• Regulamin Konkursu Pięknego Czytania kl.III (2021)

    •  

     Regulamin Szkolnego Konkursu Pięknego Czytania

     dla uczniów klas  III 

     Cele konkursu:

     • promocja czytelnictwa,
     • budzenie zainteresowania wartościową literaturą dziecięcą,
     • stworzenie możliwości prezentacji własnych umiejętności oraz  porównanie ich z umiejętnościami innych,
     • kształtowanie umiejętności pięknego czytania,
     • uczenie rywalizacji w miłej atmosferze.

     Przebieg konkursu:                                            

     • w konkursie biorą udział uczniowie klas  III (uczniowie wytypowani są przez wychowawcę – jest to  maksymalnie 5 uczniów  z każdej klasy),
     • uczestnicy konkursu zobowiązani są do przygotowania wiersza Julina Tuwima pt. „Dyzio marzyciel”, następnie uczniowie zaprezentują wiersz przed komisją,
     • podczas czytania ocenie podlegać będzie: płynność i bezbłędność czytania, wyrazistość i dykcja oraz interpretacja czytanego tekstu,
     • konkurs odbędzie się 31 maja 2021 roku (poniedziałek) na
      4 godzinie lekcyjnej, w bibliotece szkolnej.

     Nagrody i ogłoszenie wyników konkursu:

     • na zwycięzców czekają dyplomy i nagrody książkowe,
     • ogłoszenie wyników i rozdanie nagród będzie miało miejsce podczas obchodów Dnia Patrona naszej szkoły, wyniki zostaną też zamieszczone na stronie internetowej szkoły.

      

      

                                                                                                        Organizatorzy- nauczyciele biblioteki szkolnej:

      Cecylia Paliwoda

     Agnieszka Pieńkowska 

     Andrzej Męczkowski