• Organizacja dnia 19.12.2019 r.

     • 19.12.2019 r. ( czwartek ) odbędą się Jasełka i Wigilia Szkolna. W tym dniu zmienia się organizacja zajęć oraz odwozów. 

      1,2,3 - lekcja odbędą się bez zmian

      10:45 - Jasełka Szkolne

      11:45 - uczniowie odjeżdżają do domu

      W tym dniu obowiązuje strój galowy.

      W piątek zajęcia odbywają się zgodnie z planem.

       

     • Konkurs Plastyczny na najpiękniejszą, najciekawszą własnoręcznie wykonaną ZAKŁADKĘ DO KSIĄŻKI.

     •            

      Nauczyciele bibliotekarze zapraszają do wzięcia udziału
      w   Konkursie Plastycznym na najpiękniejszą, najciekawszą własnoręcznie wykonaną ZAKŁADKĘ DO KSIĄŻKI.

       

      REGULAMIN KONKURSU

      1. Celem konkursu jest:

      - Rozbudzenie zainteresowań czytelniczych oraz świadomości poszanowania książek.
      - Pobudzenie wrażliwości plastycznej i aktywności twórczej uczniów.
      - Doskonalenie sprawności manualnych.

      2. Organizator:
      Nauczyciele bibliotekarze w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego w Turośli.

      3. Uczestnicy:

      Uczniowie naszej szkoły podzieleni na grupy wiekowe:

      • Kategoria I : klasy I – III,
      • Kategoria II: klasy IV – VIII.

      4. Technika prac: dowolna- warunkiem jest, aby użyte materiały nie brudziły i nie niszczyły książek.

      5. Format (kształt) oraz tematyka zakładek:
      - Typowy dla zakładki.
      - Prace powinny mieć postać dwustronnej zakładki. Motywy zamieszczone na zakładce mają odwoływać się na  jednej stronie zakładki do tematu Świąt Bożego Narodzenia, a na drugiej stronie do treści ulubionej książki.

      6. Czas trwania konkursu:

       09.12.2019 r. -  20.12.2019 r.

      Prace należy dostarczyć do biblioteki.

      7. Zasady konkursu:

      - Każdy uczestnik może dostarczyć tylko jedną indywidualnie wykonaną pracę.
      - Wykonaną pracę należy zamieścić w koszulce z załączoną informacją zawierającą: imię i nazwisko autora okładki, klasę.
      - Prace zostaną umieszczone na wystawie w bibliotece i stają się jej własnością.

      - Przy ocenie prac komisja będzie brała pod uwagę: samodzielność wykonania, pomysłowość, różnorodność materiałów wykorzystanych do wykonania zakładki, oryginalność i estetykę.

      Dla zwycięzców  konkursu organizatorzy przygotowali nagrody.

       

      Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w styczniu, a ogłoszenie wyników, wręczenie nagród podczas apelu oraz zostanie zamieszczone na stronie szkoły.

      ZAPRASZAMY!!!

      Cecylia Paliwoda

        Agnieszka Pieńkowska

     • Konkurs językowo-plastyczny "HEALTHY CHRISTMAS DISHES"

     • Zapraszamy uczniów klas 4 – 8 do wzięcia udziału w konkursie językowo -  plastycznym:

       „HEALTHY CHRISTMAS DISHES”

       

      Organizator: nauczyciele języka angielskiego w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego w Turośli.

       

      Cele konkursu:

      - rozbudzanie i rozwijanie zainteresowania uczniów tradycjami bożonarodzeniowymi w Polsce i na świecie;

      - zachęcenie uczniów do samodzielnego poszerzania wiedzy i umiejętności językowych;

      - rozbudzanie w uczniach wrażliwości międzykulturowej;

      - rozwijanie umiejętności plastycznych.

       

      Uczestnicy:

      Uczniowie klas IV – VIII

       

      Warunki uczestnictwa:

      Zadaniem uczestnika jest wykonanie pracy projektowej w języku angielskim na temat zdrowych potraw bożonarodzeniowych. Praca powinna mieć format A3.

       

      Termin składania prac: 20 grudnia 2019r.

      Prace należy przekazywać nauczycielom języka angielskiego uczącym w danym oddziale.

       

      Ocena prac i przyznanie nagród:

      Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się do dnia 10 stycznia 2020 roku. Prace oceniać będzie jury, w skład którego wejdzie zespół nauczycieli języka angielskiego. Członkowie jury w ocenach prac będą brali pod uwagę:

      - samodzielność;

      - poprawność językową i merytoryczną;

      - dobór treści (czy są istotne z punktu widzenia ucznia i dla niego zrozumiałe);

      - estetykę wykonania pracy;

      - sposób przedstawienia informacji (czy jest pomysłowy, zaskakujący, ciekawy, logiczny, ułatwiający ich zapamiętanie).

       

      Nauczyciele języka angielskiego w Szkole Podstawowej w Turośli:

      Lucyna Rogińska

      Iwona Sokołowska