Zajęcia indywidualne - matematyka klasa 4 LEKCJE ZDALNE Egzamin próbny z matematyki Zajęcia wyrównawcze z matematyki KLASA V A B Nauczanie indywidualne matematyka klasa 8a O mnie e-podręczniki-instrukcja KLASA IV ZAJ. DODATKOWE Z MATEMATYKI KLASA KLASA VIII A, B INFORMACJE DLA RODZICÓW I UCZNIÓW ZA. DYDAKT. WYRÓWNAWCZE KLASA VIIIB  KONSULTACJE

Bożena Kowalczyk

24.06.2020r.

Lekcja 64

Dzień dobry.

Dzisiaj spotykamy się na ostatnich lekcjach z matematyki. Zostały do omówienia dwa tematy. Miło mi było z Tobą pracować przez cały rok. życzę Ci wszystkiego dobrego w nowej szkole a na najbliższe dwa miesiące - udanego odpoczynku.

Zapisz temat lekcji.

 

Temat: Siatki prostopadłościanów. Wprowadzenie.

 

Na tej lekcji nauczę się, czym jest siatka prostopadłościanu.

Powtarzając materiał odpowiedz na pytania:

 1. Z ilu ścian składa się każdy prostopadłościan?
 2. Jaki kształt mają ściany.
 3. Co to są krawędzie prostopadłościanu, ile ich jest?
 4. Co jeszcze wiesz o krawędziach prostopadłościanu?
 5. Gdzie znajdują się  wierzchołki prostopadłościanu? Ile ich jest?
 6. Jaki prostopadłościan nazywamy sześcianem?

Zapamiętaj odpowiedzi na te pytania, będziesz musiał na nie odpowiedzieć na najbliższym spotkaniu.

Jeśli znasz odpowiedź na wszystkie pytania, możesz przejść do lekcji dzisiejszej.

Tym razem zacznij od zapoznania się z materiałem w podręczniku – str.229,230. Spróbuj zrozumieć, co to jest siatka prostopadłościanu? Następnie przeanalizuj temat na platformie epodręczniki, Obejrzyj koniecznie pierwszą animację.

Lekcja z e-podręcznika

Zapisz w zeszycie

Ważne!

Siatką prostopadłościanu jest figura płaska, z której można złożyć model prostopadłościanu. Siatka prostopadłościanu składa się z trzech par jednakowych prostokątów.

Narysuj  jedną siatkę prostopadłościanu zamieszczoną poniżej. Przyjrzyj się dokładnie jak mogą wyglądać jeszcze siatki prostopadłościanów ( rysunki na platformie ), kliknij w poniższy  link - tam znajduje się siatka, którą masz przerysować do zeszytu.

siatka_.docx

Wykonaj w zeszycie ćwiczenie 1, 2 ( epodręczniki)

Ćwiczenie 3 – narysuj tylko siatkę – nie wycinaj jej i nie sklejaj.

Następnie wykonaj zadania: 1, 2/231 – podręcznik

 

Zanim rozpoczniesz  rozwiązywać zadania z podręcznika obejrzyj filmy.

 

Praca domowa

 

Zadania  ze str.  64,65 w ćwiczeniu.

 

 1. http://matzoo.pl/klasa4/sciany-wierzcholki-krawedzie-prawda-falsz_88_625
 2. http://matzoo.pl/klasa4/krawedzie-prostopadle-krawedzie-rownolegle_88_627
 3. http://matzoo.pl/klasa4/siatka-szescianu_88_633

 


Lekcja 65

Temat: Pole powierzchni prostopadłościanu. Wprowadzenie.

 

Na tej lekcji nauczę się, jak obliczać pole powierzchni prostopadłościanu.

Przypomnij sobie, co wiesz o prostopadłościanie? Odpowiedz na pytania:

 1. Jaki kształt mają ściany prostopadłościanu?, ile jest tych ścian?
 2. Co to są krawędzie prostopadłościanu, ile ich jest?
 3. Co to są wierzchołki, ile ich jest?
 4. Co nazywamy wymiarami prostopadłościanu?

Obejrzyj krótki film.

 

Teraz zapoznaj się z materiałem w podręczniku – str. 233,234

 

Zapisz w zeszycie krótką notatkę:

Pole powierzchni prostopadłościanu  to suma pól wszystkich jego ścian. ( pole siatki).

Będziemy je oznaczać Pc ( co oznacza pole powierzchni całkowitej)

 

Przy obliczaniu pola powierzchni wykorzystujemy fakt, że prostopadłościan ma trzy pary jednakowych ścian.

 

Wykonaj ćwiczenie A/ 233 oraz ćwiczenie B/233

 

PAMIĘTAJ!

 

Gdy obliczamy pole powierzchni prostopadłościanu musimy wyrazić długości wszystkich krawędzi w tych samych jednostkach.

 

Obejrzyj kolejne filmy. Zwróć uwagę na dwa sposoby obliczania pola powierzchni prostopadłościanu.

 

 

 

 

Wykonaj ćwiczenie C/234 w podręczniku.

 

Przed przystąpieniem do rozwiązywania zadań, obejrzyj jeszcze jeden film.

 

 

Rozwiąż zadania:

 

Zad. 1a,b/235 - podręcznik

Zad. 2 c,d /235

 

Praca domowa:

Zad. 1 c/235 - podręcznik

Zad. 2 a,b /235- podręcznik

Zad. 1/67 – w ćwiczeniu.

 

Rachunek pamięciowy

1. https://szaloneliczby.pl/tabliczka-dzielenia-do-100-puzzle/

 

POWODZENIA W KLASIE V!

 09.06.2020r.

Lekcja 63

Temat: Praca kontrola-"Pola figur".

 

Lekcja 64

Temat: Opis prostopadłościanu.

Na tej lekcji nauczę się, czym są prostopadłościany.

 


Jakie figury geometryczne poznałaś?

 Co możesz powiedzieć o poznanych dotychczas figurach?

Na początek popatrz na rysunki na str. 221 w podręczniku.  Odpowiedz na pytania  pod rysunkami.

Przeanalizuj materiał w podręczniku str. 222 -225 ( do zadania 1)

 

Zapoznaj się z materiałem na platformie epodręczniki. Obejrzyj pierwszy film.

 

Zapisz w zeszycie i naucz się.


Ważne!

 • Każdy prostopadłościan ma sześć ścian, które są prostokątami. Dwie z nich nazywamy podstawami, pozostałe to ściany boczne.

 

 • Boki prostokątów, które są ścianami prostopadłościanu, nazywamy krawędziami. Wśród nich są krawędzie podstawy i krawędzie boczne.

 

 

 • Punkty wspólne krawędzi to wierzchołki prostopadłościanu.

 

Przerysuj do zeszytu rysunek: ( kliknij w poniższy link)

obraz.pdf

 


Wykonaj ćwiczenie 1 i 2 na epodręczniki. Zwróć uwagę na krawędzie, które mają równą długość.

 

Obejrzyj kolejny film – zwróć uwagę jak rysujemy prostopadłościan?

 

Teraz sama spróbuj narysować dodolny prostopadłościan

 

Wykonaj ćwiczenia:

 1. A w podręczniku – str. 223
 2. B – str.224
 3. F – str. 225

 

Następnie obejrzyj film:

 

Zwróć uwagę na pojęcia: ściany równoległe

 

 

Na koniec obejrzyj film. Koniecznie zwróć uwagę, jak prawidłowo należy  opisać prostopadłościan? – Na kolejnej lekcji będziesz opisywał różne prostopadłościany.

 

Koniecznie należy odnieść się do:

 

 1. Ścian bocznych
 2. Krawędzi
 3. wierzchołków

 

 

 

W zeszycie wykonaj zadania:

1/ 225 – podręcznik

2/226 – podręcznik

 

Zadania w ćwiczeniu 1-4/ 60

 

Praca domowa:

 

Zadania w ćwiczeniu  str. 61

 

 

Sprawdź, ile zapamiętałaś z lekcji?

 

 1. http://matzoo.pl/klasa4/sciany-wierzcholki-krawedzie-prawda-falsz_88_625

 

 

      2. http://matzoo.pl/klasa4/krawedzie-prostopadle-krawedzie-rownolegle_88_627

 

Rachunek pamięciowy:

https://www.matzoo.pl/klasa4/dzielenie-z-zerami-na-koncu_19_233

 03.06.2020 r.

Witam. Dziasiaj kolejne dwie lekcje i dwa tematy. 

 

Lekcja 62

Temat: Jednostki pola. Pole prostokąta. 

 

Na tej lekcji nauczę się, jakie są jednostki pola i jak obliczać pole prostokąta.

 1. Czym jest pole powierzchni?
 2. W jakich jednostkach liczyliśmy pole figury? (na poprzedniej  lekcji)

 

Obejrzyj jeden z filmów – możesz oczywiści obejrzeć dwa.

 1. https://www.youtube.com/watch?v=VxMSpqsH1FA&feature=youtu.be

 

2. https://pistacja.tv/film/mat00234-jednostki-pola-wprowadzenie?playlist=170

 

Dodatkowo przeanalizuj materiał w podręczniku str. 210

Odpowiedz na pytania

 • co oznacza zapis 1 cm², 1 dm², 1 m²,
 • za pomocą jakich jednostek mierzy się pole powierzchni,
 • co to jest ar i hektar,
 • kiedy używamy jednostek takich jak ar i hektar.

 

Jeśli masz możliwość, to wydrukuj i wklej do zeszyty drugą kartkę ( z jednostkami ) zamieszczoną pod linkiem ( kliknij „drukuj”), jeśli nie masz takiej możliwości przepisz jednostki pola do zeszytu – wykonaj także rysunki.

 

Czy teraz już rozumiesz co oznacza zapis , np. 1 cm2( jest to pole kwadratu o boku 1 m )

Teraz obejrzyj jeszcze raz film:

 

 • Odpowiedz na pytania
 • w jaki sposób sprawdzić, która figura ma większe pole,
 • co to znaczy, że figura ma większe pole.

 

Proponuję jeszcze film:

https://www.youtube.com/watch?v=PJHloAdIbMQ&feature=youtu.be

Przeanalizuj ćwiczenie D w podręczniku.

 

Rozwiąż zadania w zeszycie:

                                                Zad. 1/212, 

                                                 Zad. 3, /212

                                                 Zad. 4 /212/ 

                                            

    Praca domowa

Zad. 2/212, 

Str. 47 i 48 w ćwiczeniu.

Jeśli chcesz  wykonaj zadania na str. 49 w ćwiczeniu

 

Rachunek pamięciowy:

 

http://www.matzoo.pl/klasa4/mnozenie-z-zerami-na-koncu_19_232 - wynik prześlij do sprawdzenia.


 

Lekcja 63 - 03.06.2020r

 

Temat: Wycinanki i układanki

 

Na dzisiejszej lekcji

Chcę rozbudzić w Tobie zainteresowanie matematyką i zamiłowanie do niej  oraz   wdrożyć  do samodzielnej pracy                     i współdziałania w grupie.

Po lekcji:

Uczeń:

 -         zna wzór na pole prostokąta i kwadratu;

 -         wie, że pole prostokąta jest sumą pól kwadratów jednostkowych

-          potrafi obliczać pole prostokąta, kwadratu i pola innych figur

-          potrafi budować figury tangramowe

 

Na początek obejrzyj film:

 

https://www.youtube.com/watch?v=BX2hlmmEG5s

 

Spróbuj rozwiązać

Zadanie1. Oblicz pole  kwadratu o boku 6 cm.

 

Zadanie 2. Oblicz pole prostokątnej działki o wymiarach 20 m x  35 m.

 

Zad. 1/217 - podręcznik.

 

Rozwiązania zapisz w zeszycie.

 

Następnie zagraj w tangram

 

Tangram — chińska gra znana od ok. 3000 lat.

 

Tangram to kwadrat, który składa się z 7 części (tan): 2 x duże trójkąty, 1 x średni trójkąt, 2 x małe trójkąty, 1 x mały kwadrat, 1 x mały równoległobok.

 

Celem tej gry jest ułożenie większego obrazka / figury wg przygotowanego wzorca (najczęściej narysowanych konturów tego obrazka) lub własnej wyobraźni.

Przy zabawie z tangramem należy pamiętać o tym, że: należy wykorzystać wszystkie części, elementy muszą leżeć obok siebie, ale nie mogą na siebie nachodzić, tany można obracać na drugą stronę.

Za pomocą tangramu można ułożyć tysiące obrazków sylwetek ludzi i zwierząt, przedmiotów, figur geometrycznych.

 

Przyjrzyj się jak wygląda tangram.

 

rysunek_tangram.pdf

 

 

Odpowiedz teraz na pytania:

 1.  „jakimi figurami są poszczególne tany?”,
 2. „Czy wśród tanów są tany jednakowe?

 

 1. Układają różne figury tangramowe wg powyższego wzoru

 

 

PAMIETAJ!

Do zbudowania każdej z figur trzeba użyć wszystkich 7 tanów.

 

Tangram możesz wydrukować lub zrobić samodzielnie.

Możesz też wyciąć z ćwiczenia – znajduje się na ostatniej stronie.

 

Wasze prace wezmą udział w konkursie na historyjkę tangramową.

( Zróbcie zdjęcie ułożonej figury i prześlijcie do mnie )

 

Oceniane są: interesująca opowieść, staranność wykonania.

Praca domowa:

Rozwiąż zadania  w ćwiczeniu – trzy dowolne strony  53- 57.

 

Możesz oczywiście rozwiązać wszystkie zadania – jeśli chcesz.

  

 

Witam  na dzisiejszej lekcji.

27.05.2020r.

Lekcja 61

Temat: Co to jest pole figury?

 

Na tej lekcji nauczę się, czym jest pole figury.

Przypomnij sobie:

Jak zmierzyć długość odcinka?

W jakich jednostkach wyrażamy długość?

 1. Przeanalizuj materiał na platformie epodręczniki – Przykład 1

 

Dokładnie  przeczytaj przykład 1. Obejrzyj film tam zamieszczony.

Następnie, ustnie, wykonaj ćwiczenie 1 i 2 na platformie.

 

 1. Obejrzyj film i wykonaj ćwiczenia zgodnie z poleceniem lektora.

 

 

Wykonaj ćwiczenia: A, B str. 208 w podręczniku.

 

W zeszycie wykonaj zadania: 1/209

                                                   2/209

                                                   

 1. Po wykonaniu ćwiczeń, obejrzyj kolejny film:

 

https://pistacja.tv/film/mat00232-pola-figur-wprowadzenie?playlist=170

 

Po obejrzeniu filmu odpowiedz na pytania:

 

 • co to jest pole figury,
 • czy pojęcia pole i powierzchnia oznaczają to samo,
 • jak sprawdzić, która figura ma większe pole.

 

 1. Obejrzyj jeszcze jeden film:

 

https://pistacja.tv/film/mat00233-graficzne-porownywanie-pol-figur?playlist=170

 

Po obejrzeniu filmu odpowiedz na pytania :

 

 • w jaki sposób sprawdzić, która figura ma większe pole,
 • co to znaczy, że figura ma większe pole.

 

Praca domowa: zad. 3/209.

 

                                 Str. 46 – ćwiczenia – „Geometria”.

 

 Powtórz jednostki długości

https://szaloneliczby.pl/milimetry-na-centymetry/https://szaloneliczby.pl/milimetry-na-centymetry/

https://szaloneliczby.pl/centymetry-na-metry/

https://szaloneliczby.pl/decymetry-na-metry/

Zdjęcia wyników końcowych przślij do nauczyciela

 

Rachunek pamięciowy

https://szaloneliczby.pl/tabliczka-dzielenia-do-100-test-wyboru/

 

Powodzenia!

Za tydzień przygotuj się do Klasówki o ułamkach dziesiętnych

  

 

Temat: Powtórzenie materiału z ułamków dziesiętnych 

 

Na tej lekcji powtórzę materiał z zakresu ułamków dziesiętnych.

Przypomnij sobie:

 1. co to jest ułamek dziesiętny?
 2. Jaką wartość przyjmują cyfry na poszczególnych miejscach w ułamkach dziesiętnych?
 3. Jaka  jest zasada dodawania  i odejmowania liczb dziesiętnych?
 4. Na co należy zwrócić uwagę przy dodawaniu liczb dziesiętnych sposobem pisemnym?

 

 1. Na początek zapoznaj się z materiałem na  platformie

 

W zeszycie rozwiąż zadanie 3 i 5 zamieszczone na platformie.

Zachęcam do rozwiązania pozostałych ćwiczeń, ale on-line.1

 

 1. Po rozwiązaniu zadań z 1 części zapoznaj się z materiałem z 2 części.  Obejrzyj  film znajdujący się na początku, ale tylko dodawanie i odejmowanie liczb dziesiętnych.

 

 

Z 2 części rozwiąż  pisemnie w zeszycie zadanie ćwiczenie 1, 4,  10 i 11

 

natomiast  ćwiczenie 2 i 3   rozwiąż on- line. Możesz  rozwiązać pozostałe

 

zadania on-line.

 

 1. Teraz poćwicz rozwiązywanie zadań – praca z podręcznikiem.

 

Zad.1,  2, 3, 5, 8, 9 / 205

 

Ćwiczenie: zadanie 5 / 86

 

Praca domowa:  Pozostałe zadania w ćwiczeniu  - str. 86, 87.

 

PAMIĘTAJ O PRACY KONTROLNEJ W PIĄTEK GODZ. 9.50

 

Poćwicz przed klasówką

https://szaloneliczby.pl/ulamki-dziesietne-podstawy-sprawdzian-klasa-4/  - zrób zdjęcie z wynikiem i imieniem i prześlij do sprawdzenia. 

 

20.05.2020r.

Lekcja 59

Temat:  Różne zapisy tego samego ułamka dziesiętnego.

 

Na lekcji:

 

Zapamiętasz

• różne sposoby zapisu tych samych liczb

Zrozumiesz

• że dopisywanie zer na końcu ułamka dziesiętnego ułatwia zamianę jednostek i nie zmienia wartości liczby

Potrafisz

w sytuacjach typowych

• zapisywać ułamki dziesiętne z pominięciem końcowych zer
• wyrażać długość i masę w różnych jednostkach
• zamieniać wyrażenia dwumianowane na jednomianowane       i odwrotnie

 

 1. Na początek przypomnij sobie: jak zapisujemy i odczytujemy ułamki dziesiętne?

Jeszcze raz obejrzyj film:

https://pistacja.tv/film/mat00126-ulamki-o-mianownikach-10-100-1000?playlist=216

 

Zwróć uwagę na:

 

 • jak poprawnie czytać liczby z przecinkami,
 • od czego zależy ilość cyfr po przecinku.
 1. Teraz zapoznaj się z tekstem w podręczniku na str. 191,192 ( do zad. 1)

Zapisz w zeszycie:

 

Ułamek dziesiętny nie zmienia swojej wartości, gdy po ostatniej cyfrze po przecinku dopisujemy zera

Np. 0,6 = 0,60

       2,7 = 2,70 – 2,700

Gdy ostatnimi cyframi występującymi po przecinku są zera, to możemy te zera pominąć.

Np. 0,4000 = 0,40 = 0,4

       10,9000 = 10,90 = 10,9

Wykonaj ćwiczenie B str. 191 – podręcznik

 

WAŻNE!

 

Dopisywanie końcowych zer pomaga czasami przy zamianie jednostek długości lub masy.

Ilustruje to ćwiczenie D ( patrz przykład z lewej strony)

W zeszycie wykonaj zadanie 1,  2 i 3 / 192

Wskazówka do zad. 3

Dopisz jedno lub dwa zera końcowe to pomaga zrozumieć wielkości zapisane w zadaniu,

np. 0,6m ile to cm? Zauważ, że 1m = 100 cm. Zatem do liczby 0,6 dopisujemy jedno zero ( musi być po przecinku 2 cyfry, bo 100 ma dwa zera )

 

Rozwiąż zadania na str. 79 w ćwiczeniu – prześlij do sprawdzenia.

 

Rachunek pamięciowy

 

https://szaloneliczby.pl/tabliczka-dzielenia-do-100/ - zdjęcie wyniku prześlij do mnie.

 20.05.2020 r.

Lekcja 60

emat: Porównywanie ułamków dziesiętnych. Wprowadzenie

 

Na tej lekcji nauczę się jak porównywać ułamki dziesiętne.

Przypomnienie wiadomości z lekcji poprzednich.

 1. Zapiszcie, proszę, liczbę dwa całe trzysta czterdzieści sześć tysięcznych,
 • Co oznacza przecinek w tej liczbie?
 • jaka jest wartość poszczególnych miejsc – przed przecinkiem i po przecinku)?
 1. Jakie wyrażenie nazywamy dwumianowanym?
 2. Jak można  zapisać wyrażenie dwumianowane ( np. 2m 35 cm) za pomocą wyrażenia jednomianowanego?
 3. Co się dzieje z liczbą dziesiętną, jeśli dopiszemy do niej zero na końcu?

 

Na początek obejrzyj film:

 

Zwróć uwagę na:

 

 • jak zaznaczać ułamki dziesiętne na osi liczbowej,
 • jak z wykorzystaniem osi liczbowej porównywać ułamki dziesiętne.

 

 1.    https://pistacja.tv/film/mat00137-porownywanie-i-porzadkowanie-liczb-dziesietnych-wprowadzenie2. https://www.youtube.com/watch?v=_-17UyeNx4Y&feature=youtu.be

 

Następnie obejrzyj film, poćwicz porównywanie liczb dziesiętnych, zwróć uwagę na:

 

 • jak porównujemy ułamki dziesiętne,
 • co to jest uporządkowanie rosnące,
 • co to jest uporządkowanie malejące.

 

     3. https://pistacja.tv/film/mat00138-porownywanie-i-porzadkowanie-liczb-dziesietnych-latwiejsze-zadania?playlist=249

 

Spróbuj teraz rozwiązać nieco trudniejsze zadania:

 

Obejrzyj film:

 

  1. https://pistacja.tv/film/mat00184-porzadkowanie-ulamkow-dziesietnych-trudniejsze-zadania?playlist=249

 

 • Odpowiedz na pytania:

 

 • jak porównywać liczby dziesiętne o różnej liczbie cyfr po przecinku,
 • jak porównywać masy wyrażone w różnych jednostkach.

 

Zapoznaj się z materiałem na platformie:

 

W zeszycie zrób krótką notatkę

0,4000=0,400=0,40=0,4

Zapis tych czterech liczb różni się tylko zerami na końcu części dziesiętnych. Okazuje się, że w liczbie dziesiętnej możemy na końcu dopisywać lub opuszczać zera, a liczba się nie zmieni.

Ważne!

 • Opuszczanie końcowych zer, to skracanie liczb dziesiętnych przez
  10, 100, 100010, 100, 1000… itd.


0,40 =  40/100 4/10   = 0,4 Liczbę 0,40 skróciliśmy przez 10.  
0,4000=  4000/10000 = 4/10   = 0,4 .     Liczbę 0,4000 skróciliśmy przez 1000

 • Dopisywanie końcowych zer w liczbach dziesiętnych , to ich rozszerzanie przez 10, 100, 100010, 100, 1000… itd.


0,4=  4/10   =  400/1000  =   0,400.  Liczbę 0,40 rozszerzyliśmy przez 100

 

 

W ramach ćwiczeń rozwiąż zadania tam zamieszczone

 

Możesz przeanalizować treści z tematu „Porównywanie ułamków dziesiętnych” na str. 194    w podręczniku.

 

Jak już zrozumiałeś wszystko rozwiąż w zeszycie zadania:

 

Zad. 1/195 ( o-line – ustnie), ci, którzy nie uczestniczą w lekcji on-line zapisują zadanie w zeszycie w nast. sposób: np. 12,65 m = 1265 cm, itd

 

Zad. 2/195

 

Zad/. 3/196 – 9/197 oraz zad. 11/197

 

Chętni:  Zad 10 i 11 /197 oraz zagadka str. 197

 

Praca domowa:  

 1. Zadania str. 80 w ćwiczeniu – termin 27.05.2020 r. 

 

       2. z Jeśli bedziesz chciała możesz  rozwiązać zadania ze  str. 81 w ćwiczeniu 

 

Rachunek pamięciowy

 1.  https://www.matzoo.pl/klasa4/tabliczka-dzielenia-test_19_188

 

 

  

 

 

13.05.2020r.

Lekcja 58

Temat: Zapisywanie wyrażeń dwumianowanych.

            

Na tej lekcji nauczę się:

1. jak prawidłowo zmieniać i stosować jednostki długości: milimetr, centymetr, decymetr, metr, kilometr.

 1. Jakie wyrażenia nazywamy  jednomianowane  a jakie dwumianowane?

 

Na początek zapoznaj się z materiałem w swoim podręczniku – str. 186-187 ( do zad. 1 )

Następnie obejrzyj film:

https://pistacja.tv/film/mat00132-zapisywanie-wyrazen-dwumianowanych?playlist=216

Odpowiedz na pytania:

 • jak zapisać wyrażenie dwumianowane za pomocą liczby z przecinkiem,
 • co oznacza przecinek w liczbie,
 • jak zapisać liczbę z przecinkiem w postaci wyrażenia dwumianowanego.

Pracuj zgodnie z poleceniami lektora prowadzącego lekcję.

Jeśli chcesz możesz zapoznać  się  z materiałem na platformie:

 

 

Zapoznaj się z tablicą:

 

Zapamiętaj jednostki zapisane na tablicy. Możesz je wydrukować  i wkleić do zeszytu. Jeśli nie masz możliwości to przepisz je w zeszycie.

 

Koniecznie zapoznaj się z materiałem

 

W zeszycie rozwiąż zadania:

 

1/186 oraz 3,4,5/187 – podręcznik.

1-4 str. 190 – podręcznik

 

 

 

W ramach pracy domowej:

str. 75

W ćwiczeniu rozwiąż zadania na jednej,str. 75 i 77

 Możesz, dodatkowo, rozwiązać  zadania na st., 76,78.

Pracę w ćwiczeniu prześlij do sprawdzenia.

 

Poćwicz tabliczkę mnożenia:

https://www.matzoo.pl/klasa4/tabliczka-mnozenia-na-czas_19_249 -

 

https://www.matzoo.pl/klasa4/tabliczka-dzielenia-w-zakresie-100_19_175

 

 zdjęcie ostatniej strony ( z liczbą punktów i czasem) prześlij do sprawdzenia.

 

 

 

 


 

 

  

06.05.2020r.

 Droga Amelko, w związku z tym, że kończymy kolejny dział – „Ułamki zwykłe” i chciałabym, abyś miała możliwość utrwalenia wiedzy, pracę kontrolną napiszesz za tydzień. Na dzisiejszej lekcji musimy wziąć  jeden temat z nowego działu, drugi oczywiście, to przygotowanie do pracy kontrolnej. Co do formy pisania pracy kontrolnej umówimy się po dzisiejszych lekcjach.

 

Lekcja 55

 

Temat: Utrwalenie wiadomości o ułamkach zwykłych.

 

 

Na lekcji dzisiejszej przypomnisz sobie:

 

 • jak sprawdzić, który z ułamków o jednakowych licznikach jest większy,
 • jak uporządkować ułamki właściwe rosnąco lub malejąco.
 • w jaki sposób porównać kilka ułamków,
 • jaki wpływ na wielkość ułamka ma jego licznik,
 • co to znaczy uporządkować ułamki rosnąco lub malejąco.
 • w jaki sposób porównać kilka liczb zawierających ułamki,
 • co to znaczy uporządkować liczby rosnąco lub malejąco,
 • co zrobić, by porównać liczby mieszane i ułamki niewłaściwe,
 • w jaki sposób zaznaczyć ułamki na osi liczbowej.

 

 

 1. https://pistacja.tv/film/mat00114-porzadkowanie-ulamkow-wlasciwych-o-takich-samych-licznikach

 

 1. https://pistacja.tv/film/mat00115-porzadkowanie-ulamkow-wlasciwych-o-takich-samych-mianownikach?playlist=116

 

 1. https://pistacja.tv/film/mat00116-porzadkowanie-ulamkow-wlasciwych-niewlasciwych-i-liczb-mieszanych?playlist=116

 

 

              Rozwiąż zadania 1-8 str. 179 w podręczniku

 

Ćwicz tabliczkę mnożenia oraz zad. 1-8 str. 70 w ćwiczeniu.

Zdjęcia zadań z ćwiczenia prześlij do sprawdzenia. ( wtorek, 12.05.)

 

 

 

https://www.matzoo.pl/klasa4/tabliczka-mnozenia-na-czas_19_249

prześlij zdjęcie uzyskanego wyniku ( pamiętaj o wpisaniu imienia)

 

 


Lekcja 56

Temat: Ułamki o mianownikach 10, 100, 1000 . . . Wprowadzenie

 

Na tej lekcji nauczę się o ułamkach o mianownikach 10, 100, 1000.

Na początek spróbuj odpowiedzieć na pytania:

 • Jak zbudowany jest ułamek zwykły, nazwij jego wszystkie elementy.
 • Jakimi liczbami mogą być liczniki ułamków?
 • Jakimi liczbami mogą być mianowniki ułamków?

Zapoznaj się materiałem na platformie

 

Wykonaj zadania on-line na platformie.

 

 

Zapisz w zeszycie poniższą  notatkę: ( tekst w ramce)

Kliknij w poniższy  link

Notatka_do_zapisania_w_zeszycie.pdf

 Zachęcam też do zapoznania się z materiałem w podręczniku – str. 182,183

 

 

 

  1. https://pistacja.tv/film/mat00128-zamiana-ulamkow-zwyklych-na-liczby-dziesietne?playlist=216

 

 

  1. https://pistacja.tv/film/mat00130-zaznaczanie-liczb-dziesietnych-na-osi-liczbowej?playlist=216

 

  1. https://pistacja.tv/film/mat00131-odczytywanie-liczb-dziesietnych-zaznaczonych-na-osi-liczbowej?playlist=216

 

 

W zeszycie wykonaj zadania z podręcznika:  1,2,3,4 str. 184

 

Dodatkowo ( jeśli chcesz) zad. 5 /185

 

W ćwiczeniu: str.  72 – prześlij do sprawdzenia

 

Ćwiczenia:

 1. https://www.matzoo.pl/klasa4/zamiana-ulamkow-zwyklych-na-dziesietne_22_80
 2. Tabliczka mnożenia na czas – zdjęcie do sprawdzenia

https://www.matzoo.pl/klasa4/tabliczka-mnozenia-na-czas_19_249

  

 

29.04.2020r.

Witam na dzisiejszych lekcjach.

Lekcja 53

Temat: Rozszerzanie i skracanie ułamków. 

 

Na tej lekcji nauczysz  się, jak rozszerzać i skracać ułamki.

Przypomnij sobie to, czego nauczyłeś się na poprzednich lekcjach. Spróbuj odpowiedzieć na pytania:

             1. Co to jest ułamek zwykły, z czego się składa? 

2. Który z dwóch ułamków zwykłych o jednakowych mianownikach jest większy?

3. Który z dwóch ułamków zwykłych o jednakowych licznikach jest większy?

Odpowiedzi na pytania możesz przesłać, razem z zadaniami, do sprawdzenia.

Zacznij od obejrzenia filmów (Pi-stacja): 

 1. https://pistacja.tv/film/mat00105-ulamki-rownowazne?playlist=83

 

Z filmu dowiesz się:

 • Co to są ułamki równoważne,
 • jak powstają ułamki równoważne,
 • czy ułamki równoważne oznaczają tyle samo?
 1. https://pistacja.tv/film/mat00106-rozszerzanie-ulamkow-zwyklych?playlist=83

 

z tego filmu dowiesz się:

 

 • co to znaczy rozszerzyć ułamek,
 • w jaki sposób rozszerzamy ułamki,
 • czy ułamki po rozszerzeniu oznaczają tyle samo?
 •  
 1. https://pistacja.tv/film/mat00108-rozszerzanie-ulamkow-zwyklych-przyklady?playlist=83

 

po obejrzeniu filmu będziesz wiedział:

 • jak w praktyczny sposób rozszerzać ułamki,
 • jak znaleźć ułamek równoważny o określonym liczniku lub mianowniku.
 1. https://pistacja.tv/film/mat00109-skracanie-ulamkow-zwyklych-przyklady?playlist=83

 

Z tego filmu dowiesz się:

 

 • co to znaczy skrócić ułamek,
 • jak w praktyczny sposób skracać ułamki,
 • jak znaleźć liczbę, przez którą można skrócić ułamek,
 • co to jest ułamek nieskracalny

Następnie zapoznaj się z materiałem w podręczniku str. 164-165 ( do zadania 1)

Możesz również  przeanalizować materiał na epodręczniki

https://moje.epodreczniki.pl/a-shared-owner/DhDvlZaNC/12Zgnnai

Wykonaj zadania ( online ) udostępnione tam dla ciebie, po czym rozwiązane udostępnij mi do sprawdzenia.

W zeszycie wykonaj zadanie 1 i 2 str. 165 ( podręcznik).

W zeszycie ćwiczeń rozwiąż zadania ze str. 58 i prześlij je do sprawdzenia.

 

Rachunek pamięciowy.

Ćwicz tabliczkę mnożenia na czas:

szaloneliczby.pl

 29.04.2020r.

Lekcja 54

 

Temat: Ułamki niewłaściwe.

 

Przypomnijmy sobie:

 

 • jak powstają ułamki równoważne,
 • czy ułamki równoważne oznaczają tyle samo?
 • co to znaczy rozszerzyć ułamek?,
 • w jaki sposób rozszerzamy ułamki?,
 • czy ułamki po rozszerzeniu oznaczają tyle samo?

 

 • jak w praktyczny sposób rozszerzać ułamki?,
 • jak znaleźć ułamek równoważny o określonym liczniku lub mianowniku?

 

 • co to znaczy skrócić ułamek?
 • jak w praktyczny sposób skracać ułamki?
 • jak znaleźć liczbę, przez którą można skrócić ułamek?
 • co to jest ułamek nieskracalny?

 

 

Zacznij od obejrzenia filmów:

 

 1. https://pistacja.tv/film/mat00100-ulamki-wlasciwe-niewlasciwe-i-liczby-mieszane?playlist=66na

 

Zwróć uwagę czym się różni ułamek właściwy od ułamka niewłaściwego,

 1. https://pistacja.tv/film/mat00101-zamiana-ulamka-niewlasciwego-na-liczbe-mieszana?playlist=66

 skup się na tym,

 • w jaki sposób zamienić ułamek niewłaściwy na liczbę mieszaną,
 • co to znaczy wyłączyć całości.
 1. https://pistacja.tv/film/mat00102-zamiana-liczby-mieszanej-na-ulamek-niewlasciwy?playlist=66

 

Z tego filmu spróbuj zrozumieć:

 • w jaki sposób zamienić liczbę mieszaną na ułamek niewłaściwy,
 • co to znaczy zamienić całości na ułamek.

Zapoznaj się z materiałem w podręczniku str 166-168 ( do zad. 1)

 

Ustnie wykonaj zadanie str. 168 ( podręcznik)

W zeszycie wykonaj zadania 2-6 str. 169 ( podręcznik)

W celu utrwalenia materiału rozwiąż zadania z ćwiczenia str. 60 -62 – 5 dowolnych. Prześlij je do sprawdzenia.

 

 

Tabliczka mnożenia:

                                                      

Przygotuj się do pracy kontrolnej w środę 6.05.2020r na  NUADU. Zakres „Ułamki zwykłe” Oprócz zaznaczenia odpowiedzi  na stronie  należy zapisać rozwiązania i przesłać do sprawdzenie bezpośrednio po zakończeniu czasu przeznaczonego pracę kontrolną.

  

 

22.04.2020r.

 

Lekcja 51

 

Temat: Ułamki i liczby mieszane na osi liczbowej.

 

 

Z  lekcji dowiesz się: - w jaki sposób znaleźć miejsce liczby mieszanej na osi liczbowej, - jak zaznaczyć liczbę mieszaną na osi liczbowej.

Przypomnij sobie:

 1. Co to jest ułamek zwykły, z czego się składa?
 2. Co to jest liczba mieszana?, oraz
 3. Z czego zbudowana jest oś liczbowa?, możesz obejrzeć film:

https://www.youtube.com/watch?v=8jnWWr-zZ80

    (pamiętaj, żeby na osi zaznaczyć punkt „0” oraz „1”)

 1. Zaznacz na osi liczbowej liczby: 2,4,5,8.

Na początek obejrzyj filmy:

    1)https://pistacja.tv/film/mat00103-liczby-mieszane-na-osi-liczbowej

 

 1. https://www.youtube.com/watch?v=W6nvjcfU0jo

 

 1. https://www.youtube.com/watch?v=cevoNal9jws

 

Możesz dodatkowo zapoznać się z materiałem  w podręczniku str. 158 ( do zadania 1).

 

 1. Rozwiąż zadania: 1/ 158,  2/158,

4/159,   ( w zeszycie nie rysuj osi, pisz np. a = …., b = ….)

5/159

 

 1. Rozwiąż zadania: 2/54, 3/54, 4/54,  6/55  w ćwiczeniu.

 

 1. Rachunek pamięciowy:

 

https://www.matzoo.pl/klasa4/tabliczka-mnozenia-test_19_187

 


 

 

22.04, 29.04.2020r.

Materiał przeznaczony jest na dwie lekcje ( środa 22.04 oraz piątek 29.04 )

UWAGA! W zeszycie proszę zapisać wszystko co zaznaczone jest na kolor zielony.

Lekcja 52,53

Temat: Porównywanie ułamków.

Na tej lekcji nauczę się porównywać ułamki o tych samych licznikach i mianownikach.

Zacznij od obejrzenia filmów:

 1.  https://www.youtube.com/watch?v=GAEL6K75kWk

 

Nastepnie:

-Zapoznaj się z materiałem na platformie e-podreczniki  https://epodreczniki.pl/a/porownywanie-ulamkow-zwyklych/D13kDGGPg

Lub

- Zapoznaj się z materiałem  w podręczniku na str. 160- 161

Zapisz w zeszycie poniższy tekst ( zaznaczony na zielono)

Ważne!

Jeżeli dwa ułamki mają równe liczniki, to większy z nich jest ten, który ma mniejszy mianownik.
Na przykład 
5/14,  i 52/1, ("/" oznacza kreskę ułamkową)
Ułamki te mają równe liczniki. Mianownik 14 jest mniejszy niż mianownik 21, stąd

5/14,  > 52/1,

 

Rozwiąż zadania dostępne na platformie epodręczniki wykonuj online - bez konieczności zapisywania w zeszycie...chyba że chcesz:)

W zeszycie proszę wykonać zadania:

1,2,3 str. 161 –podręcznik

6,8, str. 162 – podręcznik

Oraz zadania w ćwiczeniu  - str. 56, dodatkowo możesz wykonać zadania ze str.  57w ćwiczeniu

 

Do sprawdzenia proszę przesłać zadania z ćwiczenia: obowiązkowe lub jeśli zechcesz – dodatkowe).

 

Ćwicz tabliczkę mnożenia.

https://www.youtube.com/watch?v=73o_6T0mpUk

 

 

 


 

22.04.2020r.

 

Lekcja 51

 

Temat: Ułamki i liczby mieszane na osi liczbowej.

 

 

Z  lekcji dowiesz się: - w jaki sposób znaleźć miejsce liczby mieszanej na osi liczbowej, - jak zaznaczyć liczbę mieszaną na osi liczbowej.

Przypomnij sobie:

 1. Co to jest ułamek zwykły, z czego się składa?
 2. Co to jest liczba mieszana?, oraz
 3. Z czego zbudowana jest oś liczbowa?, możesz obejrzeć film:

https://www.youtube.com/watch?v=8jnWWr-zZ80

    (pamiętaj, żeby na osi zaznaczyć punkt „0” oraz „1”)

 1. Zaznacz na osi liczbowej liczby: 2,4,5,8.

Na początek obejrzyj filmy:

    1)https://pistacja.tv/film/mat00103-liczby-mieszane-na-osi-liczbowej

 

 1. https://www.youtube.com/watch?v=W6nvjcfU0jo

 

 1. https://www.youtube.com/watch?v=cevoNal9jws

 

Możesz dodatkowo zapoznać się z materiałem  w podręczniku str. 158 ( do zadania 1).

 

 1. Rozwiąż zadania: 1/ 158,  2/158,

4/159,   ( w zeszycie nie rysuj osi, pisz np. a = …., b = ….)

5/159

 

 1. Rozwiąż zadania: 2/54, 3/54, 4/54,  6/55  w ćwiczeniu.

 

 1. Rachunek pamięciowy:

 

https://www.matzoo.pl/klasa4/tabliczka-mnozenia-test_19_187 - wynik prześlij do sprawdzenia.

 

 

 

 


 

16.04.2020 r. 

Przypominam o sprawdzianie z matematyki jutro w godz. 9.50 -10.50 na NUADU - z ułamków zwykłych.


 

15.04.2020r.

Lekcja 49

Otwórz poniższy link

 

Nauczanie_indywidualne_kl._4_15.04..pdf

 


15.04.2020r.

 

Lekcja 50

 

Temat: Ułamek jako część całości – c.d.

 

Na lekcji poznasz  pojęcie  liczby mieszanej, jako sumy części całkowitej  i ułamkowej.

 

     • zapisywać słownie ułamek  

 • zamieniać jednostki długości oraz masy wyrażone częścią innej jednostki.

 

Jeszcze raz obejrzyj film:

Przeanalizuj zadanie 3- zwróć uwagę  jak można zapisać  jednostki  wyrażone częścią innej jednostki.

 

Materiał do zajęć 1

 

Rozwiąż zadania 14-21 / 50 i 51 w ćwiczeniu – jedną, dowolną, przyślij do sprawdzenia.

 

 

Ćwicz tabliczkę mnożenia.

https://www.matzoo.pl/klasa4/tabliczka-mnozenia-test_19_187

Po zakończeniu testu zrób zdjęcie z wynikiem i wyślij do sprawdzenia- nie zapomnij wpisać swojego imienia.

 

 


 

08.04.2020r.

Lekcja 46

Temat: Co to jest skala?

Na dzisiejszej lekcji dowiesz się:

 • co to jest skala,
 • gdzie wykorzystujemy skalę,
 • jakie są rodzaje skali,
 • w jaki sposób zapisujemy informacje dotyczące skali,
 • co oznaczają zapisy takie jak 1:4 lub 2:1,
 • co to znaczy, że skala jest pomniejszająca lub powiększająca.
 •  

Na początek obejrzyj filmy

 1. https://pistacja.tv/film/mat00145-skala-wprowadzenie?playlist=478

 

 1. https://pistacja.tv/film/mat00146-obliczanie-dlugosci-odcinka-gdy-dana-jest-dlugosc-w-skali?playlist=478

 

Po obejrzeniu filmu spróbuj odpowiedzieć na pytania:

 • jak obliczyć rzeczywistą długość odcinka, gdy dana jest jego długość w skali,
 • jak obliczyć rzeczywiste wymiary basenu, gdy są one podane w skali.

 

 1. https://pistacja.tv/film/mat00147-rysowanie-odcinka-w-skali-gdy-znamy-jego-rzeczywista-dlugosc?playlist=478
 • jak narysować odcinek w podanej skali powiększającej,
 • jak narysować odcinek w podanej skali pomniejszającej,
 • jak narysować prostokąt o podanych wymiarach w skali pomniejszającej.

Możesz zapoznać się z materiałem na str. 140 ( w podręczniku)

W zeszycie wykonaj zada. 1 /142 oraz 6/143

Zad.5/143 – ustnie

W ćwiczeniu wykonaj zadania na str.35,36.

Poćwicz tabliczkę mnożenia

  1. https://www.matzoo.pl/klasa4/tabliczka-mnozenia-w-zakresie-100_19_56

Po zakończeniu testu zrób zdjęcie z wynikiem i wyślij do sprawdzenia- nie zapomnij wpisać swojego imienia.

 


 

 

 Lekcja 47

Temat: Utrwalenie wiadomości  o figurach płaskich.

W ramach utrwalenia materiału z działu „Figury płaskie”

rozwiąż zadania w ćwiczeniu na str. 37 i 38

oraz „Sprawdź czy umiesz”  str42,43, 44 – również w ćwiczeniu.

Dwie dowolne strony przyślij do sprawdzenia.

Rachunek pamięciowy

https://www.matzoo.pl/klasa4/dodawanie-w-zakresie-100-test_19_189

Po zakończeniu testu zrób zdjęcie z wynikiem i wyślij do sprawdzenia- nie zapomnij wpisać swojego imienia.

Za tydzień – sprawdzian.

Spokojnych świąt.


 

 

03.04.2020r.

 Matematyka

Lekcja on-line  godz. 9.55

Temat: Ułamek jako wynik dzielenia

 

Na tej lekcji zapoznam się z tematem ułamka jako wyniku dzielenia, W SZCZEGÓLNOŚCI dowiesz się:

 • co ma wspólnego dzielenie z ułamkiem,
 •  jak zapisać wynik dzielenia za pomocą ułamka,
 •  jakim działaniem można zastąpić kreskę ułamkową.

Na początek przypomnimy sobie o ułamkach niewłaściwych.

 1.  czym się różni ułamek właściwy od ułamka niewłaściwego,
 1. Podaj przykład takiego ułamka
 1. w jaki sposób zamienić ułamek niewłaściwy na liczbę mieszaną,

 

 1. co to znaczy wyłączyć całości.

 

 1. w jaki sposób zamienić liczbę mieszaną na ułamek niewłaściwy,

 

 

Obejrzyj filmy

1. https://pistacja.tv/film/mat00099-ulamek-zwykly-jako-wynik-dzielenia?playlist=66

 • co ma wspólnego dzielenie z ułamkiem,
 • jak zapisać wynik dzielenia za pomocą ułamka,
 • jakim działaniem można zastąpić kreskę ułamkową.

 

2. https://pistacja.tv/film/mat00100-ulamki-wlasciwe-niewlasciwe-i-liczby-mieszane?playlist=66

 • czym się różni ułamek właściwy od ułamka niewłaściwego,
 • co to jest liczba mieszana.

3. https://pistacja.tv/film/mat00102-zamiana-liczby-mieszanej-na-ulamek-niewlasciwy?playlist=66

 • w jaki sposób zamienić liczbę mieszaną na ułamek niewłaściwy,
 • co to znaczy zamienić całości na ułamek.

4. https://pistacja.tv/film/mat00103-liczby-mieszane-na-osi-liczbowej?playlist=66

 • w jaki sposób znaleźć miejsce liczby mieszanej na osi liczbowej,
 • jak zaznaczyć liczbę mieszaną na osi liczbowej.

 

Zapoznaj się z materiałem  

 

Wykonaj zadania on-line

 

 

W zeszycie wykonaj zadania: 1, 2, 3 , 4 i 6

Wykonaj zadania z ćwiczenia str. 63

Dla chętnych  str. 64

Pamiętaj, aby na str. Dla chętnych pisać „ dodatkowe”

 

Tabliczka mnożenia:

 

 

 

 

 

01.04.2020r.

 

Witam

Lekcja 44

Zapisz temat lekcji

Temat: Obwody prostokątów i kwadratów.

Przypomnij sobie wszystko, co wiesz o prostokącie i kwadracie. Spróbuj odpowiedzieć na pytania:

 • jaką figurę nazywamy prostokątem,
 • kiedy prostokąt jest kwadratem,
 • z jakich elementów zbudowany jest prostokąt,
 • czy każdy kwadrat jest prostokątem.
 • jak narysować prostokąt za pomocą cyrkla i ekierki,
 • narysuj w zeszycie prostokąt o kokach 3 cm 5 mmm x 4 cm 3 mm oraz kwadrat o boku 5omm. ( prześlij zdjęcie)

 

Obejrzyj filmy:

 1. https://pistacja.tv/film/mat00216-obwod-prostokata-i-obwod-kwadratu-wprowadzenie?playlist=150

 tego filmu dowiesz się:

 

 • co to jest obwód prostokąta,
 • jakimi sposobami można obliczyć obwód prostokąta,
 • jak obliczyć obwód kwadratu.

 

 1. https://pistacja.tv/film/mat00217-obliczanie-obwodu-prostokata-i-kwadratu-przyklady?playlist=150

Zwróć uwagę na to:

 • w jaki sposób rozwiązywać zadania tekstowe dotyczące obwodu prostokąta i kwadratu,
 • jak przedstawić treść zadania za pomocą rysunku.

 

 1. https://pistacja.tv/film/mat00218-obliczanie-boku-na-podstawie-obwodu?playlist=150

Spróbuj znaleźć odpowiedzi na pytania:

 • jak obliczyć długość boku prostokąta znając jego obwód i długość jednego boku,
 • jak obliczyć długość boku kwadratu znając tylko obwód.

 

Zapoznaj się z materiałem:

 1. w podręczniku – str. 135,135 lub:
 2. https://epodreczniki.pl/a/obwody-prostokatow-i-kwadratow/Dy0TdoDGH

 

 

Wykonaj w zeszycie zadanie 1, 2, 3 str. 136  w  podręcznika.

Wykonaj  4 dowolne zadania ze str. 27 i 28 w ćwiczeniu: 

Jak chcesz możesz rozwiązać całe dwie str.

Uwaga!

Proszę o przesłanie wiadomości e-mail lub na messengera z rozwiązaniem jednej ( dowolnej) karty pracy z ćwiczenia.  

Masz na wykonanie zadań czas do 09.04.2020r.

Ćwicz tabliczkę mnożenia

 


01.04.2020 r. 

Lekcja 45

Temat: Koła i okręgi.

Przypomnij sobie:

 • co to jest obwód. Gdzie, w praktyce liczymy obwód?
 • Oblicz obwód kwadratu o boku 4 cm 5 mm. ( w zeszycie)

Na dzisiejszej lekcji  dowiesz się,

 • czym różni się koło od okręgu,
 •  co to jest promień, średnica i cięciwa
 •  jak narysować okrąg za pomocą cyrkla.

 

Zacznij od obejrzenia filmów:

 1. https://pistacja.tv/film/mat00229-okrag-i-kolo-wprowadzenie?playlist=546

Spróbuj odpowiedzieć na pytania:

 • co to jest koło i okrąg,
 • czym różni się koło od okręgu,
 • co to jest średnica, cięciwa i promień
 1. https://pistacja.tv/film/mat00231-rysowanie-okregow-za-pomoca-cyrkla?playlist=546

Zwróć uwagę na:

 • jak narysować dowolny okrąg za pomocą cyrkla,
 • jak narysować okrąg o danym promieniu,
 • jak narysować Ziarno Życia.

Zapoznaj się z materiałem

https://epodreczniki.pl/a/kola-i-okregi/DPkdOsPJ5

Wykonaj zadania 1 – 10  na tej stronie ( online). Jeśli chcesz to dodatkowo możesz wykonać zadania 11-13.

Możesz zapoznać się z materiałem w podręczniku – str. 137 – 138 ( do zadania 1 )

Narysuj w zeszycie okrąg  o dowolnym promieniu – przy użyciu cyrkla i zaznacz w nim: promień, dowolną cięciwę i średnicę. Zmierz długość narysowanych odcinków, zapisz w zeszycie, a następnie porównaj  promień ze średnicą. Który z odcinków jest dłuższy?, ile razy?.

Teraz przeczytaj zadania 1, a następnie drugie  na str.138 w podręczniku. Wykonaj je ustnie – bez pisania do zeszytu.

W zeszycie wykonaj zadania: 2 str. 138  i 6  str.139  ( podręcznik)

Wykonaj  5 dowolnych zadanń ze str. 31,32,33,34  w ćwiczeniu: 

Jak chcesz możesz rozwiązać wszystkie zadania.

Uwaga!

Proszę o przesłanie wiadomości e-mail lub na messengera z rozwiązaniem jednej ( dowolnej) karty pracy z ćwiczenia.  

Masz na wykonanie zadań czas do 09.04.2020r.

Ćwicz tabliczkę mnożenia

    

Życzę przyjemnej pracy.

  

W związku z obowiązkiem realizacji podstawy programowej od dnia 25.03.2020r. proszę o zapisanie w zeszytach tematów lekcji i wskazanych zadań ( podkreślonych )

25.03.2020r.

NAUCZANIE INYWIDUALNE KL. IV MATEMATYKA

Lekcja 42

Temat: Wielokąty.

Na tej lekcji:

 1. Poznasz:

- pojęcie wielokąta

- elementy wielokątów oraz ich nazwy

2.  nauczysz się

- nazywać wielokąty na podstawie ich cech,

- rysować wielokąt o określonych cechach,

-  na podstawie rysunku określać punkty należące i nienależące do wielokąta

 

Zacznij od obejrzenia filmu:

Następnie:

Zapoznaj się z tematem w podręczniku  - str. 131

Możesz również 

 • zapoznać się z tematem na platformie epodręcznki:

https://epodreczniki.pl/a/wielokaty-ich-wlasnosci-i-rodzaje/DjenOsrxn  (zadania dostępne na platformie epodręczniki wykonuj online - bez konieczności zapisywania w zeszycie...chyba że chcesz:)

ćwiczenie 4 wykonaj w zeszycie

Ćwiczenie 4

Narysuj

 1. czworokąt, którego dwa boki są do siebie prostopadłe
 2. czworokąt, którego żadne dwa boki nie są prostopadłe
 3. dowolny siedmiokąt
 4. sześciokąt, którego dwa boki są do siebie równoległe
 5. dowolny ośmiokąt

 

Wykonaj w zeszycie zadanie 2 i 3 na str. 132 w  podręcznika.

 

Wykonaj   zadania ze str. 23 i 24 w ćwiczeniu: 

Uwaga!

Proszę o przesłanie wiadomości e-mail lub na messengera z rozwiązaniem jednej ( dowolnej) karty pracy z ćwiczenia.  

Masz na wykonanie zadań czas do 02.04.2020r.

Lekcja 43

Temat: Prostokąty i kwadraty.

Na tej lekcji:

 

 1. Poznasz:

• pojęcia: prostokąt, kwadrat,

• własności prostokąta i kwadratu

• różnice pomiędzy dowolnym prostokątem a kwadratem

 

2.  nauczysz się

 • kreślić prostokąt, kwadrat o danych wymiarach lub przystający do danego: – na papierze w kratkę • wyróżniać spośród czworokątów prostokąty i kwadraty.

Zacznij od obejrzenia filmu:

 

Zapoznaj się z tematem w podręczniku  - str. 133

Możesz również 

 • zapoznać się z tematem na platformie epodręcznki:

https://epodreczniki.pl/a/wielokaty-ich-wlasnosci-i-rodzaje/DjenOsrxn  (zadania dostępne na platformie epodręczniki wykonuj online - bez konieczności zapisywania w zeszycie...chyba że chcesz:)

ćwiczenie 4  ( dwa podpunkty) wykonaj w zeszycie

 1. prostokąt o wymiarach 7 cm 2 mm i 4 cm 5 mm
 2. kwadrat o boku długości 

 

Wykonaj w zeszycie zadanie 1 a,b str. 134  w  podręcznika.

Wykonaj zadania ze str. 25 i 26 w ćwiczeniu: 

tabliczka mnożenia  https://www.youtube.com/watch?v=73o_6T0mpUk

Uwaga!

Proszę o przesłanie wiadomości e-mail lub na messengera z rozwiązaniem jednej ( dowolnej) karty pracy z ćwiczenia.  

Masz na wykonanie zadań czas do 02.04.2020r.