Informacje dla Uczniów i Rodziców na czas zawieszenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych  Mój przedmiot Poznajemy, rozumiemy, programujemy Album fotograficzny Walentynki 2017 Baltie Dzień Bezpiecznego Internetu Konkursy Pix Programming Challenge TIK klasa VIII b Edukacja Informatyczna I - III Informatyka IV - VIII Nauczanie indywidualne

rok szkolny 2016/2017

Konkurs BALTIE przeprowadzany jest od 2009 roku (platforma konkursowa Baltie.net). Nasza szkoła przystąpiła do niego po raz pierwszy w bieżącym roku szkolnym. Idea konkursu opiera się na programowaniu w języku Baltie 3 i przesyłaniu swoich rozwiązań na serwer konkursowy Baltie.net.

W okresie przygotowawczym zarejestrowano wszystkich uczniów II etapu edukacyjnego i jednego ucznia z klasy trzeciej. Łącznie założono 88 kont. Każdy uczeń miał zatem takie same szanse na odniesienie sukcesu.

Konkurs składa się z kilku etapów:

  1. Etap domowy – zadania przesłało na serwer 54 uczniów (47,52 % zarejestrowanych), w tym 37 wykonało swoje zadania poprawnie (42,05 % ogólnej liczby). Ten etap wyłonił uczestników etapu szkolnego. Do kolejnego etapu przystąpiło 12 uczniów o najwyższych wynikach.
  2. Etap szkolny – kolejne lokaty zajęli: (wg zestawienia dostępnego na serwerze Baltie.net)

 

Kategoria A (klasy 0 – III)

lokata

Imię i nazwisko ucznia

1.

Kacper Siwik

 

 Kategoria B (klasy IV – VI)

lokata

Imię i nazwisko ucznia

1.

Jakub Bugnacki

2.

Bartłomiej Tanajewski

3.

Szymon Stachelek

4.

Tomasz Bielski

5.

Amelia Rybka

6.

Dawid Parda

7.

Julia Prosowska

8.

Radosław Pieloszczyk

9.

Justyna Jastrzębska

10.

Maciej Szczęsny

Udział

Artur Babowicz

 

3. Etap wojewódzki –

W tym etapie udział wzięły dwie szkoły, kolejne lokaty zajęli: (wg zestawienia dostępnego na serwerze Baltie.net)

Kategoria A (klasy 0 – III) 

lokata

Imię i nazwisko ucznia

1.

Kacper Siwik

 

Kategoria B (klasy IV – VI)

lokata

Imię i nazwisko ucznia

1.

Jakub Bugnacki

2.

Dawid Parda

3.

Szymon Stachelek

4.

Amelia Rybka

5.

Julia Prosowska

6.

Radosław Pieloszczyk

8.

Maciej Szczęsny

9.

Tomasz Bielski

10.

Justyna Jastrzębska

11.

Bartłomiej Tanajewski

 

 4. Finał – 10 czerwca 2017 r.

W tym etapie wzięli udział uczniowie nominowani przez organizatorów konkursu spośród 622 zawodników ze 120 szkół, 22 województw, 3 krajów.

Województwo podlaskie reprezentowali uczniowie naszej szkoły, zajęli następujące lokaty: 

kat. A

Lp.

Imię i nazwisko ucznia

Lokata (spośród 120  uczestników)

1.

Kacper Siwik

udział

kat. B.

Lp.

Imię i nazwisko ucznia

Lokata (spośród 354 uczestników)

1.

Jakub Bugnacki

222

2.

Szymon Stachelek

253

3.

Dawid Parda

325

 

 Składam bardzo serdeczne podziękowania Panu Dyrektorowi - A. Męczkowskiemu, Radzie Rodziców oraz Nauczycielom – członkom komisji konkursowej za pomoc merytoryczną i finansową przy organizacji konkursu.

 

rok szkolny 2017/2018