Oddziały

klasa 5 Klasa VIA                   KLASA IVA                        O mnie e-podręczniki-instrukcja KLASA IV B INFORMACJE DLA RODZICÓW I UCZNIÓW ZA. DYDAKT. WYRÓWNAWCZE KLASA V KONSULTACJE LINKI DO WYKORZYSTANIA ZAJ. DYD. WYR. KLASA VI A Zaj. Dyd. Wyr. - klasa IV Sprawy wychowawcze

KLASA IV B

 

16.11.2020r.

Link do Sprawdzianu "Liczby i działania, dla tych którzy  nie pisali w terminie.

  

 

Zapraszam klasy IV na lekcję online na Meet- zgodnie z planem.

Hasło: klasa4a ( dla klasy 4a)

Hasło klasa 4b (dla klasy 4b)

 

  

 

 

 

 

Praca domowa

 

Dwa dowolne zadania ( jedno z kwadratów, jedno z sześcianów liczb)  prześlij do sprawdzenia. 

 

 y. Bardzo żałuję, że nie możemy się dzisiaj spotkać na lekcji online. Proszę was, abyście, w miarę możliwości, opracowali temat sami. W poniedziałek wrócimy jeszcze do tego samego tematu i uzupełnimy ew. braki.

Zapisz temat lekcji.

 

Temat: Siatki prostopadłościanów. Wprowadzenie.

 

Na tej lekcji nauczę się, czym jest siatka prostopadłościanu.

Powtarzając materiał odpowiedz na pytania:

 1. Z ilu ścian składa się każdy prostopadłościan?
 2. Jaki kształt mają ściany.
 3. Co to są krawędzie prostopadłościanu, ile ich jest?
 4. Co jeszcze wiesz o krawędziach prostopadłościanu?
 5. Gdzie znajdują się  wierzchołki prostopadłościanu? Ile ich jest?
 6. Jaki prostopadłościan nazywamy sześcianem?

Zapamiętaj odpowiedzi na te pytania, będziesz musiał na nie odpowiedzieć na najbliższym spotkaniu.

Jeśli znasz odpowiedź na wszystkie pytania, możesz przejść do lekcji dzisiejszej.

Tym razem zacznij od zapoznania się z materiałem w podręczniku – str.229,230. Spróbuj zrozumieć, co to jest siatka prostopadłościanu? Następnie przeanalizuj temat na platformie epodręczniki, Obejrzyj koniecznie pierwszą animację.

Lekcja z e-podręcznika

Zapisz w zeszycie

Ważne!

Siatką prostopadłościanu jest figura płaska, z której można złożyć model prostopadłościanu. Siatka prostopadłościanu składa się z trzech par jednakowych prostokątów.

Narysuj  jedną siatkę prostopadłościanu zamieszczoną poniżej. Przyjrzyj się dokładnie jak mogą wyglądać jeszcze siatki prostopadłościanów ( rysunki na platformie ), kliknij w poniższy  link - tam znajduje się siatka, którą masz przerysować do zeszytu.

siatka_.docx

Wykonaj w zeszycie ćwiczenie 1, 2 ( epodręczniki)

Ćwiczenie 3 – narysuj tylko siatkę – nie wycinaj jej i nie sklejaj.

Następnie wykonaj zadania: 1, 2/231 – podręcznik

 

Zanim rozpoczniesz  rozwiązywać zadania z podręcznika obejrzyj filmy.

 

 

 

Praca domowa

 

Zadania  ze str.  64,65 w ćwiczeniu.

 

 

 

 

20.05.2020r.

Godzina wychowawcza  online godz. 10.00

OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA

kod spotkania: klasa IV

20.05.2020 r.

Temat: Opis prostopadłościanu. Utrwalenie i powtórzenie

 

Na tej lekcji powtórzę wiedzę z zakresu prostopadłościanów.

 

Zapoznaj się z materiałem na platformie epodręczniki

 

Przypomnij sobie własności prostopadłościanu

 

 • Każdy prostopadłościan ma sześć ścian, które są prostokątami. Dwie z nich nazywamy podstawami, pozostałe to ściany boczne.
 • Boki prostokątów nazywamy w prostopadłościanie krawędziami. Wśród nich są krawędzie podstawy i krawędzie boczne. Punkty, w których spotykają się krawędzie – to wierzchołki prostopadłościanu.

 

Wiesz już, że

 

Z każdego wierzchołka prostopadłościanu wychodzą trzy krawędzie. Długości tych krawędzi to wymiary prostopadłościanu, czyli długość, szerokości i wysokość.

 

Obejrzyj film zamieszczony w przykładzie 2 na platformie epodreczniki.

Zapisz w zeszycie:

 

Prostopadłościan, którego wszystkie krawędzie mają równe długości to sześcian. Każda ściana sześcianu jest kwadratem.

 

Spróbuj rozwiązać zadania i ćwiczenia na platformie .

Przeanalizuj poniższy rysunek:

 

 

( aby rysunek się otworzył kliknij „Uruchom”

 

Rozwiąż:      Zadanie 3/226

                     Zadanie 4/226

                     Zadanie 5/226

                     Zadanie 7/226

 

 

Jako ciekawostkę obejrzyj film

 

 

Praca domowa: zadania w ćwiczeniu: str. 62, 63

Chętni: zad. 9 /227 – podręcznik

 

 

Rachunek pamięciowy:

http://www.matzoo.pl/klasa4/mnozenie-z-zerami-na-koncu_19_232

 

 

  

 

19.05.2020r.

 Drodzy uczniowie. Dzisiaj lekcji online nie będzie. Musicie  bowiem najpierw sami zapoznać się z materiałem, który zamieściłam Wam poniżej. Dopiero, kiedy to zrobicie, będziemy mogli wspólnie wrócić do tematu.

Bardzo proszę, abyście solidnie się do tego przyłożyli i przygotowali pytania na jutrzejszą lekcję. 

Jutro zapraszam was na lekcję online  o godz. 10.00

Temat: Opis prostopadłościanu. Wprowadzenie.

 

Na tej lekcji nauczę się, czym są prostopadłościany.

 


Jakie figury geometryczne poznałeś/aś?

 Co możecie powiedzieć o poznanych dotychczas figurach?

Na początek popatrz na rysunki na str. 221 w podręczniku.  Odpowiedz na pytania  pod rysunkami.

 

Przeanalizuj materiał w podręczniku str. 222 -225 ( do zadania 1)

 

 

Zapoznaj się z materiałem na platformie epodręczniki. Obejrzyj pierwszy film.

 

Zapisz w zeszycie i naucz się.


Ważne!

 • Każdy prostopadłościan ma sześć ścian, które są prostokątami. Dwie z nich nazywamy podstawami, pozostałe to ściany boczne.

 

 • Boki prostokątów, które są ścianami prostopadłościanu, nazywamy krawędziami. Wśród nich są krawędzie podstawy i krawędzie boczne.

 

 

 • Punkty wspólne krawędzi to wierzchołki prostopadłościanu.

 

 

 

Przerysuj do zeszytu rysunek: ( kliknij w poniższy link)

obraz.pdf

 


Wykonaj ćwiczenie 1 i 2 na epodręczniki. Zwróć uwagę na krawędzie, które mają równą długość.

 

Obejrzyj kolejny film – zwróć uwagę jak rysujemy prostopadłościan?

 

Teraz sam spróbuj narysować dodolny prostopadłościan

 

Wykonaj ćwiczenia:

 1. A w podręczniku – str. 223
 2. B – str.224
 3. F – str. 225

 

Następnie obejrzyj film:

 

Zwróć uwagę na pojęcia: ściany równoległe

 

 

Na koniec obejrzyj film. Koniecznie zwróć uwagę, jak prawidłowo należy  opisać prostopadłościan? – Na kolejnej lekcji będziesz opisywał różne prostopadłościany.

 

Koniecznie należy odnieść się do:

 

 1. Ścian bocznych
 2. Krawędzi
 3. wierzchołków

 

 

 

W zeszycie wykonaj zadania:

1/ 225 – podręcznik

2/226 – podręcznik

 

Zadania w ćwiczeniu 1-4/ 60

 

Praca domowa:

 

Zadania w ćwiczeniu  str. 61

 

 

Sprawdź, ile zapamiętałeś z lekcji?

 

 1. http://matzoo.pl/klasa4/sciany-wierzcholki-krawedzie-prawda-falsz_88_625

 

 

      2. http://matzoo.pl/klasa4/krawedzie-prostopadle-krawedzie-rownolegle_88_627

 

Rachunek pamięciowy:

https://www.matzoo.pl/klasa4/dzielenie-z-zerami-na-koncu_19_233

 


 

15.05.2020 r.

 

Temat: Wycinanki i układanki

 

Na dzisiejszej lekcji

 

Chcę w Was rozbudzić zainteresowanie matematyką i zamiłowanie do niej  oraz           wdrożyć  do samodzielnej pracy  i współdziałania w grupie.

Po lekcji:

Uczeń:

 -         zna wzór na pole prostokąta i kwadratu;

 -         wie, że pole prostokąta jest sumą pól kwadratów jednostkowych

-          potrafi obliczać pole prostokąta, kwadratu i pola innych figur

-          potrafi budować figury tangramowe

 

Na początek obejrzyj film:

 

https://www.youtube.com/watch?v=BX2hlmmEG5s

 

Spróbuj rozwiązać

 

 

Zadanie1. Oblicz pole  kwadratu o boku 6 cm.

 

Zadanie 2. Oblicz pole prostokątnej działki o wymiarach 20 m x  35 m.

 

Zad. 1/217 - podręcznik.

 

Rozwiązania zapisz w zeszycie.

 

 

Następnie zagraj w tangram

 

Tangram — chińska gra znana od ok. 3000 lat.

 

Tangram to kwadrat, który składa się z 7 części (tan): 2 x duże trójkąty, 1 x średni trójkąt, 2 x małe trójkąty, 1 x mały kwadrat, 1 x mały równoległobok.

 

Celem tej gry jest ułożenie większego obrazka / figury wg przygotowanego wzorca (najczęściej narysowanych konturów tego obrazka) lub własnej wyobraźni.

Przy zabawie z tangramem należy pamiętać o tym, że: należy wykorzystać wszystkie części, elementy muszą leżeć obok siebie, ale nie mogą na siebie nachodzić, tany można obracać na drugą stronę.

Za pomocą tangramu można ułożyć tysiące obrazków sylwetek ludzi i zwierząt, przedmiotów, figur geometrycznych.

 

Przyjrzyj się jak wygląda tangram.

 

rysunek_tangram.pdf

 

 

Odpowiedz teraz na pytania:

 1.  „jakimi figurami są poszczególne tany?”,
 2. „Czy wśród tanów są tany jednakowe?

 

 1. Układają różne figury tangramowe wg powyższego wzoru

 

 

PAMIETAJ!

Do zbudowania każdej z figur trzeba użyć wszystkich 7 tanów.

 

Tangram możesz wydrukować lub zrobić samodzielnie.

Możesz też wyciąć z ćwiczenia – znajduje się na ostatniej stronie.

 

Wasze prace wezmą udział w konkursie na historyjkę tangramową.

( Zróbcie zdjęcie ułożonej figury i prześlijcie do mnie )

 

Oceniane są: interesująca opowieść, staranność wykonania.

 

Na lekcji online ogłosimy zwycięzcę i wystawimy oceny.

 

Praca domowa:

Rozwiąż zadania  w ćwiczeniu – trzy dowolne strony  53- 57.

 

Możesz oczywiście rozwiązać wszystkie zadania – jeśli chcesz.

 

  

13.05.2020r.

 

 

Temat: Zależności między jednostkami pola.

 

Na tej lekcji nauczę się, jakie są zależności między jednostkami pola.

Przeanalizuj tekst na platformie epodreczniki –  zacznij od obejrzenia filmu „Jednostki pola”

 

 

Zapisz w zeszycie


Ważne!

Podstawowe jednostki pola to:

 • 1 milimetr kwadratowy (1 mm2), 
 • 1 centymetr kwadratowy (1 cm2)
 • 1 decymetr kwadratowy (1 dm2)
 • 1 metr kwadratowy (1 m2)
 • 1 ar (1 a)
 • 1 hektar (1 ha)
 • 1 kilometr kwadratowy (1 km2).

 

Zwróć uwagę na to, że

 • 1 mm2 to pole kwadratu o boku długości 1 mm
 • 1 cm2 to pole kwadratu o boku długości 1 cm
 • 1 dm2 to pole kwadratu o boku długości 1 dm
 • 1 m2 to pole kwadratu o boku długości 1 m
 • 1 a to pole kwadratu o boku długości 10 m.
 • 1 ha to pole kwadratu o boku długości 100 m
 • 1 km2to pole kwadratu o boku długości 1 km

 

 

Ważne!

Aby dobrze zamieniać jednostki pola trzeba wiedzieć, ile mniejszych jednostek mieści się w większej.

1 cm2 = 100 mm2,1 a = 100 m21 cm2 = 100 mm2,1 a = 100 m2

 

1 dm2 = 100 cm2,1 ha = 100 a1 dm2 = 100 cm2,1 ha = 100 a

 

1 m2 = 100 dm2,1 km2 = 100 ha

 

 

 

 

Po obejrzeniu filmu odpowiedz na pytania:

 

 • na czym polega zamiana jednostek pola,
 • jak w prosty sposób zamieniać jednostki pola znając tylko jednostki długości,
 • jak zamienić metry kwadratowe na decymetry kwadratowe lub centymetry kwadratowe,
 • za pomocą jakich jednostek zapisać kilometry kwadratowe.

 

Przeanalizuj ćwiczenia: 1, 2, 3  /214, 215 w podręczniku.

 

W zeszycie wykonaj zadania: 1,3 /215 – podręcznik

Oraz zad. 5, 6 /51 w ćwiczeniu

 

Praca domowa:  pozostałe zadania w ćwiczeniu:  str. 50-52

Uczniowie z dostosowaniem wymagań ( str. 50, 51 )

Chętni: zad. 2/215 - podręcznik

 

Poćwicz tabliczkę mnożenia:

 

https://www.matzoo.pl/klasa4/tabliczka-mnozenia-na-czas_19_249- wynik prześlij do sprawdzenia. 

12.05.2020 r.

 

Temat: Jednostki pola. Pole prostokąta. Wprowadzenie

 

Na tej lekcji nauczę się, jakie są jednostki pola i jak obliczać pole prostokąta.

 1. Czym jest pole powierzchni?
 2. W jakich jednostkach liczyliśmy pole figury? ( wczoraj na lekcji)

 

Obejrzyj jeden z filmów – możesz oczywiści obejrzeć dwa.

 1. https://www.youtube.com/watch?v=VxMSpqsH1FA&feature=youtu.be
 2. https://pistacja.tv/film/mat00234-jednostki-pola-wprowadzenie?playlist=170

Dodatkowo przeanalizuj materiał w podręczniku str. 210

Odpowiedz na pytania

 • co oznacza zapis 1 cm², 1 dm², 1 m²,
 • za pomocą jakich jednostek mierzy się pole powierzchni,
 • co to jest ar i hektar,
 • kiedy używamy jednostek takich jak ar i hektar.

 

Jeśli masz możliwość, to wydrukuj i wklej do zeszyty drugą kartkę ( z jednostkami ) zamieszczoną pod linkiem ( kliknij „drukuj”), jeśli nie masz takiej możliwości przepisz jednostki pola do zeszytu – wykonaj także rysunki.

 

Czy teraz już rozumiesz co oznacza zapis , np. 1 cm2( jest to pole kwadratu o boku 1 m )

 

 

Teraz obejrzyj jeszcze raz film:

 

 

 

 • Odpowiedz na pytania
 • w jaki sposób sprawdzić, która figura ma większe pole,
 • co to znaczy, że figura ma większe pole.

 

Proponuję jeszcze film:

https://www.youtube.com/watch?v=PJHloAdIbMQ&feature=youtu.be

 

Przeanalizuj ćwiczenie D w podręczniku.

 

 

Rozwiąż zadania w zeszycie:

                                                Zad. 1/212, 

                                                 Zad. 3,4 /212

 

       Zad. 5 /212/ ( ustnie dla uczestniczących w lekcji online, pozostali w zeszycie).

                                               Zad. 6/212

                                                Zad. 8/213

 

Praca domowa

Zad. 2/212, zad 10/213

Str. 47 i 48 w ćwiczeniu.

Chętni: str. 49 w ćwiczeniu

 

Rachunek pamięciowy:

 

http://www.matzoo.pl/klasa4/mnozenie-z-zerami-na-koncu_19_232

 

  

 

11.05.2020r.

Lekcja online

 

Temat: Co to jest pole figury?

 

Na tej lekcji nauczę się, czym jest pole figury.

Przypomnij sobie:

Jak zmierzyć długość odcinka?

W jakich jednostkach wyrażamy długość?

 1. Przeanalizuj materiał na platformie epodręczniki – Przykład 1

 

Dokładnie  przeczytaj przykład 1. Obejrzyj film tam zamieszczony.

Następnie, ustnie, wykonaj ćwiczenie 1 i 2 na platformie.

 

 1. Obejrzyj film i wykonaj ćwiczenia zgodnie z poleceniem lektora.

 

 

 

Wykonaj ćwiczenia: A, B str. 208 w podręczniku.

 

W zeszycie wykonaj zadania: 1/209

                                                   2/209

                                                   4/209

 

 1. Po wykonaniu ćwiczeń, obejrzyj kolejny film:

 

https://pistacja.tv/film/mat00232-pola-figur-wprowadzenie?playlist=170

 

Po obejrzeniu filmu odpowiedz na pytania:

 

 • co to jest pole figury,
 • czy pojęcia pole i powierzchnia oznaczają to samo,
 • jak sprawdzić, która figura ma większe pole.

 

 1. Obejrzyj jeszcze jeden film:

 

https://pistacja.tv/film/mat00233-graficzne-porownywanie-pol-figur?playlist=170

 

Po obejrzeniu filmu odpowiedz na pytania :

 

 • w jaki sposób sprawdzić, która figura ma większe pole,
 • co to znaczy, że figura ma większe pole.

 

Praca domowa: zad. 3/209.

 

                                 Str. 46 – ćwiczenia – „Geometria”.

Jeżeli ktoś nie odebrał ćwiczenia ze szkoły, zamiast zadań w ćwiczeniu wykona zadanie 1/219 – z podręcznika oraz rozwiąże zagadkę str. 209 z podręcznika.

 

 Powtórz jednostki długości

https://szaloneliczby.pl/milimetry-na-centymetry/https://szaloneliczby.pl/milimetry-na-centymetry/

https://szaloneliczby.pl/centymetry-na-metry/

https://szaloneliczby.pl/decymetry-na-metry/

 

 

Rachunek pamięciowy

https://szaloneliczby.pl/tabliczka-dzielenia-do-100-test-wyboru/

 

Powodzenia!

  

WAŻNA INFORMACJA DLA UCZNIÓW KLASY IV

 

1. DRODZY UCZNIOWIE, TAK JAK PISAŁAM WCZEŚNIEJ, PO KAŻDEJ KARTKÓWCE I KLASÓWCE NALEŻY PRZESŁAĆ DO MNIE ROZWIĄZANIA - NIE WYNIKI.

WYNIKI JA WIDZĘ NA NUADU.  NALEŻY TO ZROBIĆ W CIĄGU 10 MINUT OD ZAKOŃCZENIA PISANIA PRACY. JEŚLI KTOŚ NIE DOŚLE, LUB DOŚLE PO TYM CZASIE, ZGODNIE Z ZASADAMI OCENIANIA, OTRZYMUJE ZA ZADANIE POŁOWĘ PUNKTÓW. (OCZYWIŚCIE DOTYCZY TO TYLKO ZADAŃ, KTÓRE WYMAGAJĄ OBLICZEŃ.

 

2. PRACĘ DOMOWĄ PRZESYŁAMY W WYZNACZONYM TERMINIE. PO TERMINIE NIE BĘDĘ POPRAWIAĆ WYSTAWIONYCH JUŻ OCEN. ( NAJCZĘŚCIEJ SĄ TO MINUSY, CHYBA, ZE ZA PRACĘ PRZEWIDZIANA JEST OCENA ).

 

06.05.2020r.

 

Witam wszystkich na dzisiejszej lekcji.

 

Temat: Powtórzenie materiału z ułamków dziesiętnych 

 

Na tej lekcji powtórzę materiał z zakresu ułamków dziesiętnych.

Przypomnij sobie:

 1. co to jest ułamek dziesiętny?
 2. Jaką wartość przyjmują cyfry na poszczególnych miejscach w ułamkach dziesiętnych?
 3. Jaka  jest zasada dodawania  i odejmowania liczb dziesiętnych?
 4. Na co należy zwrócić uwagę przy dodawaniu liczb dziesiętnych sposobem pisemnym?

 

 1. Na początek zapoznaj się z materiałem na  platformie

 

W zeszycie rozwiąż zadanie 3 i 5 zamieszczone na platformie.

Zachęcam do rozwiązania pozostałych ćwiczeń, ale on-line.1

 

 1. Po rozwiązaniu zadań z 1 części zapoznaj się z materiałem z 2 części.  Obejrzyj  film znajdujący się na początku, ale tylko dodawanie i odejmowanie liczb dziesiętnych.

 

 

Z 2 części rozwiąż  pisemnie w zeszycie zadanie ćwiczenie 1, 4,  10 i 11

 

natomiast  ćwiczenie 2 i 3   rozwiąż on- line. Możesz  rozwiązać pozostałe

 

zadania on-line.

 

 1. Teraz poćwicz rozwiązywanie zadań – praca z podręcznikiem.

 

Zad.1,  2, 3, 5, 8, 9 / 205

 

Ćwiczenie: zadanie 5 / 86

 

Praca domowa:  Pozostałe zadania w ćwiczeniu  - str. 86, 87.

 

PAMIĘTAJ O PRACY KONTROLNEJ W PIĄTEK GODZ. 9.50

 

Poćwicz przed klasówką

https://szaloneliczby.pl/ulamki-dziesietne-podstawy-sprawdzian-klasa-4/  - zrób zdjęcie z wynikiem i imieniem i prześlij do sprawdzenia.

  

05.05.2020r.

 

TEMAT: Odejmowanie ułamków dziesiętnych.

 

Na tej lekcji utrwalę  odejmowanie ułamków dziesiętnych.

Czy pamiętasz:

 1. co to jest ułamek dziesiętny?
 2. Jaką wartość przyjmują cyfry na poszczególnych miejscach w ułamkach dziesiętnych?
 3. Jaka  jest zasada dodawania liczb dziesiętnych?
 4. Na co należy zwrócić uwagę przy dodawaniu liczb dziesiętnych sposobem pisemnym?

 

Jeszcze raz przeanalizuj materiał na platformie epodreczniki, tym razem zacznij od ćwiczenia 13. Resztę ćwiczeń wykonaj on-line.

 

 

Wykonaj w zeszycie ćwiczenie 15 i 17 zamieszczone w powyższym  materiale.

Dla przypomnienia obejrzyj film

 

https://www.youtube.com/watch?v=jr58hkXreQQ&feature=youtu.be

 

Rozwiąż zadania w zeszycie:   wszyscy 6-10/203

                                                     Chętni: 11 i 12 / 204

 

Praca domowa:  wszyscy  - zadania w ćwiczeniu – str. 85

                                                Chętni:  zad. 13/204 – podręcznik

 

Poćwicz:

                                                                   

https://szaloneliczby.pl/odejmowanie-ulamkow-dziesietnych-zadania/    - wynik końcowy prześlij do sprawdzenia.

 

WAŻNE INFORMACJE!

 

PAMIĘTAJ O:

 

 1. PRACY KONTROLNEJ W PIĄTEK.

 

 1. LEKCJI ON-LINE W ŚRODĘ – GODZ. 9.50- SPOTKANIE „KLASA IV”

 

 

DRODZY UCZNIOWIE, w  najbliższy poniedziałek rozpoczynamy omawiać nowy dział – jest to  kolejny dział        z geometrii. W związku z tym musicie pisać w zeszytach czystych ( bez kratek). Część z was zostawiło swoje ćwiczenia w szkole. Dobrze byłoby je odebrać. Od czwartku„będą czekać” na odbiór w sekretariacie szkoły w godz. 9.00 – 12.00.
Jeżeli będziesz miał problem z odebraniem ćwiczenia ze szkoły, będziesz mógł wykonać inną  pracę  domową.

                                               

 

04.05.2020r.

 

DRODZY UCZNIOWIE, bardzo proszę  abyście od dzisiaj zamieszczali pracę domową w  dzienniku w zakładce „Praca zdalna”.

 

Temat: Odejmowanie ułamków dziesiętnych.

 

Na tej lekcji nauczę się, jak odejmować ułamki dziesiętne.

Czy pamiętasz:

 1. co to jest ułamek dziesiętny?
 2. Jaką wartość przyjmują cyfry na poszczególnych miejscach w ułamkach dziesiętnych?
 3. Jaka  jest zasada dodawania liczb dziesiętnych?
 4. Na co należy zwrócić uwagę przy dodawaniu liczb dziesiętnych sposobem pisemnym?

Odpowiedzi na powyższe pytania zapisz w zeszycie i przeczytasz mi na najbliższej lekcji on-line

 

 

Ważne! ( to zapisz w zeszycie)


Odejmując liczby dziesiętne, w których po przecinku jest tyle samo cyfr, odejmujemy całości od całości, a części dziesiętne od części dziesiętnych, na przykład

 

"Przykłady: 34,99 -32,55 =2,44


 

W zeszycie wykonaj zadanie 3 z platformy epodręczniki.

 

Na platformie rozwiąż zadania: 12 i 13 ( epodręczniki).

Obejrzyj filmy:

 1. https://pistacja.tv/film/mat00143-odejmowanie-pamieciowe-liczb-dziesietnych?playlist=242

 

zwróć uwagę na:

 • w jaki sposób odejmować w pamięci liczby dziesiętne,
 • co zrobić, gdy od części dziesiątych pierwszej liczby nie można odjąć części drugiej liczby,
 • jak obliczyć wynik odejmowania za pomocą dodawania.

 

Pracuj zgodnie ze wskazówkami lektora.

 

 1. https://pistacja.tv/film/mat00144-dodawanie-i-odejmowanie-pamieciowe-liczb-dziesietnych-zadania?playlist=242

 

W trakcie oglądania filmu zwróć uwagę na:

 • jak sprytnie obliczyć w pamięci sumę lub różnicę liczb dziesiętnych,
 • w jaki sposób porównać dystans maratonu i biegu rzeźnika,
 • jak wykorzystać fakt, że dodawanie jest odwrotnością odejmowania.

 

Dodatkowo zapoznaj się z materiałem w podręczniku – str. 201.

 

Teraz rozwiąż zadania 1 i 2 /202 – ustnie (  sprawdzimy to na najbliższej lekcji on-line)

W zeszycie rozwiążcie zad 3 i 4 / 202.

 

Przypomnijcie sobie, jak dodajemy liczby dziesiętne sposobem pisemnym               i rozwiąż zadanie 5/203 – podręcznik.

 

Praca domowa:

Zadania 1-5/84 – ćwiczenie.

 

Aby lepiej zrozumieć dodawanie ułamków dziesiętnych przeanalizuj materiał zawarty w poniższym linku. Rozwiąż 3 dowolne zadania.

 

 

Poćwicz  rachunek pamięciowy

 

https://www.matzoo.pl/klasa4/odejmowanie-w-zakresie-100-test_19_190 - wynik, jak zwykle prześlij do sprawdzenia

 

Jutro bedzie udostępniona  na NUADU kartkówka z dodawania ułamków dziesiętnych. Obowiązują te same zasady co zwykle.

Godz. 10.50 - 11.05.

  

29.04.2020 r.

 

Lekcja on-line godz. 10.30 Spotkanie: KLASA  IV

 

DRODZY UCZNIOWIE

-  PRZED WAMI KOLEJNA LEKCJA ON-LINE. mIŁO BYŁOBY GDYBY WSZYSCY WZIĘLI W NIEJ UDZIAŁ.  

Nie musicie robić wszystkich  zadań, niektóre są dla chętnych.

Jeśli czegoś nie rozumiesz – to nie rób! Wyjaśnimy to podczas spotkania online - koniecznie to zgłoś.

 

Temat: Dodawanie ułamków dziesiętnych sposobem pisemnym.

 

Na tej lekcji nauczę się, jak dodawać ułamki dziesiętne sposobem pisemnym..

Obejrzyj film

https://www.youtube.com/watch?v=JhsRo2EdyQw&feature=youtu.be

 

Zapoznaj się z materiałem na platformie epodręczniki ( - tekst po ćwiczeniu 12 )

 

 

Zapisz w zeszycie krótką notatkę-   (w ramce poniżej)


Dodawanie liczb dziesiętnych sposobem pisemnym wykonujemy podobnie jak pisemne dodawanie liczb naturalnych.

Pamiętajmy jednak, że musimy dodać całości do całości, części dziesiąte do dziesiątych, części setne do setnych itd. Wobec tego trzeba liczby zapisać tak, by przecinki w obu liczbach znalazły się jeden pod drugim.


Rozwiąż trzy dowolne zadania z platformy epodreczniki ( on-line)

 

W zeszycie rozwiąż zadania:   Zad. 6, 7, 9/200 – podręcznik.

 

Praca domowa: Zadania w ćwiczeniu str. 83.

   Chętni: zad. 8/200- podręcznik.          

 28.04.2020r.

 

Temat: Dodawanie ułamków dziesiętnych.

 

Na tej lekcji nauczę się, jak dodawać ułamki dziesiętne.

 1. Na początek obejrzyj film na platformie epodreczniki ( do ćwiczenia 12 włącznie)

 

Przeanalizuj ćwiczenia 1 ( paragon ) oraz ćwiczenie 2 tam zamieszczone .

Zauważ, żeWażne!

Dodając w pamięci liczby dziesiętne, dodajemy całości do całości, a części dziesiętne do części dziesiętnych, np.

                                                 "Przykłady: 13,62 +4,13 =17,75                               Ważne!

Sumę liczb 6,56, 2,47 można obliczyć dwoma sposobami:

 

 • Rozszerzamy liczbę 6,56, dopisując na końcu 0

 

6,5+2,47=6,50+2,47=8,97

 

Dodajemy cyfry z tych samych rzędów do siebie – jedności do jedności, części dziesiąte do części dziesiątych, itd.

 

Ważne!

Dodając w pamięci liczby 1,573,46 otrzymujemy 4 całości i 103 części setne. Jedna całość i 33 setne, to 103 setne zatem

1,57+3,46=4+1,03=5,03.

 Zapisz tekst w ramce w  zeszycie.

 

Możesz rozwiązać zadania 10,11,12 ( epodreczniki).

 

Dodatkowo możesz zapoznać się z tekstem w podręczniku na str. 108

 

W zeszycie rozwiąż zadania: 1/199, zad. 2/199, zad. 3/199.

 

Praca domowa :  zad. 4/199

                            Zadania w ćwiczeniu str.82

                                                                           

 

Rachunek pamięciowy

https://www.matzoo.pl/klasa4/tabliczka-dzielenia-test_19_188 - wynik prześlij do sprawdzenia.

UWAGA!

Przygotuj się do kartkówki, która bedzie  udostepniona w środę w godz. 10.00 - 10.15 na NUADU. Zakres "Porównywanie ułamków dziesiętnych". 

 

 

24.04.2020 r., 27.04.2020r.

lekcja on-line

Temat: Porównywanie ułamków dziesiętnych. Wprowadzenie

 

Na tej lekcji nauczę się jak porównywać ułamki dziesiętne.

Przypomnienie wiadomości z lekcji poprzednich.

 1. Zapiszcie, proszę, liczbę dwa całe trzysta czterdzieści sześć tysięcznych,
 • Co oznacza przecinek w tej liczbie?
 • jaka jest wartość poszczególnych miejsc – przed przecinkiem i po przecinku)?
 1. Jakie wyrażenie nazywamy dwumianowanym?
 2. Jak można  zapisać wyrażenie dwumianowane ( np. 2m 35 cm) za pomocą wyrażenia jednomianowanego?
 3. Co się dzieje z liczbą dziesiętną, jeśli dopiszemy do niej zero na końcu?

 

Na początek obejrzyj film:

 

Zwróć uwagę na:

 

 • jak zaznaczać ułamki dziesiętne na osi liczbowej,
 • jak z wykorzystaniem osi liczbowej porównywać ułamki dziesiętne.

 

  1. https://pistacja.tv/film/mat00137-porownywanie-i-porzadkowanie-liczb-dziesietnych-wprowadzenie
  2. https://www.youtube.com/watch?v=_-17UyeNx4Y&feature=youtu.be

 

Następnie obejrzyj film, poćwicz porównywanie liczb dziesiętnych, zwróć uwagę na:

 

 • jak porównujemy ułamki dziesiętne,
 • co to jest uporządkowanie rosnące,
 • co to jest uporządkowanie malejące.

 

  1. https://pistacja.tv/film/mat00138-porownywanie-i-porzadkowanie-liczb-dziesietnych-latwiejsze-zadania?playlist=249

 

Spróbuj teraz rozwiązać nieco trudniejsze zadania:

 

Obejrzyj film:

 

  1. https://pistacja.tv/film/mat00184-porzadkowanie-ulamkow-dziesietnych-trudniejsze-zadania?playlist=249

 

 • Odpowiedz na pytania:

 

 • jak porównywać liczby dziesiętne o różnej liczbie cyfr po przecinku,
 • jak porównywać masy wyrażone w różnych jednostkach.

 

Zapoznaj się z materiałem na platformie:

 

W zeszycie zrób krótką notatkę

0,4000=0,400=0,40=0,4

Zapis tych czterech liczb różni się tylko zerami na końcu części dziesiętnych. Okazuje się, że w liczbie dziesiętnej możemy na końcu dopisywać lub opuszczać zera, a liczba się nie zmieni.

Ważne!

 • Opuszczanie końcowych zer, to skracanie liczb dziesiętnych przez
  10, 100, 100010, 100, 1000… itd.


0,40 =  40/100 4/10   = 0,4 Liczbę 0,40 skróciliśmy przez 10.  
0,4000=  4000/10000 = 4/10   = 0,4 .     Liczbę 0,4000 skróciliśmy przez 1000

 • Dopisywanie końcowych zer w liczbach dziesiętnych , to ich rozszerzanie przez 10, 100, 100010, 100, 1000… itd.


0,4=  4/10   =  400/1000  =   0,400.  Liczbę 0,40 rozszerzyliśmy przez 100

 

 

W ramach ćwiczeń rozwiąż zadania tam zamieszczone

 

Możesz przeanalizować treści z tematu „Porównywanie ułamków dziesiętnych” na str. 194    w podręczniku.

 

Jak już zrozumiałeś wszystko rozwiąż w zeszycie zadania:

 

Zad. 1/195 ( o-line – ustnie), ci, którzy nie uczestniczą w lekcji on-line zapisują zadanie w zeszycie w nast. sposób: np. 12,65 m = 1265 cm, itd

 

Zad. 2/195

 

Zad/. 3/196 – 9/197 oraz zad. 11/197

 

Chętni:  Zad 10 i 11 /197 oraz zagadka str. 197

 

Praca domowa:  

  1. Zadania str. 80 w ćwiczeniu – termin 27.04.2020 r. ( do lekcji w poniedziałek)

 

  1. Zadania str. 81 w ćwiczeniu – termin 28.04.2020 r. ( wtorek)

 

Rachunek pamięciowy

 1.  https://www.matzoo.pl/klasa4/tabliczka-dzielenia-test_19_188

 

 

  

 

ZAPRASZAM UCZNIÓW KLASY IV NA LEKCJĘ ON-LINE Z MATEMATYKI W PIĄTEK - 24.04. POCZĄTEK GODZ.10.00

SPOTKANIE KLASA IV.

 UWAGA!

 

Drodzy uczniowie, jeżeli piszecie kartkówkę na NUADU, to nie chodzi mi o przepisywanie wyników z NUADU i wysłanie ich do mnie. Ja same wyniki widzę na NUADU. Nie widzę tylko waszych rozwiązań i to właśnie rozwiązania trzeba mi przysłać. Oczywiście bezpośrednio po zakończeniu kartkówki.

 


 

22.04.2020r,

 

Temat:  Różne zapisy tego samego ułamka dziesiętnego.

 

Na lekcji:

 

Zapamiętasz

• różne sposoby zapisu tych samych liczb

Zrozumiesz

• że dopisywanie zer na końcu ułamka dziesiętnego ułatwia zamianę jednostek i nie zmienia wartości liczby

Potrafisz

w sytuacjach typowych

• zapisywać ułamki dziesiętne z pominięciem końcowych zer
• wyrażać długość i masę w różnych jednostkach
• zamieniać wyrażenia dwumianowane na jednomianowane       i odwrotnie

 

 1. Na początek przypomnij sobie: jak zapisujemy i odczytujemy ułamki dziesiętne?

Jeszcze raz obejrzyj film:

https://pistacja.tv/film/mat00126-ulamki-o-mianownikach-10-100-1000?playlist=216

 

Zwróć uwagę na:

 

 • jak poprawnie czytać liczby z przecinkami,
 • od czego zależy ilość cyfr po przecinku.
 1. Teraz zapoznaj się z tekstem w podręczniku na str. 191,192 ( do zad. 1)

Zapisz w zeszycie:

 

Ułamek dziesiętny nie zmienia swojej wartości, gdy po ostatniej cyfrze po przecinku dopisujemy zera

Np. 0,6 = 0,60

       2,7 = 2,70 – 2,700

Gdy ostatnimi cyframi występującymi po przecinku są zera, to możemy te zera pominąć.

Np. 0,4000 = 0,40 = 0,4

       10,9000 = 10,90 = 10,9

Wykonaj ćwiczenie B str. 191 – podręcznik

 

WAŻNE!

 

Dopisywanie końcowych zer pomaga czasami przy zamianie jednostek długości lub masy.

Ilustruje to ćwiczenie D ( patrz przykład z lewej strony)

W zeszycie wykonaj zadanie 1,  2 i 3 / 192

Wskazówka do zad. 3

Dopisz jedno lub dwa zera końcowe to pomaga zrozumieć wielkości zapisane w zadaniu,

np. 0,6m ile to cm? Zauważ, że 1m = 100 cm. Zatem do liczby 0,6 dopisujemy jedno zero ( musi być po przecinku 2 cyfry, bo 100 ma dwa zera )

 

Rozwiąż zadania na str. 79 w ćwiczeniu – prześlij do sprawdzenia.

 

Rachunek pamięciowy

 

https://szaloneliczby.pl/tabliczka-dzielenia-do-100/ - zdjęcie wyniku prześlij do mnie.

 

 


 

22.04.2020r. - kartkówka  -NUADU - GODZ.  9.55 – 10.10.(obliczenia wykonujecie na kartkach lub w zeszycie i przesyłacie do sprawdzenia!) - musicie zmieścić się z wysłaniem w wyznaczonym czasie.

 


21.04.2020r.

 

Lekcja on-line

 

Temat: Zapisywanie wyrażeń dwumianowanych, cz. II.

             Utrwalenie i powtórzenie

 

Na tej lekcji powtórzę i utrwalę wiedzę z zakresu zamiany                    i stosowania jednostki długości: milimetr, centymetr, decymetr, metr, kilometr.

Powtórzenie z lekcji poprzedniej.

Pytania

 1. Jakie wyrażenie nazywamy  jednomianowane  a jakie i dwumianowane?
 2.  
 1. Zapoznaj się z materiałem na platformie:

Rozwiąż 5 dowolnych zadań on-line tam zamieszczonych

 

 1. Dodatkowo zapoznaj się z tablicą:

 

Zapamiętaj jednostki zapisane na tablicy. Możesz je wydrukować         i wkleić do zeszytu. Jeśli nie masz możliwości to przepisz je              w zeszycie.

 

 1. Koniecznie zapoznaj się z materiałem

 

 1. W zeszycie rozwiąż zadania 1-4 str. 190 – podręcznik

Chętni : zad. 5 /190

 

 1. W ćwiczeniu rozwiąż zadania na jednej, dowolnej   stronie: 77 lub 78. Możesz rozwiązać dwie.
 2. Pracę w ćwiczeniu prześlij do sprawdzenia.
 3. Rachunek pamięciowy:

https://www.matzoo.pl/klasa4/tabliczka-dzielenia-w-zakresie-100_19_175 - wynik prześlij do sprawdzenia.

 

 

 

Przygotuj się na kartkówkę, która będzie udostępniona w środę w  godz. 9.55 – 10.10.- zakre –„ wyrażenia dwumianowane”

 


 

 

 

20.04.2020r.

 

Temat: Zapisywanie wyrażeń dwumianowanych.

             Wprowadzenie.

 

Na tej lekcji nauczę się, jak prawidłowo zmieniać i stosować jednostki długości: milimetr, centymetr, decymetr, metr, kilometr.

Na początek zapoznaj się z materiałem w swoim podręczniku – str 186-187 ( do zad. 1 )

Następnie obejrzyj film:

https://pistacja.tv/film/mat00132-zapisywanie-wyrazen-dwumianowanych?playlist=216

Odpowiedz na pytania:

 • jak zapisać wyrażenie dwumianowane za pomocą liczby z przecinkiem,
 • co oznacza przecinek w liczbie,
 • jak zapisać liczbę z przecinkiem w postaci wyrażenia dwumianowanego.

Pracuj zgodnie z poleceniami lektora prowadzącego lekcję.

Zapoznaj  się też z materiałem na platformie:

Rozwiąż 5 dowolnych zadań tam zamieszczonych ( on-line)

 

W zeszytach rozwiąż zadania:

1/186 oraz 3,4,5/187 – podręcznik.

 

Dla chętnych  zad. 7/187 oraz zagadka.

 

W ramach pracy domowej:

W ćwiczeniu:  str. 75 – wszyscy

Chętni – str. 76

Pracę w ćwiczeniu prześlijcie do sprawdzenia.

 

Poćwicz tabliczkę mnożenia:

https://www.matzoo.pl/klasa4/tabliczka-mnozenia-na-czas_19_249 -

 zdjęcie ostatniej strony ( z liczbą punktów i czasem) prześlij do sprawdzenia.

 


 

 

15.04.2020r.

 

MATEMATYKA

lekcja on-line

 

Temat: Ułamki o mianownikach 10, 100, 1000 . . . Utrwalenie i powtórzenie

 

Na tej lekcji powtórzę i utrwalę wiedzę z zakresu ułamków o mianownikach 10, 100, 1000.

 

Na początek odpowiedz na pytania z lekcji poprzedniej:

 1. Jakie ułamki nazywamy dziesiętnymi?
 2. Podaj przykłady takich ułamków….
 3. W jaki, inny sposób można zapisać ułamek dziesiętny?
 4. Podaj przykłady

Zwróć uwagę na wartość miejsca w liczbie dziesiętnej

 

Rozwiąż zadania zamieszczone poniżej

 

 

 

 

 

 

  1. https://pistacja.tv/film/mat00128-zamiana-ulamkow-zwyklych-na-liczby-dziesietne?playlist=216

 

 

  1. https://pistacja.tv/film/mat00130-zaznaczanie-liczb-dziesietnych-na-osi-liczbowej?playlist=216

 

  1. https://pistacja.tv/film/mat00131-odczytywanie-liczb-dziesietnych-zaznaczonych-na-osi-liczbowej?playlist=216

 

 

 

W ZESZYCIE WYKONAJ ZADANIA: 6,7/185 – PODRĘCZNIK

Oraz  ZAD,9/185

 

Dla chętnych  zad. 10/184  ( przesłać do sprawdzenia z dopiskiem „dla chętnych”

 

Str. 74 – ćwiczenie – do sprawdzenia


 

GODZINA WYCHOWAWCZA

lekcja on-line  Startujemy o godz. 10.00

 

Temat: Czy twój dom jest ekologiczny?

Obejrzyj filmy edukacyjne.

 1. https://www.youtube.com/watch?v=xU5dox9wVlQ
 2. https://www.youtube.com/watch?v=PYd88-RyaLs

 

Odpowiedz sobie na pytanie:

Czy twój dom jest ekologiczny?


 

 

 

 

 

 

GODZINA WYCHOWAWCZA

 

lekcja on-line

TEMAT: Co o mnie myślą moi bliscy?

W ramach godziny wychowawczej:

 • pomóż mamie w przygotowaniu świątecznych potraw oraz w robieniu porządków,
 • zajmij  się z rodzeństwem (możesz wspólnie przygotowac ozdoby wielaknocne)
 • posprzątaj swój pokój
 •  posegreguj notatki, zaległe prace wyślij nauczycielom
 • dużo wypoczywaj.

 

Najserdeczniejsze życzenia zdrowia, radości i  spokoju z okazji  Świąt Wielkiej Nocy,
wszelkiej pomyślności  w tym trudnym czasie
życzy Wam i baszym bliskim Wychowawczyni - B. Kowalczyk

 


08.04.2020r.

 

KLASA_IV_08.04(1).docx - ZADANIA NA DZISIAJ DO POBRANIA.

 


Na wszelki wypadek, gdyby ktoś nie mógł pobrać.

KLASA IV

 

Temat: Ułamki o mianownikach 10, 100, 1000 . . . Wprowadzenie

 

Na tej lekcji nauczę się o ułamkach o mianownikach 10, 100, 1000.

Na początek spróbuj odpowiedzieć na pytania:

 • Jak zbudowany jest ułamek zwykły, nazwij jego wszystkie elementy.
 • Jakimi liczbami mogą być liczniki ułamków?
 • Jakimi liczbami mogą być mianowniki ułamków?

Zapoznaj się materiałem na platformie

 

Wykonaj zadania on-line na platformie.

 

 

Zapisz w zeszycie poniższą  notatkę:

Ułamek, którego mianownik jest liczbą 

 

 

10, 100, 1000, nazywamy ułamkiem dziesiętnym, np.

1

 

 

 

10,

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

100

12

1000

 

Ważne!

Zwróć uwagę, w jaki inny  sposób można zapisać ułamki o mianownikach: 10,100, 1000.....

Np.

 

 

 

 

 

2

 

10 = 0,2;    

 

5

100 - 0,05;  

 

 

 

 

25

 

 

100= 0,25; 

 

16

 

 

 

1000= 0,016

Zauważ, że zamiast kreski ułamkowej użyliśmy do zapisu przecinka. Liczba stojąca przed przecinkiem oznacza całość,  po przecinki musi być tyle cyf, ile zer ma mianownik ułamka.

 Zachęcam też do zapoznania się z materiałem

 

w podręczniku – str. 182,183

 

 

  1. https://pistacja.tv/film/mat00128-zamiana-ulamkow-zwyklych-na-liczby-dziesietne?playlist=216

 

 

  1. https://pistacja.tv/film/mat00130-zaznaczanie-liczb-dziesietnych-na-osi-liczbowej?playlist=216

 

  1. https://pistacja.tv/film/mat00131-odczytywanie-liczb-dziesietnych-zaznaczonych-na-osi-liczbowej?playlist=216

 

 

W zeszycie wykonaj zadania z podręcznika:  1,2,3,4 str. 184

 

Dla chętnych: zad. 5 /185

 

W ćwiczeniu: str.  72 – prześlij do sprawdzenia

 

Ćwiczenia:

 1. https://www.matzoo.pl/klasa4/zamiana-ulamkow-zwyklych-na-dziesietne_22_80
 2. Tabliczka mnożenia na czas – zdjęcie do sprawdzenia

https://www.matzoo.pl/klasa4/tabliczka-mnozenia-na-czas_19_249

 

Spokojnych świąt!.

 


 

 

 

 

 

 

UWAGA!

 ZAPRASZAM WSZYSTKICH  UCZNIÓW KLASY IV NA SPOTKANIE WYCHOWAWCZE  ON-LINE JUTRO O GODZ. 10.00

 

 


 

 07.04.2020r.

 

Temat: W poszukiwaniu wielkanocnego zająca -utrwalenie wiadomości

              o  ułamkach zwykłych – c.d.

 

Dzisiaj w dalszym ciągu będziemy utrwalać wiedzę o ułamkach zwykłych, ale świątecznie wszakże święta za pasem.

Proponuję Wam zabawę.

Aby, bez cofania się, wszystkie swoje odpowiedzi zapisuj na kartce, żeby cały szyfr wpisać na końcu gry.

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeeyTycww8WxwGo6O6nWOu_G5ZgjuA4R-7OHT0OyYnGpc2EaQ/viewform.
 
Postępuj zgodnie z instrukcją. Na koniec wpisz nr z dziennika i prześlij wynik swojej pracy.

 

Na koniec proponuję poćwiczyć tabliczkę dzielenia. Ćwicz 5 minut. Zrób zdjęcie lub zrzut ekranu i prześlij do sprawdzenia. Pamiętaj o wpisaniu swojego imienia.

 

Przyjemnej pracy!

 


 

 

 

06.04.2020r.

 

Temat: Utrwalenie wiadomości o ułamkach zwykłych.

 

Na lekcji dzisiejszej przypomnisz sobie:

 

 • jak sprawdzić, który z ułamków o jednakowych licznikach jest większy,
 • jak uporządkować ułamki właściwe rosnąco lub malejąco.
 • w jaki sposób porównać kilka ułamków,
 • jaki wpływ na wielkość ułamka ma jego licznik,
 • co to znaczy uporządkować ułamki rosnąco lub malejąco.
 • w jaki sposób porównać kilka liczb zawierających ułamki,
 • co to znaczy uporządkować liczby rosnąco lub malejąco,
 • co zrobić, by porównać liczby mieszane i ułamki niewłaściwe,
 • w jaki sposób zaznaczyć ułamki na osi liczbowej.

 

 

 1. https://pistacja.tv/film/mat00114-porzadkowanie-ulamkow-wlasciwych-o-takich-samych-licznikach

 

 1. https://pistacja.tv/film/mat00115-porzadkowanie-ulamkow-wlasciwych-o-takich-samych-mianownikach?playlist=116

 

 1. https://pistacja.tv/film/mat00116-porzadkowanie-ulamkow-wlasciwych-niewlasciwych-i-liczb-mieszanych?playlist=116

 

 

              Rozwiąż zadania 1-8 str. 179 w podręczniku

 

Ćwicz tabliczkę mnożenia Oraz zad. 1-8 str. 70,71 w ćwiczeniu.

Zdjęcia zadań z ćwiczenia prześlij do sprawdzenia. ( wtorek, 07.04.)

 

 

 

https://www.matzoo.pl/klasa4/tabliczka-mnozenia-na-czas_19_249

prześlij zdjęcie uzyskanego wyniku ( pamiętaj o wpisaniu imienia)

 

 


 

 

Uwaga - Kartkówka 

Drodzy uczniowie, zgodnie z umową, jutro - poniedziałek - o godz. 9.45 będziecie pisać kartkówkę z trzech ostatnich tematów. Otrzymacie 3 zadania na Nuadu ( każdy inne). Przygotujcie kartki, aby zapisać rozwiązania zadań,  które bezpośrednio po zakońceniu  należy  przesłać mi do sprawdzenia.

 

 

GODZINA WYCHOWAWCZA

Drodzy uczniowie  Klasy IV

Zgodnie z umową przesyłam Wam trochę inną lekcję wychowawczą. Bardzo proszę w wolnym czasie poczytajcie i postarajcie się wykonać polecenia. Po powrocie do szkoły każdy z Was odczyta swoje spostrzeżenia.

 

lekcja_wdziecznosci.pdf

 

 

01.04.2020 r.

 

Temat: Ułamki niewłaściwe.

 

Przypomnijmy sobie:

 

 • jak powstają ułamki równoważne,
 • czy ułamki równoważne oznaczają tyle samo?
 • co to znaczy rozszerzyć ułamek?,
 • w jaki sposób rozszerzamy ułamki?,
 • czy ułamki po rozszerzeniu oznaczają tyle samo?

 

 • jak w praktyczny sposób rozszerzać ułamki?,
 • jak znaleźć ułamek równoważny o określonym liczniku lub mianowniku?

 

 • co to znaczy skrócić ułamek?
 • jak w praktyczny sposób skracać ułamki?
 • jak znaleźć liczbę, przez którą można skrócić ułamek?
 • co to jest ułamek nieskracalny?

 

 

Zacznij od obejrzenia filmów:

 

 1. https://pistacja.tv/film/mat00100-ulamki-wlasciwe-niewlasciwe-i-liczby-mieszane?playlist=66na

 

Zwróć uwagę czym się różni ułamek właściwy od ułamka niewłaściwego,

 1. https://pistacja.tv/film/mat00101-zamiana-ulamka-niewlasciwego-na-liczbe-mieszana?playlist=66

 skup się na tym,

 • w jaki sposób zamienić ułamek niewłaściwy na liczbę mieszaną,
 • co to znaczy wyłączyć całości.
 1. https://pistacja.tv/film/mat00102-zamiana-liczby-mieszanej-na-ulamek-niewlasciwy?playlist=66

 

Z tego filmu spróbuj zrozumieć:

 • w jaki sposób zamienić liczbę mieszaną na ułamek niewłaściwy,
 • co to znaczy zamienić całości na ułamek.

Zapoznaj się z materiałem w podręczniku str 166-168 ( do zad. 1)

 

Ustnie wykonaj zadanie str. 168 ( podręcznik)

W zeszycie wykonaj zadania 2-6 str. 169 ( podręcznik)

W celu utrwalenia materiału rozwiąż zadania z ćwiczenia str. 60 -62 – 5 dowolnych. Prześlij je do sprawdzenia.

 

 

Tabliczka mnożenia:

 


 

 

ZAPROSZENIE

Drodzy uczniowie  KLASY IV

Jutro o godz. 10.00 odbędzie się pierwsze zdalne spotkanie z naszą klasą. Bardzo proszę, abyście się zalogowali - tak jak na informatykę. Nazwa spotkania "KLASA IV".

ZAPRASZAM  WSZYSTKICH. 

Drodzy Uczniowie

możecie kontaktować się ze mną wysyłając e-mail na adres nowaMatma@interia.eu  lub poprzez  messenger BoNo

Pamiętajcie o zapisywaniu tematów i zadań w zeszytach (pamietajcie o zapisywaniu nr zadania i strony). Karty pracy można drukować lub zadania wykonywać w zeszycie.


31.03.2020r.

 

Temat: Rozszerzanie i skracanie ułamków. Utrwalenie i powtórzenie.

 

Na tej lekcji powtórzę i utrwalę umiejętności związane z rozszerzaniem i skracaniem ułamków.

Przypomnij sobie to, czego nauczyłeś się na poprzednich lekcjach. Spróbuj odpowiedzieć na pytania:

 • Co to są ułamki równoważne,
 • jak powstają ułamki równoważne,
 • czy ułamki równoważne oznaczają tyle samo?
 • co to znaczy rozszerzyć ułamek?,
 • w jaki sposób rozszerzamy ułamki?,
 • czy ułamki po rozszerzeniu oznaczają tyle samo?

 

 • jak w praktyczny sposób rozszerzać ułamki?,
 • jak znaleźć ułamek równoważny o określonym liczniku lub mianowniku?

 

 • co to znaczy skrócić ułamek?
 • jak w praktyczny sposób skracać ułamki?
 • jak znaleźć liczbę, przez którą można skrócić ułamek?
 • co to jest ułamek nieskracalny?

 

Zacznij od obejrzenia filmów (Pi-stacja): 

 

  1. https://pistacja.tv/film/mat00106-rozszerzanie-ulamkow-zwyklych?playlist=83
  2. https://pistacja.tv/film/mat00107-skracanie-ulamkow-zwyklych?playlist=83
  3. https://pistacja.tv/film/mat00108-rozszerzanie-ulamkow-zwyklych-przyklady?playlist=83
  4. https://pistacja.tv/film/mat00109-skracanie-ulamkow-zwyklych-przyklady?playlist=83

 

 

Jeśli  zapomniałeś jak skracać i rozszerzać ułamki możesz jeszcze raz przeanalizować materiał na epodręczniki

https://moje.epodreczniki.pl/a-shared-owner/DhDvlZaNC/12Zgnnai

W zeszycie wykonaj zadania: 3, 4, 5  str. 165  ( podręcznik).

Rozwiąż obowiązkowo jedno z zadań: 68 lub 69  str. 244 ( podręcznik). Możesz rozwiązać dwa.

W zeszycie ćwiczeń rozwiąż zadania ze str. 59 i prześlij je do sprawdzenia.

Dla chętnych:

Rozwiąż test zadany na NUADU

 

Ćwicz tabliczkę mnożenia na czas:

 


 

30.03.2020r

 

Witam wszystkich na dzisiejszej lekcji.

Proszę zapisać temat lekcji.

Temat: Rozszerzanie i skracanie ułamków. 

Na tej lekcji nauczę się, jak rozszerzać i skracać ułamki.

Przypomnij sobie to, czego nauczyłeś się na poprzednich lekcjach. Spróbuj odpowiedzieć na pytania:

             1. Co to jest ułamek zwykły, z czego się składa? 

2. Który z dwóch ułamków zwykłych o jednakowych mianownikach jest większy?

3. Który z dwóch ułamków zwykłych o jednakowych licznikach jest większy?

Odpowiedzi na pytania możesz przesłać, razem z zadaniam, do sprawdzenia.

Zacznij od obejrzenia filmów (Pi-stacja): 

 1. https://pistacja.tv/film/mat00105-ulamki-rownowazne?playlist=83

 

Z filmu dowiesz się:

 • Co to są ułamki równoważne,
 • jak powstają ułamki równoważne,
 • czy ułamki równoważne oznaczają tyle samo?
 1. https://pistacja.tv/film/mat00106-rozszerzanie-ulamkow-zwyklych?playlist=83

 

z tego filmu dowiesz się:

 

 • co to znaczy rozszerzyć ułamek,
 • w jaki sposób rozszerzamy ułamki,
 • czy ułamki po rozszerzeniu oznaczają tyle samo?
 •  
 1. https://pistacja.tv/film/mat00108-rozszerzanie-ulamkow-zwyklych-przyklady?playlist=83

 

po obejrzeniu filmu będziesz wiedział:

 • jak w praktyczny sposób rozszerzać ułamki,
 • jak znaleźć ułamek równoważny o określonym liczniku lub mianowniku.
 1. https://pistacja.tv/film/mat00109-skracanie-ulamkow-zwyklych-przyklady?playlist=83

 

Z tego filmu dowiesz się:

 

 • co to znaczy skrócić ułamek,
 • jak w praktyczny sposób skracać ułamki,
 • jak znaleźć liczbę, przez którą można skrócić ułamek,
 • co to jest ułamek nieskracalny

Następnie zapoznaj się z materiałem w podręczniku str. 164-165 ( do zadania 1)

Możesz również  przeanalizować materiał na epodręczniki

https://moje.epodreczniki.pl/a-shared-owner/DhDvlZaNC/12Zgnnai

Wykonaj zadania ( online ) udostępnione tam dla ciebie, po czym rozwiązane udostępnij mi do sprawdzenia.

W zeszycie wykonaj zadanie 1 i 2 str. 165 ( podręcznik).

W zeszycie ćwiczeń rozwiąż zadania ze str. 58 i prześlij je do sprawdzenia.

Dla chętnych:

Rozwiąż test zadany na NUADU

 

Ćwicz tabliczkę mnożenia na czas:

szaloneliczby.pl

 

 


 

W związku z obowiązkiem realizacji podstawy programowej od dnia 25.03.2020r. proszę o zapisanie w zeszytach tematów lekcji i wskazanych zadań 

KLASA IV

25.03.2020r., 27.03.2020r.

Materiał przeznaczony jest na dwie lekcje ( środa 25.03 oraz piątek 27.03 )

UWAGA! W zeszycie proszę zapisać wszystko co zaznaczone jest na kolor zielony.

Lekcja

Temat: Porównywanie ułamków. Wprowadzenie.

Na tej lekcji nauczę się porównywać ułamki o tych samych licznikach i mianownikach.

Zacznij od obejrzenia filmów:

 1.  https://www.youtube.com/watch?v=GAEL6K75kWk

 

Nastepnie:

-Zapoznaj się z materiałem na platformie e-podreczniki  https://epodreczniki.pl/a/porownywanie-ulamkow-zwyklych/D13kDGGPg

Lub

- Zapoznaj się z materiałem  w podręczniku na str. 160- 161

Zapisz w zeszycie poniższy tekst ( zaznaczony na zielono)

Ważne!

Jeżeli dwa ułamki mają równe liczniki, to większy z nich jest ten, który ma mniejszy mianownik.
Na przykład 514>521514>521.
Ułamki te mają równe liczniki. Mianownik 1414 jest mniejszy niż mianownik 2121, a więc ułamek 514514 jest większy niż 521521.

 

Rozwiąż zadania dostępne na platformie epodręczniki wykonuj online - bez konieczności zapisywania w zeszycie...chcyba że ktoś chce:)

W zeszycie proszę wykonać zadania:

1,2,3 str. 161 –podręcznik

6,8,9 str. 162 – podręcznik

Oraz zadania w ćwiczeniu  - str. 56

Dla chętnych: zad. 11,12 str. 163 – podręcznik oraz zadania w ćwiczeniu – str. 57.

Uczniowie, którzy mają dostosowanie wymagań wykonają w zeszycie 4 wybrane zadania z podręcznka ( zamiast sześciu).

Do sprawdzenia proszę przesłać 27.03.2020 r. ( w piątek) zadania z ćwiczenia: obowiązkowe lub jeśli ktoś zechce – dodatkowe).

 

Ćwicz tabliczkę mnożenia.

https://www.youtube.com/watch?v=73o_6T0mpUk

PAMIĘTAJ O  ROZWIĄZANIU ZADAŃ DODANYCH NA EPODRĘCZKI!


GODZINA WYCHOWAWCZA

DRODZY WYCHOWANKOWIE

W czasie, kiedy powinniśmy zostać w domu dla dobra nas wszystkich proponuję metody spędzania tego czasu.

Pomysł 1: Wybierzmy zabawy grupowe 

Starajmy się jeszcze lepiej poznać nasze pociechy – dobrym sposobem są na to różne zabawy grupowe, np.:

 • Każdy członek rodziny mówi drugiemu komplementy przez określony czas.
 • Każdy dokańcza zdanie: jestem dumny, że… ; lubię…; boję się…
 • Każdy członek grupy opisuje wybraną osobę, a reszta zgaduje, kogo ten opis dotyczy.

Możemy również sami wymyślać zdania do dokończenia.

Pomysł 2: Celebruj rodzinny czas 

1.. Cieszmy się z czasu spędzonego razem – Pomyślmy: uff wreszcie jesteśmy wszyscy w domu, możemy się cieszyć wspólną obecnością.

Oglądajcie razem filmy, również te z dzieciństwa lub ślubu, stare zdjęcia (to też okazja do ich uporządkowania), tańczcie z dziećmi, grajcie wspólnie w gry planszowe, w karty, to bardzo zbliża i sprawia ogromną radość.

Pomysł 3: Kwarantanna i lektura

 1. Czytaj zaległe lektury – Jak pokazują badania, Polacy czytają bardzo mało książek. Może to wynikać z różnych czynników: nie mamy czasu, jesteśmy zmęczeni, czasami zapominamy o tej formie spędzania czasu. Może właśnie w okresie kwarantanny warto do niej wrócić?

ZOSTAŃ W DOMU.

POZDRAWIAM

WASZA WYCHOWAWCZYNI: B. KOWALCZYK