• CZTEROLATEK POTRAFI...

    • Czterolatek potrafi:   

        1. Motoryka duża.

     • Potrafi kopać i rzucać piłkę.
     • Łapie piłkę przedramionami, przyciskając ją do siebie.
     • Potrafi stać na jednej nodze z otwartymi oczami przez około 15 sekund.
     • Wchodzi i schodzi po schodach krokiem naprzemiennym, nie trzymając się poręczy.

       2. Motoryka mała.

     • Rysuje w ograniczonym polu (potrafi zmieścić się między dwoma liniami, np. zaznaczając drogę w środku ścieżki).
     • Zamalowuje powierzchnię kartki lub jej wyznaczony fragment.
     • Opanowuje coraz więcej czynności samoobsługowych (czesze włosy, myje zęby, buzię, rozbiera się i ubiera).
     • Rysuje prosty schemat człowieka (co najmniej cztery elementy ciała, pojawia się tułów).
     • Potrafi przeciąć kartkę nożyczkami.
     • Potrafi ulepić z plasteliny proste elementy (np. kulkę, wałek).

     3. Percepcja wzrokowa.

     • Układa układankę z co najmniej czterech elementów.
     • Potrafi nazwać podstawowe kolory.
     • Potrafi odgadnąć z pamięci, który przedmiot został zakryty.

     4. Orientacja w schemacie ciała i kierunkach przestrzennych.

     • Wskazuje i nazywa poszczególne części ciała.
     • Rozumie wyrażenia: przód- tył, do góry – na dół;  różnicuje odległość: daleko – blisko, wysoko – nisko.
     • Rozumie znaczenie przyimków: w, do, na, pod.

     5. Percepcja słuchowa.

     • Rozpoznaje głosy i dźwięki wydawane przez różne zwierzęta, instrumenty, pojazdy (np. psa, kurę, karetkę).
     • Potrafi pokazać, skąd dochodzi głos.
     • Dzieli wyrazy na sylaby.
     • Powtarza ze słuchu krótkie zdania np. Lata osa koło nosa.

     6. Mowa.

     • Rozwija umiejętność nazywania coraz większej liczby przedmiotów, zjawisk, zdarzeń.
     • Buduje zdania rozwinięte i złożone.
     • Poprawnie wymawia głoski s,z,c,dz. Zaczyna realizować głoski dziąsłowe (sz,ż).
     • Opowiada co widzi na obrazku, wyliczając osoby, przedmioty.
     • Zadaje bardzo dużo pytań, zwłaszcza dlaczego?, po co?

     7. Myślenie.

     • Łączy po dwa przedmioty na zasadzie takie same – para.
     • Wie, że dotykając jeden liczman, trzeba wypowiada słowo jeden. Stosuje zasadę „ jeden do jednego”.
     • Potrafi wymienić kilka liczebników po kolei, ale nie rozumie w pełni ich liczebnikowego znaczenia.
     • Gdy próbuje policzyć więcej przedmiotów, początkowo wypowiada znane sobie liczebniki, a potem wymawia ponownie te same lub inne – w niepoprawnym porządku.
     • Nie rozumie istoty liczenia, koncentruje się na samej czynności. Zapytany ile jest zaczyna liczyć od nowa.

     8. Sfera emocjonalno – społeczna.

     • W zakresie samoobsługi: samodzielnie korzysta z toalety, myje i wyciera ręce, potrafi rozebrać się i założyć luźniejsze części garderoby, posługuje się łyżką i widelcem.
     • Wzrasta zdolność do samokontroli, np. zwykle potrafi sobie wytłumaczyć bez płaczu decyzje, które podejmuje wobec niego dorosły.
     • Potrafi poczekać na swoją kolej.
     • Prosi o pozwolenie, np. gdy chce skorzystać z zabawki innego dziecka.
     • Potrafi pełnić rolę dyżurnego.
     • Zaczyna uczestniczyć w zabawach tematycznych, np. w sklep.
     • Głębiej przeżywa takie emocje jak wstyd, zakłopotanie, wstyd, zazdrość.
     • Występuje przed innymi, chce się popisać. 

     Warto pamiętać!!!!!!........, że powyższy opis dotyczy dzieci przeciętnych. Możemy spotkać pociechy, które wykraczają ponad przeciętność we wszystkich lub niektórych zakresach rozwoju, a także dzieci nieco wolniej rozwijające się. Im wcześniej zorientujemy się jaki poziom rozwoju osiągnęło nasze dziecko, tym będzie więcej czasu, by wspierać lub wspomagać jego rozwój, a tym samym zapewnić mu dobry start w szkole.