JAK PRZYGOTOWAĆ DZIECKO DO PÓJŚCIA DO PRZEDSZKOLA? TRZYLATEK POTRAFI... CZTEROLATEK POTRAFI... PIĘCIOLATEK POTRAFI... SZEŚCIOLATEK POTRAFI... ZASADY PREZENTACJE MULTIMEDIALNE DLA RODZICÓW INFORMACJE DLA RODZICÓW - ROK SZKOLNY 2018/2019 Archiwum

Kącik przedszkolaka

CZTEROLATEK POTRAFI...

Czterolatek potrafi:   

   1. Motoryka duża.

 • Potrafi kopać i rzucać piłkę.
 • Łapie piłkę przedramionami, przyciskając ją do siebie.
 • Potrafi stać na jednej nodze z otwartymi oczami przez około 15 sekund.
 • Wchodzi i schodzi po schodach krokiem naprzemiennym, nie trzymając się poręczy.

  2. Motoryka mała.

 • Rysuje w ograniczonym polu (potrafi zmieścić się między dwoma liniami, np. zaznaczając drogę w środku ścieżki).
 • Zamalowuje powierzchnię kartki lub jej wyznaczony fragment.
 • Opanowuje coraz więcej czynności samoobsługowych (czesze włosy, myje zęby, buzię, rozbiera się i ubiera).
 • Rysuje prosty schemat człowieka (co najmniej cztery elementy ciała, pojawia się tułów).
 • Potrafi przeciąć kartkę nożyczkami.
 • Potrafi ulepić z plasteliny proste elementy (np. kulkę, wałek).

3. Percepcja wzrokowa.

 • Układa układankę z co najmniej czterech elementów.
 • Potrafi nazwać podstawowe kolory.
 • Potrafi odgadnąć z pamięci, który przedmiot został zakryty.

4. Orientacja w schemacie ciała i kierunkach przestrzennych.

 • Wskazuje i nazywa poszczególne części ciała.
 • Rozumie wyrażenia: przód- tył, do góry – na dół;  różnicuje odległość: daleko – blisko, wysoko – nisko.
 • Rozumie znaczenie przyimków: w, do, na, pod.

5. Percepcja słuchowa.

 • Rozpoznaje głosy i dźwięki wydawane przez różne zwierzęta, instrumenty, pojazdy (np. psa, kurę, karetkę).
 • Potrafi pokazać, skąd dochodzi głos.
 • Dzieli wyrazy na sylaby.
 • Powtarza ze słuchu krótkie zdania np. Lata osa koło nosa.

6. Mowa.

 • Rozwija umiejętność nazywania coraz większej liczby przedmiotów, zjawisk, zdarzeń.
 • Buduje zdania rozwinięte i złożone.
 • Poprawnie wymawia głoski s,z,c,dz. Zaczyna realizować głoski dziąsłowe (sz,ż).
 • Opowiada co widzi na obrazku, wyliczając osoby, przedmioty.
 • Zadaje bardzo dużo pytań, zwłaszcza dlaczego?, po co?

7. Myślenie.

 • Łączy po dwa przedmioty na zasadzie takie same – para.
 • Wie, że dotykając jeden liczman, trzeba wypowiada słowo jeden. Stosuje zasadę „ jeden do jednego”.
 • Potrafi wymienić kilka liczebników po kolei, ale nie rozumie w pełni ich liczebnikowego znaczenia.
 • Gdy próbuje policzyć więcej przedmiotów, początkowo wypowiada znane sobie liczebniki, a potem wymawia ponownie te same lub inne – w niepoprawnym porządku.
 • Nie rozumie istoty liczenia, koncentruje się na samej czynności. Zapytany ile jest zaczyna liczyć od nowa.

8. Sfera emocjonalno – społeczna.

 • W zakresie samoobsługi: samodzielnie korzysta z toalety, myje i wyciera ręce, potrafi rozebrać się i założyć luźniejsze części garderoby, posługuje się łyżką i widelcem.
 • Wzrasta zdolność do samokontroli, np. zwykle potrafi sobie wytłumaczyć bez płaczu decyzje, które podejmuje wobec niego dorosły.
 • Potrafi poczekać na swoją kolej.
 • Prosi o pozwolenie, np. gdy chce skorzystać z zabawki innego dziecka.
 • Potrafi pełnić rolę dyżurnego.
 • Zaczyna uczestniczyć w zabawach tematycznych, np. w sklep.
 • Głębiej przeżywa takie emocje jak wstyd, zakłopotanie, wstyd, zazdrość.
 • Występuje przed innymi, chce się popisać. 

Warto pamiętać!!!!!!........, że powyższy opis dotyczy dzieci przeciętnych. Możemy spotkać pociechy, które wykraczają ponad przeciętność we wszystkich lub niektórych zakresach rozwoju, a także dzieci nieco wolniej rozwijające się. Im wcześniej zorientujemy się jaki poziom rozwoju osiągnęło nasze dziecko, tym będzie więcej czasu, by wspierać lub wspomagać jego rozwój, a tym samym zapewnić mu dobry start w szkole.