Oddziały

O MNIE - PLAN ZAJĘĆ INFORMACJE DLA RODZICÓW IDEA PRZEDSZKOLA PODSTAWA PROGRAMOWA KONKURSY I WYNIKI ALBUM FOTOGRAFICZNY 2017/18 Archiwum NAUCZANIE ZDALNE - ZADANIA DLA UCZNIÓW KLASY V a i b -zajęcia ZKK NAUCZANIE ZDALNE - GRUPA 0c ZKK klasa 5 ZKK klasa 6 a i b

Elżbieta Czerwińska

IDEA PRZEDSZKOLA

Znalezione obrazy dla zapytania cliparty przedszkolne       W KTÓRYM:

1.Zapewniamy dziecku opiekę, bezpieczeństwo psychiczne i fizyczne.

2.Kształtujemy osobowość dziecka wpajając i przestrzegając społecznie akceptowanych norm i zasad postępowania.

3.Wyposażamy dziecko w wiedzę i umiejętności umożliwiające nawiązywanie pozytywnych relacji z dziećmi,   dorosłymi oraz środowiskiem, w którym żyją.

4.Wyposażamy dziecko w wiedzę i umiejętności umożliwiające:          

  •  bezpieczne odkrywanie i rozumienie otaczającego świata  zgodnie z  możliwościami rozwojowymi każdego dziecka,
  • dbałość o bezpieczeństwo własne i innych,                                                               
  • rozwój wrodzonego potencjału,
  • rozwój zdolności,                                 
  • osiągniecie dojrzałości szkolnej  i odnoszenie sukcesów na dalszych etapach edukacji.

5.Wspieramy działania wychowawcze i edukacyjne rodziców.

6.Każde dziecko traktujemy  indywidualnie i podmiotowo.

7.Pomagamy dzieciom w pozytywnym postrzeganiu siebie i rozumieniu własnych i cudzych uczuć.

8.Współpracujemy ze środowiskiem lokalnym.                                          

9.Organizujemy różnorodne, atrakcyjne zajęcia: wycieczki, spotkania z ciekawymi  ludźmi (specjalistami z różnych dziedzin), uroczystości przedszkolne.

10.Prowadzimy edukację profilaktyczną odnośnie bezpiecznych zachowań  dzieci w różnych życiowych sytuacjach, któremogą narazić dziecko na niebezpieczeństwo utraty zdrowia lub życia oraz w sytuacjach, w których dziecko ze swą sprawczą siłą potrafi pomóc potrzebującym. smiley