JAK PRZYGOTOWAĆ DZIECKO DO PÓJŚCIA DO PRZEDSZKOLA? TRZYLATEK POTRAFI... CZTEROLATEK POTRAFI... PIĘCIOLATEK POTRAFI... SZEŚCIOLATEK POTRAFI... ZASADY PREZENTACJE MULTIMEDIALNE DLA RODZICÓW INFORMACJE DLA RODZICÓW - ROK SZKOLNY 2018/2019 Archiwum

Kącik przedszkolaka

INFORMACJE DLA RODZICÓW - ROK SZKOLNY 2018/2019

 

I. Na rok szkolny 2018/2019 będą obowiązywały następujące pakiety:

 

Grupa dzieci 3 - 4-letnich: 

Olek i Ada wśród przyjaciół. Trzylatek. Poziom A - Marzanna Cieśla,Agniwszka Horabik, Monika Smułka, Wiesława Żaba - Żabińska, Marzena Kwiecień. Wydawnictwo MAC.

Olek i Ada wśród przyjaciół.Czterolatek. Poziom A+ -Marzanna Cieśla,Agniwszka Horabik, Monika Smułka, Wiesława Żaba - Żabińska, Marzena Kwiecień. Wydawnictwo MAC.

 

Grupa dzieci 5 letnich:

Olek i Ada na szlaku przygód. Pięciolatek. Poziom B. Iwona Fabiszewska, Klaudia Wilk, Wiesława Żaba - Żabińska, Marzena Kwiecień.Wydawnictwo Mac.

Grupa dzieci 6-letnich: 

Olek i Ada na szlaku przygód. Sześciolatek. Poziom B+. Iwona Fabiszewska, Klaudia Wilk, Wiesława Żaba - Żabińska, Marzena Kwiecień.Wydawnictwo Mac.Wydawnictwo MAC

 

 

II. Przybory 

Przybory szkolne zakupują wychowawczynie oddziałów przedszkolnych - opłata na początku roku szkolnego (rodzice nie kupują dziecku żadnych przyborów szkolnych).

III. Obuwie

Każdy rodzic zakupuje swojemu dziecku kapcie i worek na kapcie podpisany
w widocznym miejscu.

IV. Listy dzieci na rok szkolny 2018/2019.

Listy dzieci zostały podane do wiadomości. Przydział dzieci do grup dostępny jest w sekretariacie szkoły.

V. Opinie.

Jeżeli rodzice/prawni opiekunowie są w posiadaniu opinii z poradni psychologiczno-pedagogicznej na temat swojego dziecka - proszeni są o dostarczenie jej do szkoły.

 

Wychowawczynie: Marta Pupek, Elżbieta Czerwińska, Ewa Kuliś, Krystyna Dziekońska.