• WALENTYNKI 2022

     • Zapraszamy uczniów klas I - III oraz uczniów klas IV-VIII

      do wzięcia udziału w konkursach

      związanych z Walentynkami:)

       

       

      Uczniów klas I - III zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie:

       

      „NAJPIĘKNIEJSZA KARTKA WALENTYNKOWA”.

       

      Celem konkursu jest własnoręczne wykonanie przez uczniów kartki walentynkowej (1 sztuka).

       

      Technika wykonania oraz format kartek są dowolne.

       

      Gotową kartkę należy przekazać wychowawcy klasy w terminie do 09.02.2022 roku.

       

      Każda WALENTYNKA powinna zawierać opis: imię i nazwisko autora, klasę.

       

      Laureaci otrzymają dyplomy pamiątkowe i upominki.

       

       

      Uczniów klas IV-VIII zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie

       

      „NAJPIĘKNIEJSZY WIERSZ WALENTYNKOWY”

       

      Celem konkursu jest samodzielne napisanie wiersza o tematyce walentynkowej (1 wiersz).

       

       Tekst wiersza wraz z imieniem i nazwiskiem autora oraz klasą należy przekazać p. L. Rogińskiej lub p. J. Stachelek do dnia 09. 02.2022r.

       

      Oceny otrzymanych prac dokona Jury powołane przez Organizatora Konkursu biorąc po uwagę następujące kryteria: piękno słowa, poprawna kompozycja wiersza, oryginalność i pomysłowość twórcza.

       

      Zwycięzcy Konkursu otrzymają upominki oraz ocenę celującą z języka polskiego i punkty dodatnie z zachowania.

       

      Organizatorzy

       

       

     • Choinka 21.01.2022 r.

     • Dyskoteka klasy 0 - 3 --> od godz. 11:00 do godz. 13:30

      12:35 --> Krusza, Cieloszka, Charubin

      12:35 --> Cieciory

      13:35 --> Nowa Ruda

      13:35 --> Wanacja

       

      Dyskoteka klasy 4 - 8 --> od godz. 13:30 do godz. 17:00

      17:00 --> odwóz we wszystkich kierunkach

    • KONKURS BIBLIOTEKI SZKOLNEJ „MOJE FERIE Z KSIĄŻKĄ”
     • KONKURS BIBLIOTEKI SZKOLNEJ „MOJE FERIE Z KSIĄŻKĄ”

     • Biblioteka szkolna zaprasza wszystkich chętnych uczniów do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym „Moje ferie z książką”.
      Zasady konkursu są proste. Czytasz na fotelu, na kanapie, na dywanie, z kotem lub przy herbacie? 😉 To zrób zdjęcie i pokaż nam jak, gdzie i kiedy czytasz?

       

      Regulamin konkursu:

      1. Konkurs skierowany jest do uczniów z klas I– VIII.

      2.Zadaniem uczestników jest wykonanie zdjęcia nawiązującego do hasła konkursu „Moje ferie z książką”.   

      3. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedno zdjęcie.

      4.Komisja konkursowa oceni prace w dwóch kategoriach wiekowych:
      klasy I- III oraz IV – VIII.

      5. Zdjęcia wraz z danymi (imię i nazwisko uczestnika, klasa) należy przesłać do dnia  09.02. 2022 r.  na adres mailowy: aga30-77@wp.pl lub cecylia.kolno@op.pl

      6.Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w lutym  na stronie internetowej szkoły.

      7.Na zwycięzców czekają nagrody oraz dodatnie punkty z zachowania.

      8. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika oraz opublikowanie pracy na stronie internetowej szkoły lub na gazetce ściennej biblioteki szkolnej.

       

                                                                                      Organizatorzy:

      Agnieszka Pieńkowska

      Cecylia Paliwoda

      Andrzej Męczkowski

                                                                                          

      ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE! 😊

       

     • Zmiana w odwozach 20.01.2022 r.

     • 12:35 --> Wanacja, Nowa Ruda (jeden autobus)

      12:35 --> Krusza, Cieloszka, Charubin

       

      13:35 --> Wanacja, Nowa Ruda (jeden autobus)

      13:35 --> Krusza, Cieloszka, Charubin

       

      14:30 --> Cieciory

       

      15:25 --> Wanacja, Nowa Ruda (jeden autobus)

      15:25 --> Krusza, Cieloszka, Charubin 

    • AKCJA CZYTELNICZA "KLASA CZYTA DZIŚ..."
     • AKCJA CZYTELNICZA "KLASA CZYTA DZIŚ..."

     • 19 stycznia  2022 r. (w środę) biblioteka szkolna zaplanowała akcję czytelniczą „Klasa czyta dziś…”.

      Polegać ona będzie na rozpoczynaniu każdej lekcji kilkuminutowym czytaniem książki wybranej przez nauczycieli bibliotekarzy. 😊

       

      Nauczyciele bibliotekarze:

      Agnieszka Pieńkowska

      Cecylia Paliwoda

      Andrzej Męczkowski