Oddziały

Godziny pracy biblioteki Czytelnictwo w roku szkolnym 2020/2021 WYDARZENIA KONKURSY FOTORELACJE Pasowanie na czytelnika Nowości w Bibliotece Szkolnej Dla Rodziców Adaptacje filmowe książek Akcja czytelnicza "Uwolnij książkę" Logo Biblioteki Szkolnej Prezentacje multimedialne Wyniki badania tempa czytania Program "Minuty czytania" ARCHIWUM                                               

Wyniki badania tempa czytania

 

Wyniki badania tempa czytania 

I półrocze roku szkolnego 2016/2017

 

    W I półroczu roku szkolnego 2016/2017 miało miejsce kolejne badanie tempa czytania, które tradycyjnie już wśród uczniów klas IV - VI przeprowadzili nauczyciele języka polskiego - pani Danuta Stachelek i pan Kamil Obrycki. Poniżej zostały zamieszczone wyniki, ze wskazaniem na liczbę uczniów czytających poniżej i powyżej poziomu danej klasy oraz na poziomie badanej klasy.

 

 

      Klasa      

 

 

Poziom poniżej

         badanej klasy         

 

Na poziomie

       badanej klasy        

Poziom powyżej

badanej klasy  

Liczba uczniów

w klasie 

IV a

 

3 uczniów

(16,67 %)

 

  6 uczniów

(33,33 %)

            9 uczniów               

(50,00 %)

                   18                      

IV b

 

7 uczniów

(46,67 %)

 

5 uczniów

(33,33 %)

3 uczniów

(20,00 %)

15

V a

 

 

3 uczniów

(21,43 %)

 

2 uczniów

(14,29 %)

9 uczniów

(64,29 %)

14

V b

 

2 uczniów

(16,67 %)

 

4 uczniów

(33,33 %)

6 uczniów

(50,00 %)

12

 

VI a

5 uczniów

(33,33 %)

 

5 uczniów

(33,33 %)

 

5 uczniów

(33, 33 %)

15

 

VI b

 

4 uczniów

(25 %)

 

3 uczniów

(18,75 %)

9 uczniów

(56,25 %)

16

 

RAZEM:

 

 

24 uczniów

(26,67 %)

 

25 uczniów

(27,78 %)

41 uczniów

(45,56 %)

90 uczniów

 

     Jak wynika z powyższego zestawienia, blisko 27 % uczniów II etapu edukacyjnego czyta poniżej poziomu badanej klasy. Jest to wynik zdecydowanie niższy, niż w roku poprzednim. Wówczas poniżej poziomu badanej klasy czytało aż 40 % uczniów klas IV - VI. Tak więc tempo czytania naszych uczniów znacznie poprawiło się w stosunku do II półrocza minionego roku szkolnego. Mamy nadzieję, że kontynuowane przez nas działania mające na celu podnoszenie kompetencji czytelniczych przyniosą oczekiwane rezultaty i nasi uczniowie nadal będą chętnie odwiedzali swoją bibliotekę. Czytanie bowiem nie tylko poprawia tempo i technikę czytania, ale przynosi wiele innych korzyści, sprzyjając osiąganiu sukcesów szkolnych.

   Pamiętajmy: na czytanie nigdy nie jest za późno :)

 

Oprac. Alicja Pieloszczyk

 

 

Wyniki badania tempa czytania 

II półrocze roku szkolnego 20157/2016

 

 W II półroczu roku szkolnego 2015/2016 nauczyciele języka polskiego pani Danuta Stachelek i pan Kamil Obrycki  przeprowadzili wśród uczniów klas IV – VI test szybkości czytania. Poniżej zostały zamieszczone wyniki, ze wskazaniem na liczbę uczniów czytających poniżej i powyżej poziomu danej klasy oraz na poziomie badanej klasy.

 

 

Klasa

 

 

Poziom poniżej

badanej klasy

 

Na poziomie

badanej klasy

Poziom powyżej

badanej klasy

Liczba uczniów

w klasie

IV a

 

3 uczniów

(23,08 %)

 

2 uczniów

(15, 38 %)

8 uczniów

(61, 54 %)

13

IV b

 

3 uczniów

(23, 08 %)

 

4 uczniów

(30, 77 %)

6 uczniów

(46, 15 %)

13

V a

 

5 uczniów

(33,33 %)

 

4 uczniów

(26,67 %)

6 uczniów

(40 %)

15

V b

 

8 uczniów

(47, 06 %)

 

2 osoby

(11,76 %)

7 uczniów

(41, 18 %)

17

 

VI a

 

11 uczniów

(52, 38 %)

 

3 uczniów

(14, 29 %)

 

7 uczniów

(33, 33 %)

21

 

VI b

 

9 uczniów

(45 %)

 

3 uczniów

(15 %)

8 uczniów

(40 %)

20

 

RAZEM:

 

 

39 uczniów

(39, 39 %)

 

18 uczniów

(18, 18 %)

42 uczniów

(42, 42 %)

99 uczniów

 

     Jak wynika z powyższego zestawienia, blisko 40 % uczniów II etapu edukacyjnego czyta poniżej poziomu badanej klasy. Niewątpliwie ma na to wpływ fakt, iż uczniowie, którzy znaleźli się w tej grupie, czytają zdecydowanie za mało. Dlatego zachęcamy, aby jednak spróbowali „zainwestować ” w czytanie, gdyż jest to doskonałe ćwiczenie dla mózgu, wzbogaca słownictwo, rozwija umiejętność pisania,  poszerza wiedzę, poprawia koncentrację i pamięć, rozwija wyobraźnię, buduje poczucie własnej wartości, czyni świetnym rozmówcą, daje satysfakcję i... zabija nudę. Na czytanie nigdy nie jest za późno :)

 

Oprac. Alicja Pieloszczyk