DOŻYWIANIE

  

Opłata za dożywianie - wrzesień 2017 r.

 

Zupa - 15 zł.

 

II danie - 30 zł.

 

Razem - 45 zł.

 

     
 

Wpłacamy do dnia 08.09.2017 r.