Zajęcia indywidualne - matematyka klasa 4 LEKCJE ZDALNE Egzamin próbny z matematyki Zajęcia wyrównawcze z matematyki KLASA V A B Nauczanie indywidualne matematyka klasa 8a O mnie e-podręczniki-instrukcja KLASA IV ZAJ. DODATKOWE Z MATEMATYKI KLASA KLASA VIII A, B INFORMACJE DLA RODZICÓW I UCZNIÓW ZA. DYDAKT. WYRÓWNAWCZE KLASA VIIIB  KONSULTACJE

Bożena Kowalczyk

Próbny egzamin ósmoklasisty
– informacja

 

Drodzy uczniowie klas VIIIA B w dniu 31 marca 2020r. zapraszam wszystkich do wzięcia udziału w egzaminie próbnym z matematyki

Wszystkie materiały zostaną zamieszczone na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (www.cke.gov.pl) oraz na stronach internetowych okręgowych  w dniu 31 marca br. (wtorek), ok. godz. 9:00 – matematyka;

 

Wskazane jest, aby uczniowie – po pobraniu materiałów ze strony CKE lub wybranej OKE – rozwiązali zadania w domu w takim czasie, jaki jest przeznaczony na wykonanie zadań na egzaminie, zapisując swoje rozwiązania w jednej  z poniższych form , np.

  • w pliku w edytorze tekstów;
  • na wydruku – należy jednak pamiętać, że nie każdy uczeń dysponuje w domu drukarką;
  • korzystając z karty odpowiedzi, która będzie zamieszczona na stronie razem z arkuszem (plik edytowalny, w którym odpowiedzi będzie można zapisać komputerowo albo odręcznie);
  • na zwykłej kartce papieru, numerując kolejno rozwiązywane zadania.

 

Następnie należy  przesłać swoje rozwiązania do nauczyciela  (np. e-mailem w formie uzupełnionych plików lub zdjęć poszczególnych kartek rozwiązań), który – korzystając ze szczegółowych zasad oceniania rozwiązań zadań –sprawdzi i oceni oraz przekaż Wam  informację zwrotną.