Oddziały

MATEMATYKA KL. 6a, 6b Rewalidacja kl. 4 Prace uczniów kl. 7 Prace uczniów kl. 6 Kangur Matematyczny Matematyka kl. 7a, 7b rok szk. 2020/2021 Plastyka kl. 6a, 6b rok szk. 2020/2021 Plastyka kl. 7a, 7b rok szk. 2020/2021

Ewa Sylwia Grala

wspieranie_uczenia__kl._4(1).pptx

 DOKUMENTY

PZO_Z_MATEMATYKI_2019-20_dla_kl._IV-VIII.docx

Zadania dodatkowe dla chętnych:

Square it! Układanie kwadratów - GWO - Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, Tabliczka mnożenia do 100 na Tabliczkamnożenia.pl   

GWO - powtórki przed sprawdzianem

Strefa ucznia - GWO - Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

GWO - gry matematyczne online

eduGry – najlepsze gry edukacyjne online dla dzieci z klas 1–8

Nowość w GWO dla chętnych (gry matematyczne): Eksperymentarium z plusem - GWO - Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

Zadania z matematyki dla klas szóstych
do wykonania w okresie zawieszonej nauki

Zadania z podręcznika wykonujcie w zeszycie przedmiotowym, który zostanie sprawdzony.

Mój adres e-mail: esylwia1@wp.pl

Terminy lekcji on-line
kl. VI a - poniedziałek - 10.30, wtorek - 10.00, środa - 10.00, czwartek - 11.30;
kl. VI b - poniedziałek - 9.30, wtorek - 9.00, środa - 11.00, piątek - 9.00.

 

DZIAŁ IX FIGURY PRZESTRZENNE

kl. 6a – 25.06.2020 r.                                    Lekcja 141

kl. 6b – 24.06.2020 r.                                    Lekcja 139

 

Temat: Ostrosłupy.

Cele lekcji:

Uczeń umie:

 • wskazać ostrosłup wśród innych brył
 • określić liczbę poszczególnych ścian, wierzchołków, krawędzi ostrosłupa
 • obliczyć sumę długości krawędzi ostrosłupa
 • wskazać siatkę ostrosłupa
 • rysować rzut równoległy ostrosłupa
 • rozwiązać zadanie tekstowe związane z ostrosłupem

 

Lekcja I

 1. Koniecznie obejrzyj filmyRodzaje ostrosłupów     Rysowanie ostrosłupów       Siatka i pole powierzchni ostrosłupa
 2. Rozwiąż w zeszycie ćwiczeń  zadanie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10/str. 43 – 45.

 

 

 

kl. 6a – 23, 24.06.2020 r.      Lekcja 139, 140

kl. 6b – 22, 23.06.2020 r.      Lekcja 137, 138

 

Temat: Objętość graniastosłupa.

Cele lekcji:

Uczeń umie:

 • podać objętość bryły na podstawie liczby sześcianów jednostkowych
 • obliczyć objętość sześcianu o danej krawędzi
 • obliczyć objętość prostopadłościanu o danych krawędziach
 • obliczyć objętość graniastosłupa prostego, którego dane są:

- pole podstawy i wysokość

- elementy podstawy i wysokość

 • zamienić jednostki objętości
 • wyrażać w różnych jednostkach tę samą objętość
 • rozwiązać zadanie tekstowe związane z objętością graniastosłupa

 

Lekcja I

 1. Koniecznie obejrzyj filmObjętość graniastosłupa
 2. W podręczniku na str. 226, 227, 228 zapoznaj się z treścią oraz zapamiętaj sposób obliczania (wzór) objętości graniastosłupów. Wykonaj w pamięci ćwiczenie A, B, C, D, E
 3. Rozwiąż z podręcznika zadanie 1, 2, 3, 6/str. 228
 4. Rozwiąż w zeszycie ćwiczeń  zadanie 1, 2, 3, 4/str. 40, 41.

Lekcja II

Utrwal materiał wykonując zadania:

 1. Przypomnij wiedzę z poprzedniej lekcji
 2. Rozwiąż z podręcznika zadanie 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15/str. 229, 230.
 3. Rozwiąż w zeszycie ćwiczeń zadanie 7, 8, 9/str. 42.

 

kl. 6a – 15, 22.06.2020 r.      Lekcja 137, 138

kl. 6b – 15, 19.06.2020 r.      Lekcja 135, 136

 

Temat: Graniastosłupy proste.

Cele lekcji:

Uczeń umie:

 • wskazać graniastosłup prosty wśród innych brył
 • określić liczbę ścian, wierzchołków, krawędzi danego graniastosłupa
 • wskazać w graniastosłupie ściany i krawędzie prostopadłe lub równoległe
 • wskazać w graniastosłupie krawędzie o jednakowej długości
 • wskazać rysunki siatek graniastosłupów prostych
 • kreślić siatkę graniastosłupa prostego
 • obliczyć pole powierzchni graniastosłupa prostego

 

Lekcja I

 1. Koniecznie obejrzyj filmyCo to jest graniastosłup? Co to jest graniastosłup prawidłowy?  Siatki graniastosłupów prostych
 2. W podręczniku na str. 222, 223 zapoznaj się dokładnie z treścią oraz zapamiętaj cechy charakterystyczne graniastosłupów. Wykonaj w pamięci ćwiczenie A, B.
 3. Rozwiąż z podręcznika zadanie 1, 2, 3/str. 224.
 4. Rozwiąż w zeszycie ćwiczeń  zadanie 1, 2, 3, 4/str. 38, 39.

Lekcja II

Utrwal materiał wykonując zadania: 

 1. Przypomnij wiedzę z poprzedniej lekcji oraz obejrzyj film: Pole powierzchni graniastosłupa. Siatki graniastosłupów
 2. Rozwiąż z podręcznika zadanie 5, 7, 8, 9/str. 224, 225.
 3. Rozwiąż w zeszycie ćwiczeń zadanie 5/str. 39.

 

 

kl. 6a – wtorek, środa 09, 10.06.2020 r.     Lekcja 135, 136

kl. 6b – wtorek, środa 09, 10.06.2020 r.     Lekcja 133, 134

 

Temat: Prostopadłościany i sześciany.

Cele lekcji:

Uczeń umie:

 • wskazać w prostopadłościanie ściany i krawędzie prostopadłe lub równoległe do danej
 • wskazać w prostopadłościanie krawędzie o jednakowej długości
 • obliczyć sumę krawędzi prostopadłościanu i sześcianu
 • wskazać na rysunku siatkę sześcianu i prostopadłościanu
 • kreślić siatkę prostopadłościanu i sześcianu
 • obliczyć pole powierzchni sześcianu i prostopadłościanu

 

Lekcja I

 1. Koniecznie obejrzyj filmyBudowa prostopadłościanu i sześcianu                                                              Siatka prostopadłościanu i sześcianu                       Pole powierzchni prostopadłościanu i sześcianu
 2. W podręczniku na str. 218, 219 zapoznaj się dokładnie z treścią oraz zapamiętaj cechy charakterystyczne dla sześcianu i prostopadłościanu. Wykonaj w pamięci ćwiczenie A, B, C.
 3. Rozwiąż z podręcznika zadanie 1/str. 219 oraz zadanie 2, 3, 5/str. 220.
 4. Rozwiąż w zeszycie ćwiczeń  zadanie 1, 2 /str. 36.

Lekcja II

Utrwal materiał wykonując zadania:

 1. Przypomnij wiedzę z poprzedniej lekcji przeglądając materiał: Opis prostopadłościanu i sześcianu     Własności sześcianów i prostopadłościanów
 2. Rozwiąż z podręcznika zadanie 7, 8, 9, 10, 11/str. 221.
 3. Rozwiąż w zeszycie ćwiczeń zadanie 4, 5/str. 37.

 

 

kl. 6a – czwartek, poniedziałek 04-08.06.2020 r.  Lekcja 133, 134

kl. 6b – piątek, poniedziałek 05-08.06.2020 r.       Lekcja 131, 132

Temat: Rozpoznawanie figur przestrzennych.

Cele lekcji:

Uczeń umie:

 • wskazać graniastosłup, ostrosłup, walec, stożek, kulę wśród innych brył
 • wskazać na modelach wielkości charakteryzujące bryłę
 • określić rodzaj bryły na podstawie jej rzutu
 • rozwiązać zadanie tekstowe nawiązujące do elementów budowy danej bryły

 

Lekcja I

 1. Koniecznie obejrzyj filmFigury przestrzenne - wprowadzenie
 2. W podręczniku na str. 212, 213, 214, 215 zapoznaj się dokładnie z opisem figur oraz przyjrzyj się modelom brył, zapoznaj się z pojęciami charakteryzującymi dane bryły: graniastosłup, ostrosłup, walec, stożek, kulę. Wykonaj w pamięci ćwiczenie A, B, C, D, E, F, H, I.
 3. Rozwiąż z podręcznika zadanie 1/str. 215 oraz zadanie 2, 3/str. 216.
 4. Rozwiąż w zeszycie ćwiczeń  zadanie 1, 2 /str. 34

Lekcja II

Utrwal materiał wykonując zadania:

 1. Przypomnij wiedzę z poprzedniej lekcji
 2. Rozwiąż z podręcznika zadanie 5, 8, 9/str. 216, 217, przeczytaj ciekawostkę na str. 217.
 3. Rozwiąż w zeszycie ćwiczeń zadanie 3, 4, 5/str. 35.

 

 

DZIAŁ VIII WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE I RÓWNANIA

Wtorek (2 czerwca) – sprawdzian z działu:

WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE I RÓWNANIA

 

kl. 6a – środa 03.06.2020 r.             Lekcja 132

kl. 6b – środa 03.06.2020 r.             Lekcja 130

 

Temat: Omówienie i poprawa sprawdzianu z działu „Wyrażenia algebraiczne i równania”.

 

 

 

kl. 6a – wtorek 02.06.2020 r.                       Lekcja 131

kl. 6b – wtorek 02.06.2020 r.                      Lekcja 129

 

Temat: Sprawdzian z działu „Wyrażenia algebraiczne i równania”.

 

kl. 6a – poniedziałek 01.06.2020 r.             Lekcja 130

kl. 6b – poniedziałek 01.06.2020 r.             Lekcja 128

 

Temat: Powtórzenie wiadomości przed sprawdzianem z działu „Wyrażenia algebraiczne i równania”.

Cele lekcji:

Na tej lekcji powtórzysz i utrwalisz poznane wiadomości i umiejętności dotyczące wyrażeń algebraicznych i równań.

 

 1. Rozwiąż w zeszycie ćwiczeń „Sprawdź, czy umiesz” str. 93 oraz 94.
 2. Rozwiąż z podręcznika zadania „Przed klasówką” 1 – 9 /str. 209.
 3. Rozwiąż test on-line (rozwiązań nie musisz zapisywać w zeszycie, chyba że chcesz): Wyrażenia algebraiczne i równania - GWO

 

kl. 6a – 26, 27, 28.05.2020 r.                        Lekcja 127, 128, 129

kl. 6b – 26, 27, 29.05.2020 r.                        Lekcja 125, 126, 127

 

Temat: Rozwiązywanie zadań tekstowych za pomocą równań.

(3 lekcje)

Cele lekcji:

Na tych lekcjach nauczysz się:

 • wyrazić treść zadania za pomocą równania
 • sprawdzić poprawność rozwiązania zadania
 • rozwiązać zadanie tekstowe za pomocą równania

Lekcja I

Zapamiętaj:

Schemat rozwiązania zadania tekstowego za pomocą równania dzielimy na pięć etapów:

 1. Analiza. Zaczynamy od wyboru niewiadomej i ustalenia co ona oznacza. Niewiadoma powinna być dokładnie opisana. Analiza może być przedstawiona również w formie ilustracyjnej – tabelki, rysunki pomocnicze, szkice z opisami.
 2. Równanie. Ułożenie równania to połowa sukcesu.
 3. Rozwiązanie równania.
 4. Sprawdzenie trzeba wykonywać, wracając do treści zadania. Należy przeczytać zadanie jeszcze raz i używając wyliczonych wielkości, sprawdzić, czy każda zawarta w zadaniu informacja się potwierdza.
 5. Zapisanie odpowiedzi. Trzeba ją formułować całym zdaniem. Dbamy, aby zawierała wszystkie informacje, o które pytano w zadaniu.
 1. Obejrzyj film: Rozwiązywanie prostych równań - zadania z treścią
 2. Zapoznaj się dokładnie z treścią, przyjrzyj się przykładom w podręczniku na str na str. 204
 3. Rozwiąż w zeszycie ćwiczeń zadanie 1, 2, 3, 5, 6, 7/str. 89, 90,91
 4. Rozwiąż z podręcznika zadanie 1, 2/str.205

Lekcja II

Utrwal materiał wykonując zadania:

 1. Przypomnij wiedzę z poprzedniej lekcji
 2. Rozwiąż z podręcznika zadanie 3, 4, 5, 6, 7/str.205
 3. Rozwiąż w zeszycie ćwiczeń zadanie 8, 9, 10/ str. 92.

Lekcja III

 1. Przypomnij wiedzę z poprzedniej lekcji
 2. Rozwiąż z podręcznika zadanie 8, 9/str.206, zadanie 12, 13, 14, 15, 17/str. 207

 

 

kl. 6a – 19, 20, 21, 25.05.2020 r.                    Lekcja 123, 124, 125, 126

kl. 6b – 19, 20, 22, 25.05.2020 r.                    Lekcja 121, 122, 123, 124

 

Temat: Rozwiązywanie równań.

(4 lekcje)

Cele lekcji:

Na tych lekcjach nauczysz się:

 • rozwiązywać proste równanie przez dopełnienie lub wykonanie działania odwrotnego
 • sprawdzać poprawność rozwiązania równania
 • doprowadzać równanie do prostszej postaci
 • rozwiązywać równanie z przekształcaniem wyrażeń
 • zapisywać zadanie tekstowe za pomocą równania i rozwiązać je

Lekcja I

 1. Obejrzyj film: Rozwiązywanie równań - Wprowadzenie
 2. Zapoznaj się dokładnie z treścią, przyjrzyj się przykładom, wykonaj w pamięci ćwiczenie A i B w podręczniku na str na str. 200 oraz 201.
 3. Rozwiąż w zeszycie ćwiczeń zadanie 1, 2, 3, 4, 5/str. 86 oraz zadanie 6, 7, 8, 9/str. 87.

Lekcja II

Utrwal materiał wykonując zadania:

 1. Przypomnij wiedzę z poprzedniej lekcji
 2. Rozwiąż z podręcznika zadanie 1, 2, 3/str.202
 3. Rozwiąż w zeszycie ćwiczeń zadanie 10, 11/ str. 88.

Lekcja III, IV

 1. Przypomnij wiedzę z poprzedniej lekcji
 2. Rozwiąż w zeszycie ćwiczeń zadanie 12/ str. 88.
 3. Rozwiąż z podręcznika zadanie 4, 5, 6, 7, 8/str.203, zadanie 122/str. 253

 

kl. 6a – poniedziałek 18.05.2020 r.  Lekcja 122

kl. 6b – poniedziałek 18.05.2020 r. Lekcja 120

 

Temat: Liczba spełniająca równanie.

Cele lekcji:

Uczeń umie:

 • odgadnąć rozwiązanie równania
 • podać rozwiązanie prostego równania
 • sprawdzić, czy liczba spełnia równanie
 • uzupełnić równanie tak, aby spełniała je podana liczba
 • wskazać równanie, które nie ma rozwiązania
 • zapisać zadanie tekstowe za pomocą równania i odgadnąć jego rozwiązanie

 

 1. Obejrzyj film: Liczba spełniająca równanie
 2. Zapoznaj się z treścią, przyjrzyj się przykładom, wykonaj w pamięci ćwiczenie A i B w podręczniku na str. 197 i 198.
 3. Rozwiąż z podręcznika zadanie 1, 2, 3, 4/str. 198 oraz zadanie 5, 6, 7/str.199.
 4. Rozwiąż w zeszycie ćwiczeń  zadanie 1, 2, 3, 4, 5/str. 84 oraz 6, 7, 9/str. 85

 

kl. 6a – środa, czwartek 13, 14.05.2020 r.  Lekcja 120, 121

kl. 6b – środa, piątek 13, 15.05.2020 r.      Lekcja 118, 119

Temat: Zapisywanie równań.

(2 lekcje)

Cele lekcji:

Na tych lekcjach nauczysz się:

 • zapisać w postaci równania informacje osadzone w kontekście praktycznym z zadaną niewiadomą
 • zapisać zadanie w postaci równania
 • przyporządkować równanie do podanego zdania

Lekcja I

 1. Obejrzyj film: Zapisywanie wyrażeń za pomocą równań
 2. Zapoznaj się dokładnie z treścią w podręczniku na str. 193 oraz 194.
 3. Rozwiąż z podręcznika zadanie 1, 2/str. 194.
 4. Rozwiąż w zeszycie ćwiczeń 1, 2, 3/str. 82 oraz zadanie 4, 5/str. 83.
 5. Dla chętnych zadania on-line: Zapisywanie równań

Lekcja II

Utrwal materiał wykonując zadania:

 1. Przypomnij wiedzę z poprzedniej lekcji
 2. Rozwiąż z podręcznika zadanie 3, 4, 5, 6/str.195, 196 oraz 113, 114, 115/str. 253

 

kl. 6a – poniedziałek, wtorek 11, 12.05.2020 r.     Lekcja 118, 119

kl. 6b – poniedziałek, wtorek 11, 12.05.2020 r.     Lekcja 116, 117

Temat: Upraszczanie wyrażeń algebraicznych.

(2 lekcje)

Cele lekcji:

Na tych lekcjach nauczysz się:

 • zapisać krócej wyrażenia algebraiczne będące sumą lub różnicą jednomianów
 • zapisać krócej wyrażenia algebraiczne będące iloczynem lub ilorazem jednomianu i liczby wymiernej
 • obliczyć wartość liczbową wyrażenia po jego przekształceniu
 • rozwiązać zadanie tekstowe związane z prostymi przekształceniami algebraicznymi

Lekcja I

 1. Obejrzyj filmy: Sumy algebraiczne. Jednomiany. Upraszczanie wyrażeń algebraicznych                Upraszczanie zapisu sum algebraicznych         Mnożenie i dzielenie wyrażeń algebraicznych przez liczby
 2. Zapoznaj się z treścią, przyjrzyj się przykładom w zielonych ramkach w podręczniku na str. 188 i 189
 3. Rozwiąż z podręcznika zadanie 1, 3, 4/str. 190 oraz zadanie 5/str.191.
 4. Rozwiąż w zeszycie ćwiczeń 1, 2, 3, 5, 6/str. 79 oraz 7/str. 80

Lekcja II

Utrwal materiał wykonując zadania:

 1. Przypomnij wiedzę z poprzedniej lekcji.
 2. Rozwiąż w zeszycie ćwiczeń zadania 8, 9, 10, 11, 13, 14/str. 80, 81.
 3. Rozwiąż z podręcznika zadanie 7, 8, 10, 12, 13/str.191, 192.

 

kl. 6a – środa, czwartek 6, 7.05.2020 r.      Lekcja 116, 117

kl. 6b – środa, piątek 6, 8.05.2020 r.          Lekcja 114, 115

Temat: Obliczanie wartości wyrażeń algebraicznych.

(2 lekcje)

Cele lekcji:

Na tych lekcjach nauczysz się:

 • obliczyć wartość liczbową wyrażenia bez jego przekształcenia
 • rozwiązać zadanie tekstowe związane z obliczaniem wartości wyrażeń algebraicznych
 • podać przykład wyrażenia algebraicznego przyjmującego określoną wartość dla danych wartości występujących w nim niewiadomych

Lekcja I

 1. Obejrzyj film: Obliczanie wartości wyrażeń algebraicznych
 2. Zapoznaj się dokładnie z treścią w podręczniku na str. 185.
 3. Rozwiąż z podręcznika zadanie 1, 2a), 3/str. 186.
 4. Rozwiąż w zeszycie ćwiczeń 1, 2, 3/str. 78.
 5. Dla chętnych zadania on-line: Wartości liczbowe wyrażeń algebraicznych ZESTAW 1

Lekcja II

Utrwal materiał wykonując zadania:

 1. Przypomnij wiedzę z poprzedniej lekcji zapoznając się z materiałem: Wyrażenia algebraiczne
 2. Rozwiąż w zeszycie ćwiczeń zadania 4/str. 78.
 3. Rozwiąż z podręcznika zadanie 4, 5, 6, 8/str.186, 187.
 4. Dla chętnych zadania on-line: Wartości liczbowe wyrażeń algebraicznych ZESTAW 2

 

 

kl. 6a – poniedziałek, wtorek 4, 5.05.2020 r.         Lekcja 114, 115

kl. 6b – poniedziałek, wtorek 4, 5.05.2020 r.         Lekcja 112, 113

Temat: Zapisywanie wyrażeń algebraicznych.

(2 lekcje)

Cele lekcji:

Na tych lekcjach nauczysz się:

 • stosować oznaczenia literowe nieznanych wielkości liczbowych
 • zapisać w postaci wyrażenia algebraicznego informacje osadzone w kontekście praktycznym z zadaną niewiadomą
 • zbudować wyrażenie algebraiczne na podstawie opisu lub rysunku
 • rozwiązać zadanie tekstowe związane z budowaniem wyrażeń algebraicznych

Lekcja I         4.05.2020 r.

 1. Obejrzyj filmy: Wyrażenia algebraiczne - wprowadzenie   Wyrażenia algebraiczne - suma, różnica, iloczyn, iloraz    Wyrażenia algebraiczne - nazywanie i odczytywanie
 2. Zapoznaj się dokładnie z treścią w podręczniku na str. 178, 179 przeanalizuj ćwiczenie A, B, C
 3. Zapamiętaj: Zapoznaj_sie_.docx
 4. Rozwiąż z podręcznika zadanie 1, 2/str. 179
 5. Rozwiąż w zeszycie ćwiczeń 1, 2, 3, 4, 5/str. 73 oraz 6, 7, 8/str. 74

Lekcja II        5.05.2020 r.

Utrwal materiał wykonując zadania:

 1. Przypomnij wiedzę z poprzedniej lekcji
 2. Rozwiąż w zeszycie ćwiczeń zadania 10, 11, 12, 13, 14/str. 75 oraz 15, 16, 17a), 18, 19, 20, 21/str. 77
 3. Rozwiąż z podręcznika zadanie 4/str.180 oraz 11/str. 181.

 

DZIAŁ VII LICZBY DODATNIE I LICZBY UJEMNE

kl. 6a – czwartek 30.04.2020 r.                   Lekcja 113

Temat: Omówienie i poprawa sprawdzianu.

Spotkanie na lekcji on-line

 

Środa (29 kwietnia) – sprawdzian z działu: LICZBY DODATNIE I LICZBY UJEMNE  Pamiętaj! Obliczenia wykonuj na kartce, wynik wpisuj zgodnie z poleceniem. Sprawdzian uczniowie rozpoczynają jednocześnie o godzinie 12:00, czas trwania 45 min.

Link do testu: Sprawdzian - Liczby dodatnie i liczby ujemne.

kl. 6a – wtorek 28.04.2020 r.                       Lekcja 111

kl. 6a – wtorek 28.04.2020 r.                       Lekcja 110

Temat: Powtórzenie wiadomości przed sprawdzianem z działu: „Liczby dodatnie i liczby ujemne.”

Cele lekcji:

Na tej lekcji powtórzysz i utrwalisz poznane wiadomości i umiejętności dotyczące liczb wymiernych.

 

 1. Rozwiąż w zeszycie ćwiczeń „Sprawdź, czy umiesz” zadanie 1, 2, 3, 4/str. 71 oraz 5, 6, 7, 8/str. 72.
 2. Rozwiąż w zeszycie zadanie 6/str. 174 – podręcznik.
 3. Rozwiąż test on-line (rozwiązań nie musisz zapisywać w zeszycie, chyba że chcesz): Liczby dodatnie i liczby ujemne - GWO

 

 

kl. 6a – czwartek, poniedziałek 23, 27.04.2020 r.  Lekcja 109, 110

kl. 6b – piątek, poniedziałek 24, 27.04.2020 r.       Lekcja 108, 109

Temat: Mnożenie i dzielenie liczb wymiernych.

(2 lekcje)

Cele lekcji:

Na tych lekcjach nauczysz się:

 • obliczać iloczyn i iloraz liczb całkowitych
 • obliczać kwadrat i sześcian liczb całkowitych
 • ustalać znak iloczynu i ilorazu kilku liczb wymiernych
 • ustalać znak wyrażenia arytmetycznego zawierającego kilka liczb wymiernych
 • obliczać wartość wyrażenia arytmetycznego zawierającego 4 działania na liczbach całkowitych
 • obliczać potęgę liczby wymiernej
 • rozwiązywać zadanie tekstowe związane z mnożeniem i dzieleniem liczb całkowitych

Lekcja I         23.04.2020 r.

 1. Obejrzyj bardzo uważnie filmy: Mnożenie i dzielenie liczb całkowitych   Potęgowanie liczb ujemnych  lub Mnożenie i dzielenie liczb całkowitych
 2. Zapoznaj się dokładnie z treścią w podręczniku na str. 172, 173 przeanalizuj ćwiczenie A
 3. Przepisz notatkę i zapamiętaj: Notatka_1.docx
 4. Rozwiąż w zeszycie ćwiczeń 1, 2, 3, 4, 5/str. 68 oraz dla chętnych zadanie 6/str. 69
 5. Rozwiąż w zeszycie zadania 1, 2/str. 173 – podręcznik

Lekcja II        27.04.2020 r.

Utrwal materiał wykonując zadania:

 1. Przypomnij wiedzę z poprzedniej lekcji
 2. Rozwiąż z podręcznika zadanie 3, 4, 5/str. 174
 3. Rozwiąż w zeszycie ćwiczeń zadania 7, 8, 9, 10/str. 69, 70
 4. Dla chętnych z podręcznika – super zagadka/str. 174.

 

 

kl. 6a – poniedziałek, wtorek, środa 20, 21, 22.04.2020 r.           Lekcja 106, 107, 108

kl. 6b – poniedziałek, wtorek, środa 20, 21, 22.04.2020 r.           Lekcja 105, 106, 107

Temat: Dodawanie i odejmowanie liczb wymiernych.

(3 lekcje)

Cele lekcji:

Na tych lekcjach nauczysz się:

 • obliczać sumę i różnicę liczb całkowitych, wymiernych
 • obliczać sumę wieloskładnikową
 • korzystać z przemienności i łączności dodawania
 • powiększyć lub pomniejszyć liczbę całkowitą o daną liczbę
 • uzupełniać brakujące składniki, odjemną lub odjemnik w działaniu
 • rozwiązywać zadanie tekstowe związane z dodawaniem i odejmowaniem liczb wymiernych

Lekcja I         20.04.2020 r.

 1. Powtórz wiedzę z poprzedniej lekcji, koniecznie przeczytaj uważnie następującą notatkę: Powtorka_pojec_z_poprzedniej_lekcji.pdf
 2. Obejrzyj bardzo uważnie filmy: Dodawanie liczb całkowitych | Pi-stacja       Odejmowanie liczb całkowitych | Pi-stacja
 3. Zapoznaj się dokładnie z treścią w podręczniku na str. 168, 169, przeanalizuj ćwiczenie A oraz wykonaj w pamięci ćwiczenie B.
 4. Rozwiąż w zeszycie zadania 1/str. 170 – podręcznik
 5. Rozwiąż w zeszycie ćwiczeń 1, 2/str. 64 oraz 3, 4, 5, 6, 7/str. 66
 6. Dla chętnych z podręcznika – zadanie 7/str. 171

Lekcja II        21.04.2020 r.

Utrwal materiał wykonując zadania:

 1. Przypomnij wiedzę z poprzedniej lekcji 
 2. Rozwiąż z podręcznika zadanie 2, 6/str. 170
 3. Rozwiąż w zeszycie ćwiczeń zadania 8, 9, 10, 11, 12/str. 66
 4. Dla chętnych z podręcznika – zadanie 10/str. 171.

Lekcja III      22.04.2020 r.

Utrwal materiał wykonując zadania:

 1. Przypomnij wiedzą z poprzednich lekcji
 2. Rozwiąż z podręcznika zadanie 3, 4/str. 170 oraz 8/str. 171
 3. Rozwiąż w zeszycie ćwiczeń zadania 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19/str. 67
 4. Dla chętnych – poćwicz on-line: Sprawdzian - dodawanie i odejmowanie liczb ujemnych

 

kl. 6a – środa, czwartek 15, 16.04.2020 r.             Lekcja 104, 105

kl. 6b – środa, piątek 15, 17.04.2020 r.                  Lekcja 103, 104

Temat: Porównywanie liczb.

(2 lekcje)

Cele lekcji:

Na tych lekcjach nauczysz się:

 • zaznaczyć i odczytać liczbę ujemną na osi liczbowej
 • wymienić kilka liczb większych lub mniejszych od danej
 • porównać liczby wymierne
 • zaznaczyć liczby przeciwne na osi liczbowej
 • porządkować liczby wymierne
 • podać, ile liczb spełnia podany warunek
 • obliczyć wartość bezwzględną liczby
 • rozwiązać zadanie związane z liczbami dodatnimi i ujemnymi

Uczeń:

 • podaje praktyczne przykłady stosowania liczb ujemnych;
 • interpretuje liczby całkowite na osi liczbowej;
 • oblicza wartość bezwzględną;
 • porównuje liczby całkowite

Lekcja I

 1. Obejrzyj bardzo uważnie filmik: Liczby dodatnie i liczby ujemne 
 2. Zapoznaj się z treścią w podręczniku na str. 164, 165 oraz wykonaj w pamięci ćwiczenie A i B.
 3. Przepisz do zeszytu notatkę oraz zapamiętaj podane w niej pojęcia: Notatka.docx
 4. Obejrzyj filmik:   Wartość bezwzględna             oraz wysłuchaj ciekawostki:  https://multipodreczniki.apps.gwo.pl/player/#/publication/1617437/377/action/167/0/1166
 5. Rozwiąż w zeszycie zadania 1, 2, 3, 4/str. 166 – podręcznik
 6. Rozwiąż w zeszycie ćwiczeń 1, 2, 3, 4/str. 61
 7. Dla chętnych zadanie 5 zeszyt ćwiczeń/str. 62

Lekcja II

Utrwal materiał wykonując zadania:

 1. Przypomnij zagadnienia i pojęcia poznane na poprzedniej lekcji (w tym celu przeczytaj notatkę z zeszytu lub treść z podręcznika str. 164, 165).
 2. Rozwiąż w zeszycie ćwiczeń zadania 6, 7, 8/str. 62 oraz 9, 10, 11, 12, 13, 14/str. 63.
 3. Rozwiąż z podręcznika zadanie 7/str. 167.
 4. Dla chętnych z podręcznika – zadanie 6/str. 167.

 

 

Sprawdzian z działu "PROCENTY" odbędzie się w środę 8 kwietnia 2020 r. na platformie NUADU

kl. 6a – wtorek 7.04.2020 r.             Lekcja 102

kl. 6b – wtorek 7.04.2020 r.             Lekcja 101

Temat: Powtórzenie wiadomości przed sprawdzianem z działu: „Procenty”

 

Cele lekcji:

Na tej lekcji powtórzysz i utrwalisz poznane wiadomości i umiejętności dotyczące procentów.

 

 1. Rozwiąż w zeszycie ćwiczeń „Sprawdź, czy umiesz” zadanie 4, 5, 6/str. 60
 2. Rozwiąż w zeszycie z podręcznika zadania: 69, 72/str. 247 oraz 73/str. 248 oraz 82/str.249 oraz 86/str. 249
 3. Praca domowa: by się sprawdzić rozwiąż test on-line (rozwiązania zapisz w zeszycie): Procenty - GWO - Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe
 4. Dla chętnych: Procenty - Sprawdzian - Klasa 6 - Zadania i sprawdziany   WYZWANIE ① Procenty - wprowadzenie | Pi-stacja

 

 

kl. 6a – poniedziałek 6.04.2020 r.               Lekcja 101

kl. 6b – poniedziałek 6.04.2020 r.               Lekcja 100

Temat: Obliczanie liczby, gdy dany jest jej procent.

 

Cele lekcji:

Na tej lekcji nauczysz się:

 • obliczać liczbę na podstawie danego jej procentu
 • rozwiązywać zadanie tekstowe związane z obliczaniem liczby na podstawie danego jej procentu

Uczeń:

 • oblicza liczbę, której część jest podana (wyznacza całość, z której określono część za pomocą ułamka)

 

 1. Obejrzyj bardzo uważnie filmik: Obliczanie liczby, gdy dany jest jej procent | Pi-stacja
 2. Zapoznaj się z treścią i dokładnie przeanalizuj podane przykłady w podręczniku na str. 159 oraz wykonaj w pamięci zad. 1.
 3. Jeśli nadal masz problem ze zrozumieniem tematu proponuję następujący materiał: Obliczanie liczby na podstawie danego jej procentu. Część I
 4. Zapisz w zeszycie odpowiedzi na pytania z zadania 2/str. 160 - podręcznik.
 5. Rozwiąż w zeszycie ćwiczeń zadania 1, 2, oraz trzy przykłady z zadania 3/str. 58.
 6. Dla chętnych pozostałe przykłady z zadania 3 zeszyt ćwiczeń/str. 58 oraz zadania on–line: Oblicz liczbę, gdy dany jest jej procent - Matematyka     Zadania tekstowe: Obliczanie liczby

 

kl. 6a - (środa, czwartek)  1, 2.04.2020 r.             Lekcja 99, 100

kl. 6b - (środa, piątek)   1, 3.04.2020 r.                 Lekcja 98, 99

Temat lekcji: Obniżki i podwyżki.

czas pracy: 2 lekcje

 

Cele lekcji:

Na tych lekcjach nauczysz się:

 • obliczać liczbę większą o dany procent
 • obliczać liczbę mniejszą o dany procent
 • rozwiązać zadanie tekstowe związane z podwyżkami i obniżkami o dany procent
 • rozwiązywać nietypowe zadanie tekstowe związane z podwyżkami i obniżkami o dany procent

Uczeń:

 • wyznacza liczbę, która powstaje po powiększeniu lub pomniejszeniu o pewną część innej liczby.
 • oblicza ułamek danej liczby całkowitej.
 • w przypadkach osadzonych w kontekście praktycznym oblicza procent danej wielkości w stopniu trudności typu 50%, 20%, 10%.

Co już wiesz?

W życiu codziennym bardzo często spotykacie się z obniżkami i podwyżkami np. cen. Zastanówcie się w jakich sytuacjach zetknęliście się z obniżkami i podwyżkami. Możecie porozmawiać o tym z rodzicami lub rodzeństwem.

       1. Lekcja

       2. Lekcja

   Jeśli masz problem z rozwiązaniem zadań wspomagaj się informacjami ze str. 157 w podręczniku lub obejrzyj ponownie filmiki zawarte w poprzedniej lekcji.

      Rozwiąż zadania:

 

Data: 30-31 marca 2020 r.

Temat lekcji: Obliczenia procentowe.

czas pracy: 2 lekcje

 

Cele lekcji:

na tej lekcji nauczysz się:

 • obliczać procent liczby naturalnej
 • wykorzystać dane z diagramów do obliczania procentu liczby
 • rozwiązać zadanie tekstowe związane z obliczaniem procentu danej liczby

Uczeń:

 • interpretuje 100% danej wielkości jako całość, 50% – jako połowę, 25% – jako jedną czwartą, 10% – jako jedną dziesiątą, 1% – jako jedną setną części danej wielkości liczbowej;
 • w przypadkach osadzonych w kontekście praktycznym oblicza procent danej wielkości w stopniu trudności typu 50%, 20%, 10%.

 

 

Nr. lekcji

Zadania

Instrukcja dla ucznia

97.

 

Kl. 6a 30 marca 2020 r.

Obliczenia_procentowe_1.pdf

Obliczenia_procentowe_2.pdf

 • Dla chętnych – podręcznik: zadanie 4/str. 155
 • Obejrzyj bardzo uważnie filmik.
 • Zapoznaj się z treścią i podanymi przykładami w podręczniku str. 154 oraz wykonaj w pamięci ćwiczenie A, B i C
 • Rozwiąż do zeszytu 3 zadania z podręcznika następnie 5 zadań z zeszytu ćwiczeń.

 

96.

 

Kl. 6b 30 marca 2020 r.

98.

 

Kl. 6a 31 marca 2020 r.

 • Zeszyt ćwiczeń: zadanie 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12/str. 54, 55

Obliczenia_procentowe_3.pdf

 • Podręcznik: zadanie 5, 10, 11/str. 155, 156
 • Dla chętnych – podręcznik: Super zagadka /str.156

Oczywiście zadania z podręcznika rozwiązujecie do zeszytu. Jeżeli macie problem z zadaniem wspomagaj się informacjami ze str. 154 w podręczniku lub obejrzyj ponownie filmik z poprzedniej lekcji.

97.

 

Kl. 6b31 marca 2020 r.

 

Lp.

Zadania dla
kl. 6a, 6b

Wskazówki

Termin wykonania

1.

Temat: Jaki to procent? Obliczenia za pomocą kalkulatora.

Zeszyt ćwiczeń – zadania: 1 do 8 /str. 49, 50

Zadania rozwiązujecie z pomocą kalkulatora. By poprawnie wykonać zadania warto zapoznać się z informacjami w podręczniku na str. 147. Pamiętajcie, że kreska ułamkowa to znak dzielenia.

 

Do 17 marca 2020 r.

2.

Temat: Diagramy procentowe.

Zeszyt ćwiczeń – zadania: 1 do 5 /str. 51, 52.

Diagramy_procentowe_1.pdf

Diagramy_procentowe_2.pdf

Podręcznik – zadania: 1 do 6 /str. 151, 152, 153.

Należy zapisać temat do zeszytu oraz dokładnie zapoznać się z treścią
w podręczniku na str. 149, 150 następnie rozwiązać zadania z zeszytu ćwiczeń oraz podręcznika.

Dla chętnych: „Super zagadka” /str. 153 – podręcznik.

 

Do 20 marca 2020 r.

   3. Na platformie    Zdalne lekcje - Zdalne lekcje - Portal Gov.pl 
znajdują się lekcje powtórzeniowe.

W zeszytach przedmiotowych zapisujcie temat lekcji zgodny z planem lekcji na portalu Zdalne lekcje - Zdalne lekcje - Portal Gov.pl oraz rozwiązujcie zadania tam zawarte. Nie musicie do zeszytu przepisywać i rozwiązywać wszystkich zadań, wystarczy kilka dziennie (min. 4). Zadania będę również zadawała na stronie NUADU.

Proszę o systematyczne utrwalanie materiału zgodnie z zamieszczonym planem lekcji.