• Nauczyciele bibliotekarze zapraszają do wzięcia udziału w konkursie plastycznym na najpiękniejszą, najciekawszą własnoręcznie wykonaną ZAKŁADKĘ DO KSIĄŻKI.

     • REGULAMIN KONKURSU

      1. Celem konkursu jest:

      - Rozbudzenie zainteresowań czytelniczych;
      - Rozbudzenie świadomości poszanowania książek;
      - Pobudzenie wrażliwości plastycznej i aktywności twórczej uczniów;
      - Doskonalenie sprawności manualnych.

      2. Organizator: Nauczyciele bibliotekarze w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego w Turośli.

      3. Uczestnicy:

      Uczniowie naszej szkoły podzieleni na grupy wiekowe:

      • Kategoria I : klasy I – III,
      • Kategoria II: klasy IV – VIII.

      4. Technika prac: dowolna- warunkiem jest, aby użyte materiały nie brudziłyi nie niszczyły książek.

      5. Format (kształt) oraz tematyka zakładek:

      - Typowy dla zakładki;
      - Prace powinny mieć postać dwustronnej zakładki;
      - Motywy zamieszczone na zakładce mają odwoływać się na  jednej stronie zakładki do tematu Świąt Bożego Narodzenia,  a na drugiej stronie do treści ulubionej książki lub promocji czytelnictwa.

       

      6. Czas trwania konkursu:

      01.12.2020 r. -  22.12.2020 r.
       

      Prace odpowiednio podpisane należy dostarczyć w wyznaczone miejsce. W szatni klas I- III,
      na parapecie ustawiony będzie  karton z napisem Biblioteka szkolna Konkurs „Zakładka do książki”.

       

      7. Zasady konkursu:

      - Każdy uczestnik może dostarczyć tylko jedną indywidualnie wykonaną pracę;
      - Wykonaną pracę należy zamieścić w koszulce z załączoną informacjązawierającą: imię i nazwisko autora okładki, klasę;
      - Prace zostaną umieszczone na wystawie w bibliotece i stają się jej własnością;

      - Przy ocenie prac komisja będzie brała pod uwagę: samodzielność wykonania, pomysłowość, różnorodność materiałów wykorzystanych do wykonania zakładki, oryginalność i estetykę;
      - Dla zwycięzców  konkursu organizatorzy przygotowali nagrody.

      Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w styczniu, a ogłoszenie wyników, wręczenie nagród  podczas apelu oraz zostanie zamieszczone na stronie szkoły.

       

      ZAPRASZAMY!!!

       

      Agnieszka Pieńkowska

      Cecylia Paliwoda