Zajęcia indywidualne - matematyka klasa 4 LEKCJE ZDALNE Egzamin próbny z matematyki Zajęcia wyrównawcze z matematyki KLASA V A B Nauczanie indywidualne matematyka klasa 8a O mnie e-podręczniki-instrukcja KLASA IV ZAJ. DODATKOWE Z MATEMATYKI KLASA KLASA VIII A, B INFORMACJE DLA RODZICÓW I UCZNIÓW ZA. DYDAKT. WYRÓWNAWCZE KLASA VIIIB  KONSULTACJE

Bożena Kowalczyk

KONSULTACJE

DRODZY UCZNIOWIE

Od 1 czerwca 

  • z zagrozeniem roczną oceną niedostateczną z matematyki 
  • które mają zaległości w związku ze zdalnym nauczaniem
  • które chcą zaliczyć kartkówki lub prace klasowe (proszę o wcześniejszą wiadomość w celu przygotowania odpowiedniego testu)
  • potrzebujące pomocy z nauczanych przeze mnie przedmiotów

 

W dniu konsultacji pracujecie samodzielnie wg. zamieszczonego na mojej stronie scenariusza zajęć - wykonane zadania przesyłacie w celu zaliczenia obecności .