Zajęcia indywidualne - matematyka klasa 4 LEKCJE ZDALNE Egzamin próbny z matematyki Zajęcia wyrównawcze z matematyki KLASA V A B Nauczanie indywidualne matematyka klasa 8a O mnie e-podręczniki-instrukcja KLASA IV ZAJ. DODATKOWE Z MATEMATYKI KLASA KLASA VIII A, B INFORMACJE DLA RODZICÓW I UCZNIÓW ZA. DYDAKT. WYRÓWNAWCZE KLASA VIIIB  KONSULTACJE

Bożena Kowalczyk

Nauczanie indywidualne matematyka klasa 8a

24.06.2020r.

Dzień dobry na ostatniej lekcji matematgyki. Dzisiaj do opracowania zostały dwa tematy. Nie udało nam się zrealizować całości materiału.  

Miło mi było z Tobą pracować przez cały rok szkolny. Życzę Ci powodzenia w nowej szkole.

Rozpoczynamy kolejny dział matematyki „ Koła i okręgi”.

Bardzo proszę, abyś  uważnie przeanalizowła  zamieszczone niżej filmy i,     w miarę możliwości,  opracowała temat

Lekcja 1

Zanim zaczniesz opracowywać temat przypomnij sobie, co to jest okrąg.

Następnie wykonaj, w zeszycie,   ćwiczenie   ze str. 234 w podręczniku.

 Teraz możesz przejść do dzisiejszej lekcji.

 

Temat: Liczba π. Długość okręgu. Utrwalenie i powtórzenie.

 

Na tej lekcji utrwalę wiedzę na temat liczby π oraz obliczania długość okręgu.

 1. Przypomnij sobie raz jeszcze wszystko, co wiesz o kole i okręgu.
 2. Co to jest liczba π i do czego służy?

 

 

  1. https://pl.khanacademy.org/math/basic-geo/basic-geo-area-and-perimeter/area-circumference-circle/e/radius_diameter_and_circumference

 

  1. https://pl.khanacademy.org/math/basic-geo/basic-geo-area-and-perimeter/area-circumference-circle/a/radius-diameter-circumference

 

  1. https://pl.khanacademy.org/math/basic-geo/basic-geo-area-and-perimeter/area-circumference-circle/a/circumference-review
  2.  

 

https://pistacja.tv/film/mat00444-liczba-pi-i-obwod-kola?playlist=534

 

Zwróć uwagę na:

 • co to jest liczba pi,
 • jak obliczyć obwód koła,
 • jak obliczyć długość okręgu.

 

Teraz rozwiąż zadania z podręcznika:

Zad. 15- 20 str.24245, 246

Wskazówki do zadań 15-18

W tego typu zadaniach nie zostawiaj odpowiedzi w postaci np. 250 π metrów. Lepiej w obliczeniach praktycznych podstawiać przybliżoną wartość π i zapisywać przybliżony wynik.

W zadaniu 16 sprawdź doświadczalnie otrzymany wynik.

 

Wskazówka do zad. 14. ( praca domowa)

Zauważ, że wskazówka minutowa w ciągu godziny wykonuje pełny obrót, a godzinowa – jedną dwunastą o brotu.

 

Praca domowa

Zad. 13 i 14/ 245


 

24.06.2020r.

Lekcja 2 

Temat: Pole koła. Wprowadzenie.

 

Na tej lekcji nauczę się obliczać pole koła.

Odpowiedz na pytania:

 • Czym się różni okrąg od koła?
 • Jak liczymy długość okręgu?
 • Co to jest liczba π, ile wynosi jej przybliżona wartość.

 

 1. Zapoznaj się z materiałem na platformie epodręczniki. Obejrzyj pierwszy film tam zamieszczony.

 

Zapisz w zeszycie

 

Definicja: Koło     

Kołem o  środku w punkcie S i promieniu r nazywamy zbiór tych punktów płaszczyzny, których odległość od punktu S jest mniejsza bądź równa r.

 

Ważne!

Pole koła o promieniu r jest równe iloczynowi liczby π i kwadratu promienia .

 

P=πr2

 

Rozwiąż zadania ( online )  w ramach ćwiczeń.

 

 1. Obejrzyj  też

 

 

 1. Możesz zapoznać się z materiałem w podręczniku na str. 247. Szczególną uwagę zwróć na rysunki na str. 247 – podział koła.

 

 1. Rozwiąż zadania w zeszycie.

 

Zad. 1/248

Wskazówka: podaj przykład takiego promienia, dla którego pole koła jest liczbą wymierną.

Zad. 2 d,e,f /248 ( wynik podaj z dokładnością do części dziesiatych).

 

Zad. 4 /248

Wskazówka: Najpierw odgadnij, a potem wykonaj obliczenia.

Zad. 8/249

Zad.10/249

 

Praca domowa

Zad. 2 a,b,c/ 248

Zad. 9/249

Dodatkowo poćwicz:

https://www.matzoo.pl/sprawdziany/egzamin-osmoklasisty-arkusz-1_80_558 - wynik prześlij do sprawdzenia.

 

10.06.2020 r.

Lekcja 1

12.00- 13.00 - praca kontrolna z symetrii - Quizizz -  kod będzie podany o godz. 11.55

 

Lekcja 2

Temat: Rozwiązywanie testu egzaminacyjnego.

Za tydzień egzamin ósmoklasisty. Wierzę, że poradzisz sobie z rozwiązaniem zadań. Aby "oswoić" się jednak z samą konstrukcją testu, zamieszczam do rozwiązania w ciągu tygodnia dwa testy.

Zacznij od testu pierwszego.

 1. https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Arkusze-egzaminacyjne/2019/matematyka/Arkusz_OMAP-100-1904.pdf

Po rozwiazaniu powyższego testu przeslij mi rozwiazania do sprawdzenia. Wówczas otrzymasz link do omówienia zadań z testu.

Jeśli zdążysz, rozwiąż jeszcze jeden test. Tym razem możesz skorzystać z podpowiedzi, do których będziesz miała linki  w teście.

 1. https://matfiz24.pl/egzaminy/probny-egzamin-osmoklasisty-matematyka-2020-cke

 

Życzę powodzenia na egzaminie. 

03.06.2020r.

 

Temat: Środek symetrii figury. 

 

Na tej lekcji nauczę się, czym jest środek symetrii figury.

Przypomnij sobie, co wiesz o symetrii względem punktu.

 

Zapoznaj się z materiałem na platformie epodreczniki

 

Następnie obejrzyj filmy.

 

 

 

Zapisz w zeszycie to co ważne ( W RAMCE)


Definicja: Figura środkowosymetryczna  

        

Figurę G nazywamy środkowosymetryczną, jeżeli istnieje taki punkt S, że obraz każdego punktu figury G w symetrii względem punktu SS też należy do tej figury. Punkt S nazywamy wtedy środkiem symetrii figury G.

 

Figurami środkowosymetrycznymi są też na przykład odcinek, prosta, okrąg, kwadrat.

https://static.epodreczniki.pl/portal/f/res-minimized/R1APoV7tTaYWS/4/sShfiPtY3q1jboudPQUJMnZ5fWisDPJD.png

Obracając figurę środkowosymetryczną o 180°wokół środka symetrii, otrzymujemy tę samą figurę.

 

Ciekawostka

Jeżeli figura ma więcej niż jeden środek symetrii, to ma ich nieskończenie wiele.
Przykładem takiej figury jest dowolna prosta.


 1. Wykonaj w zeszycie ćwiczenie 5 i 6 zamieszczone na platformie epodreczniki.

 

 1.  Zadania z podręcznika: 3,4 /225,   6, 11 /226

 

 

Praca domowa: 1/225, zad. 2/225  zad. 7/226

                           

                           WAŻNE! ZA DWA TYGODNIE PRZYSTAPISZ DO EGZAMINY ÓSMOKLASISTY.  ABY SIĘ DO NIEGO PRZYGOTOWAĆ ZAMIESZCZAM DO ROZWIĄZANIA PRZYKŁADOWY TEST. ROZWIĄŻ ZADANIA I PRZEŚLIJ DO SPRAWDZENIA.

te8-na-ostatniej-prostej-potegi-i-pierwiastki.pdf

te8-na-ostatniej-prostej-figury-na-plaszczyznie.pdf 

27.05.2020 r.

 

 Witam na dzisiejszych lekcjach. Dzisiaj, zgodnie z planem do opracowania dwa tematy.

 

Lekcja 49

 

 

Temat: Dwusieczna kąta.

 

Na tej lekcji nauczę się, czym jest dwusieczna kąta.

Przypomnij sobie własności symetrii osiowej oraz symetralnej odcinka.

Odpowiedz na pytania:

 1. Co to jest symetralna odcinka?
 2. Co to jest oś symetrii figury?

 

 1. Na początek obejrzyj przynajmniej jeden z trzech filmów. Możesz obejrzeć wszystkie.

https://www.youtube.com/watch?v=kKOnyL9pBzY

lub

https://www.youtube.com/watch?v=kKOnyL9pBzY

lub

https://www.youtube.com/watch?v=Obhsiiq4-Og

 

Zapoznaj się z materiałem na platformie epodreczniki.

 

Zapisz krótką notatkę w zeszycie

Czym jest dwusieczna?

Dwusieczna to półprosta, przechodząca przez wierzchołek kąta, która dzieli ten kąt na dwa kąty przystające. Odległość dowolnego punktu leżącego na dwusiecznej od obu ramion kąta jest taka sama.

Spróbuj skonstruować dwusieczną dowolnego kąta. Skorzystaj ze wskazówek:

Protokół konstrukcji

Co będzie potrzebne: Kąt ABC Konstrukcja:

 1. Kreślimy okrąg o środku w punkcie B i dowolnym promieniu.
 2. Zaznaczamy punkty przecięcia się okręgu i ramion kąta i opisujemy je jako D i E.
 3. Łączymy te punkty, tworząc odcinek DE.
 4. Konstruujemy symetralną odcinka DE. Ta prosta to dwusieczna kąta ABC.
 5. Zaznaczamy półprostą wychodzącą z punktu B, leżącą wewnątrz kąta ABC i pokrywającą się z symetralną odcinka DE. Ta półprosta będzie dwusieczną kąta ABC.

W ramach ćwiczeń możesz wykonać zadania na platformie epodręczniki.

 

W zeszycie wykonaj zadania:

Zad. 1/220 b

 2/220 ( dwa kąty)

Zadanie 4/220

 

Praca domowa: Zad 1a / 220 ,  zad. 2/220 ( dwa dowolne kąty )

                         Dodatkowo możesz wykonać  zad. 4/220.

 


27.06.2020r.

Lekcja 50

 

Temat: Symetria względem punktu. Utrwalenie i powtórzenie

 

Na tej lekcji powtórzę wiedzę z zakresu symetrii względem punktu.

Przypomnij sobie:

 1. Co to jest symetria środkowa?
 2. Kiedy możemy powiedzieć, że dwa A i A, punkty są symetryczne względem punktu S?
 3. Jakie własności mają punkty symetryczne względem punktu (S)?

Obejrzyj film:

 

https://pistacja.tv/film/mat00492-figury-symetryczne-wzgledem-punktu?playlist=424

 

2. Rozwiąż zadania zamieszczone w poniższym linku.

 

 

Teraz rozwiąż zadania:

                                      Zad. 5/223

                                      zad. 26, 27 /232

 

Praca domowa zad. 1/222,    zad. 25/232,    zad 1,2 /224 ( sprawdź, czy umiesz.

 

Dodatkowo możesz wykonać zad. 28/232

 

Przygotuj się do pracy kontrolnej o symetriach w  środę 10.06.2020 r.

 

  

 

 

20.05.2020 r.

Witam na kolejnej lekcji zdalnej.

Lekcja 48

Temat: Symetralna odcinka. 

 

Na tej lekcji nauczę się, czym jest symetralna odcinka.

Przypomnij sobie własności symetrii osiowej.

Na początek  zapoznaj się z materiałem na platformie epodreczniki.

 

Rozwiąż zadania , które masz udostępnione na ww. platformie.

 

Koniecznie obejrzyj film:  Materiał dodatkowy.

 

Zapamiętaj, jak rysujemy symetralną odcinka.

 

Zapisz  w zeszycie krótką notatkę:

 

Symetralna odcinka prosta prostopadła do danego odcinka i przechodząca przez jego środek.

Równoważnie – prosta będąca zbiorem punktów równo oddalonych od obu końców odcinka. Poprawność drugiej definicji wynika z twierdzenia mówiącego, że taki zbiór punktów faktycznie tworzy prostą.

Symetralna jest jedną z dwóch osi symetrii odcinka.

W zeszycie zad 1- 4/ 217

Wskazówka do zad. 4

 1. Zwróć uwagę, że symetralna odcinka składa się z punktów leżących w równych odległościach  od końców tego odcink

Następnie odpowiedz sobie na pytanie: gdzie leżą końce każdej cięciwy oraz środek okręgu i wyciągnij wniosek

 1. Wystarczy narysować dwie cięciwy oraz ich symetralne.

Następnie odpowiedz na pytanie: gdzie leży środek  i wyciągnij wniosek.

 

Praca domowa: zad. 17 i 18 /231 – podręcznik.

 

 

Kolejna lekcja do opracowania na dzisiaj - oczywiście masz na to tydzień.

13.05.2020r.

 

Temat: Symetria względem prostej. Wprowadzenie

 

Na tej lekcji nauczę się, czym jest symetria względem prostej, w szczególności:

Uczeń:

 • zna pojęcie punktów symetrycznych względem prostej
 •  umie rozpoznawać figury symetryczne względem prostej 
 •  umie określić własności punktów symetrycznych
 •  umie wykreślić punkt symetryczny do danego
 •  umie rysować figury w symetrii osiowej, gdy figura i oś: -nie mają punktów wspólnych  -mają punkty wspólne,
 • umie wykreślić oś symetrii, względem której figury są symetryczne

 

wie:

 • czym jest oś symetrii,

 

 

W zeszycie zapisz definicję symetrii osiowej

 

Definicja: Symetria osiowa

 

Punkt A' jest symetryczny do punktu A względem prostej m (A' jest obrazem punktu A w symetrii względem prostej m), jeżeli

 • punkty A i A’ leżą na prostej prostopadłej do prostej m
 • punkty A i A’ leżą po przeciwnych stronach prostej m
 • odległość punktu A od prostej m jest taka sama jak odległość punktu A’ od prostej m

 

 

 

 

 

 

 

Obejrzyj film

 

https://pistacja.tv/wyniki-wyszukiwania?q=symetria+wzgl%C4%99dem+prostej&tsubject=

 

Dodatkowo możesz zapoznać się z materiałem w podręczniku str. 206 –208 -  temat:  „Symetria względem prostej”

 

Wykonaj  w zeszycie zadania: zad.1 – 5/209  oraz 8/210– podręcznik – zdjęcie prześlij do sprawdzenia.

Dla chętnych zadanie:  7,9/210 – podręcznik.

 

Poćwicz:

https://www.matzoo.pl/klasa8/ile-osi-symetrii_74_378

 

Widzę, że nie otwiera się rysunek, wobec tego udostępniam plik PDF

Anita_13.05.pdf

 

 

 

 

  

13.02.2020

INFORMACJA W SPRAWIE PRACY KONTROLNEJ.

JUTRO ( ŚRODA) O GODZ. 12.00 BĘDZIE UDOSTĘPNIONY KOD DO QUIZIZZ

Zakres pracy kontrolnej " Graniastosłupy i ostrosłupy"

 

06.05.2020r.

 

Lekcja 45

 

06.05.2020r.

Witam na dzisiejszej lekcji.

Temat: Symetria względem punktu. 

 

Na tej lekcji nauczysz się, czym jest symetria względem punktu.

Przypomnij sobie własności figur symetrycznych względem prostej. ( trzy)

 

 1. Przeanalizuj tekst w podręczniku – str. 221, 222 ( do zad. 1)

 

Obejrzyj krótki film ( ćwiczenie 1 na platformie).

 

Zauważ, że

 • Punkt A' jest symetryczny do punktu A względem punktu S  (A' jest obrazem punktu A w symetrii względem punktu S) jeżeli
 • leży na prostej AS po przeciwnej stronie punktu S niż punkt A
 • jego odległość od punktu S jest równa odległości punktu A od punktu S.

Symetrię względem punktu nazywamy symetrią środkową.

 

Ważne!


 • Punkt S jest środkiem odcinka AA'
 • Obrazem punktu S w symetrii względem tego punktu jest punkt (S’=S).
 • Jeżeli punkt A' jest obrazem punktu A w symetrii względem punktu S, to punkt A jest obrazem punktu A' w tej samej symetrii.


  1. Tekst w ramce przepisz do zeszytu. ( Zapamiętaj własności figur symetrycznych względem punktu).

 

  1. W zeszycie wykonaj przykład 1 według opisu konstrukcji            ( epodręczniki).
  2. Przeanalizuj dokładnie przykład 2 i 3, Zauważ, że

 

Ważne!W symetrii środkowej obrazem:

 • odcinka jest odcinek tej samej długości,
 • koła jest koło o tym samym promieniu,
 • wielokąta jest wielokąt o tym samym kształcie, obwodzie i polu.
 • Jeżeli F'F' jest obrazem figury FF w symetrii względem punktu SS, to figura FF jest
 • obrazem figury F'F' w tej samej symetrii.

Powyższy tekst przepisz do zeszytu.

 

Rachunek pamięciowy

 

https://www.matzoo.pl/klasa5/mnozenie-i-dzielenie-przez-6-7-8-9_25_584 - końcowy wynik prześlij do sprawdzenia.
 

 

Zajęcia indywidualne klasa VIIIa

                                                  29.04.2020r.

Witam Ciebie na dzisiejszych lekcjach. Dzisiaj do opracowania masz dwa tematy lekcji.

Lekcja 43

Temat: Objętość ostrosłupa.

Na tej lekcji nauczę się obliczać objętość ostrosłupa.

 

Zapoznaj się z materiałem na platformie epodręczniki, ( kliknij w link poniżej)

 

Dokładnie przeanalizuj, tam zamieszczony,  przykład 1

 

Zapisz w zeszycie

 

Ważne!

Objętość ostrosłupa jest równa trzeciej części iloczynu pola podstawy przez wysokość.

V=  13 Pp

V- objętość
Pp - pole podstawy
H – wysokość

Obejrzyj film:

 

https://pistacja.tv/film/mat00523-objetosc-ostroslupa?playlist=589

 

Zwróć uwagę na:

 

 • gdzie w ostrosłupie znajduje się wysokość,
 • czym jest spodek wysokości,
 • jak obliczyć wysokość ostrosłupa.

 

Narysuj w zeszycie ostrosłup i zaznacz w nim: wysokość i spodek wysokości. 

 

Możesz skorzystać ze wskazówek pokazanych w filmie

https://pistacja.tv/film/mat00531-rysowanie-ostroslupow?playlist=589

 

Wykonaj w zeszycie zadanie 1/189 – podręcznik,

                               

Praca domowa

Zadanie 2/189 – podręcznikLekcja 44 ( 29.04)

UWAGA!

Ze względu na to, że w lekcji wstawiłam  rysunki pomocnicze, nie mogę jej wstawić w WORD a jedynie w PDF. 

Aby otworzyć materiał do lekcji kliknij w poniższy link.

ANITA.pdf_29.04.pdf

 22.04.2020r.

Temat: Siatki ostrosłupów. Pole powierzchni.

 

Na tej lekcji nauczę się kreślić i rozpoznawać siatkę ostrosłupa, obliczać pole powierzchi ostrosłupa oraz rozwiązywać zadania tekstowe związane z polem powierzchni ostrosłupa.

Przypomnij sobie z ostatniej lekcji:

 1. Czym charakteryzuje się każdy ostrosłup
 2. Opisz ostrosłup prawidłowy trójkątny  ( odnieś się do podstawy, ścian  bocznych, krawędzi i wierzchołków)
 3. jak nazywać ostrosłupy,
 4. czym charakteryzuje się ostrosłup prawidłowy,
 5. czym jest czworościan foremny.

Odpowiedzi na pytania zapisz w zeszycie.

Na początek obejrzyj film

https://pistacja.tv/film/mat00532-siatka-i-pole-powierzchni-ostroslupa?playlist=589

Zwróć uwagę na:

 • jak rozróżniać siatki ostrosłupów,
 • czym jest pole powierzchni ostrosłupa,
 • jak obliczać pole powierzchni ostrosłupa.

 

Zapoznaj się z materiałem na platformie:

 

Dodatkowo możesz przeanalizować temat „Siatki ostrosłupów. Pole powierzchni” w swoim podręczniku – str. 184,185.

 

Narysuj w zeszycie siatki ostrosłupów, o których mowa w zad. 3/186 ( zad. 3/186)

 

Wykonaj zadania: 1,2,4 /186 z podręcznika

 

 

Dodatkowy materiał z zadaniami do poćwiczenia – wybierz tylko zadania dotyczące tematu dzisiejszej lekcji)

 

Rachunek pamięciowy:

https://www.matzoo.pl/klasa5/mnozenie-i-dzielenie-w-zakresie-100_25_230

-PAMIĘTAJ O SKOPIOWANIU KOŃCOWEJ STRONY – Z WYNIKIEM, WPISZ IMIĘ I PRZEŚLIJ DO SPRAWDZENIA.

 


 

15.04.2020r

 

Lekcja 41

Temat: Rodzaje ostrosłupów

 

Na tej lekcji nauczę się, jak obliczyć sumę długości krawędzi ostrosłupa oraz jak rozwiązać zadania tekstowe związane z sumą długości krawędzi.

Dowiem się:

 • czym jest ostrosłup,
 • w jaki sposób opisywać ostrosłupy,
 • jak nazywać ostrosłupy,
 • czym charakteryzuje się ostrosłup prawidłowy,
 • czym jest czworościan foremny.

 

  1. Materiał do zajęć: otwórz link https://pistacja.tv/film/mat00522-rodzaje-ostroslupow?playlist=589

 

  1. Zapoznaj się z materiałem: https://epodreczniki.pl/szukaj?query=rodzaje+ostros%C5%82up%C3%B3w

 

  1. Dodatkowo możesz przeanalizować materiał w podręczniki str 178-181 ( do zad. 1 )

Narysuj w zeszycie rysunek  z podręcznika na str. 179 ( Pierwszy od góry z lewej strony ) . Dokładnie go przeanalizuj, zwróć uwagę na:

 • Czym się różni ostrosłup od graniastosłupa?. Zapisz to w zeszycie


WAŻNE!

 • Każdy ostrosłup ma jedną podstawę w kształcie dowolnego wielokąta
 • Ściany boczne mają kształt trójkątów o wspólnym wierzchołku

 

 • Jak nazywają się poszczególne części ( elementy) ostrosłupa, wskaż je.

 

 • Jaki ostrosłup nazywamy prawidłowym?

 

 • Jaki ostrosłup nazywamy czworościanem foremnym?

 

 • Co to jest spodek wysokości?

 

  1. Zobacz, jak narysować ostrosłup

https://pistacja.tv/film/mat00531-rysowanie-ostroslupow?playlist=589

  1. Dokładnie przeanalizuj materiał na str. 180 w podręczniku dotyczący nazw ostrosłupów.

 

  1. Wykonaj zadanie 1/181 oaz 2,3,4,5 /182  - podręcznik – jedno, dowolne zadanie prześlij do sprawdzenia.

 

Rachunek pamięciowy

https://www.matzoo.pl/klasa5 - końcowy wynik - do sprawdzenia.

 


Lekcja 40

Temat: Odcinki w graniastosłupach.

Nauczę się rozpoznawać i nazywać charakterystyczne odcinki w graniastosłupach.

Zwróć  uwagę na:

 • jakie odcinki nazywamy przekątnymi graniastosłupów,
 • jakie odcinki nazywamy przekątnymi ścian.

 

 

 

W tym materiale zwróć uwagę na rysunki, na których zaznaczone są odcinki w graniastosłupach.

 

Zapoznaj się z materiałem z podręcznika – str. 174 i 175 ( do zad. 1 ) temat „Odcinki w graniastosłupach”.

 

Spróbuj narysować w zeszycie: pierwszy graniastosłup ze str. 174 – zaznacz czerwone odcinki i podpisz je,

Oraz  6 – z kolei, gdzie zaznaczona jest przekątna graniastosłupa.

 

Następnie rozwiąż zadanie 1/ 175

Wskazówka:

  1. W każdym graniastosłupie narysuj  poszczególne ściany boczne:
   1. Prostokąty o bokach
 •   5x4,
 •   3x5
 •   4x3, w każdych z tych prostokątów narysuj przekątną

 (    odcinek łączący dwa przeciwległe wierzchołki), oblicz je stosując wzór na tw. Pitagorasa : a2 + b2 = c2, gdzie c jest przekątną tego prostokąta.

   1. i c) – analogicznie.

 

Rozwiąż zadanie 6 a/176

Wskazówka:

a)

 1. Narysuj podstawę graniastosłupa – kwadrat o boku 6, następnie narysuj jego przekątną ( c) i oblicz ją z tw. Pitagorsa: 62 + 62 = c2
 2. Narysuj szkic trójkąta prostokątnego o przyprostokątnych 10 i 62 oraz przeciwprostokątnej ( D ) i oblicz ją ze wzoru Pitagorasa:

102 + (62)2 = D2

 

 W miarę możliwości rozwiąż zadania na NUADU

 

Poćwicz tabliczkę mnożenia:

https://www.matzoo.pl/klasa4/tabliczka-mnozenia-test_19_187

 

Po zakończeniu testu zrób zdjęcie ostatniej strony z ananasami       i prześlij do sprawdzenia ( pamiętaj o wpisaniu  imienia).

 

 


 

08.04.2020r.

Zajęcia indywidualne klasa VIIIa

Temat: Pole powierzchni i objętość graniastosłupa.


Nauczę się, jak obliczyć objętości i pola powierzchni graniastosłupów prostych, prawidłowych oraz niektórych nieprawidłowych.

 

 1. Zapoznaj się z materiałem:

 

 1. Następnie obejrzyj film, przypomnij sobie:

 co to jest graniastosłup,

 • co to jest graniastosłup prosty,
 • co to jest graniastosłup prawidłowy.

 

 • Materiał z pistacja.tv 1

 

 1. Kolejną czynnością niech będzie  Materiał z pistacja.tv 2, w szczególności:

 

 

 

 

W zeszycie:

 

 1. Narysuj graniastosłup prosty pięciokątny ( str 169 – podręcznik) i opisz go. Przepisz tekst znajdujący się po prawej stronie rysunku zaczynający się od:
 • Krawędzie boczne graniastosłupa prostego……( w sumie 3 podpunkty)

 

 1. Zapisz i zapamiętaj wzory na:

1). Objętość graniastosłupa:: V = Pp . H

 

2)  Pole powierzchni graniastosłupa  Pc = 2Pp + Pb

 

W zeszycie wykonaj zad 1/170 –podręcznik oraz zad. 5/171 (Oblicz objętość)

 

Wykonaj ćwiczenia utrwalające, sprawdź, ile zapamiętałaś z lekcji. https://www.matzoo.pl/klasa8/prostopadlosciany-krawedzie-pola-powierzchni-objetosci_73_529.

Po zakończeniu gry zrób zdjęcie i prześlij do sprawdzenia ( strona z ananasami i  liczbą punktów – nie zapomnij wpisać imienia)

 

 


 

 

01.04.2020r.

Lekcja 37

Temat: Odczytywanie wykresów.

Na tej lekcji

 1. Zrozumiesz  wykres jako sposób prezentacji informacji ,
 2. Nauczę się
 • odczytać informacje z wykresu,
 •  interpretować informacje odczytane z wykresu,
 • odczytać i porównać informacje z kilku wykresów narysowanych w jednym układzie współrzędnych,
 • umie interpretować informacje z kilku wykresów narysowanych w jednym układzie współrzędnych.

 

Zacznij od obejrzenia filmu:

 https://www.youtube.com/watch?v=Qa3qOlQzPWQ

 

Nastepnie:

 1. Zapoznaj się z materiałem na str. 146,147 w podręczniku

 

Rozwiąż i zapisz w zeszycie Zad. 1 str. 148 oraz zad. 3 str.149 ( podręcznik)

Rozwiąż zadania on-line zadania zamieszczone poniżej ( link)

https://www.matzoo.pl/klasa8/wykres-liniowy_79_541

 Rozwiąż test zadany na NUADU – zadania wraz z rozwiązaniami zapisz na kartce i prześlij do sprawdzenia.

Ćwicz tabliczkę mnożenia.

 

 

UWAGA! W zeszycie proszę zapisać wszystko co zaznaczone jest na kolor zielony.


 

01.04.2020r.

Lekcja 38

Temat:  Pole powierzchni i objętość graniastosłupa. Wprowadzenie.

Na dzisiejszej lekcji nauczę się, jak obliczyć objętości i pola powierzchni graniastosłupów prostych, prawidłowych oraz niektórych nieprawidłowych.

Przypomnij sobie wszystko, co zapamiętałaś z lekcji o graniastosłupie.

Spróbuj odpowiedzieć na pytania:

 1. Czym charakteryzuje się każdy graniastosłup:
 1. Ile ma podstaw?
 2. Jakie te podstawy są?
 3. Jaki kształt mają ściany boczne?
 4. Jaki graniastosłup nazywamy prawidłowym: trójkątnym, czworokątnym   ( jaki wielokąt ma w podstawie?)
 5. Jak obliczyć, ile ścian ma graniastosłup prawidłowy czworokątny?
 6. Jak  obliczyć wierzchołki, krawędzie dowolnego graniastosłupa?

Następnie zapoznaj się z materiałem: ( link poniżej)

 

Rozwiąż on – line  co najmniej 4  dowolne zadania.

 

Obejrzyj filmy:

 

 

 1. https://pistacja.tv/film/mat00520-co-to-jest-graniastoslup-co-to-jest-graniastoslup-prawidlowy?playlist=603

 

Zwróć uwagę na :

 • co to jest graniastosłup,
 • co to jest graniastosłup prosty,
 • co to jest graniastosłup prawidłowy.

 

 1. https://pistacja.tv/film/mat00525-pole-powierzchni-graniastoslupa-siatki-graniastoslupow?playlist=603

 

Z filmu dowiesz się:

 • jak narysować siatkę dowolnego graniastosłupa,
 • w jakich sytuacjach praktycznych wykorzystujemy obliczenia pól powierzchni graniastosłupów.
 1. https://pistacja.tv/film/mat00524-objetosc-graniastoslupa?playlist=603

Zapamiętaj,  jak obliczać objętości graniastosłupów.

 

 1. https://pistacja.tv/film/mat00529-graniastoslupy-zadania-na-pole-powierzchni-i-objetosc?playlist=603

 

Spróbuj zrozumieć:

 • jak znając pole powierzchni graniastosłupa obliczyć jego objętość,
 • jak znając objętość graniastosłupa obliczyć jego pole powierzchni.

 

 

Rozwiąż w zeszycie zad. 1,3 str. 170 oraz

                               Zad. 5 str. 171

 

Ćwicz tabliczkę mnożenia.

 

 


 

 


Lekcja

Temat: Obliczanie prawdopodobieństw.

Na tej lekcji

 1. Poznam:

-  pojęcie zdarzenia losowego

- wzór na obliczanie prawdopodobieństwa

 1. nauczę się:

- określić zdarzenia losowe w doświadczeniu

- obliczyć prawdopodobieństwo zdarzenia

 

Zacznij od obejrzenia filmów:

 1.  https://www.youtube.com/watch?v=GAEL6K75kWk

 

Nastepnie:

 1. Zapoznaj się z materiałem na str. 142,143 w podręczniku

lub

-Zapoznaj się z materiałem na platformie e-podreczniki  https://epodreczniki.pl/a/prawdopodobienstwo-zdarzenia-losowego/DFXr9TGYy Lub

Zapisz w zeszycie poniższy tekst

https://multipodreczniki.apps.gwo.pl/data.php/d4c2f5b0159682b114273694f533e302a0b6b06a/1657313/file/314/resources/306/306759.jpg

Rozwiąż zadania dostępne na platformie epodręczniki wykonuj online - bez konieczności zapisywania w zeszycie...chcyba że chcesz:)

W zeszycie proszę wykonać zadania:

1,2,3 str. 143 –podręcznik

Zad. 4/144 - podręcznik

Jedno dowolne rozwiązanie prześlij pocztą e-mailową do sprawdzenia.

Ćwicz tabliczkę mnożenia.

https://www.youtube.com/watch?v=73o_6T0mpUk