Agnieszka Muzyk

Prace domowe klasy 4

Na jutro proszę poszukać w różnych źródłach informacji na temat historii powstania hymnu Polski oraz wskazać kilka atrakcji turystycznych naszego regionu (krótka notatka).