• Historia szkoły

    •          Początek Szkoły Podstawowej w Turośli to Carska Szkoła Podstawowa – pobudowana w roku 1870. Mieściła się ona w budynku z czerwonej cegły, który uległ całkowitemu zniszczeniu w czasie 

     I Wojny Światowej.

              Kolejne lata szkoły w Turośli przedstawiają się następująco:

     ·       1917 r.– jednoklasowa z liczbą 57 uczniów i druga jednoklasowa z liczbą 49 uczniów;

     ·       1922 r. – czteroklasowa z liczbą 141 uczniów;

     ·       1923 r. – czteroklasowa z liczbą 213 uczniów;

     ·       1924 r. – szkoła trzyklasowa z liczbą 167 uczniów;

     ·       1930 r. – szkoła dwuklasowa z liczbą 92 uczniów;

     ·       1932 r. szkoła dwuklasowa z liczbą 110 uczniów.

     Na przełomie kolejnych lat w szkole w Turośli pracowali następujący nauczyciele:

     • Stanisław Judycki 1868 rok,

     • Stanisław Witkowski 1868 rok,

     • Hilary Mocarski 1869 rok,

     • Józef Grzymkowski lata 1869 – 1870,

     • Stanisław Niedziałkowski lata 1870 – 1874,

     • Teofil Miglin lata 1874 – 1875,

     • Ludwik Spodniewski lata 1875 – 1879,

     • Józef Makswitis lata 1876 – 1877,

     • Maciej Andruszys 1879 rok,

     • Andrzej Kirtiklis 1879 rok,

     • Aleksander Gajkowski 1880 rok,

     • Jan Nowicki lata 1880 – 1884,

     • Aleksander Nikołajew 1884 rok,

     • ksiądz Julian Akielewicz 1886 rok,

     • Aleksander Doppelberg 1891 rok,

     • Pius Hrynkiewicz lata 1892 – 1895,

     • Konstanty Sosnowski lata 1896 – 1897,

     • Rudolf Małolepszy lata 1898 – 1900,

     • Walerian Majkowski lata 1901 – 1903,

     • Jan Gużys lata 1903 – 1904,

     • Marian Łabanowski lata 1904 – 1907,

     • Helena Tarnowiecka lata 1907 – 1911 i Feliks Żebrowski 1914 rok,

     • Antonina Lipińska i Stefan Lipiński – 1917 rok,

     • Kazimierz Nowosad i Rekliński – 1927 rok.

              Następnie Szkoła Podstawowa w Turośli to: Publiczna Szkoła Powszechna II Rzeczpospolitej. Był to budynek wystawiony za czasów cara, drewniany. Na początku mieścił się w nim Sąd Pokoju w Turośli. Po przeniesieniu sądu do pobliskiego Kolna  Budynku tym otworzyła swoje podboje Publiczna Szkoła Powszechna. Otrzymała ona imię Waleriana Łukasińskiego. We wrześniu 1939 roku szkołę zamieniono na kwaterę wojska niemieckiego.

            Mimo lat wojny i okupacji szkoła działała w konspiracji prowadząc tajne nauczanie. W 1941 roku budynek Szkoły Powszechnej okupant zamienił na mleczarnię. Po zakończeniu wojny okazało się, że zniszczenie budynku było bardzo duże, toteż podjęto uchwałę o budowie nowej murowanej szkoły.

              Budowę rozpoczęto w roku 1948. Inicjatorami tej budowy byli;

     - Wójt Gminy Turośl Jan Bączek s. Piotra;

     - ówczesny kierownik szkoły w Wanacji Bronisław Aniśko.

     Budowa była prowadzona na zlecenie Prezydium Powiatowej Rady Naczelnej – Wydział Oświaty w Kolnie. Kierownikiem budowy był Józef Jaszkiewicz – architekt powiatowy. Codziennie zaś budowę nadzorował Stanisław Zabłocki.

              Okres największego nasilenia prac budowlanych przypada na rok 1951, w którym wykonywano prace wewnątrz budynku, a mianowicie: szalowanie i zalewanie stropu, przygotowanie desek do układania posadzek, wstawianie futryn drzwiowych i ram okiennych, stawianie pieców kaflowych, wykonanie i w wstawianie drzwi zewnętrznych i wewnętrznych, szklenie okien.

              Budowę ostatecznie zakończono w roku 1953. Dzieci z Turośli i okolicznych wsi rozpoczęły naukę w roku szkolnym 1953/54 w budynku nowoczesnym jak na ówczesne czasy. Powstały budynek był jednopiętrowy, ze skrzydłem od strony południowej. Znajdowało się w nim 7 sal lekcyjnych, sala gimnastyczna, świetlica szkolna (pełniąca również rolę stołówki), kuchnia, łazienka, kancelaria i pokój nauczycielski. Ponadto na parterze budynku swoją siedzibę miała Gminna Biblioteka Publiczna.

     Budynek szkoły - lata 60-te XX wieku

              Rok 1984 rozpoczął się remontem kapitalnym, który trwał dwa lata. W jego wyniku zburzono piece kaflowe i założono centralne ogrzewanie, wymieniono stolarkę okienną oraz podłogi w salach lekcyjnych i w korytarzu na I-ym piętrze. Na parterze zrobiono betonową posadzkę, którą w salach lekcyjnych wyłożono wykładziną. Wewnątrz budynku powstały ubikacje dla dziewcząt i chłopców oraz personelu. Część korytarza na parterze przeznaczono na szatnie, ponieważ do tej pory właśnie z powodu ich braku dzieci nie zmieniały obuwia w szkole. Dokonano także przeróbki sali gimnastycznej zmniejszając jej wysokość tylko do kondygnacji pierwszego piętra. Parter został zaadaptowany na świetlicę (a zarazem stołówkę), kuchnię i jej zaplecze. Poprzednie pomieszczenia wyremontowano i przeznaczono na sale lekcyjne. Drobne remonty i naprawy wykonywane są w każdym roku do chwili obecnej.

     Budynek szkoły - lata 80-te XX wieku

      

             Obecnie w budynku szkolnym mieści się trzynaście izb lekcyjnych,  kompleks przedszkolny, pracownia komputerowa z dostępem do Internetu, biblioteka z Internetowym Centrum Informacji Multimedialnej, świetlica -„Leśne skrzaty”, sala gimnastyczna z zapleczem (sala do gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej, magazynek sportowy, pokój nauczyciela wychowania fizycznego). Ponadto szkoła posiada nowoczesne zaplecze kuchenne oraz dużą stołówkę.

            Dyrektorem Szkoły od 1 września 2002 r. jest Pani Małgorzata Witkiewicz, która kieruje pracą placówki do chwili obecnej. Radę Pedagogiczną tworzy wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna 
     z wykształceniem wyższym magisterskim i podyplomowym.

             Szkoła Podstawowa w Turośli na przestrzeni kolejnych lat, jak również obecnie jest ważnym ośrodkiem wiedzy i kultury dla starszych młodszych mieszkańców miejscowości.

              Podejmowane corocznie różnorodne zadania podnoszą poziom wiedzy i umiejętności uczniów oraz rozwijają właściwe postawy, uczą wzajemnej tolerancji.

     17 stycznia 2004 r. szkoła otrzymała Certyfikat Ambasadora Sportu Dzieci i Młodzieży Szkolnej Województwa Podlaskiego w uznaniu zasług w propagowaniu i rozwoju sportu szkolnego.

      

      Budynek szkoły obecnie

      

      Opracowała: p. Elżbieta Krysiak