• INNOWACJA 3-LATKI

    • W roku szkonym 2020/21, w grupie 3-latków realizowana będzie innowacja pedagogiczna :

     „Dziecięcy świat przedszkolaka. Uczę się przez ruch, dotyk i rytm.”

     Program innowacji będzie realizowany w oparciu o „Program wychowania przedszkolnego”, którego autorkami są Wiesława Żaba-Żabińska, Wioletta Majewska, Renata Paździo; wydawnictwo MAC edukacja.

      

        Innowacja oparta jest na nowatorskiej metodzie pani Doroty Dziamskiej "Edukacja przez ruch". Proponowane zabawy i ćwiczenia systemu „Edukacja przez ruch” uwzględniają możliwości motoryki dziecka oraz fizjologiczny ruch organizmu, a także rozwój społeczny dzieci (wspólne wykonanie prac plastycznych).

      

          Metoda edukacji przez ruch to zbiór wielu ćwiczeń, usprawniających poszczególne funkcje organizmu. Ćwiczenia i zabawy tego systemu bazują na ruchu, angażując zintegrowane ruchy różnych części ciała prowadzą do powstania pracy plastycznej, która poddana analizie pozwala odnieść się do treści realizowanych przez nauczyciela. Proponowane ćwiczenia uwzględniają możliwości motoryki dziecka oraz fizjologiczny ruch organizmu, a także rozwój społeczny dzieci. Rytm towarzyszący ćwiczeniom ułatwia wykonanie czynności, harmonizując poszczególne aspekty aktu ruchowego i zwiększając ogólną koordynację ruchową co wpływa na integrację układu sensorycznego.

      

      

            Istotnym elementem tej metody jest wykorzystanie w edukacji origami, którą  wykorzystam w innowacji. Składanie papieru jest też aktywnością zintegrowaną – nie można konstruować bez ruchu obydwu rąk, bez aktywności wzroku, myślenia, przeliczania, klasyfikowania. Towarzyszące działaniom emocje wspierają procesy poznawcze, rozwijają motywację i pozytywną samoocenę dziecka.

      

      

      

      

      

           Dla potrzeb innowacji zastosuję elementy kilku metod pracy z dziećmi. Wykorzystam także elementy Metody Dobrego Startu Marty Bogdanowicz oraz zabawy i ćwiczenia rytmiczne przy muzyce. Przedstawione metody różnią się od siebie, ale posiadają wiele elementów wspólnych.

      

      

      

     Cel główny wprowadzenia innowacji pedagogicznej to stworzenie dzieciom warunków do wszechstronnego rozwoju poprzez stymulowanie zmysłów w działaniu.

      

      

      

     Innowacja będzie realizowana od października 2020r do maja 2021r.

      

      

     Dzieci będą wykonywały różne zadania, które na bieżąco będą analizowane przez nauczyciela. Po każdych zrealizowanych zajęciach, rodzicom zostaną udostępnione zdjęcia, wysłane na Messegera.