• IDEA PRZEDSZKOLA

    • Znalezione obrazy dla zapytania cliparty przedszkolne       W KTÓRYM:

     1.Zapewniamy dziecku opiekę, bezpieczeństwo psychiczne i fizyczne.

     2.Kształtujemy osobowość dziecka wpajając i przestrzegając społecznie akceptowanych norm i zasad postępowania.

     3.Wyposażamy dziecko w wiedzę i umiejętności umożliwiające nawiązywanie pozytywnych relacji z dziećmi,   dorosłymi oraz środowiskiem, w którym żyją.

     4.Wyposażamy dziecko w wiedzę i umiejętności umożliwiające:          

     •  bezpieczne odkrywanie i rozumienie otaczającego świata  zgodnie z  możliwościami rozwojowymi każdego dziecka,
     • dbałość o bezpieczeństwo własne i innych,                                                               
     • rozwój wrodzonego potencjału,
     • rozwój zdolności,                                 
     • osiągniecie dojrzałości szkolnej  i odnoszenie sukcesów na dalszych etapach edukacji.

     5.Wspieramy działania wychowawcze i edukacyjne rodziców.

     6.Każde dziecko traktujemy  indywidualnie i podmiotowo.

     7.Pomagamy dzieciom w pozytywnym postrzeganiu siebie i rozumieniu własnych i cudzych uczuć.

     8.Współpracujemy ze środowiskiem lokalnym.                                          

     9.Organizujemy różnorodne, atrakcyjne zajęcia: wycieczki, spotkania z ciekawymi  ludźmi (specjalistami z różnych dziedzin), uroczystości przedszkolne.

     10.Prowadzimy edukację profilaktyczną odnośnie bezpiecznych zachowań  dzieci w różnych życiowych sytuacjach, któremogą narazić dziecko na niebezpieczeństwo utraty zdrowia lub życia oraz w sytuacjach, w których dziecko ze swą sprawczą siłą potrafi pomóc potrzebującym. smiley