• Konkurs czytelniczy o życiu i twórczości ks. Jana Twardowskiego
     • Konkurs czytelniczy o życiu i twórczości ks. Jana Twardowskiego

     • Regulamin konkursu czytelniczego życie i twórczość ks. Jana Twardowskiego

      Cele:

      - przybliżenie bibliografii oraz twórczości ks. Jana Twardowskiego,

      - szerzenie kultury czytelniczej i kultury słowa,

      - stworzenie uczniom możliwości rozwijania zainteresowań,

      - kształtowanie kultury i aktywności czytelniczej,

      - promocja czytelnictwa i działań biblioteki szkolnej,

      - aktywizowanie uczniów poprzez udział w konkursach,

      Organizatorzy: nauczyciele bibliotekarze

      Uczestnicy: uczniowie klas IV – VIII

      Termin:  02.06.2021r.

      Nagrody: dyplomy i książki za miejsca I-III oraz dodatnie punkty z zachowania.

      Przebieg konkursu:

      • Konkurs ma formę pisemną w formie Quizizz
      • Uczestnicy konkursu otrzymują pytania dotyczące bibliografii i twórczości ks. Jana Twardowskiego, które będą dostępne w bibliotece i na stronie internetowej szkoły
       w zakładce biblioteka
      • Uczniowie samodzielnie przygotowują odpowiedzi na podane pytania
      • W wyznaczonym terminie uczniowie będą pisać test
      • Jury konkursowe dokona oceny i wyłoni zwycięzców.

       

      Organizatorzy:

      n- le bibliotekarze

                                    

       

      Oto zestaw pytań do konkursu o życiu i twórczości patrona naszej szkoły - księdza Jana Twardowskiego:

      1. Kiedy i gdzie urodził się ks. Jan Twardowski?

      2. Do jakiego gimnazjum uczęszczał ?

      3. Jaki nosił tytuł pierwszy tomik poetycki księdza Twardowskiego?

      4. Co studiował podczas wojny ksiądz- poeta?

      5. Podaj lata życia księdza Jana?

      6. Jakie odznaczenie przyznały dzieci księdzu?

      7. Wymień imię jednej z sióstr księdza.

      8. W jakiej miejscowości rozpoczął ksiądz swą pierwszą pracę?

      9. W którym roku przyjął święcenia kapłańskie?

      10. W którym warszawskim kościele ksiądz Twardowski głosił kazania dla dzieci?

      11. Wymień dwa zbiory, które ksiądz Twardowski poświęcił dzieciom.

      12. Jak nazywali się rodzice poety i czym się zajmowali?

      13. Podaj pełne imiona ks. Twardowskiego.

      14. W 1937 r. Jan Twardowski rozpoczął studia. Podaj miejsce oraz nazwę wydziału i kierunek studiów.

      15. Podaj tytuł pracy magisterskiej księdza.

      16. W 1948 r. ks. Twardowski rozpoczyna pracę katechety w pewnej szkole. Co to za szkoła i gdzie się mieściła?

      17. W pierwszych latach swej pracy ks. Twardowski poznał wybitnego Polaka, bliskiego sercu wielu nam i ważną postać w historii Polski powojennej( był Prymasem Polski) O kim mowa?

      18. W 1959 r. ks. Twardowski zamieszkał przy klasztorze Panien Wizytek. Przebywał tam do śmierci W jakim mieście jest ten klasztor?

      19. Jakie kraje, w swych podróżach literackich i dusz- pasterskich, odwiedził ks. Twardowski?. Wymień co najmniej 3.

      20. Podaj profil klasy, do której uczęszczał ksiądz w gimnazjum.

      21. W jakim powstaniu uczestniczył ksiądz Twardowski?

      22. Twardowski jest laureatem nagrody przyznawanej przez dzieci. Co to za nagroda i kiedy ją otrzymał?

      23. Ks. J. Twardowski jest wielkim sprzymierzeńcem debiutantów- literatów. W jakim mieście odbywają się konkursy poetyckie im. ks. Twardowskiego i od którego roku?

      24. Ks. Twardowski często ilustrował swoje utwory elementami zwierzęcymi. Jaki owad pojawiał się najczęściej?

      25. Do jakiej parafii został przeniesiony 5 sierpnia 1958?

      26. W jakim piśmie literackim ks. Twardowski drukował swoje pierwsze wiersze?

      27. Podaj rok debiutu książkowego ks. Twardowskiego.

      28.Z jakiego wiersza pochodzi ten cytat: " Śpieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą…"

      29. Z jakiego utworu pochodzi dany fragment:

      „Czekam na was, najdrożsi, z każdą pierwszą gwiazdką - 
      ze srebrem betlejemskim co w pudełkach świeci - 
      z barankiem wielkanocnym. - Bez was świeczki gasną - 
      i nie ma żyć dla kogo. 
      Ten od głupich dzieci”

      30.Podaj przynajmniej dwie nagrody, które otrzymał ks. Twardowski.

       

          Powodzenia!