Oddziały

Godziny pracy biblioteki Czytelnictwo w roku szkolnym 2020/2021 WYDARZENIA KONKURSY FOTORELACJE Pasowanie na czytelnika Nowości w Bibliotece Szkolnej Dla Rodziców Adaptacje filmowe książek Akcja czytelnicza "Uwolnij książkę" Logo Biblioteki Szkolnej Prezentacje multimedialne Wyniki badania tempa czytania Program "Minuty czytania" ARCHIWUM                                               

Nowości w Bibliotece Szkolnej

 

 

Rok szkolny 2019/2020

 

LITERATURA PORUSZAJĄCA PROBLEM UZALEŻNIEŃ

1. .Domoff T., Carper S. - „Jak rozpoznać czy dziecko sięga po narkotyki”, ELMA BOOKS, 1994

             2.  Haak H. - „Prawo wobec narkomanów”, Polski Dom Wydawniczy „Ławica”, Poznań, 1993

            3. Habrat B. - „Organizm w niebezpieczeństwie”, Państwa Agencja Rozwiązywania Problemów Warszawa, 1998

            4. Kotański M. - „Ty zaraziłeś ich narkomanią”, Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, Warszawa,1984

            5.Maxwell R. - „Dzieci , alkohol, narkotyki. Przewodnik dla rodziców”, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Warszawa 2000

            6.Sztander W. - „Dzieci w rodzinie z problemem alkoholowym”, Instytut Psychologii, Zdrowia i Trzeźwości, Warszawa,1999

            7. Vogler R. E., Bartz W. R. - „Nastolatki i alkohol”, Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Warszawa, 1999

KASETY VIDEO:

 1. Aids-wszystko co powinieneś wiedzieć”
 2. „Epitafium dla narkomana”
 3. „MONAR – walka z narkomanią”
 4. „Palenie tytoniu a fizjologia człowieka”

PŁYTY DVD:

 1. „Asertywność wobec alkoholu i narkotyków”

ARTYKUŁY Z CZASOPISM:

 1. Uzależnienia-scenariusz”, Sylwia Błażejczak, Wychowawca 5/2007, s. 25
 2. „Szkodliwe uzależnienia”, dr Urszula Parnicka, Wychowawca 9/2002, s. 12-14
 3. „Współczesna młodzież a używanie alkoholu”, Joanna Łukasik, Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 6/2007, s. 19-23
 4. „Dziecko z rodziny alkoholowej”, Małgorzata Krasowska, Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 10/2006, s. 34-38
 5. „Narkomania – różne spojrzenia”, Anna Omylanowska-Kuglarz, Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 3/2006, s. 32-36
 6. „Hobby, przyzwyczajenie czy uzależnienie?”, Daniela Becelewska, Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 3/2005, s. 42-48
 7. „Narkomania wzrastające zagrożenia”, Paweł Przecławski, Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 9/1995, s. 11
 8. „Dzieci alkoholików w szkole”, Bernadeta Szymańska, Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 4/2004, s. 49-52
 9. „Narkotyki w kulturze”, Beata Hoffmann, Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 9/2002, s. 7-11

 
                                                                                           

                                                                                          Opracowały: Cecylia Paliwoda i Agnieszka Pieńkowska

     

Rok szkolny 2018/2019

Wykaz książek o tematyce historycznej

1. Stawicka D. D – Nad nami Orzeł Biały – Wydawnictwo Skrzat 2017

2. Szarkowie J. J – Kocham Polskę – Powstanie Warszawskie Dom Wydawniczy „ Rafael” 2009

3. Paszkiewcz A. – Wiersze Patriotyczne Wydawnictwo SBM 2018

4. Polska . Elementarz dla dzieci Wydawnictwo SBM 2016

5. Ilustrowane dzieje Polski. Czyli wycieczka do przeszłości Omnibus 2015

6. książki dla małych i dużych. Wiersze o ojczyźnie cz.1 Grupa Wydawnicza Foksal

7. 100 na 100. Antologia komiksu na stulecie odzyskania niepodległości WSiP 2018

8. Pleskot P. = Wojenna katastrofa 1939 – 1945

9. Szymeczko K. – A to historia. Opowiadania z dziejów Polski. Wydawnictwo Literatura 2014

10. Combrzyńska – Mogola D. - Wysiedleni Wydawnictwo Literatura 2018

11. czerwińska – Rydel A. – Listy w butelce. Opowieści o Irenie Sendlerowej Wydawnictwo Literatura 2018

12. grabowski A. M. – Wojna na Pięknym Brzegu. Wydawnictwo Literatura 2014

13. Combrzyńska – Mogola D. – Syberyjski przygody chmurki Wydawnictwo Literatura 2014

14. Combrzyńska – Mogola D. – Bezsenność Jutki  Wydawnictwo Literatura 2012

15.Bąkiewicz G i in… - Odzyskana niepodległość.10 opowiadań z XX wieku.Wydawnictwo Literatura 2018

16. beręsewicz P. – Czy wojna jest dla dziewczyn?  Wydawnictwo Literatura 2016

17. Bąkiewicz G i in… - Walka o wolność. 10 opowiadań z czasów rozbiorów. Wydawnictwo Literatura 2017

18. Bąkiewicz G i in… - Husarskie skrzydła. 10 opowiadań z czasów Rzeczpospolitej szlacheckiej. Wydawnictwo Literatura 2017

19. Bąkiewicz G. – Mamy niepodległość. Nasza księgarnia 2018

20. Szarkowie J. J – Historia dla najmłodszych. Bohaterowie II wojny światowej. Dom Wydawniczy „ Rafael” 2009

21. Szarkowie J. J – Historia dla najmłodszych. Nie ma wolności bez Solidarności. Dom Wydawniczy „ Rafael” 2009

22. Szarkowie J. J – Historia dla najmłodszych. Cud nad Wisłą. Dom Wydawniczy „ Rafael” 2009

23. Papuzińska J. -  Asiunia.  Wydawnictwo Literatura 2017

24. Piątkowska r. – Wszystkie moje mamy. Wydawnictwo Literatura 2013

25. Kruczkowski L. – Niemcy. Wydawnictwo Kama 1994

26. Kamiński A. – Kamienie na szaniec

27. Sakowski A. – Turośl 1943 – 1944. Kolno 2017

                                                                                                                   Opracowała: Cecylia Paliwoda

 

 

Rok szkolny 2017/2018

Literatura dotycząca pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych

L

 

1. Barańska M.-  Kramik – ćwiczenia korekcyjno – kompensacyjne. Wyd. Harmonia

2. Bogdanowicz M. – Terapia Pedagogiczna. Przewodnik bibliograficzny. Wyd. Harmonia

3. Bogdanowicz M. –Metoda Dobrego Startu. Wyd. WSiP

4. Bogdanowicz M. i in. …- Opis i planowanie zajęć według Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne. Wyd. Harmonia

5. Bogdanowicz M. i in. … - Metoda Dobrego Startu. Od słowa do zdania od zdania do słowa. . Wyd. Harmonia

6. Bogdanowicz M. i in. … - Metoda Dobrego Startu. Książeczki tematyczne i zestaw pomocy. Wyd. Harmonia

7. Borkowska M.   i in. …- Integracja sensoryczna na co dzień. Wydawnictwo Lekarskie PZWL

8. Brett D.  - Bajki, które leczą. Gdańskie Wydawnictwo  Psychologiczne

9. Czajkowska I. i in. …- Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne w szkole. Wyd. WSiP

10. Flis R. Praca w klasie integracyjnej. Materiały pomocnicze dla nauczycieli klas I – III szkoły podstawowej. Oficyna Wydawnicza „ Impuls”

11. Franczyk A.  i in. …- Skarbiec nauczyciela – terapeuty ( na bazie własnych doświadczeń  z pracy terapeutycznej). Oficyna Wydawnicza „ Impuls”

12. Ja i mój świat. Lekcje dla uczniów z autyzmem i specjalnymi potrzebami edukacyjnymi . Karty pracy. Harmonia

13. Kosmowska B. dzisiaj się bawimy. Rewalidacja indywidualna prowadzona metodą Dobrego Startu. Wyd. WSiP

14. Król A. Pomoce dydaktyczne dla nauczycieli pracujących w klasach integracyjnych. Wyd. WSiP

15. Minczakiewicz E. – Rysowane wierszyki i zagadki w rozwijaniu aktywności dialogowo- komunikacyjnej i zabawowej u dzieci o zróżnicowanych potrzebach i możliwościach rozwoju. Oficyna Wydawnicza „ Impuls”

16. Minczakiewicz E. Jak krok po kroku wprowadzać dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych w świat zabawy i nauki. Oficyna Wydawnicza „ Impuls”

17. Molicka M –Bajki terapeutyczne. Wyd. Media Rodzina

18.Naprawa R. i in. …- Gotowi do startu. Program edukacji i wychowania dla dzieci  i młodzieży                                  z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym. Wyd. Harmonia

19. Naprawa R.  i in. …- Indywidualne Programy Edukacyjno – Terapeutyczne.  Wyd. Harmonia

20. Raszewska M. i in. … - Wzrastajcie z nami a nie obok nas. Program pracy edukacyjno – terapeutycznej dla dzieci z niepełnosprawnością sprzężoną i dzieci z autyzmem. Wyd. Harmonia

21.Seach D. i in. …- Pomóż dziecku z … AUTYZMEM. Wyd. Liber

22. Szyndler L. – Pomyśl. Zapamiętaj. Zapisz. Ćwiczenia wspomagające myślenie i koncentrację uwagi

23. Tomczak J. i in. …- Kwestionariusz diagnozy i narzędzia badawcze w terapii pedagogicznej.  Oficyna Wydawnicza „ Impuls”

24.Tomkiewicz – Bętkowska A i in. … - ABC pedagoga specjalnego. Oficyna Wydawnicza „ Impuls”

25. Wilmowska E. i in. …- Czarodziejskie bajki. Scenariusze zajęć do programu profilaktyczno – wychowawczego o charakterze biblioterapeutycznym dla klas I – III szkoły podstawowej. Wyd. Klanza

26. Wychowanie i nauczanie integracyjne. Materiały dla nauczycieli i rodziców. Wyd.  Społeczne Towarzystwo Oświatowe

 

Opracowała: Cecylia Paliwoda

Czasopisma prenumerowane w Bibliotece Szkolnej (rok 2018)

„Biblioteka w Szkole”,

„Świetlica w Szkole”

„Wszystko dla Szkoły”

Czasopisma prenumerowane w Bibliotece Szkolnej (rok 2017)

„Biblioteka w Szkole”,

„Świetlica w Szkole”

„Wszystko dla Szkoły”

 

Czasopisma prenumerowane w Bibliotece Szkolnej (rok 2016)

„Biblioteka w Szkole”,

„Świetlica w Szkole”

„Wszystko dla Szkoły”

"Dobra Szkoła"

 

Czasopisma prenumerowane w Bibliotece Szkolnej (rok 2015)

„Biblioteka w Szkole”,

„Wszystko dla Szkoły”,

„Świetlica w Szkole”

"Wychowawca"

„Życie Szkoły”

 

Nowości w Bibliotece Szkolnej

 1. Barańska M., Kramik. Ćwiczenia korekcyjno – kompensacyjne, Gdańsk 2013.

 2. Boratyńska M., Wołontowicz W., Pasternak L., Szczerbowska M., Potyczki z językiem polskim. Zbiór ćwiczeń przygotowujących uczniów klas V-VI do nowego sprawdzianu szóstoklasisty –wydanie III, Gdańsk 2014/2015.

 3. Chwastek D., Pacholska M., Kramek K., Wittek W., Blok przedmiotów humanistycznych w szkole podstawowej, Poznań 2001.

 4. Czapliński M., Fras Z., Rosik S., Piotrowski J., Maroń J., Historia. Słownik Encyklopedyczny, Wrocław 2007.

 5. Dzierżyński-Witkowska A., Sprawdziany z języka angielskiego na koniec 6 klasy, Kraków 2013.

 6. Franaszczuk - Truszkowska M., Biblioterapia dla klas IV-VI szkoły podstawowej, Gdańsk 2006.

 7. Hipsz K., Funkcje słuchowe. Ćwiczenia i karty pracy do zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, Warszawa 2013.

 8. Holler I., Porozumienie bez przemocy. Ćwiczenia. Materiały do pracy indywidualnej  i grupowej oraz dla osób prowadzących szkolenia, Warszawa 2014.

 9. Jaglarz A., Szkolny mandat. Karty pracy dla uczniów łamiących regulamin szkolny, nieprzygotowanych do zajęć, z problemami wychowawczymi, Kraków 2012.

 10. Kasdepke G., Niesforny alfabet, Łódź 2013.

 11. Kujawa Z., Pardo P.J., Sprawdzian szóstoklasisty. Testy z języka polskiego i matematyki dla uczniów szkoły podstawowej , Sopot 2014.

 12. Małasiewicz A., Sokoli wzrok. Ćwiczenia dla uczniów młodszych klas szkoły podstawowej z zaburzoną percepcją wzrokową, Gdańsk 2013.

 13. Nowak K., Palisz Z., Ojczyzno ma. 103 piosenki patriotyczne i żołnierskie z zapisem nutowym i harmonizacją , Kraków 2001.

 14. Rybarczyk D., Deputowski P., Akademia bezpiecznego zachowania dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej, Gdańsk 2011.

 15. Stamer - Brandt P., Nowe gry i zabawy rozładowujące złość, Kielce 2013.

 16. Strykowska-Zaremba M., Dyktanda dla klas IV-VI, Warszawa 2009.

 17. Szewczak M., Język angielski. Próbne testy szóstoklasisty, Kraków 2012.

 18. Szewczak M., Wiśniewska A., Powtórka z języka angielskiego. Repetytorium na koniec szkoły podstawowej, Kraków 2014.

 19. Szwajkowska E., Szwajkowski W., Nasze emocje, Gdańsk 2012.

 20. Szyndler L., Pomyśl. Zapamiętaj. Zapisz. Ćwiczenia wspomagające myślenie i koncentrację uwagi, cz. I, Kraków 2014.

 21. Szyndler L., Pomyśl. Zapamiętaj. Zapisz. Ćwiczenia wspomagające myślenie i koncentrację uwagi, cz. II, Kraków 2006.

 22. Świercz J., Sprawdzian po klasie VI. Matematyka-Testy. Nowe rodzaje zadań zgodne z formułą obowiązującą od roku 2015, Opole 2014.

 23. Wilamowska E., Walczak J., Czarodziejskie bajki, Lublin 2005.

 24. Wojtowicz M., Scenariusze zajęć biblioterapeutycznych nie tylko dla uczniów z dysleksją. Terapia – zabawa - nauka, Gdańsk 2010.

 25. Pakiet filmów. Asertywność. Szkoła podstawowa. 1-Kłamstwo, 2-Koledzy, 3-Telefon, 4- Wagary, 5-Znalezione, nie kradzione.

 26. Film. Bestseller. Cud miłości. Od poczęcia po narodziny. Wydawnictwo RUBIKON.

 27. Film. Rodzinne przeboje. Wychowanie do życia w rodzinie - 10 filmów. Szkoła podstawowa . Wydawnictwo RUBIKON.

 28. Na ostatni guzik. Rok z księdzem Janem Twardowskim, Poznań 2015.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Zapraszamy!