• Konkurs fotograficzny „Uchwyć książkę w jesiennym klimacie"

     •  Biblioteka szkolna zaprasza wszystkich chętnych uczniów do udziału w konkursie fotograficznym „Uchwyć książkę w jesiennym klimacie" 

      Regulamin konkursu:

      1. Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów z klas I – VIII.

      2. Zadaniem uczestników jest wykonanie zdjęcia nawiązującego do hasła konkursu    „Uchwyć książkę w jesiennym klimacie".

      3. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedno zdjęcie.

      4. Komisja konkursowa oceni prace w dwóch kategoriach wiekowych:
      klasy I - III oraz IV – VIII.

      5. Zdjęcie wraz z danymi (imię i nazwisko uczestnika, klasa) należy przesłać do dnia  30.10. 2020 r.  na adres mailowy: aga30-77@wp.pl lub cecylia.kolno@op.pl

      6. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w listopadzie  na stronie internetowej szkoły.

      7. Na zwycięzców czekają nagrody oraz dodatnie punkty z zachowania.

      8. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika oraz opublikowanie pracy na stronie internetowej szkoły. 

       

      Organizatorzy:

      Cecylia Paliwoda

      Agnieszka  Pieńkowska

      Andrzej Męczkowski

       ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE :)

     • KONKURS PLASTYCZNY "MALOWANE JESIENIĄ..."

     • Zapraszamy wszystkich uczniów klas I-III do udziału w konkursie plastycznym „Malowane jesienią…”.

       

      Regulamin konkursu plastycznego „Malowane jesienią…”:

      1. Konkurs skierowany jest do uczniów edukacji wczesnoszkolnej.
      2. Zadaniem uczestników jest wykonanie pracy plastycznej pod hasłem „Malowane jesienią…”.
      3. Główne cele  konkursu:
      - uwrażliwianie dzieci na otaczającą przyrodę i zmieniające się pory roku,
      - zwrócenie uwagi uczniów na piękno i szeroką gamę barw jesiennego krajobrazu,
      - rozwijanie aktywności twórczej dzieci,
      - kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez popularyzowanie różnorodnych form plastycznych.
      4. Prace należy wykonać samodzielnie w formacie A4, techniką dowolną - płaską (bez użycia materiałów sypkich).
      5. Na odwrocie pracy powinny znaleźć się następujące informacje: imię, nazwisko, klasa.
      6. Prace należy dostarczyć do p. Haliny Gleby lub p. Agnieszki Pieńkowskiej. Ostateczny termin zgłaszania prac upływa  30.10.2020 r.
      7. Ogłoszenie wyników odbędzie się na początku listopada 2020 r. i zostanie zamieszczone na stronie internetowej szkoły. Wystawa prac konkursowych zostanie zaprezentowana na dolnym korytarzu szkoły.
      8. Oceny prac dokona komisja powołana przez organizatorów.
      9. Na zwycięzców konkursu czekają nagrody.

      10. Udział w konkursie oznacza udzielenie organizatorom prawa do publicznej prezentacji zgłoszonej pracy.

      Kryteria oceny:

      - Estetyka wykonanych prac,
      - Oryginalność, pomysłowość,
      - Zgodność pracy z tematem,
      - Samodzielność w wykonaniu pracy.

       

      Organizatorzy:

      Halina Gleba

      Agnieszka Pieńkowska

     • INFORMACJA

     • 30 września ( środa ) na godzinie wychowawczej ( 9:50 ) odbędą się Mistrzostwa Szkoły w Indywidualnych Biegach Przełajowych o Puchar Dyrektora. Uczniowie startować będą w lesie w następujących kategoriach wiekowych:

      1 - Klasa IV ( dziewczęta ) - Klasa V ( dziewczęta )

      2 - Klasa IV ( chłopcy ) - Klasa V ( chłopcy )

      3 - Klasa VI ( dziewczęta ) - Klasa VII ( dziewczęta ) - Klasa VIII ( dziewczęta )

      4 - Klasa VI ( chłopcy ) - Klasa VII ( chłopcy ) - Klasa VIII ( chłopcy )

      Dla najlepszych sportowców Puchar oraz medale dla pierwszych biegaczy.

       

       

      Organizatorzy: Nauczyciele wychowania fizycznego