DOŻYWIANIE

  

Opłata za dożywianie - czerwiec 2018 r.

 

Zupa - 14 zł.

 

II danie - 28 zł.

 

Razem - 42 zł.

 

     
 

Wpłacamy do dnia 30.05.2018 r.