Oddziały

Godziny pracy biblioteki Czytelnictwo w roku szkolnym 2020/2021 WYDARZENIA KONKURSY FOTORELACJE Pasowanie na czytelnika Nowości w Bibliotece Szkolnej Dla Rodziców Adaptacje filmowe książek Akcja czytelnicza "Uwolnij książkę" Logo Biblioteki Szkolnej Prezentacje multimedialne Wyniki badania tempa czytania Program "Minuty czytania" ARCHIWUM                                               

KONKURSY

 

                                                 

ROK SZKOLNY 2020/2021

 

Nauczyciele bibliotekarze zapraszają do wzięcia udziału w Konkursie Plastycznym na najpiękniejszą, najciekawszą własnoręcznie wykonaną ZAKŁADKĘ DO KSIĄŻKI.

 

REGULAMIN KONKURSU

1. Celem konkursu jest:

- Rozbudzenie zainteresowań czytelniczych.
- Rozbudzenie świadomości poszanowania książek.
- Pobudzenie wrażliwości plastycznej i aktywności twórczej uczniów.
- Doskonalenie sprawności manualnych.

2. Organizator:
Nauczyciele bibliotekarze w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego w Turośli.

3. Uczestnicy:

Uczniowie naszej szkoły podzieleni na grupy wiekowe:

 • Kategoria I : klasy I – III,
 • Kategoria II: klasy IV – VIII.

4. Technika prac: dowolna- warunkiem jest, aby użyte materiały nie brudziły
i nie niszczyły książek.

5. Format (kształt) oraz tematyka zakładek:
- Typowy dla zakładki.
- Prace powinny mieć postać dwustronnej zakładki. Motywy zamieszczone na zakładce mają odwoływać się na  jednej stronie zakładki do tematu Świąt Bożego Narodzenia, a na drugiej stronie do treści ulubionej książki lub promocji czytelnictwa.
6. Czas trwania konkursu:

01.12.2020 r. -  22.12.2020 r.

 

Prace odpowiednio podpisane należy dostarczyć w wyznaczone miejsce. W szatni klas I- III, na parapecie ustawiony będzie  karton z napisem Biblioteka szkolna Konkurs „Zakładka do książki”.
 

7. Zasady konkursu:

- Każdy uczestnik może dostarczyć tylko jedną indywidualnie wykonaną pracę.
-Wykonaną pracę należy zamieścić w koszulce z załączoną informacjązawierającą: imię
i nazwisko autora okładki, klasę.
- Prace zostaną umieszczone na wystawie w bibliotece i stają się jej własnością.

- Przy ocenie prac komisja będzie brała pod uwagę: samodzielność wykonania, pomysłowość, różnorodność materiałów wykorzystanych do wykonania zakładki, oryginalność i estetykę.

- Dla zwycięzców  konkursu organizatorzy przygotowali nagrody.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w styczniu, a ogłoszenie wyników, wręczenie nagród  podczas apelu oraz zostanie zamieszczone na stronie szkoły.

 

ZAPRASZAMY!!!

 

Agnieszka Pieńkowska
Cecylia Paliwoda

 

 

Podsumowanie konkursu fotograficznego zorganizowanego przez bibliotekę szkolną "Uchwyć książkę w jesiennym klimacie"

            Serdecznie dziękujemy dzieciom i rodzicom za zaangażowanie i trud włożony w przygotowanie i przesłanie prac do konkursu fotograficznego zorganizowanego przez bibliotekę szkolną "Uchwyć książkę w jesiennym klimacie". Na konkurs wpłynęło 25 fotografii-  15 zdjęć z klas I- III i 10 zdjęć
z klas IV-VIII.  Komisja konkursowa wyłoniła następujących laureatów:

Kategoria kl. 0 - III 

I miejsce:

Wiktora Sokołowska kl. II a, Adam Męczkowski kl. III a

II miejsce:

Julia Kozłowska kl. III a

Natalia Lewandowska  kl. III b

III miejsce:

Antonina Prusinowska kl. I

Wyróżnienia:

Gabriel Gleba kl. I, Filip Turski kl. II a, Zofia Muzyk kl. II a, Ignacy Bałdyga kl. III a, Mateusz Charubin kl. III a

 

Kategoria  kl. IV - VIII 

I miejsce:

Piotr Siwik kl. V

II miejsce:

Jakub Możdżeń kl. VII b

Wojciech Bugnacki kl. V

III miejsce:

Julia Lewandowska kl. VII b

Wyróżnienia:

Patryk Charubin kl. V, Karolina Bałdyga kl. VI a, Magdalena Parda kl. VII b

GRATULUJEMY!

 

Nagrodzone prace zostały zamieszczone na gazetce ściennej przy bibliotece szkolnej. smiley

 

Wręczenie nagród  nastąpi podczas apelu podsumowującego konkursy szkolne.

WSZYSTKIM UCZESTNIKOM DZIĘKUJEMY ZA UDZIAŁ
W KONKURSIE!

 

Nauczyciele bibliotekarze:

Cecylia Paliwoda

Agnieszka Pieńkowska

Andrzej Męczkowski
 

 Zapraszamy wszystkich chętnych uczniów do udziału
w konkursie fotograficznym
„Uchwyć książkę
w jesiennym klimacie"
 

Regulamin konkursu:

1. Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów z klas I – VIII.

2. Zadaniem uczestników jest wykonanie zdjęcia nawiązującego do hasła konkursu    „Uchwyć książkę w jesiennym klimacie".

3. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedno zdjęcie.

4. Komisja konkursowa oceni prace w dwóch kategoriach wiekowych:
klasy I - III oraz IV – VIII.

5. Zdjęcie wraz z danymi (imię i nazwisko uczestnika, klasa) należy przesłać do dnia  30.10. 2020 r.  na adres mailowy: aga30-77@wp.pl lub cecylia.kolno@op.pl

6. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w listopadzie  na stronie internetowej szkoły.

7. Na zwycięzców czekają nagrody oraz dodatnie punkty z zachowania.

8. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika oraz opublikowanie pracy na stronie internetowej szkoły. 

 

Organizatorzy:

Cecylia Paliwoda

Agnieszka  Pieńkowska

Andrzej Męczkowski

 

 
 

W dniu 10.09.2020 z okazji Narodowego Czytania dla uczniów klas VIII został zorganizowany konkurs w formoie quizizz ze znajomości lektury szkolnej Juliusza Słowackiego " Balladyna".

W konkursie wzięło udział 13 uczniów z klas VIII.

Wyniki konkursu:

I miejsce : Dominika Grudzińska i Milena Trzcińska z klasy VIII B

II miejsce: Kamila Cieloszczyk, Julia Piankowska i Anna Zawalich z klasy VIII B

III miejsce Oliwia Niedbała z klasy VIII A

          Gratulacje!

                  

                                                                

 
 

ROK SZKOLNY 2019/2020

 

Szkolny Konkurs Pięknego Czytania

                                         dla uczniów klas  III

Regulamin konkursu:

Cele konkursu:

 • promocja czytelnictwa,
 • budzenie zainteresowania wartościową literaturą dziecięcą,
 • stworzenie możliwości prezentacji własnych umiejętności oraz  porównanie ich
  z umiejętnościami innych,
 • kształtowanie umiejętności pięknego czytania,
 • uczenie rywalizacji w miłej atmosferze.

Przebieg konkursu:                                            

 • w konkursie biorą udział uczniowie klas  III ( uczniowie wytypowani są przez wychowawcę – jest to  maksymalnie 5 uczniów  z każdej klasy),
 • uczestnicy konkursu zobowiązani są do przygotowania wiersza Julina Tuwima pt. „Ptasie radio”, następnie uczniowie przeczytają wybrany fragment,
 • podczas czytania ocenie podlegać będzie: płynność i bezbłędność czytania, wyrazistość
  i dykcja oraz interpretacja czytanego tekstu.

Nagrody:

 • konkurs odbędzie się 26 lutego 2020 roku ( środa) w bibliotece szkolnej,
 • ogłoszenie wyników oraz rozdanie nagród i dyplomów odbędzie się podczas uroczystego apelu.

Serdecznie zapraszamy

Organizatorzy:

Cecylia Paliwoda

                                                                                                                                                Agnieszka Pieńkowska 

 

 

 

 

 

 

Konkurs Plastyczny na najpiękniejszą, najciekawszą własnoręcznie wykonaną ZAKŁADKĘ DO KSIĄŻKI.

 

REGULAMIN KONKURSU

1. Celem konkursu jest:

- Rozbudzenie zainteresowań czytelniczych oraz świadomości poszanowania książek.
- Pobudzenie wrażliwości plastycznej i aktywności twórczej uczniów.
- Doskonalenie sprawności manualnych.

2. Organizator:
Nauczyciele bibliotekarze w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego w Turośli.

3. Uczestnicy:

Uczniowie naszej szkoły podzieleni na grupy wiekowe:

 • Kategoria I : klasy I – III,
 • Kategoria II: klasy IV – VIII.

4. Technika prac: dowolna- warunkiem jest, aby użyte materiały nie brudziły
i nie niszczyły książek.

5. Format (kształt) oraz tematyka zakładek:
- Typowy dla zakładki.
- Prace powinny mieć postać dwustronnej zakładki. Motywy zamieszczone na zakładce mają odwoływać się na  jednej stronie zakładki do tematu Świąt Bożego Narodzenia, a na drugiej stronie do treści ulubionej książki.

6. Czas trwania konkursu:

 09.12.2019 r. -  20.12.2019 r.

Prace należy dostarczyć do biblioteki.

7. Zasady konkursu:

- Każdy uczestnik może dostarczyć tylko jedną indywidualnie wykonaną pracę.
- Wykonaną pracę należy zamieścić w koszulce z załączoną informacją zawierającą: imię i nazwisko autora okładki, klasę.

- Prace zostaną umieszczone na wystawie w bibliotece i stają się jej własnością.

- Przy ocenie prac komisja będzie brała pod uwagę: samodzielność wykonania, pomysłowość, różnorodność materiałów wykorzystanych do wykonania zakładki, oryginalność i estetykę.

- Dla zwycięzców  konkursu organizatorzy przygotowali nagrody.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w styczniu, a ogłoszenie wyników, wręczenie nagród  podczas apelu oraz zostanie zamieszczone na stronie szkoły.

ZAPRASZAMY!!!

Cecylia Paliwoda

  Agnieszka Pieńkowska

 

 

 

 

 

 

 

ROK SZKOLNY 2017/2018

                                   

Regulamin Szkolnego Konkursu Ortograficznego

„Zostań Mistrzem Ortografii” dla klas IV

 

http://www.zs3.edu.pl/images/120x100/u3M711Z040q0j1O4h1j272u6Z8T821L9.jpg

 

Organizatorzy – Agnieszka Muzyk, Cecylia Paliwoda

 

Cele:

 1. Podniesienie poziomu kompetencji ortograficznych.

 

 1. Doskonalenie praktycznego stosowania zasad ortografii.

 

 1. Wyrabianie nawyku poprawnego pisania.

 

 1. Wytworzenie motywacji do nauki ortografii.

 

 1. Rozwijanie logicznego myślenia, umiejętności czytania ze zrozumieniem.

 

 1. Motywowanie do samodzielnego pogłębiania wiedzy.

 

 1. Urozmaicenie toku nauczania.

 

 1. Wyłonienie „Mistrza Ortografii” poszczególnych grup wiekowych.

http://www.sp.raszkow.pl/wp-content/uploads/2012/11/k_ortografia.gif

 

Zasady uczestnictwa:

- konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV.

Przebieg konkursu:

Wszyscy uczniowie z klas IVa i IVb piszą w drugim semestrze
po 3 dyktanda (w okresie: luty-maj 2018 r.). Za bezbłędnie napisaną pracę uczestnik otrzymuje 10 punktów. Za każdy błąd ortograficzny pierwszego stopnia odejmujemy 1 punkt, natomiast za błąd ortograficzny drugiego stopnia odejmujemy 0,5 pkt.

Po każdym dyktandzie sumujemy punkty i określamy, na którym miejscu znaleźli się poszczególni uczniowie. Najlepszych pięciu z klas czwartych zapisujemy w tabeli, którą umieszczamy w widocznym miejscu w bibliotece szkolnej.

Po przeprowadzeniu trzech dyktand wewnętrznych (w poszczególnych klasach) wyłanianych jest troje uczniów – na każdym etapie, którzy zdobyli w łącznej kwalifikacji najwięcej punktów i to oni przystępują do ostatniego etapu konkursu. Najlepsi uczniowie piszą test sprawdzający znajomość reguł ortograficznych oraz stopień ich zastosowania w praktyce. Na zakończenie konkursu w czerwcu 2018 r. ustalamy, kto został „Mistrzem Ortografii Klas Czwartych” Najlepsi uczestnicy konkursu otrzymają nagrody i dyplomy.

 

 

[*Za błędy pierwszego stopnia uważa się pisownię rz-ż, ó-u, h-ch, pisownię „nie” z czasownikami, z przymiotnikami, rzeczownikami i przysłówkami, pisownię wyrazów wielką literą. Błędy drugiego stopnia to inne błędy np.: ą, ę z utratą dźwięczności, zmiękczenia, opuszczone litery lub wyrazy, zniekształcone końcówki wyrazów. Trzy błędy interpunkcyjne równają się jednemu błędowi ortograficznemu. Dwa błędy interpunkcyjne mają wartość jednego błędu drugiego stopnia.]

http://www.sp12.gda.pl/strony/2012/05_17_t_b/k31.gif  Regulamin Szkolnego Konkursu Pięknego Czytania dla uczniów klas  III

 

Cele konkursu:

 • promocja czytelnictwa,
 • budzenie zainteresowania wartościową literaturą dziecięcą,
 • stworzenie możliwości prezentacji własnych umiejętności oraz  porównanie ich            z umiejętnościami innych,
 • kształtowanie umiejętności pięknego czytania,
 • uczenie rywalizacji w miłej atmosferze.

Przebieg konkursu:

 • w konkursie biorą udział uczniowie klas  III ( uczniowie wytypowani są przez wychowawcę – jest to  maksymalnie 5 uczniów  z każdej klasy),
 • uczestnicy konkursu zobowiązani są do przygotowania fragmentu wiersza                   „Ptasie radio”, następnie uczestnicy przeczytają wybrany fragment (prezentacja tekstu nie powinna przekraczać 2  minut),
 • podczas czytania ocenie podlegać będzie: płynność i bezbłędność czytania, wyrazistość i dykcja oraz interpretacja czytanego tekstu.

Nagrody:

 • ogłoszenie wyników oraz rozdanie nagród i dyplomów odbędzie się podczas uroczystego apelu w marcu 2018 roku
 • Konkurs odbędzie się 28 lutego 2018 roku ( środa) w bibliotece szkolnej.

 

 

Serdecznie zapraszamy

Organizatorzy:

 Cecylia Paliwoda

Renata Kozłowska

Agnieszka Pieńkowska

 

 

REGULAMIN  SZKOLNEGO KONKURSU  PLASTYCZNEGO

DLA UCZNIÓW KLAS IV – VII

„Promujemy lektury szkolne”

ORGANIZOWANEGO PRZEZ BIBLIOTEKĘ

SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI

 IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W TUROŚLI

I. Cele konkursu:

1. Rozwijanie zainteresowań lekturami szkolnymi.

2. Zachęcanie do czytania lektur szkolnych.

3. Rozwijanie zdolności plastycznych.

 II. Zasady uczestnictwa:

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV-VII Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego w Turośli.

2. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie reklamy lektury szkolnej.

3. Autorzy pracy ( poszczególne klasy)  powinny zachęcić innych uczniów do przeczytania polecanej książki.

4. Reklama powinna zawierać tytuł książki, imię i nazwisko autora książki oraz najważniejszą część – oprawę graficzną nawiązującą do tytułu książki i jej treści.

5. Praca powinna być wykonana techniką płaską lub przestrzenną przy użyciu np. kredek, pasteli, farb plakatowych, węgla, ołówka; praca może stanowić kolaż; nie należy używać materiałów sypkich i plasteliny.

III. Ocena uczestników konkursu:

Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora, dokona oceny prac według następujących kryteriów:

 • pomysłowość,
 • oryginalność,
 •             samodzielność,
 •             staranność,
 •           ogólny wyraz artystyczny.

 IV. Nagrody dla laureatów:

1. Laureaci konkursu otrzymają dyplomy.

2. Pozostałym uczestnikom konkursu zostaną wręczone dyplomy uczestnictwa.

3. Wyniki konkursu zostaną podane na stronie internetowej szkoły.

4. Nagrodzone prace zostaną wyeksponowane na terenie szkoły na wystawie pokonkursowej.

 V. Terminy:

15 stycznia  2018 r. -  termin składania prac konkursowych w Bibliotece Szkolnej.

19 stycznia 2018 r. – ostateczny termin ogłoszenia wyników konkursu 

                                                                                                           

                                                                                                                                    Nauczyciel bibliotekarz

                                                                                                                                       Cecylia Paliwoda 

           

Zapraszam do zapoznania się z protokołem komisji konkursowej " Promujemy czytanie lektur szkolnych"

 

 

 

ROK SZKOLNY 2016/2017

 

 

Zapraszamy do zapoznania się z prokołami podsumowującymi posiedzenia komisji konkursowych:

protokol-DZIENNICZKI.pdf

protokol-KONIECZNIE_PRZECZYTAJ_TE_KSIaZKE_.pdf

protokol-REKLAMA_BIBLIOTEKI.pdf

 

---------------------------------------

 

REGULAMIN  SZKOLNEGO KONKURSU LITERACKO - PLASTYCZNEGO

DLA UCZNIÓW KLAS I – VI

„KONIECZNIE PRZECZYTAJ TĘ KSIĄŻKĘ!”

ORGANIZOWANEGO PRZEZ BIBLIOTEKĘ

SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI

 IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W TUROŚLI

 

I. Cele konkursu:

1. Rozwijanie zainteresowań literaturą dziecięcą i młodzieżową.

2. Rozwijanie wyobraźni wśród dzieci.

3. Rozwijanie zdolności plastycznych.

 

II. Zasady uczestnictwa:

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I-VI Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego w Turośli.

2. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie reklamy ulubionej książki dla dzieci lub młodzieży.

3. Autor pracy powinien zachęcić innych uczniów do przeczytania polecanej książki.

4. Reklama powinna zawierać tytuł książki, imię i nazwisko autora książki oraz najważniejszą część – oprawę graficzną nawiązującą do tytułu książki i jej treści.

5. Praca powinna być wykonana na papierze w formacie nie większym niż A3 techniką płaską lub przestrzenną przy użyciu np. kredek, pasteli, farb plakatowych, węgla, ołówka; praca może stanowić kolaż; nie należy używać materiałów sypkich i plasteliny.

6. Każdy uczestnik może dostarczyć maksymalnie jedną pracę.

7. Praca nie może zawierać skopiowanych recenzji lub jej fragmentów dotyczących polecanej książki. Powinna natomiast zawierać osobistą opinię ucznia o jego ulubionej książce. Wszystkie częściowe lub całkowite plagiaty będą dyskwalifikowane.

 

III. Ocena uczestników konkursu:

1. Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora, dokona oceny prac według następujących kryteriów:

 • pomysłowość,
 • oryginalność,
 • samodzielność,
 • staranność,
 • ogólny wyraz artystyczny.

 

IV. Nagrody dla laureatów:

1. Laureaci konkursu (I, II i III miejsce) w kategorii klas I – III i IV – VI otrzymają dyplomy i nagrody książkowe.

2. Pozostałym uczestnikom konkursu zostaną wręczone dyplomy uczestnictwa.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania wyróżnień.

4. Wyniki konkursu zostaną podane na stronie internetowej szkoły.

5. Nagrodzone prace zostaną wyeksponowane na terenie szkoły na wystawie pokonkursowej.

 

V. Terminy:

22 maja 2017 r. -  termin składania prac konkursowych w Bibliotece Szkolnej.

1 czerwca 2017 r. – ostateczny termin ogłoszenia wyników konkursu, wręczenie nagród i dyplomów.

 

ZAPRASZAMY !!!

                                                                                                           

                                                                                                             Nauczyciel bibliotekarz

                                                                                                                  Alicja Pieloszczyk 

 


REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO

DLA UCZNIÓW KLAS I – VI

„PLAKAT – REKLAMA BIBLIOTEKI SZKOLNEJ”

ORGANIZOWANEGO PRZEZ BIBLIOTEKĘ

SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI

 IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W TUROŚLI

I. Cele konkursu:

1. Rozwijanie zainteresowań literaturą dziecięcą i młodzieżową.

2. Rozwijanie wyobraźni wśród dzieci.

3. Rozwijanie zdolności plastycznych.

II. Zasady uczestnictwa:

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I-VI Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego w Turośli.

2. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie plakatu reklamującego szkolną bibliotekę, zachęcającego do korzystania z jej zasobów.  

3. Praca powinna być wykonana na papierze w formacie A3 (duży blok rysunkowy) techniką płaską lub przestrzenną przy użyciu np. kredek, pasteli, farb plakatowych, węgla, ołówka; praca może stanowić kolaż; nie należy używać materiałów sypkich i plasteliny.

4. Każdy uczestnik może dostarczyć maksymalnie jedną pracę.

5. Wszystkie częściowe lub całkowite plagiaty będą dyskwalifikowane.

III. Ocena uczestników konkursu:

1. Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora, dokona oceny prac według następujących kryteriów:

 • pomysłowość,
 • oryginalność,
 • samodzielność,
 • staranność,
 • ogólny wyraz artystyczny.

 

IV. Nagrody dla laureatów:

1. Laureaci konkursu (I, II i III miejsce) w kategorii klas I – III i IV – VI otrzymają dyplomy i nagrody książkowe.

2. Pozostałym uczestnikom konkursu zostaną wręczone dyplomy uczestnictwa.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania wyróżnień.

4. Wyniki konkursu zostaną podane na stronie internetowej szkoły.

5. Nagrodzone prace zostaną wyeksponowane na terenie szkoły na wystawie pokonkursowej.

 

V. Terminy:

22 maja 2017 r. -  termin składania prac konkursowych w Bibliotece Szkolnej.

1 czerwca 2017 r. – ostateczny termin ogłoszenia wyników konkursu, wręczenie nagród i dyplomów.

 

ZAPRASZAMY !!!

                                                                                                                  Nauczyciel bibliotekarz

                                                                                                                     Alicja Pieloszczyk 

 


 

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami konkursu zorganizowanego przez Bibliotekę Szkolną: 

"Święta Bożego Narodzenia w komiksie"

protokol-komiks.pdf

 


 

                         REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU LITERACKO – PLASTYCZNEGO

                                             DLA UCZNIÓW KLAS I – VI

                                „ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA W KOMIKSIE”

                                    ORGANIZOWANEGO PRZEZ BIBLIOTEKĘ 

                          SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI       

                                   IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W TUROŚLI

I. Cele konkursu:

1. Rozwijanie zainteresowań literaturą dziecięcą i młodzieżową.

2. Rozwijanie wyobraźni wśród dzieci.

3. Rozwijanie zdolności plastycznych i literackich.

II. Zasady uczestnictwa:

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I-VI Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego w Turośli.

2. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie komiksu przedstawiającego wymyśloną przez ucznia historię związaną z tematyką Świąt Bożego Narodzenia.

4.Komiks powinien zawierać tytuł oraz imię i nazwisko autora .

5. Praca powinna być wykonana w formacie A4 (1 strona) techniką płaską przy użyciu np. kredek, pasteli, farb plakatowych, węgla, ołówka; nie należy używać materiałów sypkich i plasteliny.

6. Każdy uczestnik może dostarczyć maksymalnie jedną pracę.

7. Wszystkie częściowe lub całkowite plagiaty będą dyskwalifikowane.

III. Ocena uczestników konkursu:

1. Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora, dokona oceny prac według następujących kryteriów:

 • pomysłowość,
 • oryginalność,
 • samodzielność,
 • staranność,
 • ogólny wyraz artystyczny.

 

IV. Nagrody dla laureatów:

1. Laureaci konkursu (I, II i III miejsce) w kategorii klas I – III i IV – VI otrzymają dyplomy i nagrody książkowe.

2. Pozostałym uczestnikom konkursu zostaną wręczone dyplomy uczestnictwa.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania wyróżnień.

4. Wyniki konkursu zostaną podane na stronie internetowej szkoły.

5. Nagrodzone prace zostaną wyeksponowane na terenie szkoły na wystawie pokonkursowej.

 V. Terminy:

22 grudnia 2016 r. -  termin składania prac konkursowych w Bibliotece Szkolnej.

20 stycznia 2017 r. – ostateczny termin ogłoszenia wyników konkursu, wręczenie nagród i dyplomów.

 

Szczegółowych informacji udziela p. Alicja Pieloszczyk

 

                                                                                                                                              Zapraszamy !!!


ROK SZKOLNY 2015/2016

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami konkursów organizowanych przez Bibliotekę Szkolną: 

"Projekt okładki mojej ulubionej książki":

Protokol_-_projekt_okladki.pdf

 

"Mój literacki debiut":

Protokol_-_debiut_literacki.pdf

 

Konkurs na najładniejszy DZIENNICZEK LEKTUR:

Protokol_-_dzienniczki_lektur.pdf

 

 

 


 

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO

DLA UCZNIÓW KLAS I – VI

„PROJEKT OKŁADKI MOJEJ ULUBIONEJ KSIĄŻKI”

ORGANIZOWANEGO PRZEZ BIBLIOTEKĘ

SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI

 IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W TUROŚLI

I. Cele konkursu:

1. Rozwijanie zainteresowań literaturą dziecięcą i młodzieżową.

2. Rozwijanie wyobraźni wśród dzieci.

3. Rozwijanie zdolności plastycznych.

II. Zasady uczestnictwa:

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I-VI Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana

Twardowskiego w Turośli.

2. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie strony okładki ulubionej książki dla dzieci lub młodzieży.

3. Autor pracy w projekcie okładki powinien zawrzeć własną interpretację treści, nie naśladując i nie kopiując istniejącej publikacji.

4. Projekt powinien zawierać tytuł książki, imię i nazwisko autora książki oraz najważniejszą część – oprawę graficzną nawiązującą do tytułu książki i wprowadzającą w jej treść.

5. Praca powinna być wykonana w formacie A4 techniką płaską przy użyciu np. kredek, pasteli, farb plakatowych, węgla, ołówka; praca może stanowić kolaż; nie należy używać materiałów sypkich i plasteliny.

6. Każdy uczestnik może dostarczyć maksmalnie jedną pracę.

7. Wszystkie częściowe lub całkowite plagiaty będą dyskwalifikowane.

III. Ocena uczestników konkursu:

1. Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora, dokona oceny prac według następujących kryteriów:

 • pomysłowość,
 • oryginalność,
 • samodzielność,
 • staranność,
 • ogólny wyraz artystyczny.

 

IV. Nagrody dla laureatów:

1. Laureaci konkursu (I, II i III miejsce) w kategorii klas I – III i IV – VI otrzymają dyplomy i nagrody książkowe.

2. Pozostałym uczestnikom konkursu zostaną wręczone dyplomy uczestnictwa.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania wyróżnień.

4. Wyniki konkursu zostaną podane na stronie internetowej szkoły.

5. Nagrodzone prace zostaną wyeksponowane na terenie szkoły na wystawie pokonkursowej.

 

V. Terminy:

2 czerwca 2016 r. -  termin składania prac konkursowych w bibliotece szkolnej.

10 czerwca 2016 r. – ostateczny termin ogłoszenia wyników konkursu, wręczenie nagród i dyplomów.

 

--------------------------------------------------------------------

Regulamin szkolnego konkursu plastyczno- literackiego

„Mój literacki debiut”

dla uczniów klas II – VI,

organizowany przez Bibliotekę Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi

 im. ks. Jana Twardowskiego w Turośli

 

I. Cele konkursu:

1. Promowanie czytelnictwa wśród dzieci.

2. Rozwijanie wyobraźni i kreatywności dzieci.

3. Rozwijanie umiejętności plastycznych i literackich.

 

II. Udział w konkursie:

1. Konkurs adresowany jest do uczniów klas II – VI Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego w Turośli.

2. Każdy uczestnik konkursu może złożyć tylko jedną pracę wykonaną samodzielnie i nie nagradzaną w innych konkursach.

3. Prace dostarczone na konkurs muszą stanowić oryginalną twórczość osoby biorącej udział w konkursie.

4. Każda praca może mieć tylko jednego autora.

5. Prace dostarczone na konkurs przechodzą na własność biblioteki.

 

III. Forma prac konkursowych:

1. Uczestnicy konkursu tworzą książkę autorską o dowolnej tematyce, oryginalnej zarówno pod względem literackim jak

i plastycznym.

2. Formą pracy konkursowej jest praca literacko-plastyczna, w postaci książki o dowolnej tematyce,  wykonana w formacie A5

lub A4, o objętości minimum 3 strony tekstu (nie licząc okładki); na okładce należy umieścić imię i nazwisko autora, tytuł

książki oraz miejsce i rok wydania.

3. Nie dopuszcza się przepisywania tekstu na komputerze (wyjątek stanowią uczniowie ze stwierdzoną dysleksją).

4. Książka powinna zawierać przynajmniej 2 ilustracje autorstwa uczestnika, wykonane (narysowane) ręcznie i samodzielnie.

5. Wszystkie częściowe lub całkowite plagiaty będą dyskwalifikowane.

6. Książki powinny być oprawione własnoręcznie.

 

IV. Ocena prac konkursowych:

1. Oceny złożonych prac konkursowych dokona Komisja Konkursowa powołana przez organizatora.

2. Komisja Konkursowa dokona oceny prac zwracając uwagę na:

 • poprawność językowo-gramatyczną,
 • dbałość o język ojczysty,
 • stylistykę,
 • kompozycję,
 • samodzielność wykonania,
 • ortografię i interpunkcję,
 • oryginalność,
 • estetykę pracy (oprawa, ilustracje, strona tytułowa).

 

V. Nagrody:

1. Autorom nagrodzonych najlepszych prac w kategorii klas II – III i IV - VI zostaną przyznane dyplomy oraz nagrody

książkowe.

2. Pozostali uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania wyróżnień.

3. Wyniki konkursu zostaną podane na stronie internetowej szkoły.

4. Nagrodzone prace zostaną wyeksponowane na terenie szkoły na wystawie pokonkursowej.

 

VI. Terminarz konkursu:

2 czerwca 2016 r. -  termin składania prac konkursowych w bibliotece szkolnej.

10 czerwca 2016 r. – ostateczny termin ogłoszenia wyników konkursu, wręczenie nagród i dyplomów.

 

 

---------------------------------

  

Protokół z posiedzenia komisji konkursu plastycznego

 na Logo Biblioteki Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi

 im. ks. Jana Twardowskiego w Turośli

z dnia 26 kwietnia 2016 r.

 Komisja konkursowa w składzie:

- przewodniczący – Ewa Sylwia Grala – nauczyciel plastyki,

- członek – Alicja Cicha – wicedyrektor szkoły,

- członek – Eugenia Niedbała – nauczyciel informatyki,

- członek – Monika Męczkowska – nauczyciel plastyki,

- członek – Andrzej Męczkowski – nauczyciel bibliotekarz.

stwierdza, że do konkursu przystąpiło ogółem 10 uczniów szkoły. Wpłynęło łącznie 15 prac. Komisja dokonała wyboru jednej, zwycięskiej pracy oraz przyznała trzy wyróżnienia.

 

Komisja konkursowa wyłoniła następujących laureatów:

Praca zwycięska: Radosław Pieloszczyk, klasa IV a

 

Wyróżnienia: Wiktoria Charubin, klasa II a,

                    Krystian Charubin, klasa IV a,

                    Aleksander Pieloch, klasa V a.

                Dostarczone na konkurs prace reprezentują wysoki poziom artystyczny i ciekawe rozwiązania plastyczne. Komisja konkursowa brała pod uwagę wyniki głosowania, jakie zostało przeprowadzone wśród uczniów, rodziców i nauczycieli szkoły. Pod uwagę brano również zgodność z wymaganiami zawartymi w regulaminie konkursu. Niestety nie wszystkie prace powstały zgodnie z jego wytycznymi. Niektórym z nich zabrakło oryginalności i samodzielności, gdyż stanowiły kopie projektów dostępnych w Internecie. Prace te zostały przez komisję zdyskwalifikowane.

Komisja konkursowa dziękuje wszystkim uczestnikom konkursu. Wyraża też uznanie autorom prac i gratuluje nagrodzonym.

Na tym protokół zakończono i podpisano przez komisję.

przewodniczący – Ewa Sylwia Grala

członek – Alicja Cicha 

członek – Eugenia Niedbała

członek – Monika Męczkowska 

członek – Andrzej Męczkowski 

------------------------------------

Uprzejmie informujemy, iż w zakładce "Galeria" zostały umieszczone zdjęcia prac uczniów - uczestników konkursu na logo Biblioteki. W najbliższym czasie w dzienniku elektronicznym pojawi się ankieta dla uczniów, rodziców oraz nauczycieli, umożliwiająca zagłosowanie na jedną z przedstawionych prac. Jej wyniki będą miały wpływ na przyznanie nagród. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi na najbliższym apelu podsumowującym osiągnięcia uczniów.

Zapraszamy do wzięcia udziału w głosowaniu.

-----------------------------------

Biblioteka

Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego w Turośli

ogłasza konkurs plastyczny na

LOGO BIBLIOTEKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W TUROŚLI

Regulamin Konkursu Plastycznego:

Temat konkursu:
Zadaniem konkursowym jest  zaprojektowanie logo Biblioteki Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Turośli przy wykorzystaniu różnych technik plastycznych lub techniki komputerowej.

Cele:

1. Powstanie logo Biblioteki Szkolnej – znaku promującego Bibliotekę oraz wartość czytelnictwa w naszej szkole.

2. Wzbudzanie zainteresowania książką oraz czytelnictwem, mobilizowanie uczniów do czytania.

2. Propagowanie wśród uczniów pozytywnego wizerunku Biblioteki.

3. Twórcze i aktywne spędzanie wolnego czasu.

4. Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów.

5. Popularyzacja działań plastycznych i informatycznych oraz poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych oraz grafiki komputerowej.

Ustalenia szczegółowe:

1. Konkurs kierowany jest do wszystkich uczniów Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego w Turośli.

2. Uczestnicy konkursu przygotowują prace plastyczne lub prace przy użyciu technik komputerowych z zachowaniem formy plakatu.

3. Każdy plakat powinien zawierać widoczny napis: „Biblioteka Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego w Turośli”, a jednocześnie swoją treścią promować Bibliotekę Szkolną oraz książkę i czytelnictwo.

4. Prace należy wykonać w postaci plakatu w formacie A4 dowolną techniką plastyczną (malowane kredkami lub farbami, wydzieranka, wyklejanka, itp., bez użycia materiałów sypkich i plasteliny)  lub techniką komputerową.

5. Każdy uczestnik może dostarczyć dowolną ilość prac.

6. Zgłoszone do konkursu plakaty przechodzą na własność Organizatora i nie podlegają zwrotowi.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do publicznej prezentacji prac konkursowych oraz wykorzystania ich w materiałach promocyjnych.

8. Logo powinno:

ü      - wzbudzać pozytywne  skojarzenia z książką i czytaniem oraz szkolną biblioteką,

ü      - przyciągać uwagę,

     - wyróżniać się oryginalnością i pomysłowością oraz estetyką wykonania,                                                        

     - być czytelne, dlatego powinno mieć niezbyt skomplikowane kształty oraz niewielką liczbę kolorów,

ü     - stanowić pracę samodzielnie wykonaną przez ucznia.

9. Prace należy dostarczyć do szkolnej biblioteki w terminie do 18 marca 2016 r.

10. Praca powinna zawierać następujące informacje: imię i nazwisko autora pracy - uczestnika konkursu oraz jego wiek i klasę.

11. Prace zostaną ocenione i nagrodzone w terminie do 8 kwietnia 2016 r.          

12. Zwycięska praca stanowić będzie logo szkolnej biblioteki i będzie wykorzystywana do jej promocji.

13. Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo do przyznania wyróżnień.                                              

14. Zdobywca pierwszego miejsca oraz osoby wyróżnione otrzymają pamiątkowe dyplomy i nagrody rzeczowe.                

15.  Najlepsze prace zostaną zaprezentowane na wystawie w Bibliotece oraz na stronie internetowej szkoły www.spturosl.edupage.org w zakładce: „Biblioteka”.


Zapraszamy !!!

Nauczyciele Biblioteki Szkolnej

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Regulamin III Szkolnego Konkursu Czytelniczego

„Wakacje z książką”

 

 

1.Konkurs polega na prowadzeniu zeszytu, w którym uczniowie opisują i ilustrują czytane przez siebie książki.


2.Przeznaczony jest dla chętnych uczniów z klas I – III oraz IV - VI.


3.Trwa przez okres wakacyjny; rozstrzygnięcie nastąpi do dnia 9 października 2015 r.


4.Opisywane mogą być wszystkie czytane przez ucznia książki (lektury szkolne, książki wypożyczone w bibliotece publicznej, książki z własnego księgozbioru lub inne).


5.Zasady prowadzenia zeszytu:

Opis książki powinien zawierać co najmniej następujące elementy:
- autor i tytuł,

- miejsce i rok wydania,

- liczba stron,

- rysunek (może ilustrować wydarzenie z książki lub głównego bohatera).

Uczniowie klas starszych (obecnych klas IV i V) zamieszczają dodatkowo:

- krótki opis treści i formy książki (kilka zdań mówiących o czym książka opowiada i jak jest ilustrowana).

Chętni uczniowie mogą również dołączyć własne przemyślenia i refleksje na temat treści książki.


6. Przy rozstrzygnięciu konkursu oceniane będą:
-liczba opisanych książek,
-prezentacja pisemna książki,
-ilustracja do opisu książki,
-ogólne wrażenie, jakie zeszyt wywiera na odbiorcy,
-systematyczność prowadzenia zeszytu.

 

7. Zwycięzcy (miejsca I, II i III) w kategoriach klas I – III oraz IV – VI otrzymają atrakcyjne nagrody książkowe.

Komisja może również przyznać wyróżnienia.

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie.

 

                                                                                                                          Alicja Pieloszczyk