Dyrekcja szkoły

Kierownicy- dyrektorzy Szkoły Podstawowej w Turośli w latach 1945-2017

Pani B. Sakowska
 • kierownik szkoły do 1953r.
Pan Bronisław Aniśko
 • kierownik szkoły

Pan Stanisław Milewski
 • 1953-1972-kierownik szkoły

 • 1972-1974-dyrektor szkoły

 • 1974/1975-Gminny Dyrektor Szkół

 

         Pan Jan Walewski

 • 1974/1975-zastępca Gminnego Dyrektora Szkół

 • 1975/1976-Gminny Dyrektor Szkoły

 • 1976-1979-zastępca Gminnego Dyrektora Szkoły

 • 1979-1984-zastępca Gminnego Dyrektora Szkoły

 Pan Mirosław Karpiński

 • 1975/1976-zastępca Gminnego Dyrektora Szkół

Pan Jan Wołczyński

 • 1976/1979 - Gminny Dyrektor Szkół

Pan Ryszard Wiśniewski

 • 1979-1984r - Gminny Dyrektor Szkół

 Pani Irena Gołaś

 • 1977-1984-zastępca Dyrektora Szkoły w Turośli

 • 1984-1988 - Dyrektor Szkoły

 

 Pani Halina Walewska

 

 • 1984-1988- zastępca Dyrektora Szkoły

 • 1988-2002-Dyrektor Szkoły

 

    Pani Lidia Sokołowska

 • 1988-2004 –zastępca Dyrektora Szkoły

 

 

    Pani Małgorzata Witkiewicz

Nowy obraz (7).png

 • 2002- 2016 - Dyrektor Szkoły

Pani Krystyna Dziekońska

 • 2004-2012-Wicedyrektor Szkoły

 Pani Alicja Cicha

Nowy obraz (9).png

 • 2009-2011-wz. Wicedyrektora Szkoły

 • 2012 - 2016 - Wicedyrektor Szkoły