• INFORMACJE DLA RODZICÓW - ROK SZKOLNY 2021/2022

    •  

     I. Na rok szkolny 2021/2022 będą obowiązywały następujące pakiety:

      

     Grupa dzieci 3 - letnich: Planeta dzieci -trzylatek,wydawnictwo WSiP

     Grupa dzieci 4 - letnich: Planeta dzieci -czterolatek,wydawnictwo WSiP

     Grupa dzieci 5 letnich:Planeta dzieci - pięciolatek,wydawnictwo WSiP

     Grupa dzieci 6-letnich: Supersmyki poziom B+, wydawnictwo MAC

      

      

      

     II. Przybory 

     Przybory szkolne zakupują wychowawczynie oddziałów przedszkolnych - opłata na początku roku szkolnego (rodzice nie kupują dziecku żadnych przyborów szkolnych).

     III. Obuwie

     Każdy rodzic zakupuje swojemu dziecku kapcie i worek na kapcie podpisany
     w widocznym miejscu.

     IV. Listy dzieci na rok szkolny 2021/2022.

     Listy dzieci zostały podane do wiadomości. Przydział dzieci do grup dostępny jest w sekretariacie szkoły.

     V. Opinie.

     Jeżeli rodzice/prawni opiekunowie są w posiadaniu opinii z poradni psychologiczno-pedagogicznej na temat swojego dziecka - proszeni są o dostarczenie jej do szkoły.

      

     Wychowawczynie: Marta Pupek, Elżbieta Czerwińska, Ewa Kuliś, Karolina Rydel, Kamila Stachelek.