Zajęcia indywidualne - matematyka klasa 4 LEKCJE ZDALNE Egzamin próbny z matematyki Zajęcia wyrównawcze z matematyki KLASA V A B Nauczanie indywidualne matematyka klasa 8a O mnie e-podręczniki-instrukcja KLASA IV ZAJ. DODATKOWE Z MATEMATYKI KLASA KLASA VIII A, B INFORMACJE DLA RODZICÓW I UCZNIÓW ZA. DYDAKT. WYRÓWNAWCZE KLASA VIIIB  KONSULTACJE

Bożena Kowalczyk

 

23.06.2020R.

 

Temat:  Praca nad projektami edukacyjnymi.

 

Wszystkich, którzy nie odesłali mi jeszcze projektów proszę o przesłanie wypełnionej dokumentacji ( na dzisiaj).

 

Zwróćcie, proszę uwagę, że projekt ma pokazać zastosowanie matematyki.

  

KLASA VIII A, VIIIB 

TEMATY PROJEKTÓW

W ZAŁĄCZNIKU ZAMIESZCZAM TEMATY PROJEKTÓW, O REALIZACJI KTÓRYCH ROZMAWIALIŚMY WCZEŚNIEJ.

CZASU JEST NIE WIELE, DLATEGO TEŻ WASZE PROJEKTY NIE MUSZĄ BYĆ BARDZO OBSZERNE.

 

Mam nadzieję, że grupy już macie. Tak jak pisałam w wiadomości, lider zespołu pisze temat na messenger - na grupę, żeby inni widzieli, że temat jest wybrany. Resztę dokumentów prześlę za chwilę.

Tematy w linku

Do_wyslania_Projekt_klasa_VIII.pdf

 

DOKUMENTACJA PROJEKTU

Dokumentacja_projektu_do_wyslania.pdf

 

INFORMACJE DODATKOWE - MOŻE KOGOŚ ZAINTERESUJĄ.

ZA PROJEKT WSZYSCY OTRZYMAJĄ OCENĘ W SKALI 1- 6. BĘDZIE ONA MIAŁA JESZCZE WPŁYW NA OCENĘ KOŃCOWĄ, O ILE WYKONACIE PROJEKT DO PONIEDZIAŁKU (  do godz. 13.00). Kto nie zdąży będzie pracował do czwartku. Dla wszystkich, którzy wykonają projekt zajęcia kończą się wraz z zaprezentowaniem pracy.

Życzę ciekawych pomysłów.

 10.06.2020r. 

 MATERIAŁ NA LEKCJĘ W PONIEDZIAŁEK - 15.06.2020r.

Dla chętnych dzisiaj zamieszczam materiały na lekcję poniedziałkową. Jest tego dużo, tak, że każdy może sobie wybrać, to co chciałby jeszcze utrwalić. 


Temat: Rozwiązywanie zadań egzaminacyjnych  - c.d.

   W dalszym ciągu proponuję utrwalenie zadań przed egzaminem z serii tzw.

„Pewniaki” na egzamin ósmoklasisty w 2020 roku:

Kolejne działy 

Procenty - zastosowanie
Sumy algebraiczne - działania
Równania - zadania
Twierdzenie Pitagorasa
Trójkąt 30, 60, 90
Trójkąt 45, 45, 90
Zadania dowodowe - geometria
Ostrosłupy
Graniastosłupy
Obliczenia praktyczne - prędkość, droga i czas
Prawdopodobieństwo

Źródło: https://pistacja.tv/

Dzisiaj zachecam do obejrzenia filmów:

1. https://pistacja.tv/wideolekcje/matematyka/szkola-podstawowa-vii-viii/obliczenia-procentowe/plmat063-procenty

2. https://pistacja.tv/wideolekcje/matematyka/szkola-podstawowa-vii-viii/obliczenia-procentowe/plmat064-procenty-zastosowania

3. https://pistacja.tv/wideolekcje/matematyka/szkola-podstawowa-vii-viii/obliczenia-procentowe/plmat064-procenty-zastosowania

4. https://pistacja.tv/film/mat00377-rownania-zadania-o-liczbach?playlist=549

5. https://pistacja.tv/wideolekcje/matematyka/szkola-podstawowa-vii-viii/wlasnosci-figur-geometrycznych-na-plaszczyznie/plmat083-twierdzenie-pitagorasa

6. https://pistacja.tv/wideolekcje/matematyka/szkola-podstawowa-vii-viii/wlasnosci-figur-geometrycznych-na-plaszczyznie/plmat085-trojkat-30-60-90

7. https://pistacja.tv/wideolekcje/matematyka/szkola-podstawowa-vii-viii/wlasnosci-figur-geometrycznych-na-plaszczyznie/plmat084-trojkat-45-45-90

8.https://pistacja.tv/wideolekcje/matematyka/szkola-podstawowa-vii-viii/wlasnosci-figur-geometrycznych-na-plaszczyznie/plmat143-zadania-dowodowe-geometria

9.https://pistacja.tv/wideolekcje/matematyka/szkola-podstawowa-vii-viii/geometria-przestrzenna/plmat098-ostroslupy

10. https://pistacja.tv/wideolekcje/matematyka/szkola-podstawowa-vii-viii/geometria-przestrzenna/plmat097-graniastoslupy

11.https://pistacja.tv/wideolekcje/matematyka/szkola-podstawowa-iv-vi/obliczenia-praktyczne/plmat054-obliczenia-praktyczne-predkosc-droga-i-czas

12.https://pistacja.tv/wideolekcje/matematyka/szkola-podstawowa-vii-viii/wprowadzenie-do-kombinatoryki-i-rachunku-prawdopodobienstwa/plmat080-prawdopodobienstwo

 

Materiał możecie sobie rozłożyć na kilka części . W poniedziałek jest oststnia lekcja przed egzaminem. Chciałabym, abyście do tego czasu zorientowali się, co sprawia wam jeszcze trudność. Na lekcji online spróbuję to wyjaśnić.

Po obejrzeniu filmów spróbuj rozwiązać testy. Na każdy przeznacz 100 minut. Rozwiązuj zgodnie z zamieszczonymi wcześniej wskazówkami: 

1. file:///C:/Users/Bo%C5%BCena%20Kowalczyk/Desktop/test%20klasy%20VIII%20egzamin-osmoklasisty-matematyka-przykladowy-arkusz-cke-2017.pdf

 

2. file:///C:/Users/Bo%C5%BCena%20Kowalczyk/Desktop/test%20kl%20VIII%202egzamin-gimnazjalny-matematyka-2019.pdf

 

 

OCZYWIŚCIE WYBÓR NALEŻY DO CIEBIE. ZRÓB TYLE,ILE BĘDZIESZ W STANIE ZROBIĆ. ZDAJĘ SOBIE SPRAWĘ, Z TEGO, ŻE MATERIAŁU JEST DUŻO.

  

 

09.06.2020 r. 


KLASA VIII A

Koniecznie przeczytaj niżej wskazówki przed egzaminem ( po materiale dla klasy VIII B)

 Temat: Rozwiązywanie zadań egzaminacyjnych.

Od dzisiaj proponuję utrwalenie zadań przed egzaminem z serii tzw.

„Pewniaki” na egzamin ósmoklasisty w 2020 roku:

 

Potęgi o wykładniku naturalnym
Potęgi i pierwiastki
Pierwiastek kwadratowy
Pierwiastek sześcienny
Działania na pierwiastkach

Źródło: https://pistacja.tv/

 Obejrzyj filmy: 

1. https://pistacja.tv/wideolekcje/matematyka/szkola-podstawowa-vii-viii/potegi-o-podstawach-wymiernych/plmat057-potegi-o-wykladniku-naturalnym

 2. https://pistacja.tv/wideolekcje/matematyka/szkola-ponadpodstawowa/liczby-rzeczywiste/plmat106-potegi-i-pierwiastki

3. https://pistacja.tv/wideolekcje/matematyka/szkola-podstawowa-vii-viii/pierwiastki/plmat060-pierwiastek-kwadratowy

4. https://pistacja.tv/wideolekcje/matematyka/szkola-podstawowa-vii-viii/pierwiastki/plmat061-pierwiastek-szescienny

5. https://pistacja.tv/wideolekcje/matematyka/szkola-podstawowa-vii-viii/pierwiastki/plmat062-dzialania-na-pierwiastkach.

Nastepnie rozwiąż zadnia:

https://szaloneliczby.pl/potegi-zadania-egzamin-osmoklasisty/ - rozwiązania prześlij do sprawdzenia.


 

VIIIB

 

Temat: Rozwiązywanie zadań egzaminacyjnych.

Od dzisiaj proponuję utrwalenie zadań przed egzaminem z serii tzw.

„Pewniaki” na egzamin ósmoklasisty w 2020 roku:

 

Potęgi o wykładniku naturalnym
Potęgi i pierwiastki
Pierwiastek kwadratowy
Pierwiastek sześcienny
Działania na pierwiastkach

Źródło: https://pistacja.tv/

 Obejrzyj filmy: 

1. https://pistacja.tv/wideolekcje/matematyka/szkola-podstawowa-vii-viii/potegi-o-podstawach-wymiernych/plmat057-potegi-o-wykladniku-naturalnym

 2. https://pistacja.tv/wideolekcje/matematyka/szkola-ponadpodstawowa/liczby-rzeczywiste/plmat106-potegi-i-pierwiastki

3. https://pistacja.tv/wideolekcje/matematyka/szkola-podstawowa-vii-viii/pierwiastki/plmat060-pierwiastek-kwadratowy

4. https://pistacja.tv/wideolekcje/matematyka/szkola-podstawowa-vii-viii/pierwiastki/plmat061-pierwiastek-szescienny

5. https://pistacja.tv/wideolekcje/matematyka/szkola-podstawowa-vii-viii/pierwiastki/plmat062-dzialania-na-pierwiastkach.

Nastepnie rozwiąż zadnia:

https://szaloneliczby.pl/potegi-zadania-egzamin-osmoklasisty/ - rozwiązania prześlij do sprawdzenia - zgodnie z umową macie wydłużony termin rozwiązania do poniedziałku.

 


09.06.2020 r.

KLASA VIII A VIII B 

JESZCZE KILKA RAD PRZED EGZAMINEM - MOŻE TE BĘDĄ BARDZIEJ TRAFNE.

 

 

3 kroki do sukcesu na egzaminie

Krok 1. Rozwiązuj całe arkusze egzaminacyjne w 100 minut

W okresie bezpośrednio poprzedzającym egzamin ósmoklasisty skup się na rozwiązywaniu zadań z przykładowych arkuszy egzaminacyjnych. Znajduje się w nich odpowiednia liczba zadań różnego typu z różnych działów matematyki – tak jak na egzaminie. Wyznacz sobie taki sam czas jak na egzaminie, czyli 100 minut. Zacznij od rozwiązania zadań, których jesteś pewien. Pamiętaj także o poniższych radach:

 • jeśli pierwszy pomysł na rozwiązanie zadania nie daje oczekiwanych rezultatów, spróbuj jeszcze raz od początku, inną metodą;
 • rób rysunki, schematy – zastanów się, o jakie przydatne elementy można uzupełnić rysunek dany w zadaniu;
 • po rozwiązaniu zadania sprawdź, czy otrzymany wynik spełnia wszystkie warunki sformułowane w zadaniu;
 • w zadaniach otwartych zapisuj pełne rozwiązania, a nie tylko końcowe wyniki;
 • zadań zamkniętych nie zostawiaj bez odpowiedzi.

Możesz skorzystać z publikacji „Teraz egzamin ósmoklasisty. Matematyka. ARKUSZE”. 
Publikacja ta umożliwia sprawdzenie nie tylko odpowiedzi do zadań, lecz także pełnych rozwiązań wszystkich zadań, także rozwiązania zadań zamkniętych. Jeśli w jakimś zadaniu popełniłeś błąd, możesz przeanalizować jego poprawne rozwiązanie. To najlepsza metoda nauki na ostatniej prostej.

 

Krok 2. Analizuj swoje wyniki, ucz się na własnych błędach

Po rozwiązaniu każdego arkusza zadań, porównaj swoje rozwiązania z proponowanymi przez autorów arkuszy. W ten sposób sprawdzisz, czy twoje rozumowanie było właściwe oraz czy poprawnie je zapisałeś. Dzięki temu poznasz też inne metody rozwiązań zadań, co pozwoli Ci pogłębić rozumienie niektórych pojęć i spojrzeć na dane zagadnienie z różnych stron. Pamiętaj, że zawsze możesz poprosić swojego nauczyciela matematyki o wyjaśnienie kłopotliwych kwestii.


Materiał w repetytorium jest podzielony na działy, w każdym z nich znajdziesz część teoretyczną, przykłady, zestaw zadań do samodzielnego rozwiązania, a także zadania egzaminacyjne z ubiegłych lat odpowiadające wymaganiom dla ósmoklasistów. W repetytorium także zamieściliśmy rozwiązania wszystkich znajdujących się w nim zadań.

 

Krok 3. Określ swoje mocne i słabe strony

Po rozwiązaniu każdego arkusza wypisz na osobnych kartkach swoje mocne i słabe strony. Umieść je w widocznym dla siebie miejscu. Mocne strony będą dodawać Ci wiary we własne siły, a dzięki wypisaniu słabych – masz jeszcze szansę je wyeliminować. 

https://www.nowaera.pl/data/a/c/e/7/default/ace71c7f188d1d5daf0a86736b82268b.png

 
 

KLASA VIIIA, VIIIB 

 

KOCHANI UCZNIOWIE KLAS VIII

W ZWIĄZKU Z TYM, ŻE MACIE DO ROZWIĄZANIA JESZCZE SPORO  ZADAŃ ĆWICZENIOWYCH ( OSTATNI TEST) WYDŁUZYŁAM WAM CZAS ICH  ROZWIĄZANIA DO PONIEDZIAŁKU.

DODATKOWO UDOSTĘPNIAM WAM LINK DO OMÓWIENIA ZADAŃ Z EGZAMINU Z UBIEGŁEGO ROKU.

BARDZO PROSZĘ, ABYŚCIE PRZEANALIZOWALI ICH ROZWIĄZANIA.  w RAZIE JAKICHKOLWIEK NIEJASNOŚCI PROSZĘ O KONTAKT.

Link do webinarium.

https://www.youtube.com/watch?v=6QTXgZuMYJo&feature=youtu.be

ANALIZĘ Ę WYNIKÓW  UBIEGŁOROCZNEGO EGZAMINU POTRAKTUJCIE JAKO PRACĘ NA  08.06.2020R.  

WSKAZÓWKI DLA PRZYSTĘPUJĄCYCH DO EGZAMINU.

 

Przed egzaminem

SPISZ WZORY MATEMATYCZNE, KTÓRE CZĘSTO WYPADAJĄ CI Z GŁOWY I NAUCZ SIĘ JE WYPROWADZAĆ

To bardzo ważna zasada w matematyce.

W stresie możesz zapomnieć wzoru i dlatego umiejętność samodzielnego wyprowadzania jest tu niezbędna.

Możesz je sobie zapisać w całym mieszkaniu – choćby na kartce przyklejonej do lampy czy sufitu. Baw się tym.

 

ZRÓB SOBIE SPIS JEDNOSTEK I MIAR I POWIEŚ NAD BIURKIEM

Tak samo jak w przypadku wzorów, zrób sobie różne karty, plansze, ściągawki z jednostkami i miarami.

Wieszaj je w różnych miejscach, nawet w łazience. Warto też spisać je na małych karteczkach, na zasadzie fiszek i przeglądać podczas przejazdu do szkoły.

Rozwiązuj przykładowe testy. Dzięki rozwiązywaniu testów przed egzaminem oswoisz się ze specyficzną formułą sprawdzianu i zweryfikujesz luki w wiedzy. Rozwiązując przykładowe zadania egzaminacyjne, wykorzystujesz wiedzę teoretyczną w praktyce.


Nie rób zbędnych przerw. Rozwiązuj testy w całości, nie rób przerwy po każdym zadaniu. Spróbuj skoncentrować się wyłącznie na rozwiązywaniu zadań. Zadbaj o komfortowe warunki nauki. Usiądź w spokojnym miejscu, wyłącz wszystkie elektroniczne rozpraszacze.
Szczególną uwagę zwróć na zadania z udowadnianiem. Są na każdym arkuszu egzaminacyjnym. Bardzo często pojawiają się polecenia związane z własnościami trójkątów i czworokątów.
Powtórz geometrię. Zrób powtórkę ze wszystkich zależności i własności zachodzących wśród figur geometrycznych płaskich i przestrzennych. Przypomnij sobie twierdzenie Pitagorasa oraz zadania z obliczaniem pola powierzchni i objętości.
Zastanów się, co sprawia ci najwięcej trudności. Wypisz na kartce te działy, które wydają Ci się najtrudniejsze. Poszukaj przykładowych zadań z tego zakresu i poćwicz. Uczniowie często mają problem z obliczeniami procentowymi, działaniami na potęgach i pierwiastkach, a także z wyrażeniami algebraicznymi.

PAMIĘTAJ!

 

2.Dzień przed egzaminem

 • Połóż się spać o takiej porze, żeby się wyspać. W ostatniej chwili niczego więcej się nie nauczysz
 • Wstań na tyle wcześnie, żeby mieć czas na spokojne przygotowanie się i dotarcie do szkoły bez nerwów.
 • Zjedz lekkie śniadanie.
 • Weź koniecznie ze sobą długopis lub pióro z czarnym wkładem bez zmazywacza (pomyśl o długopisie zapasowym) oraz dodatkowo linijkę.

 

3. W trakcie egzaminu

ZACZYNAJ OD ZADAŃ, KTÓRE SĄ NAJŁATWIEJSZE

Podczas samego egzaminu zaczynaj od najłatwiejszych zadań. To pozwoli ci mieć szybkie poczucie sukcesu i spokoju.

Wtedy możesz zabrać się za trudniejsze zadania z matematyki. Dobre przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty z matematyki jest tu kluczowe.

 

 

! Każde zadanie przeczytaj raz, jeśli nie rozumiesz jego treści, przeczytaj raz jeszcze.  Możesz podkreślić w tekście to, co masz obliczyć. Jednak czytaj każde zadanie  co najwyżej trzy razy.

 

! Jeżeli jednak w dalszym ciągu jak rozwiązać zadanie, przejdź do zadania następnego. Postępuj tak z każdym, kolejnym zadaniem.

 

! Po rozwiązaniu każdego zadania zastanów się, czy otrzymany  wynik  spełnia warunki zadania.

 

! Po rozwiązaniu ostatniego zadania wróć do zadań, których wcześniej nie rozwiązałeś. Postępuj j.w.

 

! Staraj się rozwiązać wszystkie zadania – nie zostawiaj zadań bez rozwiązania. Jeśli nie jesteś pewien poprawności wyniku to i tak rozwiąż je – tak jak ci się wydaje.

 

! Każdy sposób rozwiązania, który prowadzi do celu, jest prawidłowy.

 

! Jeśli zostanie Ci czasu, możesz jeszcze raz wrócić do zadań nie rozwiązanych.

 

! Pamiętaj o przeniesieniu wyników na kartę odpowiedzi.

 

! Zadania tekstowe zapisuj czytelnie, tak, żeby sprawdzający nie miał wątpliwości. Lepiej zapisać więcej niż w ogóle. Nawet bardzo proste obliczeni,    ( te, które z powodzeniem możesz wykonać w pamięci ) zapisz – sprawdzający nie zna Twoich możliwości i ocenia tylko to, co zapisane.

 

! Zastosuj się do powyższych wskazówek.

 

Życzę powodzenia na egzaminie. Bedę trzymać kciuki.

 

 

 KLASA VIII A VIII B

05.06.2020r.

lekcja online

Temat: Omówienie zadan z próbnego testu egzaminacyjnego - c.d

 

Drodzy uczniowie, zgodnie z umową, dzisiaj w dalszym ciągu będziemy omawiać zadania z próbnego testu egzaminacyjnego.

Wszystkie rozwiazania proszę, zapisujcie w zeszytach, a nastepnie przeslijcie do mnie w celu zaliczenia obecności na lekcji.

Zapraszam wszystkich do udziału w lekcji online.

 
 

 

02.06.2020r.

lekcja online

Temat: Omówienie rozwiązań testu - "Potęgi i pierwiastki".

 

Drodzy uczniowie dzisiaj na lekcji omówimy rozwiązania zadań z testu, który sami rozwiązywaliście.

Zapraszam też jutro na godz. 14 na webinarium, gdzie będą omawiane testy oraz zostaną wam udzielone wskazówki, jak przygotować się do egzaminu. Link do webinarium otrzymacie jutro ma Messengera ok. godz. 13.

 

Praca domowa: Test egzaminacyjny przesłany na dziennik

 WAŻNA INFORMACJA

DRODZY UCZNIOWIE KLAS VIII

 

Ponownie proszę o przesyłanie prac domowych na dziennik - zakładka "Praca zdalna" lub ( ostatecznie ) na adres e-mail nowamatma@interia.eu. W drugim przypadku musi być napisana data, kedy upływa termin nadesłania pracy ( do następnej lekcji)              i podpisania - w temacie wiadomości. 

Prace przesłane na inne adresy i po terminie nie będą sprawdzane.

 

Wyjątek mogą stanowić sprawdziany i kartkówki, które mogą być przesłane na messenger.

Uczniowie, którzy nie uczesticzą w lekcji i nie nadeślą całej lekcji otrzymująnieobecność. Uczeń zalogowany, bez głośnika i kamerki uznawany jest jako nieobecny. 

 

 

01.06.2020r.

Drodzy uczniowie, zgodnie z planem,  uczniowie mają możliwość uczestniczenia

w konsultacjach  z nauczycielem w szkole. 

Z matematyki zaplanowane są na:

 klasa VIII a - czwartek 8.00 - 8.45

Klasa VIIIb - czwartek godz. 8.55 - 9.40

Na konsultacje zapraszam osoby:

 • z zagrozeniem roczną oceną niedostateczną z matematyki 
 • które mają zaległości w związku ze zdalnym nauczaniem
 • które chcą zaliczyć kartkówki lub prace klasowe (proszę o wcześniejszą wiadomość w celu przygotowania odpowiedniego testu)
 • potrzebujące pomocy  w związku z egzaminem zewnetrznym.

 

W dniu konsultacji pracujecie samodzielnie wg. zamieszczonego na mojej stronie scenariusza zajęć - wykonane zadania przesyłacie w celu zaliczenia obecności .

W ramach dzisiejszej lekcji proszę rozwiązać:

1. zadania 8, 9, 10/268 - podręcznik.

2. Test te8-na-ostatniej-prostej-statystyka-i-prawdopodobienstwo.pdf - rozwiazania przeslij na dziennik.

 Temat: Obliczanie prawdopodobieństw - c.d.

Na dzisiejszej lekcji utrwalisz wiedzę z zakresu obliczania prawdopodobieństw.

 

 

29.05.2020r.

LEKCJA ONLINE

Temat: Obliczanie prawdopodobieństw

Na dzisiejszej lekcji utrwalisz wiedzę z zakresu obliczania prawdopodobieństw.

 1. Zapoznaj się z materiałem w podręczniku str. 265,267

Jeśli nie pamiętasz,  jak obliczać prawdopodobieństwo wróć do filmów z lekcji Ile jest możliwości.

 

Odpowiedz na pytanie:

 1. Co to znaczy, że coś jest prawdopodobne lub mniej prawdopodobne?
 2. Jak obliczyć prawdopodobieństwo zdarzenia?
 3. Ile wynosi prawdopodobieństwo zdarzenia pewnego, a ile niemożliwego?

 

 1. Rozwiąż zadania 1, 3, 4, 5/266,267 – w podręczniku. Rozwiązania zapisz w zeszycie.

Zdjęcie całej pracy na lekcji wyślij nauczycielowi.

 1. Praca domowa

Zad. 2 /266

Zad. 6/7/267 - podręcznik

  

 

28.05.2020r.

klasa VIIIB 

Drodzy uczniowie , przykro mi, ze nie wszyscy rozwiazali testy zadawane w ostatnim tygodniu na PowtórkoMat.

Pamiętacie, że za dwa tygodnie piszecie egzamin. Bardzo mi zależy na tym, aby wyniki były satysfakcjonujące dla Was. Dlatego też proszę, abyście dzisiaj rozwiązali dwa testy powtórkowe. Rozwiązania ( pełne) prześlijcie, proszę na dziennik - Zdalne lekcje.    Omówimy je na lekcji online.  Wszyscy otrzymacie oceny. 

Jutro zapraszam wszystkich na lekcję online na godz. 10. 45. Omówimy ostatni temat z podstawy programowej.

Testy do rozwiązania.

1. te8-na-ostatniej-prostej-figury-na-plaszczyznie(1).pdf

2.  te8-na-ostatniej-prostej-potegi-i-pierwiastki.pdf

 

TERMIN WYKONANIA - PIĄTEK

  

28.05.2020r.

klasa VIIIA 

Drodzy uczniowie , przykro mi, ze nie wszyscy rozwiazali testy zadawane w ostatnim tygodniu na PowtórkoMat.

Pamiętacie, że za dwa tygodnie piszecie egzamin. Bardzo mi zależy na tym, aby wyniki były satysfakcjonujące dla Was. Dlatego też proszę, abyście dzisiaj rozwiązali dwa testy powtórkowe. Rozwiązania ( pełne) prześlijcie, proszę na dziennik - Zdalne lekcje.    Omówimy je na lekcji online.  Wszyscy otrzymacie oceny. 

Jutro zapraszam wszystkich na lekcję online na godz. 11. 45. Omówimy ostatni temat z podstawy programowej.

Testy do rozwiązania. 

1. te8-na-ostatniej-prostej-figury-na-plaszczyznie(1).pdf  - TERMIN DO JUTRA

2. te8-na-ostatniej-prostej-potegi-i-pierwiastki.pdf - TERMIN DO PONIEDZIAŁKU 

 

 

26.05.2020 r.

Witam. Dzisiaj kolejne powtórzenia z PowtórkoMatem. Proponuję do zrobienia dwa kolejne działy " Przekształcenia algebraiczne oraz Równania.

Pozostają do zrobienia trzy działy. Jako, że jutro, jak wiecie PowtórkoMat przestaje być aktywny (ok. godz. 21 ), bardzo Was proszę abyscie zrobili też te pozostałe.

POWODZENIA.

 

ZALEGŁA PRACA KONTROLNA ( NA NUADU) BĘDZIE UDOSTĘPNIONA:

KLASA VIIIA  - CZWARTEK ( 28.05 ) GODZ. 8.00 

KLASA VIII B - ŚRODA ( 27.05) GODZ. 12.50 

25.05.2020r.

KLASA VIII A B

 

Witam. Dzisiaj na zajęciach będziemy powtarzać kolejne działy na PowtórkoMat.

Będą to "Potegi i pierwiastki oraz Wyrazenia algebraiczne.

Bardzo proszę, wszytkich o wykonanie zadań powtórzeniowych, które zadane były w piątek. 

Do zobaczenia na konsultacjach w szkole.  

 

WAŻNA INFORMACJA DLA KLASY VIIIA VIIIB 

DRODZY UCZNIOWIE

W związku ze zbliżającym się egzaminem muszę zmienić kolejność realizacji zagadnień z ostatniego działu.

Przez kolejne 6 dni będziemy powtarzać zagadnienia egzaminacyjne z „PowtókoMatem8”. Nie możemy przesunąć tego na późniejszy termin, jako że aplikację mogę Wam udostępnić tylko na 6 dni. Bardzo proszę, abyście solidnie przyłożyli się do powtórek. Wszystkie niezrozumiałe zadania będziemy robić wspólnie .

Dzisiaj  ( CZWARTEK) proszę powtórzyć  w ramach pracy domowej dział

 1. „Liczby całkowite i ułamki. Oś liczbowa”

Jutro   (22.05.2020r.– w ramach lekcji  - proponuję 2 działy:

2. Działania na liczbach

3. Potęgi i pierwiastki.

Na waszą pocztę wyślę wam loginy i hasła do zalogowania się. Będą aktywne do środy. ( Klasa VIII b już otrzymała).

Życzę przyjemnej pracy!

 

PAMIĘTAJCIE!

OD WYNIKU EGZAMINU ZALEŻEĆ BĘDZIE WYBÓR SZKOŁY PONADPODSTAWOWEJ.

 

21.05.2020r.

Temat: Ile jest możliwości?- c.d.

 

Na  dzisiejszej lekcji  utrwalicie wiadomości z zakresu:

 • Opisywania  wyników doświadczeń losowych lub przedstawiania ich za pomocą tabeli;
 • obliczania liczby możliwych wyników, wykorzystując sporządzony przez siebie opis lub tabelę,
 • obliczania liczby możliwych wyników przy dokonywaniu dwóch wyborów, stosując regułę mnożenia.

Jeśli chcesz przypomnieć sobie wiedzę z lekcji poprzedniej obejrzyj filmy tam zamieszczone.

Przypomnij, jak obliczamy liczbę możliwości przy dokonywaniu dwóch wyborów?

Rozwiąż zadania w zeszycie:

dwujPrzedmioty w kieszeniach, dokon

Zad. 7/263,    zad. 8/263,    zad. 11/263

 

Wskazówki

Zad.  8/263

Leszek, chowając przedmioty do kieszeni, dokonuje dwóch wyborów:  wyboru kieszeni na klucze ( może to zrobić na 5 sposobów, bo tyle ma kieszeni) oraz wyboru kieszeni na telefon ( może go również dokonać na 5 sposobów – bo telefon może trafić do kieszeni z kluczami).

 

Zad. 11

 1. Decyzja, jakie lody kupić składa się z dwóch wyborów: z wyboru gałki lodów ( 12)  oraz wyboru wafla (  3 możliwości).
 2. Decyzja, jakie lody kupić składa się z trzech wyborów: gałki ( 12), wafla ( 3) i posypki (4).
 3. Decyzja składa się z 4 wyborów.

Praca domowa

Zad. 9/263,

Wskazówka: - zadanie jest kolejną wersją zad. 8

Zad. 10/263

a) Alina dokonuje dwóch wyborów Takich samych ( 7)

bAlina dokonuje dwóch wyborów: wyboru drogi do szkoły ( 7 sposobów) oraz z powrotem ( na 6 sposobów- ponieważ nie chce wracać drogą, którą szła do szkoły)

 

Zad.13/263

Wskazówka :

 1.  Dwa wybory :pierwsza  litera- 26,  druga - 26
 2. Dwa wybory : pierwsza – 10, druga – 9 bo druga  cyfra nie może być równa pierwszej,
 3. Trzy wybory: …., itd

  

KLASA VIII A B

19.05.2020r.

lekcja online

Temat: Ile jest możliwości?

 

Po dzisiejszej lekcji:

Uczeń:

 

 • wie, że wyniki doświadczeń losowych można przedstawić w różny sposób;
 • umie opisać wyniki doświadczeń losowych lub przedstawić je za pomocą tabeli;
 • umie obliczyć liczbę możliwych wyników, wykorzystując sporządzony przez siebie opis lub tabelę,
 • umie obliczyć liczbę możliwych wyników przy dokonywaniu dwóch wyborów, stosując regułę mnożenia,

 

Przypomnij sobie co już wiesz o prawdopodobieństwie?

Obejrzyj film.

 1. https://www.youtube.com/watch?v=of3TU3xXOoo

 

 1. https://www.youtube.com/watch?v=QfOIjh9rebo

 

Czy już przypomniałeś sobie jak liczymy prawdopodobieństwo zdarzenia?

 

Przeanalizuj ćwiczenia w podręczniku:

A – przykład

B – przykład

 

Zapisz w zeszycie wniosek:

Przy dokonywaniu dwóch wyborów liczba możliwych wyników jest równa  ich iloczynowi.

 

 

Rozwiąż zadania:

Zad. 1 /262 ( pierwszego wyboru można dokonać na 4 sposoby, drugiego  - na 7)

Zad. 2b, c / 262

Wskazówka

b)Zajęcie miejsc przez dwie osoby można rozłożyć na dwa wybory: wybór miejsca przez pierwszą osobę ( 30 możliwości)  oraz wybór miejsca przez drugą osobę  ( pierwsza osoba zajęła już swoje miejsce, więc druga osoba ma 29 możliwości), stąd liczba sposobów jest równa …….

c)tworzenie liczby czterocyfrowej można podzielić na dwa sposoby:  wybór pierwszej karty z cyframi tysięcy i setek – tego można dokonać na 11 sposobów, oraz wybór drugiej kartki z cyframi  dziesiątek i jedności – tego można dokonać na 10 sposobów ( wybieramy drugą kartę z dziesięciu kart pozostałych po wybraniu pierwszej karty )

Zad. 4/262

Decyzja składa się z dwóch wyborów

Zad. 5/262

 

Praca domowa

Zad. 2a/252

Wskazówka:

a)przydzielenie kredek składa się z dwóch wyborów: którą kredkę należy dać pierwszemu, a którą –drugiemu

Zad. 3/262

Wskazówka:

Decyzja dziewczynki składa się z dwóch wyborów:

- który segregator wybrać na klasówki  z matematyki – może to zrobić na 7 sposobów, a który z pozostałych – na prace z języka polskiego ( ma już tylko 6 możliwości).

Oczywiście liczba możliwości wyboru dwóch segregatorów nie zależy  od kolejności wyboru)

 
 

 

18.05.2020 r.

Temat: Pole koła. Utrwalenie i powtórzenie

 

Na tej lekcji utrwalę wiedzę z zakresu pola koła.

W zeszycie odpowiedz na pytania”

 • Jak liczymy długość okręgu?
 • Co to jest liczba π, ile wynosi jej przybliżona wartość ?
 • Według jakiego wzoru  obliczamy pole koła?
 1. Na początek obejrzyj filmy.

 

 

Spróbuj wykonać ćwiczenia z filmów.

 

 1. Obejrzyj jeszcze jeden film:.

 

 

 1. Odpowiedz na pytania w zeszycie

 

 • co to są okręgi współśrodkowe,

 

 • co to jest pierścień kołowy,

 

 • jak obliczyć pole pierścienia kołowego.

 

Rozwiąż zadania z podręcznika.

Zad. 12/250

Zad. 13/250

Zad. 14/250

Zad. 2/251

 

 

Praca domowa:

 

Zad. 19/256

Zad.20/256

Dla chętnych:

Zad.23/256

 

Poćwicz: ( do sprawdzenia prześlij jeden dowolny  test )

 

  1. https://www.matzoo.pl/klasa8/pola-zacieniowanych-figur_74_537
  2. https://www.matzoo.pl/klasa8/pole-kola_74_536

 

 

PRZYJEMNEJ PRACY!

 

Jutro zapraszam wszystkich na lekcję online:

Klasa VIII A godz. 11.50 

15.05.2020 r.

 

Temat: Pole koła. Wprowadzenie.

 

Na tej lekcji nauczę się obliczać pole koła.

Odpowiedz na pytania:

 • Czym się różni okrąg od koła?
 • Jak liczymy długość okręgu?
 • Co to jest liczba π, ile wynosi jej przybliżona wartość.

 

 1. Zapoznaj się z materiałem na platformie epodręczniki. Obejrzyj pierwszy film tam zamieszczony.

 

Zapisz w zeszycie

 

Definicja: Koło     

Kołem o  środku w punkcie S i promieniu r nazywamy zbiór tych punktów płaszczyzny, których odległość od punktu S jest mniejsza bądź równa r.

 

Ważne!

Pole koła o promieniu r jest równe iloczynowi liczby π i kwadratu promienia .

 

P=πr2

 

Rozwiąż zadania ( online )  w ramach ćwiczeń.

 

 1. Obejrzyj  też

 

 

 1. Możesz zapoznać się z materiałem w podręczniku na str. 247. Szczególną uwagę zwróć na rysunki na str. 247 – podział koła.

 

 1. Rozwiąż zadania w zeszycie.

 

Zad. 1/248

Wskazówka: podaj przykład takiego promienia, dla którego pole koła jest liczbą wymierną.

Zad. 2 d,e,f /248 ( wynik podaj z dokładnością do części dziesiatych).

 

Zad. 4 /248

Wskazówka: Najpierw odgadnij, a potem wykonaj obliczenia.

Zad. 8/249

Zad.10/249

 

Praca domowa

Zad. 2 a,b,c/ 248

Zad. 9/249

Dodatkowo poćwicz:

https://www.matzoo.pl/sprawdziany/egzamin-osmoklasisty-arkusz-1_80_558 - wynik prześlij do sprawdzenia.

 

 

 

 

14.05.2020r.

KLASA VIII A B

 

Temat: Liczba π. Długość okręgu. Utrwalenie i powtórzenie.

 

Na tej lekcji utrwalę wiedzę na temat liczby π oraz obliczania długość okręgu.

 1. Przypomnij sobie raz jeszcze wszystko, co wiesz o kole i okręgu.
 2. Co to jest liczba π i do czego służy?

 

 

  1. https://pl.khanacademy.org/math/basic-geo/basic-geo-area-and-perimeter/area-circumference-circle/e/radius_diameter_and_circumference

 

  1. https://pl.khanacademy.org/math/basic-geo/basic-geo-area-and-perimeter/area-circumference-circle/a/radius-diameter-circumference

 

  1. https://pl.khanacademy.org/math/basic-geo/basic-geo-area-and-perimeter/area-circumference-circle/a/circumference-review

 

 

 

 

 

https://pistacja.tv/film/mat00444-liczba-pi-i-obwod-kola?playlist=534

 

Zwróć uwagę na:

 • co to jest liczba pi,
 • jak obliczyć obwód koła,
 • jak obliczyć długość okręgu.

 

Teraz rozwiąż zadania z podręcznika:

Zad. 15- 20 str.24245, 246

Wskazówki do zadań 15-18

W tego typu zadaniach nie zostawiaj odpowiedzi w postaci np. 250 π metrów. Lepiej w obliczeniach praktycznych podstawiać przybliżoną wartość π i zapisywać przybliżony wynik.

W zadaniu 16 sprawdź doświadczalnie otrzymany wynik.

 

Wskazówka do zad. 14. ( praca domowa)

Zauważ, że wskazówka minutowa w ciągu godziny wykonuje pełny obrót, a godzinowa – jedną dwunastą o brotu.

 

Praca domowa

Zad. 13 i 14/ 245

 

 

Za tydzień - 21.05. 2020 r.  PRACA  KONTROLNA- " Koła i okręgi" 

 

12.05.2020r.

 

Temat: Liczba π. Długość okręgu. Wprowadzenie

 

Na tej lekcji nauczę się, czym jest liczba π oraz nauczę się obliczać długość okręgu.

Przypomnij sobie, co to jest okrąg?

Zapoznaj się z materiałem na platformie. Pomiń  początkową część. Zacznij od tematu „ Rektyfikacja okręgu” dalej:  „Długość okręgu” , następnie liczba „pi” oraz obliczanie długości okręgu> :

 

Zapisz w zeszycie.

 

Zapamiętaj!

Okręgiem o środku w punkcie S i promieniu r nazywamy zbiór wszystkich punktów płaszczyzny, których odległość od punktu S jest równa r.
Okrąg o środku w punkcie
S i promieniu r oznaczamy O (S r).

 

 

Liczbę tę w XVIII w. oznaczono grecką literą π (pi) od pierwszej litery greckiego słowa perimetron, czyli obwód.

 

π = długość okręguśrednica okręgu

Oznaczmy
L – długość okręgu

r – promień okręgu
Wtedy średnica okręgu jest równa
2r oraz

 

π = L2r

2πr=L

Długość L okręgu o promieniu r  wyraża się wzorem  L=2πr.

 

Liczba  π nie jest wymierna, jej rozwinięcie dziesiętne jest nieskończone i nieokresowe ( patrz podręcznik str. 241 ).

Do obliczeń, najczęściej przyjmuje się wartość π = 3,14 ( czasem 3).

 

 Obejrzyj filmy:

 

 

 

Wykonaj        ćwiczenie A  str. 241 z podręcznika.

 

Przeanalizuj Przykład na str. 242.

Przeczytaj Ciekawostkę  - str. 242.

 

 Wykonaj w zeszycie zadania:

 Zad. 1/243

        Zad. 4/243

        Zad. 5/243

        Zad.9/244

        Zad.  10/244

 

 

Praca domowa

Zad. 7/244

Zad. 8/244

Zad. 11/244

 

Przygotuj się do kartkówki z trzech ostatnich tematów, która będzie  udostepniona na NUADU w czwartek:

klasa VIII A - GODZ. 8.30

KLASA VIIIB - GODZ. 9.00


 

KLASA VIII A B

11.05.2020 r.

lekcja online

Temat: Wzajemne położenie dwóch okręgów.

Po dzisiejszej lekcji uczeń:

 

 • zna pojęcie okręgów rozłącznych, przecinających się i stycznych;
 • umie określić wzajemne położenie dwóch okręgów, znając ich promienie i odległość między ich środkami
 •  umie obliczyć odległość między środkami okręgów, znając ich promienie i położenie ;
 •  umie rozwiązać zadania związane z okręgami w układzie współrzędnych .

 

 

Przypomnij sobie:

 1. Kiedy mówimy, ze prosta jest styczna do okręgu.
 2. Co to jest  punkt styczności.
 3. Co wiesz o stycznej do okręgu ( własności stycznej).

 

 1. Na początek obejrzyj film

https://www.youtube.com/watch?v=jgz6citS8GE

 

 1. Następnie przeczytaj tekst w podręczniku – str. 238 temat „Wzajemne położenie dwóch okręgów.

Zapisz w zeszycie krótką notatkę: (TEKST W RAMCE)


Dwa okręgi mogą  być względem siebie:

 1. Rozłączne
 •  jeden leży na zewnątrz drugiego
 • jeden leży wewnątrz drugiego)
 1. Okręgi przecinające się
 • Środek  pierwszego leży poza drugim okręgiem
 • Środek  pierwszego leży wewnątrz drugiego okręgu
 1. Okręgi styczne:
 • Zewnętrznie
 • Wewnętrznie.

Do każdej sytuacji wykonaj odpowiedni rysunek. ( patrz podręcznik str. 238)

 

 1. Rozwiąż w zeszycie zadania: 1/239,    zad. 4/239,    zad. 6a /239

 

Praca domowa :     Zad. 3/239

                          Zad. 5/239

                          Zad. 6b/239

Chętni: zad. 7 /239 - podręcznik 

KLASA VIII A B

 

08.05.2020r.

 

DRODZY UCZNIOWIE, rozpoczynamy kolejny dział matematyki „ Koła i okręgi”.

Bardzo proszę, abyście  uważnie przeanalizowali zamieszczone niżej filmy i,     w miarę możliwości,  opracowali temat – tym razem sami.   Przygotujcie, proszę pytania, jakie nasuną się wam podczas pracy nad  tematem.  Omówimy je w poniedziałek na lekcji on-line.

Jeśli jednak uznacie, że wolicie ten temat omówić na lekcji on-line w piątek- to czekam na wiadomość na Messengera.

 

Zanim zaczniecie opracowywać temat przypomnij sobie, co to jest okrąg.

Następnie wykonaj, w zeszycie,   ćwiczenie   ze str. 234 w podręczniku.

 Teraz możesz przejść do dzisiejszej lekcji.

Temat: STYCZNA DO OKREGU.

Po lekcji uczeń:

 • umie rozpoznać wzajemne położenie prostej i okręgu

· zna pojęcie stycznej do okręgu

 · umie rozpoznać styczną do okręgu

 · wie, że styczna do okręgu jest prostopadła do promienia poprowadzonego do punktu styczności

· umie konstruować styczną do okręgu, przechodzącą przez dany punkt na okręgu

 · umie rozwiązać zadania konstrukcyjne i rachunkowe związane ze styczną do okręgu

Na początek obejrzyj film

 1. https://www.youtube.com/watch?v=ClLs2iQAiRY

Dodatkowo zachęcam do obejrzenia kolejnego filmu

 1. https://www.youtube.com/watch?v=NWjvnnICYLM

Zwróć uwagę, jak skonstruować styczną do okręgu.

 1. Zapisz w zeszycie krótką notatkę:

 

Prosta jest styczna do okręgu, jeżeli ma z tym okręgiem dokładnie jeden punkt wspólny. Punkt ten nazywamy punktem styczności.

Styczna do okręgu jest prostopadła do promienia poprowadzonego do punktu styczności.

 

 1. Skonstruuj styczną do okręgu, przechodzącą przez dany punkt na okręgu. Wzoruj się  na opisie konstrukcji – str. 235 podręcznik.

 

 1. Rozwiąż zadania  2, 3/235 – podręcznik

 

            Zad. 7/236 - podręcznik

            Zad. 11/236     - podręcznik                           

 

 1. Praca domowa:     Zadanie 4/235

                                       Zadanie 8/236

 

Dla chętnych : Zad. 13/236

 

 

 

 

05.05.2020 r.

KLASA VIII A B

TEMAT: Utrwalenie wiadomości o symetriach.

Na dzisiejszej lekcji utrwalisz sobie:

 1. Co to jest symetrii względem prostej.
 2. Jak konstruować figury symetryczne względem prostej?
 3. Kiedy figury są do siebie symetryczne względem punktu?
 4. Jak, konstrukcyjnie, znaleźć obraz  figury symetryczny względem punktu?
 5. Czym jest środek symetrii figury?

Na początek obejrzyj filmy, które pomogą ci odpowiedzieć na powyższe pytania.

 1. https://pistacja.tv/film/mat00491-figury-symetryczne-wzgledem-prostej?playlist=424

Zwróć uwagę na:

 • jak rozpoznać figury symetryczne względem prostej,
 • czym jest oś symetrii,
 • kiedy punkty są symetryczne względem prostej.

Koniecznie powtórz sobie własności symetrii osiowej ( czyli 3 warunki, jakie musi spełniać figura, aby była symetryczna do innej)

 1. https://pistacja.tv/film/mat00492-figury-symetryczne-wzgledem-punktu?playlist=424

oglądając film, zauważ:

 • jak rozpoznać figury symetryczne względem punktu,
 • czym jest środek symetrii.

Zwróć uwagę, jak rysujemy figury symetryczne względem punktu oraz, co to znaczy że obraz figury symetrycznej do danej możemy otrzymać przez obrót o kat 1800.

 1. https://pistacja.tv/film/mat00495-figury-srodkowosymetryczne?playlist=424

dodatkowo możesz obejrzeć film.

 1. https://www.youtube.com/watch?v=FiEYbpnJ7fs&feature=youtu.be

Teraz odpowiedz na pytania:

 • jak rozpoznać figury środkowosymetryczne,
 • jak wskazać środek symetrii figur.

 

W trakcie oglądania wykonuj zadania zgodnie z poleceniami lektora.

 

W zeszycie rozwiąż zadania z podręcznika:     Zad.4 /230  ( dla tych, którzy biorą udział w lekcji on-line – ustnie, dla pozostałych - pisemnie)

Zad. 5/230

Zad. 13/231 ( dla tych, którzy biorą udział w lekcji on-line – ustnie, dla pozostałych - pisemnie).

Zad. 18/231

Zad.31/231 (( dla tych, którzy biorą udział w lekcji on-line – ustnie, dla pozostałych - pisemnie)

Zad. 17/231

 

Praca domowa:

Zad. 23/231 – podręcznik ( z naciskiem na wyraz skonstruuj”)

Zad.32/231

Zad. 6/230

 

Poćwicz

https://www.matzoo.pl/klasa8/ile-osi-symetrii_74_378

Dla chętnych: https://www.matzoo.pl/klasa8/punkt-symetryczny_74_427

 

Przyjemnej pracy!

 

PAMIĘTAJ: W CZWARTEK PRACA KONTROLNA Z SYMETRII:

                   KLASA VIII A GODZ – 8.00 – 8.45

                    KLASA VIII B – 8.55 – 9.40

  

MATEMATYKA KLASA  VIII B

 

04.05.2020r.

 

Temat: Środek symetrii figury. Wprowadzenie.

 

Na tej lekcji nauczę się, czym jest środek symetrii figury.

Przypomnij sobie, co wiesz o symetrii względem punktu.

 

Zapoznaj się z materiałem na platformie epodreczniki

 

Następnie obejrzyj filmy.

 

 

 

Zapisz w zeszycie to co ważne ( W RAMCE)


Definicja: Figura środkowosymetryczna  

        

Figurę G nazywamy środkowosymetryczną, jeżeli istnieje taki punkt S, że obraz każdego punktu figury G w symetrii względem punktu SS też należy do tej figury. Punkt S nazywamy wtedy środkiem symetrii figury G.

 

Figurami środkowosymetrycznymi są też na przykład odcinek, prosta, okrąg, kwadrat.

 

https://static.epodreczniki.pl/portal/f/res-minimized/R1APoV7tTaYWS/4/sShfiPtY3q1jboudPQUJMnZ5fWisDPJD.png

 

Obracając figurę środkowosymetryczną o 180°wokół środka symetrii, otrzymujemy tę samą figurę.

 

Ciekawostka

Jeżeli figura ma więcej niż jeden środek symetrii, to ma ich nieskończenie wiele.
Przykładem takiej figury jest dowolna prosta.


 1. Wykonaj w zeszycie ćwiczenie 5 i 6 zamieszczone na platformie epodreczniki.

 

 1.  Zadania z podręcznika: 3,4 /225,   6, 11 /226

 

 

Praca domowa: 1/225, zad. 2/225  zad. 7/226

                           

                            Chętni: zad. 12/225KLASA VIII A

04.05.2020r.

 

 

MATEMATYKA KLASA VIII A

DRODZY UCZNIOWIE jest mi bardzo przykro, że nie chcecie uczestniczyć  w lekcjach matematyki  on-line. Niestety, w związku    z tym zadania, które rozwiązujemy na tych lekcjach, musicie  wykonać samodzielnie. Jeżeli będziecie gotowi na to,  żeby uczestniczyć w tych lekcjach proszę dać mi znać. Musicie jednak zrozumieć, że zajęcia mają sens wtedy, gdy  nie tylko się słyszymy ale mamy z sobą  też kontakt wzrokowy.

 

 

04.05.2020r.

 

Temat: Środek symetrii figury. Wprowadzenie.

 

Na tej lekcji nauczę się, czym jest środek symetrii figury.

Przypomnij sobie, co wiesz o symetrii względem punktu.

 

Zapoznaj się z materiałem na platformie epodreczniki

 

Następnie obejrzyj filmy.

 

 

 

Zapisz w zeszycie to co ważne ( w ramce)Definicja: Figura środkowosymetryczna  

        

Figurę G nazywamy środkowosymetryczną, jeżeli istnieje taki punkt S, że obraz każdego punktu figury G w symetrii względem punktu SS też należy do tej figury. Punkt S nazywamy wtedy środkiem symetrii figury G.

 

Figurami środkowosymetrycznymi są też na przykład odcinek, prosta, okrąg, kwadrat.

 

https://static.epodreczniki.pl/portal/f/res-minimized/R1APoV7tTaYWS/4/sShfiPtY3q1jboudPQUJMnZ5fWisDPJD.png

 

Obracając figurę środkowosymetryczną o 180°wokół środka symetrii, otrzymujemy tę samą figurę.

 

Ciekawostka

Jeżeli figura ma więcej niż jeden środek symetrii, to ma ich nieskończenie wiele.
Przykładem takiej figury jest dowolna prosta.

 

 1. Wykonaj w zeszycie ćwiczenie 5 i 6 zamieszczone na platformie epodreczniki.

 

 1.  Zadania z podręcznika: 3,4 /225,   6, 11 /226

 

 

Praca domowa: 1/225, zad. 2/225  zad. 7/226

                           

                            Chętni: zad. 12/225

  

KLASA VIII A B

30.04.2020 r.

Temat: Symetria względem punktu. Utrwalenie i powtórzenie

 

Na tej lekcji powtórzę wiedzę z zakresu symetrii względem punktu.

Przypomnij sobie:

 1. Co to jest symetria środkowa?
 2. Kiedy możemy powiedzieć, że dwa A i A, punkty są symetryczne względem punktu S?
 3. Jakie własności mają punkty symetryczne względem punktu (S)?

Obejrzyj film:

 

https://pistacja.tv/film/mat00492-figury-symetryczne-wzgledem-punktu?playlist=424

 

2. Rozwiąż zadania zamieszczone w poniższym linku.

 

 

Teraz rozwiąż zadania:

                                      Zad. 5.223

                                      Zad. 6/223 ( dla tych, którzy nie uczestniczyli

                                    w     lekcji on-line)

                                      zad. 26, 27,29/232

 

Praca domowa zad. 1/222,    zad. 25/232,    zad 1,2 /224 ( sprawdź, czy umiesz.

 

Chętni:28/232

 

Przygotuj się do pracy kontrolnej o symetriach na czwartek 7.05.2020r.MATEMATYKA KLASA VIII A, B

28.04.2020r.

Temat: Symetria względem punktu. Wprowadzenie.

 

Na tej lekcji nauczę się, czym jest symetria względem punktu.

Przypomnij sobie własności figur symetrycznych względem prostej. ( trzy)

 

 1. Przeanalizuj tekst w podręczniku – str. 221, 222 ( do zad. 1)

 

 

Obejrzyj krótki film ( ćwiczenie 1 na platformie).

 

Zauważ, że

 • Punkt A' jest symetryczny do punktu A względem punktu S  (A' jest obrazem punktu A w symetrii względem punktu S) jeżeli
 • leży na prostej AS po przeciwnej stronie punktu S niż punkt A
 • jego odległość od punktu S jest równa odległości punktu A od punktu S.

Symetrię względem punktu nazywamy symetrią środkową.


Ważne!

 • Punkt S jest środkiem odcinka AA'
 • Obrazem punktu S w symetrii względem tego punktu jest punkt (S’=S).
 • Jeżeli punkt A' jest obrazem punktu A w symetrii względem punktu S, to punkt A jest obrazem punktu A' w tej samej symetrii.

 


 

  1. Tekst w ramce przepisz do zeszytu. ( Zapamiętaj własności figur symetrycznych względem punktu).

 

Teraz obejrzyj film

 

 

 

  1. W zeszycie wykonaj przykład 1 według opisu konstrukcji            ( epodręczniki).
  2. Przeanalizuj dokładnie przykład 2 i 3, Zauważ, że

Ważne!

W symetrii środkowej obrazem:

 • odcinka jest odcinek tej samej długości,
 • koła jest koło o tym samym promieniu,
 • wielokąta jest wielokąt o tym samym kształcie, obwodzie i polu.
 • Jeżeli F'F' jest obrazem figury FF w symetrii względem punktu SS, to figura FF jest obrazem figury F'F' w tej samej symetrii.

Powyższy tekst przepisz do zeszytu.

 

  1. Wykonaj zadanie 2/222 oraz  4/222 z podręcznika

 

Praca domowa: zadanie 3/222 – podręcznik

                                       7/223 – podręcznik

 

Chętni: zad 9 / 223 – podręcznik.

 

Przygotuj się do kartkówki, która udostępniona będzie w czwartek w godz. 8.30 – 8.45. Zakres: „ Symetralna odcinka i dwusieczna kąta”

  

MATEMATYKA KLASA VIII B

27.04.2020 r.

Temat: Symetralna odcinka i dwusieczna kąta. Utrwalenie wiedzy

             i powtórzenie.

 

Na tej lekcji powtórzę wiedzę z zakresu symetralnej odcinka oraz z zakresu dwusiecznej kąta.

Przypomnij sobie:

 1. Czym jest dwusieczna kąta?
 2. Co to jest symetralna odcinka?
 3. Co to jest oś symetrii figury?

Jeśli, jeszcze niezbyt dobrze opanowałeś umiejętność konstruowania dwusiecznej kąta, obejrzyj filmy.

 

 

W zeszycie rozwiąż:

  1. Zadanie 19 i 20 a /231 - podręcznik

 

  1.  zadanie 6/ 220 – podręcznik
  2. Zadania „ Sprawdź, czy umiesz” 1,2 /220 – podręcznik
  3. Zadania 21/231 –podręcznik.

 

Praca domowa: Zadanie 20b /231

                          Zadanie 23/231

 

Chętni: zadanie: zadanie22/231

  

MATEMATYKA KLASA VIII A

27.04.2020 r.

Temat: Symetralna odcinka i dwusieczna kąta. Utrwalenie wiedzy

             i powtórzenie.

 

Na tej lekcji powtórzę wiedzę z zakresu symetralnej odcinka oraz z zakresu dwusiecznej kąta.

Przypomnij sobie:

 1. Czym jest dwusieczna kąta?
 2. Co to jest symetralna odcinka?
 3. Co to jest oś symetrii figury?

Jeśli, jeszcze niezbyt dobrze opanowałeś umiejętność konstruowania dwusiecznej kąta, obejrzyj filmy.

 

 

W zeszycie rozwiąż:

  1. Zadanie 19 i 20 a /231 - podręcznik

 

  1.  zadanie 6/ 220 – podręcznik
  2. Zadania „ Sprawdź, czy umiesz” 1,2 /220 – podręcznik
  3. Zadania 21/231 –podręcznik.

 

Praca domowa: Zadanie 20b /231

                          Zadanie 23/231

 

Chętni: zadanie: zadanie22/231

 

UWAGA : Proszę przygotować się do kartkówki, która będzie zadana na NUADU we wtorek godz. 12.00-12.20. Zakres „Symetria względem prostej i oś symetrii figury”. Przypominam, że kartkówka nie będzie udostępniana po raz kolejny. Uczniowie, którzy nie pisali kartkówki w pierwszym terminie i nie przystąpią do niej we wtorek otrzymają oceny niedostateczne.

 MATEMATYKA KLASA VIII A ,  B

24.0O4.2020.

Lekcja on-line

Temat: Dwusieczna kąta. Wprowadzenie.

 

Na tej lekcji nauczę się, czym jest dwusieczna kąta.

Przypomnij sobie własności symetrii osiowej oraz symetralnej odcinka.

Odpowiedz na pytania:

 1. Co to jest symetralna odcinka?
 2. Co to jest oś symetrii figury?

 

 1. Na początek obejrzyj przynajmniej jeden z trzech filmów. Możesz obejrzeć wszystkie.

https://www.youtube.com/watch?v=kKOnyL9pBzY

lub

https://www.youtube.com/watch?v=kKOnyL9pBzY

lub

https://www.youtube.com/watch?v=Obhsiiq4-Og

 

Zapoznaj się z materiałem na platformie epodreczniki.

 

Zapisz krótką notatkę w zeszycie

Czym jest dwusieczna?

Dwusieczna to półprosta, przechodząca przez wierzchołek kąta, która dzieli ten kąt na dwa kąty przystające. Odległość dowolnego punktu leżącego na dwusiecznej od obu ramion kąta jest taka sama.

Spróbuj skonstruować dwusieczną dowolnego kąta. Skorzystaj ze wskazówek:

Protokół konstrukcji

Co będzie potrzebne: Kąt ABC Konstrukcja:

 1. Kreślimy okrąg o środku w punkcie B i dowolnym promieniu.
 2. Zaznaczamy punkty przecięcia się okręgu i ramion kąta i opisujemy je jako D i E.
 3. Łączymy te punkty, tworząc odcinek DE.
 4. Konstruujemy symetralną odcinka DE. Ta prosta to dwusieczna kąta ABC.
 5. Zaznaczamy półprostą wychodzącą z punktu B, leżącą wewnątrz kąta ABC i pokrywającą się z symetralną odcinka DE. Ta półprosta będzie dwusieczną kąta ABC.

W ramach ćwiczeń możesz wykonać zadania na platformie epodręczniki.

 

W zeszycie wykonaj zadania:

Zad. 1/220 b

 2/220 ( dwa kąty)

Zadanie 4/220

Zad. 5/220

 

Praca domowa: Zad 1a / 220 ,  zad. 2/220 ( dwa dowolne kąty )

                          Chętni zad. 4/220.

UWAGA! Zadania załącz na dzienniku w zakładce PRACA ZDALNA -  do 27.04.2020r godz. 8.00 Po tym terminie nadesłane prace nie będą oceniane, a uczniowie, którzy nie  wywiążą si e z zadania otrzymują „-„

 

 

 

WAŻNE!

Drodzy uczniowie, po raz kolejny, wyjaśniam: zadania na platformie e- podręczniki wykonujecie w ramach ćwiczeń utrwalających.  Za wykonanie tych zadań możecie otrzymać plus. Termin należy przyjąć do kolejnej lekcji.  Po tym terminie praca nie będzie sprawdzana. 

Do sprawdzenia przysyłacie tylko to, o co proszę - nic poza tym. 

 

INFORMACJA W SPRAWIE KARTKÓWKI 23.04.2020 r.  

 

KLASA VIIIA -  8.30 - 8.45

 KLASA VIII B - 9.00 - 9.15

ZAKRES : SYMETRIA OSIOWA i ŚRODEK SYMETRII FIGURY

UWAGA !  PO ZAPISANIU WYNIKÓW NA NUADU, NALEŻY BEZPOŚREDNIO PO ZAKOŃCZENIU ( W CIĄGU 10 MINUT WYSŁAĆ  ROZWIĄZANIA - NAJLEPIEJ ZAMIEŚCIĆ NA DZIENNIKU W ZAKŁADCE ZDALNE NAUCZANIE ( Z UWAGI NA TO, ŻE NIE WSZYSCY WIEDZĄ JAK TO ZROBIĆ TO  MOŻNA TYMRAZEM WYSŁAĆ NA POCZTĘ " nowamatma@interia.euMATEMATYKA KLASA VIII A ,  B

23.04.2020r.

Temat: Symetralna odcinka. Wprowadzenie.

 

Na tej lekcji nauczę się, czym jest symetralna odcinka.

Przypomnij sobie własności symetrii osiowej.

Na początek  zapoznaj się z materiałem na platformie epodreczniki.

 

Rozwiąż zadania , które masz udostępnione na ww. platformie.

 

Koniecznie obejrzyj film:  Materiał dodatkowy.

 

Zapamiętaj, jak rysujemy symetralną odcinka.

 

Zapisz  w zeszycie krótką notatkę:

 

Symetralna odcinka prosta prostopadła do danego odcinka i przechodząca przez jego środek.

Równoważnie – prosta będąca zbiorem punktów równo oddalonych od obu końców odcinka. Poprawność drugiej definicji wynika z twierdzenia mówiącego, że taki zbiór punktów faktycznie tworzy prostą.

Symetralna jest jedną z dwóch osi symetrii odcinka.

W zeszycie zad 1- 4/ 217

Wskazówka do zad. 4

 1. Zwróć uwagę, że symetralna odcinka składa się z punktów leżących w równych odległościach  od końców tego odcinka.

Następnie odpowiedz sobie na pytanie: gdzie leżą końce każdej cięciwy oraz środek okręgu i wyciągnij wniosek

 1. Wystarczy narysować dwie cięciwy oraz ich symetralne.

Następnie odpowiedz na pytanie: gdzie leży środek  i wyciągnij wniosek.

 

Praca domowa: zad. 17 i 18 /231 - podręcznik

 

Dla chętnych: zad. 7/217 - podręcznik

 

UWAGA!: Pracę domową proszę zamieść w  dzienniku w zakładce NAUCZANIE ZDALNE. TERMIN: 24.04.2020r.. GODZ. 10.00.

 


 

 

 

MATEMATYKA KLASA VIII A ,  B

21.04.2020r.

Lekcja on-line

Temat: Temat: Oś symetrii figury. Utrwalenie wiedzy

             i powtórzenie

 

Na tej lekcji utrwalę wiedzę z zakresu osi symetrii figury.

Powtórzenie wiadomości z lekcji poprzedniej.

 1. Co to jest oś symetrii figury?

 

 1. Jak nazywamy figury, które posiadają oś symetrii?

 

 1. „Jak powstały  wycinanki, które pokazałam wam na lekcji wczorajszej?” -  Przeczytacie z zeszytu).

 

 1. Podajcie przykłady  przedmiotów ze swojego otoczenia, które mają te same własności co prezentowane wycinanki.

 

 1. Czy wiesz gdzie leży prosta, którą  nazywany osią symetrii tej figury?.

 

 1. Czy potrafisz wskazać przedmioty ( Figury), które mają więcej niż jedną oś symetrii, zapisz je w zeszycie – obok każdej z nich napisz, ile osi posiada.

 

 1. Wykonaj w zeszycie zadania 8-12 str. 214, 215 – podręcznik. 

Oraz zadania 1-3/215 – „Sprawdź czy umiesz”

Poćwicz:

https://www.matzoo.pl/klasa7/os-symetrii-flagi_58_379

Przygotuj się do kartkówki, która będzie udostępniona w czwartek w godz 8.30-8.45 na NUADU.

 


 

MATEMATYKA VIII B

20.04.2020R.

MATEMATYKA_KLASA_VIII_B_20.04..pdf

 


MATEMATYKA KLASA VIII  A

20.04.2020r.

MATEMATYKA_KLASA_VIIIA_B_20.04(1).pdf

 


 

MATEMATYKA KLASA VIII  A B

17.04.2020r.

lekcja on-line

 

Temat: Symetria względem prostej. Utrwalenie i powtórzenie wiedzy.

 

Na tej lekcji utrwalę wiedzę z zakresu symetrii względem prostej.

Odpowiedz na pytania:

 1. Jakie własności mają punkty symetryczne względem prostej?
 2. Jak znaleźć oś symetrii, względem której:
 1. dwa punkty są symetryczne,
 2. dwa trójkąty są symetryczne?

Ćwiczenie:

 1. Na przygotowanych kartkach narysujcie ( Z LEWEJ STRONY) TRÓJKĄT ABC.
 2. Zegnij kartkę wzdłuż prostej leżącej poza trójkątem ABC  - do wewnątrz.
 3. Spróbuj skopiować  narysowany trójkąt na drugiej części kartki ( paznokciem)
 4. Oznacz wierzchołki nowego trójkąta    A B’ C
 5. Zwróć uwagę jak położone są względem prostej – zgięcia kartki – punkty AA’  BB’  CC’
 6. Połącz punkty: AA’  BB’  CC’
 7. Sprawdź, jakie jest wzajemne położenie narysowanych prostych i prostej, wzdłuż której zgiąłeś kartkę.

Powtórz ćwiczenie  z trójkątem – zegnij kartkę wzdłuż prostej  przecinającej narysowany trójkąt.

Co zauważyłeś? – napisz w zeszycie

Obejrzyj materiał.

Rozwiąż zadania: 10, 11/210,  12 – 16/211 – podręcznik. – zadania prześlij do sprawdzenia.

 

Przeczytaj ciekawostkę na str. 211 w podręczniku.

 

Dla chętnych : zad. 18/211

 

 

 

 • Rozwiąż zadania w ramach ćwiczeń udostępnionych na platformie

Lekcja z e-podręcznika ( chyba, że zrobiłeś to wcześniej ).

 

 


 

16.04.2020r.

Pobierz materiały do lekcji klikając w poniższy  link 

 

klasa_VIII-15.04.2020r..pdf

 


KLASA VIII A

07.04.2020r.

Temat:  Sprawdzamy swoje umiejętności – praca z arkuszem

               egzaminacyjnym

Na dzisiejszej lekcji sprawdzisz, ile zapamiętałeś z treści matematycznych, których uczyłeś się w szkole podstawowej. Za kilka dni egzamin, stąd proponuję, abyś spróbował rozwiązać test egzaminacyjny. Rozwiązania przyślij do sprawdzenia.

 1. https://powtorkomat.apps.gwo.pl/token:qppolLgRTe9eQDnX#/sprawdzian/9111

Życzę przyjemnej pracy!

 


 

 

KLASA VIII B

07.04.2020r.

Temat:  Sprawdzamy swoje umiejętności – praca z arkuszem

               egzaminacyjnym

Na dzisiejszej lekcji sprawdzisz, ile zapamiętałeś z treści matematycznych, których uczyłeś się w szkole podstawowej. Za kilka dni egzamin, stąd proponuję, abyś spróbował rozwiązać test egzaminacyjny. Rozwiązania przyślij do sprawdzenia.

 1. https://powtorkomat.apps.gwo.pl/token:qppolLgRTe9eQDnX#/sprawdzian/9111

Życzę przyjemnej pracy!

 

06.04.2020r.

Matematyka klasa VIIIA 

Temat: Utrwalenie wiadomości o wyrażeniach algebraicznych.

Jesteśmy na ostatniej prostej przed egzaminem. Po wynikach egzaminu próbnego wnioskuję, że powinniśmy jeszcze powtórzyć zagadnienia dotyczące wyrażeń algebraicznych.

Na początek obejrzyj filmy:

 1. https://epodreczniki.pl/a/wyrazenia-algebraiczne/DpRcpSJV
 2. https://epodreczniki.pl/a/zadania-algebraiczne/D62A9r7xC
 3. Rozwiąż zadania on-line zamieszczone na powyższych stronach.

Możesz obejrzeć dodatkowo filmy:

 1. https://pistacja.tv/film/mat00363-mnozenie-jednomianu-przez-sume-algebraiczna?playlist=184
 2. https://pistacja.tv/film/mat00364-wylaczanie-wspolnego-czynnika-przed-nawias-wprowadzenie?playlist=184
 3. https://pistacja.tv/film/mat00368-mnozenie-sum-algebraicznych?playlist=184
 4. https://pistacja.tv/film/mat00367-sumy-algebraiczne-zadania-tekstowe?playlist=184

Rozwiąż zadania na:

https://www.matzoo.pl/klasa8/wyrazenia-algebraiczne-zadania-tekstowe_70_423.

Ćwicz 15 minut. Wyślij zdjęcie ekranu z ananasami.

 

Rozwiąż test Nr 2 a repetytorium ( środa).

 

UWAGA: We wtorek  (7.IV) o godz. 12.15  udostępniona zostanie na platformie NUADU kartkówka obejmująca zagadnienia z wyrażeń algebraicznych; najpierw wykonaj zadania zadane z dzisiejszej lekcji, poćwicz i utrwal swoje umiejętności a we wtorek napisz kartkówkęPrzygotuj kartkę i długopis – obliczenia rób na kartce, a wynik wpisuj zgodnie z poleceniem na platformę. Termin wykonania kartkówki – do 7.IV.2020r (wtorek) do godz. 12.30

 


 

06.04.2020r.

Matematyka klasa VIIIb

Temat: Utrwalenie wiadomości o wyrażeniach algebraicznych.

Jesteśmy na ostatniej prostej przed egzaminem. Po wynikach egzaminu próbnego wnioskuję, że powinniśmy jeszcze powtórzyć zagadnienia dotyczące wyrażeń algebraicznych.

Na początek obejrzyj filmy:

 1. https://epodreczniki.pl/a/wyrazenia-algebraiczne/DpRcpSJV
 2. https://epodreczniki.pl/a/zadania-algebraiczne/D62A9r7xC
 3. Rozwiąż zadania on-line zamieszczone na powyższych stronach.

Możesz obejrzeć dodatkowo filmy:

 1. https://pistacja.tv/film/mat00363-mnozenie-jednomianu-przez-sume-algebraiczna?playlist=184
 2. https://pistacja.tv/film/mat00364-wylaczanie-wspolnego-czynnika-przed-nawias-wprowadzenie?playlist=184
 3. https://pistacja.tv/film/mat00368-mnozenie-sum-algebraicznych?playlist=184
 4. https://pistacja.tv/film/mat00367-sumy-algebraiczne-zadania-tekstowe?playlist=184

Rozwiąż zadania na:

https://www.matzoo.pl/klasa8/wyrazenia-algebraiczne-zadania-tekstowe_70_423.

Ćwicz 15 minut. Wyślij zdjęcie ekranu z ananasami.

 

Rozwiąż test Nr 2 a repetytorium ( środa).

 

UWAGA: We wtorek  (7.IV) o godz. 13.00 udostępniona zostanie na platformie NUADU kartkówka obejmująca zagadnienia z wyrażeń algebraicznych; najpierw wykonaj zadania zadane z dzisiejszej lekcji, poćwicz i utrwal swoje umiejętności a we wtorek napisz kartkówkęPrzygotuj kartkę i długopis – obliczenia rób na kartce, a wynik wpisuj zgodnie z poleceniem na platformę. Termin wykonania kartkówki – do 7.IV.2020r (wtorek) do godz. 13.15

 

 


 

03.04.2020r.

MATEMATYKA KLASA VIII A B

Drodzy uczniowie każdy z Was otrzymał  na swoją pocztę wynik egzaminu próbnego wraz z krótkim komentarzem. W ramach dziesiejszej lekcji, bardzo proszę, abyście spróbowali rozwiązać zadania, które na egzaminie wykonaliście błędnie, bądź w ogóle. W tym celu musicie sobie przypomnieć materiał, który ich dotyczył. Dla uczniów, którzy uzyskali wynik pow. 20 pkt. z egzaminu dodatkowo udostępniam zadania do rozwiązania na NUADU.

 

Jeżeli ktoś z Was będzie potrzebował dodatkowych wskazówek ,  pozostaję do dyspozycji.


 

VIIIB

02.04.2020r.

Lekcja 96

Temat: Powtórzenie wiadomości o cechach  przystawania trójkątów.

Na tej lekcji utrwalisz wiadomości o cechach przystawania trójkątów, w szczególności:

kiedy dwa trójkąty są przystające, jak rozpoznać trójkąty przystające, czy każde dwa trójkąty równoboczne są przystające, jakie są cechy przystawania, wskazać trójkąty przystające, co to znaczy, że trójkąty są przystające.

Na początek przypomnij  sobie wszystko, co wiesz o trójkącie. Obejrzyj filmy:

 1. https://pistacja.tv/film/mat00469-nierownosc-trojkata?playlist=538

Zwróć uwagę:

 • jak sprawdzić, czy z odcinków o podanych długościach da się zbudować trójkąt.
 1. https://pistacja.tv/film/mat00470-pole-trojkata?playlist=538

 

przypomnij sobie:

 • jak obliczyć pole trójkąta?,
 • ile wysokości ma każdy trójkąt?,
 • jak narysować wysokości w trójkącie ostrokątnym, prostokątnym i rozwartokątnym?.
 1. https://pistacja.tv/film/mat00479-pole-trojkata-zadania?playlist=538

z filmu dowiesz się:

 • jak obliczać pole trójkąta?,
 • jak obliczać długość wysokości prostopadłej do boku o podanej długości znając pole trójkąta?.
 1. https://pistacja.tv/film/mat00488-przystawanie-trojkatow?playlist=538

Postaraj się zapamiętać:

 • kiedy dwa trójkąty są przystające,
 • jak rozpoznać trójkąty przystające,
 • czy każde dwa trójkąty równoboczne są przystające,
 • jakie są cechy przystawania,
 • wskazać trójkąty przystające,
 • co to znaczy, że trójkąty są przystające.

 

Dodatkowo możesz obejrzeć materiał:

https://moje.epodreczniki.pl/a-shared-owner/DpLU69Lif/t8VG6ugf

 Rozwiąż on-line zadania  zamieszczone na platformie e-podręczniki -bez konieczności zapisywania w zeszycie...chyba że ktoś chce:))

Zadania::18,19,22,24  udostepnione  na platformie     wykonaj w zeszycie i prześlij do sprawdzenia.

 

Rozwiąż test  NR 1 z repetytorium ( rozwiązania prześlij do 03.04.2020r.)

Dla chętnych:

Rozwiąż zadania: (https://pl.khanacademy.org/math/geometry/hs-geo-congruence/hs-geo-triangle-congruence/e/congruent_triangles_1

 

Poćwicz:

 1. https://www.matzoo.pl/klasa7/przystawanie-trojkatow-prawda-falsz_55_411

 

 

 


VIIIA 

02.04.2020r.

Lekcja 102

Temat: Powtórzenie wiadomości o cechach  przystawaniu trójkątów.

Na tej lekcji utrwalisz wiadomości o cechach przystawania trójkątów, w szczególności:

kiedy dwa trójkąty są przystające, jak rozpoznać trójkąty przystające, czy każde dwa trójkąty równoboczne są przystające, jakie są cechy przystawania, wskazać trójkąty przystające, co to znaczy, że trójkąty są przystające.

Na początek przypomnij  sobie wszystko, co wiesz o trójkącie. Obejrzyj filmy:

 1. https://pistacja.tv/film/mat00469-nierownosc-trojkata?playlist=538

Zwróć uwagę:

 • jak sprawdzić, czy z odcinków o podanych długościach da się zbudować trójkąt.
 1. https://pistacja.tv/film/mat00470-pole-trojkata?playlist=538

 

przypomnij sobie:

 • jak obliczyć pole trójkąta?,
 • ile wysokości ma każdy trójkąt?,
 • jak narysować wysokości w trójkącie ostrokątnym, prostokątnym i rozwartokątnym?.
 1. https://pistacja.tv/film/mat00479-pole-trojkata-zadania?playlist=538

z filmu dowiesz się:

 • jak obliczać pole trójkąta?,
 • jak obliczać długość wysokości prostopadłej do boku o podanej długości znając pole trójkąta?.
 1. https://pistacja.tv/film/mat00488-przystawanie-trojkatow?playlist=538

Postaraj się zapamiętać:

 • kiedy dwa trójkąty są przystające,
 • jak rozpoznać trójkąty przystające,
 • czy każde dwa trójkąty równoboczne są przystające,
 • jakie są cechy przystawania,
 • wskazać trójkąty przystające,
 • co to znaczy, że trójkąty są przystające.

 

Dodatkowo możesz obejrzeć materiał:

https://moje.epodreczniki.pl/a-shared-owner/DpLU69Lif/t8VG6ugf

 Rozwiąż on-line zadania  zamieszczone na platformie e-podręczniki -bez konieczności zapisywania w zeszycie...chyba że ktoś chce:))

Zadania::18,19,22,24  udostępnione  na platformie  wykonaj w zeszycie i prześlij do sprawdzenia.

 

Rozwiąż test  NR 1 z repetytorium ( rozwiązania prześlij do 03.04.2020r.)

Dla chętnych:

Rozwiąż zadania: (https://pl.khanacademy.org/math/geometry/hs-geo-congruence/hs-geo-triangle-congruence/e/congruent_triangles_1

 

Poćwicz:

 1. https://www.matzoo.pl/klasa7/przystawanie-trojkatow-prawda-falsz_55_411

 


 

31.03.2020 r.

Klasa VIII A B 

matematyka

Drodzy uczniowie, w zwiazku z tym, że dzisiaj pisaliście egzamin próbny z matematyki, proszę potraktować to jako pracę na lekcji matematyki.

 


 

30 marca 2020r.

klasy: VIIIA, VIIIB 

Temat: Powtórzenie wiadomości o potęgach i pierwiastkach.

Na dzisiejszej lekcji przypomnisz i utrwalisz wiadomości o potęgach i pierwiastkach:

 • w jakiej kolejności wykonywać działania na potęgach o wykładniku całkowitym,
 • jak dodawać, odejmować, mnożyć i dzielić rożne potęgi,
 • jak wykorzystywać poznane wzory na potęgi.
 • jak rozróżniać potęgi o tych samych wykładnikach,
 • jak dzielić potęgi o tych samych wykładnikach,
 • jak podnieść do potęgi bardzo małą liczbę,
 • jak obliczyć potęgę danego ułamka.

 

 1. Na początek obejrzyj film:

https://youtu.be/e4JdOzkk7YI - potęgi, pierwiastki (w tym zadania na dowodzenie)

 1. Następnie zapoznaj się z materiałem zamieszczonym na epodręczniki

- https://epodreczniki.pl/a/slowniczek/DDcTcyxNv - słowniczek

               -  https://epodreczniki.pl/a/wlasnosci-pierwiastkow/DIeVFfwio - własności pierwiastków

3. Wykonaj ćwiczenia ( online) zawarte na stronie:

               - https://epodreczniki.pl/a/pierwiastki-kwadratowe-i-szescienne/D1HfHwGlK

Jeśli chcesz, to dodatkowo obejrzyj filmy, z których dowiesz się wielu ciekawych „rzeczy” o potęgach i pierwiastkach

 1. https://pistacja.tv/film/mat00299-pojecie-potegi?playlist=45
 2. https://pistacja.tv/film/mat00300-potegowanie-ulamkow?playlist=45
 3. https://pistacja.tv/film/mat00301-mnozenie-poteg-o-tej-samej-podstawie?playlist=45
 4. https://pistacja.tv/film/mat00306-przedstawianie-liczb-w-postaci-poteg-jednej-liczby?playlist=45
 5. https://pistacja.tv/film/mat00302-dzielenie-poteg-o-tej-samej-podstawie?playlist=45
 6. https://pistacja.tv/film/mat00305-potega-potegi?playlist=45
 7. https://pistacja.tv/film/mat00306-przedstawianie-liczb-w-postaci-poteg-jednej-liczby?playlist=45
 8. https://pistacja.tv/film/mat00304-dzielenie-poteg-o-jednakowych-wykladnikach?playlist=45
 9. https://pistacja.tv/film/mat00311-dzialania-na-potegach-o-wykladniku-naturalnym?playlist=45

 

Ósmoklasisto możesz poćwiczyć rozwiązywanie zadań z poprzednich egzaminów (próbnych i oficjalnych) w wersji interaktywnej. Można je znaleźć tutaj: interaktywne arkusze egzaminacyjne.

Możesz też wziąć udział w spotkaniach – korepetycjach na YouTube

 

Wszystkie spotkania będą zaczynać się o godz. 19.00.

Aby wziąć w nich udział, nie trzeba się rejestrować. Wystarczy punktualnie zjawić się na kanale YouTube.com/c/PistacjaMatematyka klikając na link wskazany przy wybranym terminie.

 

 

PAMIĘTAJ!       WTOREK 31.03.GODZ.9.00 EGZAMIN PRÓBNY Z MATEMATYKI.


 

Temat: Powtórzenie wiadomości o potęgach i pierwiastkach.

Na dzisiejszej lekcji przypomnisz i utrwalisz wiadomości o potęgach i pierwiastkach:

 • w jakiej kolejności wykonywać działania na potęgach o wykładniku całkowitym,
 • jak dodawać, odejmować, mnożyć i dzielić rożne potęgi,
 • jak wykorzystywać poznane wzory na potęgi.
 • jak rozróżniać potęgi o tych samych wykładnikach,
 • jak dzielić potęgi o tych samych wykładnikach,
 • jak podnieść do potęgi bardzo małą liczbę,
 • jak obliczyć potęgę danego ułamka.

 

 1. Na początek obejrzyj film:

https://youtu.be/e4JdOzkk7YI - potęgi, pierwiastki (w tym zadania na dowodzenie)

 1. Następnie zapoznaj się z materiałem zamieszczonym na epodręczniki

- https://epodreczniki.pl/a/slowniczek/DDcTcyxNv - słowniczek

               -  https://epodreczniki.pl/a/wlasnosci-pierwiastkow/DIeVFfwio - własności pierwiastków

3. Wykonaj ćwiczenia ( online) zawarte na stronie:

               - https://epodreczniki.pl/a/pierwiastki-kwadratowe-i-szescienne/D1HfHwGlK

Jeśli chcesz, to dodatkowo obejrzyj filmy, z których dowiesz się wielu ciekawych „rzeczy” o potęgach i pierwiastkach

 1. https://pistacja.tv/film/mat00299-pojecie-potegi?playlist=45
 2. https://pistacja.tv/film/mat00300-potegowanie-ulamkow?playlist=45
 3. https://pistacja.tv/film/mat00301-mnozenie-poteg-o-tej-samej-podstawie?playlist=45
 4. https://pistacja.tv/film/mat00306-przedstawianie-liczb-w-postaci-poteg-jednej-liczby?playlist=45
 5. https://pistacja.tv/film/mat00302-dzielenie-poteg-o-tej-samej-podstawie?playlist=45
 6. https://pistacja.tv/film/mat00305-potega-potegi?playlist=45
 7. https://pistacja.tv/film/mat00306-przedstawianie-liczb-w-postaci-poteg-jednej-liczby?playlist=45
 8. https://pistacja.tv/film/mat00304-dzielenie-poteg-o-jednakowych-wykladnikach?playlist=45
 9. https://pistacja.tv/film/mat00311-dzialania-na-potegach-o-wykladniku-naturalnym?playlist=45

 

Ósmoklasisto możesz poćwiczyć rozwiązywanie zadań z poprzednich egzaminów (próbnych i oficjalnych) w wersji interaktywnej. Można je znaleźć tutaj: interaktywne arkusze egzaminacyjne.

Możesz też wziąć udział w spotkaniach – korepetycjach na YouTube

 

Wszystkie spotkania będą zaczynać się o godz. 19.00.

Aby wziąć w nich udział, nie trzeba się rejestrować. Wystarczy punktualnie zjawić się na kanale YouTube.com/c/PistacjaMatematyka klikając na link wskazany przy wybranym terminie.

 

 

PAMIĘTAJ!       WTOREK 31.03.GODZ.9.00 EGZAMIN PRÓBNY Z MATEMATYKI.

 


 

MATEMATYKA

KLASY VIIIAB

Drodzy Uczniowie

możecie kontaktować się ze mną wysyłając e-mail na adres nowaMatma@interia.eu  lub poprzez  messenger BoNo

Pamiętajcie o zapisywaniu tematów i zadań w zeszytach (pamietajcie o zapisywaniu nr zadania i strony). Karty pracy można drukować lub zadania wykonywać w zeszycie.

Pamiętajcie też o systematycznym rozwiązywaniu zadań w repetytorium


26.03.2020r, 27.03.2020r.

Temat: . Objętość ostrosłupa. Utrwalenie i powtórzenie wiedzy.

 

Na tej lekcji utrwalę i powtórzę wiedzę z zakresu obliczania objętości ostrosłupa.

Zacznij od przypomnienia wiadomości o ostrosłupach.

 

Możesz obejrzeć też filmy: Matma.gwiazdy.pl: 

 

  1. https://www.youtube.com/watch?v=XIvX_MEqI1g&feature=youtu.be
  2. https://www.youtube.com/watch?v=5zEcx-_0UDI&feature=youtu.be
  3. https://www.youtube.com/watch?v=py2CYcCdEQI&feature=youtu.be

 

Następnie rozwiąż zadania w repetytorium z tematu  ”Ostrosłupy”. Zadania egzaminacyjne ( wraz z rozwiązaniem) z tego tematu prześlij do sprawdzenia – termin 27.03.2020r.

 

Rozwiąż zadany test na NUADU. Pamiętaj, aby po rozwiązaniu sprawdzić moje komentarze do zadań i ewentualne, błędne rozwiązania poprawić.

 

 


Drodzy Uczniowie, proszę o zapisywanie zadań w zeszytach.  Zapisujemy temat zajęć i wykonywane zadania. Karty pracy można drukować i rozwiązania zapisywać na wydruku. Uczniowie, którzy nie mają możliwości wydrukowania zapisują rozwiązania do zeszytu. 

23, 24.03.2020r.

KLASA IV

Temat: Ułamek jako część całości- utrwalenie wiadomości

 

Na tej lekcji utrwalę umiejętność opisywania część całości za pomocą ułamka.

Zacznij od obejrzenia filmu (Pi-stacja): 

https://pistacja.tv/film/mat00098-ulamek-zwykly-jako-czesc-calosci?playlist=66

 

Przypomnij sobie to, czego nauczyłeś się na poprzednich lekcjach.

Wykonaj karty pracy ( wydrukuj  i wypełnij lub zrób w zeszycie, jeśli nie masz drukarki),

Link do pobrania kart pracy

Dodatkowo możesz poćwiczyć korzystając z

 

Wykonaj zadania zamieszczone w ćwiczeniu na str. 54-55

 

Dla chętnych:  wykonaj test zadany na NUADU (24.03.2020r.)

 

Ćwicz tabliczkę mnożenia na czas:

szaloneliczby.pl


 

KLASA VIII AB

24.03.2020r

Temat: Siatki i pole powierzchni ostrosłupów – utrwalenie wiadomości.

 • Na tej lekcji  przypomnisz sobie jak rozróżniać siatki ostrosłupów,
 • jak obliczyć wysokość ostrosłupa prawidłowego trójkątnego znając długości krawędzi bocznych i podstawy,
 • jak obliczyć odpowiednie odcinki w trójkącie równobocznym,
 • jak obliczyć wysokość ściany bocznej ostrosłupa prawidłowego trójkątnego znając wysokość ostrosłupa i długość krawędzi podstawy.
 • czym jest pole powierzchni ostrosłupa,
 • jak obliczać pole powierzchni ostrosłupa.

Zacznij od obejrzenia filmów (Pi-stacja.): https://pistacja.tv/film/mat00532-siatka-i-pole-powierzchni-ostroslupa?playlist=589

 • 1. Siatki i pole powierzchni ostrosłupa.
 • 2. Ostrosłup prawidłowy trójkątny- obliczanie długości odcinków.
 • 3. Ostrosłup prawidłowy czworokątny i sześciokątny – obliczanie długości.
 •  

Nastepnie:

Zapoznaj się z materiałem na platformie e-podreczniki

 

Rozwiąż zadania dostępne na platformie epodręczniki wykonuj online - bez konieczności zapisywania w zeszycie...chcyba że ktoś chce:))

 

Możesz dodatkowo poćwiczyć -  link

https://szaloneliczby.pl/klasa-8/

Objętość ostrosłupa trójkątnego
Objętość ostrosłupa czworokątnego
Zamiana jednostek objętości