Oddziały

Świetlica szkolna

DOŻYWIANIE

 

 

Opłata za dożywianie - marzec 2019 r.

 

 

Zupa - 21 zł

Drugie danie - 42 zł

Razem - 63 zł

wpłacamy do 28.02.2019 r.