• Podsumowanie szkolnego Konkursu Pięknego Pisania o „Pióro Wójta”

     •       W kwietniu  2021 roku został ogłoszony konkurs kaligraficzny- czyli sztuki pięknego pisania. Był on skierowany do uczniów klas I-III. Głównymi celami konkursu było doskonalenie umiejętności kształtnego, czytelnego i estetycznego pisania oraz motywowanie uczniów do pracy nad własnym charakterem pisma. Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem, wzięło w nim udział 29 uczniów. Zadanie konkursowe polegało na bezbłędnym przepisaniu, zgodnie z zasadami kaligrafii i we właściwej liniaturze tekstu. Komisja  konkursowa wyłoniła następujących laureatów:

      Laureaci Konkursu Pięknego Pisania

       

            Laureaci konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody, zaś każdy uczestnik otrzymał dyplom i długopis, który będzie mu przypominał o udziale w konkursie.  Nagrody wręczył pan Wójt Gminy Turośl (który był sponsorem wszystkich nagród) oraz pan Dyrektor.

         Jeszcze raz serdecznie gratulujemy zwycięzcom, wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział. I zapraszamy za rok, ponieważ postanowiliśmy kontynuować Konkurs Pięknego Pisania w kolejnych latach.

       

      Organizatorzy konkursu:

      Agnieszka Pieńkowska

      Halina Gleba

       

       

     • Konkurs plastyczny dla dzieci „Choć jeden dzień Pszczołą być”

     • W konkursie mogą wziąć udział dzieci i młodzież ze szkół podstawowych. Mają za zadanie wykonać pracę plastyczną w formacie A4, w dowolnej technice malarskiej, rysunkowej lub graficznej na temat roli i życia pszczół. Termin nadsyłania prac upływa 31 maja br.

      Konkurs jest kontynuacją cyklu konkursów pn. „Na ratunek ginącym pszczołom”, organizowanych corocznie przez Departament Rolnictwa i Obszarów Rybackich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. Jego celem jest popularyzacja wśród uczniów roli i znaczenia pszczoły dla środowiska naturalnego oraz zachęcenie młodych ludzi do obserwowania życia pszczół i ich zwyczajów, a także zwrócenie uwagi na zagrożenia ekologiczne wynikające z ciągle malejącej liczby pasiek oraz postępującej degradacji środowiska.

      Rola pszczoły w przyrodzie

      Wzorem lat ubiegłych, konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych działających na terenie gmin wiejskich i miejsko-wiejskich województwa podlaskiego.

      Zadaniem uczestników będzie wykonanie pracy plastycznej w formacie A4, w dowolnej technice malarskiej, rysunkowej lub graficznej (nie będą oceniane prace wyklejane ziarnami, kulkami z bibuły, prace przestrzenne itp.).

      Tematy prac:

      • rola pszczoły w przyrodzie,
      • zagrożenia dla pszczół wynikające z małej liczby pasiek oraz uprzemysłowienia rolnictwa,
      • sposoby ochrony naturalnego środowiska pszczół,
      • możliwe do podjęcia działania, które wpływają na zachowanie liczebności pszczół.

      Dwie kategorie wiekowe

      Prace należy wysłać do 31.05.2021 r. (liczy się data wpływu do urzędu), na adres organizatora, czyli Departamentu Rolnictwa i Obszarów Rybackich, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok. Nadesłane prace będą oceniane w dwóch grupach wiekowych:

      • 0-4 klasa,
      • 5-8 klasa.

      Organizator ufunduje nagrody dla laureatów I, II i III miejsca oraz wyróżnienia w każdej z kategorii. Dodatkowo najciekawsze prace zostaną opublikowane w kalendarzu wydanym przez Województwo Podlaskie.

      Więcej informacji w regulaminie konkursu.

       

    • KONKURS „MISTRZ SŁÓWEK z Języka Angielskiego 2020/2021”
     • KONKURS „MISTRZ SŁÓWEK z Języka Angielskiego 2020/2021”

     • REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU 

      „MISTRZ SŁÓWEK z Języka Angielskiego 2020/2021” DLA KLAS I-III

       

      Cele:

      • Poszerzenie i utrwalenie poznanego słownictwa.
      • Popularyzowanie nauki języka angielskiego.
      • Motywowanie uczniów do samodzielnej nauki języka angielskiego.

       

      Zasady ogólne przeprowadzenia konkursu:

      1.Konkurs ma jeden etap w formie testu na platformie Quizizz.

      2. Zadania konkursowe dotyczą słownictwa z zakresu danej klasy (I, II, III) .

      3. Wszyscy uczestnicy konkursu przystępują do testu w dniu 01.06.2021r.

      4. Prace uczniów oceniają organizatorzy konkursu.

      5. Wyniki zostaną ogłoszone najpóźniej tydzień po przeprowadzeniu konkursu.

      6. MISTRZEM SŁÓWEK zostanie uczeń, który w swojej kategorii wiekowej uzyska najwyższą liczbę punktów. W przypadku, gdy dwóch uczniów uzyska taką samą liczbę punktów, miejsca będą przyznawane ex aequo.

      7. Nagrody: Laureaci (I, II, III  miejsce) w danej kategorii otrzymają pamiątkowe dyplomy.

      Zwycięzca  w  danej  kategorii  wiekowej  otrzyma  nagrodę  główną  oraz  tytuł „MISTRZ SŁÓWEK z Języka Angielskiego 2020/2021”

      ZAPRASZAMY!

      Iwona Sokołowska, Lucyna Rogińska

       

     • Wyniki Szkolnego Konkursu Wiedzy o Portugalii

     • 10 maja 2021r. odbył się Szkolny Konkurs Wiedzy o Portugalii w formie testu na platformie Quizizz. W konkursie wzięło udział 30 uczniów z klas IV-VIII.  

      Wyniki konkursu można sprawdzić klikając w podany link:     WYNIKI KONKURSU

      Serdecznie gratulujemy i dziękujemy wszystkim uczestnikom.

      Lucyna Rogińska, Iwona Sokołowska

     • SZKOLNY KONKURS RECYTATORSKI POEZJI KSIĘDZA JANA TWARDOWSKIEGO

     • Regulamin konkursu

      Cele konkursu:

      1. Popularyzacja twórczości księdza Jana Twardowskiego;
      2. Poszukiwanie literackich wzorców i wartości istotnych w duchowym życiu człowieka;
      3. Dostarczanie uczniom doznań estetycznych i emocjonalnych wypływających z piękna utworów poetyckich;
      4. Kształtowanie kultury żywego słowa oraz doskonalenie warsztatowych umiejętności recytatorskich;
      5. Wspieranie działań twórczych dzieci poprzez możliwość prezentacji umiejętności recytatorskich i indywidualnego odbioru tekstu poetyckiego;

      Warunki uczestnictwa:

      1. W konkursie mogą uczestniczyć dzieci z oddziałów przedszkolnych i klas I – VIII
      2.  Każdy uczestnik przygotowuje jeden dowolnie wybrany utwór księdza Jana Twardowskiego, a nagraną recytację wraz z danymi – imię, nazwisko, klasa, tytuł wybranego wiersza – przesyła na adres e- mail ewa.olszewska@sp.turosl.pl lub kamil.obrycki@sp.turosl.pl
      3. Wysyłając nagranie, uczestnik automatycznie wyraża zgodę na publikowanie nagrania oraz na przetwarzanie danych w celach organizacyjnych przez organizatora konkursu;
      4. Ocenie podlegają: interpretacja tekstu poetyckiego, poprawność wymowy (dykcja ), ogólny wyraz artystyczny;
      5. Nagrania utworów przesyłamy do 28 maja 2021 r.

      Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie i życzymy wszystkim uczestnikom powodzenia!

      Organizatorzy

      Ewa Olszewska

      Kamil Obrycki