina Rydel.

 • ORGANIZACJA ANDRZEJEK

  W dniu 28.11.2019 r. ( czwartek ) odbędzie się dyskoteka andrzejkowa.

  Organizacja w tym dniu:                                                                                                  

  klasy 0 – III – w czasie lekcji ( odpowiedzialni wychowawcy)

  klasy IV – VIII – od godziny 13.30 do 18.00

   

                                                                                          Organizatorzy: E. Rydel

                                                                                                                   R. Milewski

 • Patriotyczny Konkurs Plastyczny dla klas I – III „Polska – moja Ojczyzna”

  Patriotyczny Konkurs Plastyczny dla klas I – III „Polska – moja Ojczyzna”

  „Polska – moja Ojczyzna”

  Celem konkursu jest:

  - kształtowanie postaw patriotycznych,

  - promowanie wizerunku Polski.

  Zasady konkursu:

  1. Konkurs polega na przygotowaniu przez uczestnika pracy plastycznej.

  2. Format pracy – A4.

  3. Technika pracy – dowolna.

  4. Każda praca powinna zawierać imię i nazwisko autora oraz klasę.

  Kryteria oceniania:

  a) zgodność wykonanej pracy z tematem,

  b) pomysłowość,

  c) estetyka pracy.

  Czas trwania konkursu.

  1. Konkurs trwa od 25 listopada 2019 r.

  2. Termin składania prac upływa 6 grudnia 2019 r.

   

  Organizatorzy:

  Zespół Nauczycieli Edukacji Wczesnoszkolnej

   

   

 • Pix Programming Challenge

  Uczestnicy rozwiązują zadania konkursowe w terminie: 25 listopada godz. 9.00 - 29 listopada godz. 21.00

  POWODZENIA!

  Kody poszczególnych klas:

  https://spturosl.edupage.org/text/?text=teachers/-24&subpage=8

 • Ruszył szkolny konkurs "Mistrz ortografii"

  REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU ORTOGRAFICZNEGO

   

  Organizacja konkursu:

  1. Uczestnicy startować będą w dwóch kategoriach wiekowych: IV-VI i VII-VIII.
  2. Konkurs będzie miał formę cykliczną – raz w miesiącu odbędzie się dyktando sprawdzające znajomość pisowni z trudnościami ortograficznymi.
  3. Tekst dyktanda z lukami będzie wywieszany co 2 tygodnie w bibliotece szkolnej i na podstronie pA.Muzyk.
  4. Uczniowie piszą długopisem, nie wolno używać korektora. Błędnie napisaną literę uczniowie skreślają znakiem X i umieszczają nad nią poprawny zapis.
  5. Wszelkie nieczytelne i niejednoznaczne zapisy wyrazów, grup wyrazowych i znaków interpunkcyjnych będą interpretowane na niekorzyść piszącego, ewentualne poprawki należy nanieść przez skreślenie wyrazu błędnego i napisaniu powyżej wersji poprawnej.

   

  Sposób sprawdzania prac:

  1. Ocenie podlegać będzie zarówno poprawność ortograficzna, jak i interpunkcyjna.
  2. Każdy uczestnik wyjściowo otrzymuje 10 punktów, jednak za każdy błąd pierwszego stopnia odejmowane będą 2 punkty, zaś za błędy drugorzędne i interpunkcyjne – 1 punkt.
  3. Wyniki będą wywieszane po każdym etapie w bibliotece szkolnej.

   Pierwszy etap - w najbliższy wtorek (26.11.2019 r.).

   

  Organizatorzy

  Agnieszka Muzyk

  Cecylia Paliwoda

strona: