• Nowości w Bibliotece Szkolnej

    •  

     Rok szkolny 2020/2021

     Bezpieczny_internet.docx

      

     Bezpieczny Internet

     Internet to nieograniczone źródło informacji, idealny sposób komunikowania się oraz pracy. Internet oprócz wielu aspektów pozytywnych, praktycznych i użytecznych , niesie ze sobą wiele zagrożeń. Jak widać, Internet to niezwykły obiekt. Dlatego korzystajmy z niego z rozwagą, pamiętając, że najważniejsza rzecz to bezpieczeństwo i umiar.
     Zestawienie bibliograficzne pt. „Bezpieczny Internet” za lata 2011-2020 zostało sporządzone na podstawie elektronicznych baz danych Biblioteki Narodowej.
     Materiał bibliograficzny został podzielony na wydawnictwa zwarte i artykuły z czasopism.

     Książki:

     1. Bądź bezpieczny w cyfrowym świecie : poradnik bezpieczeństwa dla każdego / Marcin Pieleszek. – Gliwice : “Helion”.

     2. Bezpieczeństwo cyfrowe dzieci i młodzieży w perspektywie pedagogiki mediów / Łukasz Tomczyk, Katarzyna: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego.

     3. Bezpieczeństwo funkcjonowania w cyberprzestrzeni : jednostki, organizacji, państwa / Sylwia Wojciechowska-Filipek, Zbigniew Ciekanowski. – Wyd. 2. – Warszawa : CeDeWu, 2019.

     4. Bezpieczeństwo w internecie / [opracował Michał Feliksiak] ; Centrum Badania Opinii Społecznej. – Warszawa : Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej, 2018.

     5.Bezpieczeństwo w perspektywie komunikowania społecznego i jego edukacyjne uwarunkowania / pod red. Józefa Podgóreckiego, Aleksandry Dąbrowskiej, Kazimierza Czerwińskiego. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek6. Bezpieczny internet : materiały dydaktyczne przygotowane w ramach projektu: Pracownie Wzmacniania Kompetencji Kluczowych Uczniów – Program Rozwojowy dla Szkoły Podstawowej w Złotnikach. – Łódź : Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych, 2012.

     7. Bezpieczny internet : materiały szkoleniowe przygotowane w ramach projektu: Pracownie Wzmacniania Kompetencji Kluczowych Uczniów – Program Rozwojowy dla Szkoły Podstawowej w Złotnikach. – Łódź : Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych, 2012.

     8. Co wciąga twoje dziecko? / Małgorzata Więczkowska. – Kraków : Wydawnictwo M, 2012.

     9. Cyberbezpieczeństwo dzieci i młodzieży : realny i wirtualny problem polityki bezpieczeństwa / redakcja naukowa Marek Górka. – Warszawa : “Difin”, 2017.

     10. Cyberbezpieczeństwo jako podstawa bezpiecznego państwa i społeczeństwa w XXI wieku / redakcja Marek Górka. – Warszawa : “Difin”, 2014.

     11. Cyberprzemoc : jak być bezpiecznym w sieci : ćwiczenia dla dzieci i młodzieży / Vanessa Rogers ; [tł. Sylwia Kuchta]. – Warszawa : Fraszka Edukacyjna 2011.

     12. Cyberprzemoc wśród dzieci i młodzieży / Robin M. Kowalski, Susan P. Limber, Patricia W. Agatston ; przekł. Adam Wicher. – Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2010.

     13. Cyberprzestępczość / Maciej Sawicki. – Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2013.

     14. Cyberprzestrzeń i dzieci : przewodnik metodyczny dla nauczycieli / red. nauk. Mariusz Jędrzejko. – Warszawa : Oficyna Wydawnicza Aspra-JR, cop. 2011

     15. Cyberprzestrzeń i edukacja / red. nauk. Tadeusz Lewowicki, Bronisław Siemieniecki. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2012.

     16. Cyfrowe dzieci : zjawisko, uwarunkowania, kluczowe problemy / koncepcja: Mariusz Z. Jędrzejko, Agnieszka Saracen, Adam Szwedzik ; red. nauk.: Sylwester Bębas, Mariusz Z. Jędrzejko, Kaja Kasprzak, Adam Szwedzik, Agnieszka Taper ; [tł.: Angelika Konieczna]. – Warszawa :Milanówek : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR ; Oficyna Wydawnicza von Velke, 2017.

     17. Cyfrowi rodzice : dzieci w sieci : jak być czujnym, a nie przeczulonym / Yalda T. Uhls ; przeł. Irmina Grzegrzółka. – Kraków : Wydawnictwo IUVI, 2016.

     18. Człowiek w obliczu szans cyberprzestrzeni i świata wirtualnego / red. nauk. Józef Bednarek. – Warszawa : Difin, 2014.

     19. Człowiek wobec zagrożeń współczesnego świata / red. Janusz Fałowski, Tadeusz Iwanek ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie. – Nysa : Oficyna Wydawnicza PWSZ, 2014.

     20. Dzieci a multimedia / Mariusz Jędrzejko, Agnieszka Taper ; [rozdz. 5 – współpr. aut. Dariusz Sarzała]. – Warszawa : Oficyna Wydawnicza Aspra-Jr ; Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2012.

     21. Dzieci ekranu : jak uzależnienie od ekranu przejmuje kontrolę nad naszymi dziećmi – i jak wyrwać je z transu / Nicholas Kardaras ; tł. Agnieszka Jarosz. – Warszawa : CeDeWu, 2018.

     22. Dzieci i młodzież w świecie technologii cyfrowej / red. nauk. Ewa Janicka-Olejnik, Krzysztof Klimek. – Łódź : Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej, 2016.

     23. Dzieci i młodzież w sieci zagrożeń realnych i wirtualnych : aspekty teoretyczne i empiryczne / Anna Andrzejewska. – Warszawa : Difin, 2014.

     24. Dziecko w wirtualnej galerii / Małgorzata Anna Karczmarzyk. – Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Żak, cop. 2013

     25. Edukacja dla bezpieczeństwa : przewodnik dla nauczycieli / pod redakcją Krzysztofa Kubiaka, Piotra Mickiewicza ; koordynator projektu Małgorzata Lizut ; [autorzy Piotr Mickiewicz i 17 pozostałych] ; Dolnośląska Szkoła Wyższa ; Centrum Badań nad Bezpieczeństwem ; Dolnośląska Akademia Ratownictwa. – Wyd. 2 uzup. – Gdynia : Wydawnictwo Akademickie AMW, 2017.

     26. Haktywizm : (cyberterroryzm, haking, protest obywatelski, cyberaktywizm, e-mobilizacja) / red. Maria Marczewska-Rytko. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2014.

     27. Internet i gry internetowe : osobisty rozwój czy ryzyko patologii zachowania? / Paweł Izdebski. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, cop. 2019.

     28. Jak reagować na problem nadmiernego korzystania z internetu przez dzieci i młodzież : poradnik dla szkół / [oprac. Paulina Chocholska, Katarzyna Makaruk, Wojciech Otawa, Angelika Pasek-Gilarska, Łukasz Wojtasik, Szymon Wójcik]. – Warszawa : Fundacja Dzieci Niczyje, 2014.

     29. Jak zachować się w internecie : netykieta i cyberbezpieczeństwo dla najmłodszych / [tekst Alicja Żarowska-Mazur]. – Warszawa : Wydawnictwo Dragon,2019.

     30. Kliknij tutaj aby zabić wszystkich : bezpieczeństwo i przetrwanie w hiperpołączonym świecie / Bruce Schneier ; [tłumaczenie: Joanna Zatorska]. – Gliwice : Helion, copyright, 2019.

     31. Młodzież, rówieśnicy i nowe media : społeczne funkcje technologii komunikacyjnych w życiu nastolatków / Hanna Tomaszewska. – Warszawa : Wydawnictwo Akademickie “Żak”, cop. 2012.

     32. Na pomoc! : mam cyberdziecko! : podręcznik dla rodziców zagubionych w sieci / Giuseppe Pelosi ; przekł. Wiesława Dzieża. – Pelplin : Wydawnictwo “Bernardinum”, 2012.

     33. Obywatel w internecie / redakcja naukowa Magdalena Butkiewicz, Paweł Piotr Płatek. – Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, 2017.

     34. Ocena jakości informacji w Internecie / Adam Czerwiński, Marcin Krzesaj. – Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2018.

     35. Oswoić cyberświat : tożsamość, zaufanie i bezpieczeństwo w internecie / Edward Lucas ; przekł.: Kurhaus Publishing. – Warszawa : Kurhaus Publishing Kurhaus Media, 2017.

     36. Paradoksy internetu : konteksty społeczno-kulturowe / pod red. Magdaleny Szpunar. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2011.

     37. Patologia cyfrowego dzieciństwa i młodości : przyczyny, skutki, zapobieganie w rodzinach i w szkołach / Stanisław Kozak. – Warszawa : Difin, 2014.

     38. Rodzina w mediach, media w rodzinie / red nauk. Małgorzata Sitarczyk. – Warszawa : Difin, 2013.

     39. Społeczeństwo internautów a kultura globalna : młody użytkownik w sieci / pod red. Marii Kalczyńskiej i Anny Rajchel. – Opole : Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, 2014.

     40. Społeczno-pedagogiczna użyteczność technologii informacyjnych : monografia. T. 5 / red. nauk. Mariusz Śniadkowski. – Lublin : Wydawnictwo-Drukarnia Liber Duo, cop. 2012. 41. 41. Szkodliwe treści w internecie : nie akceptuję, reaguję! : poradnik dla rodziców / Julia Piechna. – Warszawa : NASK Państwowy Instytut Badawczy, 2019.

     42. Szkolne standardy bezpieczeństwa dzieci i młodzieży online : rekomendacje dla szkół / [oprac. Katarzyna Makaruk et al.]. – Warszawa : Fundacja Dzieci Niczyje, cop. 2013.

     43. Świat Digital Natives : młodzież w poszukiwaniu siebie i innych / Hanna Krauze-Sikorska, Michał Klichowski. – Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2013.

     44. Technologie edukacyjne – tradycja, współczesność, przewidywana przyszłość. T. 1 / red. nauk. Tadeusz Lewowicki, Bronisław Siemieniecki. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2011.

     45. Technologie informacyjne a zmiany współczesnej edukacji / red. Sergo Kuruliszwili. – Kraków : “Impuls” ; Warszawa : W Partnerstwie Instytut Rozwoju Służb Społecznych, 2014.

     46. Uczeń bezpieczny w cyberprzestrzeni / red. nauk. Danuta Szeligiewicz-Urban. – Sosnowiec : Oficyna Wydawnicza Humanitas. Wyższa Szkoła “Humanitas”, 2012.

     47. Ukryty Internet jako przedmiot edukacji informacyjnej / Natalia Pamuła-Cieślak. – Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2015.

     48. Zagrożenia cyberprzestrzeni i świata wirtualnego / red. nauk, Józef Bednarek, Anna Andrzejewska. – Warszawa : “Difin”, 2014.

     Artykuły z czasopism:

     49. Bezpieczeństwo dzieci w sieci : przykłady bezpłatnych zabezpieczeń / Urszula Hoczyk // Biblioteka Centrum Informacji. – 2014, nr 2, s. 14-16

     50. Bezpieczeństwo i ochrona prywatności młodzieży w internecie w kontekście edukacji medialnej / Jakub Czopek // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Seria Pedagogika. – Z. 12 (2016), s. 67-73

     51. Bezpieczeństwo w Internecie : jak uchronić się przed oszustwem? / Wojciech Warczak // W : Profilaktyka bezpieczeństwa. – Szczytno : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji, 2017. – S.109-135

     52. Czy cyfrowa panika jest uzasadniona? / Tadeusz Peter // Nowa Szkoła. – R. 70, nr 1 (2014), s. 24-26

     53. Dzieci sieci – specyfika pokolenia / Grażyna Róziewicz // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – R. 51, nr 1 (2011), s. 12-24

     54. Dziecko w świecie Internetu i komputerów : wybór bibliografii / Małgorzata Komor // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – R. 53, nr 2 (2013), s. 60-61

     55. Edukacja dla bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni : wyzwania i zagrożenia / Małgorzata Dubis // Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa. – R. 12, nr 1 (2019), s. 399-421

     56. Edukacja medialna w szkolnej rzeczywistości / Bogdan Urbanek // Nowa Szkoła. – R. 71, nr 2 (2015), s. 44-52

     57. Miejsce szkoły w cyberprzestrzeni edukacyjnej / Grażyna Miłkowska // Edukacja. – 2011, nr 1, s. 41-47

     58. Młodzież i świat wirtualny / François Marty, Sylvain Missonnier ; tł. Marta Szymczyk // Przegląd Powszechny. – R. 128, nr 2 (2011), s. 44-57

     59. Od bezpieczeństwa w internecie do obywatelstwa cyfrowego : praktyki i perspektywy / Janice Richardson // W : Edukacja – relacja – zabawa : wieloaspektowość internetu w wymiarze bezpieczeństwa dzieci i młodzieży : obszary : internet – konteksty społeczne i prawne, internet – wybrane aspekty ochrony dzieci i młodzieży. – Warszawa : Wydawnictwo FRSE, 2019. – S. 116-144

     60. Pokolenie elektronicznych mediów / Bogdan Urbanek // Wychowanie na co Dzień. – 2011, nr 9, s. 26-28

     61. Pozytywne i negatywne aspekty gier komputerowych / Katarzyna Pyszczek-Michalak // Wychowawca. – 2013, nr 7/8, s. 14-15

     62. Uczeń bezpieczny w cyberprzestrzeni / Olaf Szczypiński // Dziennik Gazeta Prawna : prawo, biznes, polityka. – 2018, nr 176, dod. Prawnik, s. D6

     64. Uzależnienie dziecka od Internetu / Agata Grabowska // Wychowawca. – 2012, nr 6, s. 14-15

     65. Wczesna edukacja medialna w rodzinie : uwarunkowania rodzicielskich form mediacji korzystania z mediów / Anna Kołodziejczyk // Edukacja. – 2013, nr 3, s. 17-36

     66. Wiedz@ cię obroni – bezpieczny komputer : scenariusz zajęć na godzinę wychowawczą w klasie VI / Jolanta Sasin // Wychowawca (Kraków). – 2016, nr 11, s. 31

     67. Wpływ telewizji i gier komputerowych na rozwój dzieci i młodzieży : (bibliografia w wyborze) / oprac. Anna Stefaniak // Nowa Szkoła. – R. 70, nr 2 (2014), s. 56-60

     68. Wychowawcza funkcja Internetu / Henryk Noga // Wychowawca. – 2012, nr 6, s. 5-8

     Strony Internetowe:

     69. https://sieciaki.pl/warto-wiedziec/zasady-bezpieczenstwa

      

     Bądź bezpieczny w cyfrowym świecie. Poradnik bezpieczeństwa IT dla każdego

     vvvvv

     Większość z nas nie jest w stanie wyobrazić sobie dnia bez internetu. Dostęp do informacji, kontakt ze znajomymi, zakupy w sieci, przelewy online, wirtualna edukacja... Nowy, wspaniały świat wszechobecnej technologii, która oferuje nieograniczone możliwości. Niestety, w świecie tym obecni są nie tylko ludzie prawi. Sieć, a wraz z nią my sami, coraz częściej pada ofiarą nieuczciwych członków cyfrowej społeczności. Z miesiąca na miesiąc rośnie liczba przestępstw dokonywanych w Internecie. Pojawiają się programy, które paraliżują całe firmy, organizacje, instytucje itd., narażając je na bardzo dotkliwe straty. Zwykli ludzie tracą pieniądze jako ofiary wyłudzeń lub po prostu włamań na konta bankowe.

     Nasze cyfrowe bezpieczeństwo w znacznej mierze zależy od nas samych. To użytkownik technologii powinien uważać na swoje zachowania w wirtualnym świecie. Jest on przyjazny, pod warunkiem przestrzegania pewnych zasad. O tym, jakie to zasady, Czytelnik dowie się z tej książki. Napisanej przez zawodowego informatyka przystępnym, zrozumiałym językiem. Przeznaczonej dla każdego, kto korzysta z internetu w pracy i poza nią - słuchając muzyki, rozmawiając ze znajomym na czacie, czy szukając przepisu na ciasto. Poza wiedzą teoretyczną, poradnik wskazuje praktyczne narzędzia - zwykle darmowe - dzięki którym można szybko podnieść poziom swojego cyfrowego bezpieczeństwa. Przeznaczone są one dla powszechnie używanych systemów, takich jak Windows na komputerze i Android na urządzeniu mobilnym. 

      

      

      Rok szkolny 2019/2020

      

     LITERATURA PORUSZAJĄCA PROBLEM UZALEŻNIEŃ

     1. .Domoff T., Carper S. - „Jak rozpoznać czy dziecko sięga po narkotyki”, ELMA BOOKS, 1994

                  2.  Haak H. - „Prawo wobec narkomanów”, Polski Dom Wydawniczy „Ławica”, Poznań, 1993

                 3. Habrat B. - „Organizm w niebezpieczeństwie”, Państwa Agencja Rozwiązywania Problemów Warszawa, 1998

                 4. Kotański M. - „Ty zaraziłeś ich narkomanią”, Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, Warszawa,1984

                 5.Maxwell R. - „Dzieci , alkohol, narkotyki. Przewodnik dla rodziców”, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Warszawa 2000

                 6.Sztander W. - „Dzieci w rodzinie z problemem alkoholowym”, Instytut Psychologii, Zdrowia i Trzeźwości, Warszawa,1999

                 7. Vogler R. E., Bartz W. R. - „Nastolatki i alkohol”, Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Warszawa, 1999

     KASETY VIDEO:

     1. Aids-wszystko co powinieneś wiedzieć”
     2. „Epitafium dla narkomana”
     3. „MONAR – walka z narkomanią”
     4. „Palenie tytoniu a fizjologia człowieka”

     PŁYTY DVD:

     1. „Asertywność wobec alkoholu i narkotyków”

     ARTYKUŁY Z CZASOPISM:

     1. Uzależnienia-scenariusz”, Sylwia Błażejczak, Wychowawca 5/2007, s. 25
     2. „Szkodliwe uzależnienia”, dr Urszula Parnicka, Wychowawca 9/2002, s. 12-14
     3. „Współczesna młodzież a używanie alkoholu”, Joanna Łukasik, Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 6/2007, s. 19-23
     4. „Dziecko z rodziny alkoholowej”, Małgorzata Krasowska, Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 10/2006, s. 34-38
     5. „Narkomania – różne spojrzenia”, Anna Omylanowska-Kuglarz, Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 3/2006, s. 32-36
     6. „Hobby, przyzwyczajenie czy uzależnienie?”, Daniela Becelewska, Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 3/2005, s. 42-48
     7. „Narkomania wzrastające zagrożenia”, Paweł Przecławski, Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 9/1995, s. 11
     8. „Dzieci alkoholików w szkole”, Bernadeta Szymańska, Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 4/2004, s. 49-52
     9. „Narkotyki w kulturze”, Beata Hoffmann, Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 9/2002, s. 7-11

      
                                                                                                

                                                                                               Opracowały: Cecylia Paliwoda i Agnieszka Pieńkowska

          

     Rok szkolny 2018/2019

     Wykaz książek o tematyce historycznej

     1. Stawicka D. D – Nad nami Orzeł Biały – Wydawnictwo Skrzat 2017

     2. Szarkowie J. J – Kocham Polskę – Powstanie Warszawskie Dom Wydawniczy „ Rafael” 2009

     3. Paszkiewcz A. – Wiersze Patriotyczne Wydawnictwo SBM 2018

     4. Polska . Elementarz dla dzieci Wydawnictwo SBM 2016

     5. Ilustrowane dzieje Polski. Czyli wycieczka do przeszłości Omnibus 2015

     6. książki dla małych i dużych. Wiersze o ojczyźnie cz.1 Grupa Wydawnicza Foksal

     7. 100 na 100. Antologia komiksu na stulecie odzyskania niepodległości WSiP 2018

     8. Pleskot P. = Wojenna katastrofa 1939 – 1945

     9. Szymeczko K. – A to historia. Opowiadania z dziejów Polski. Wydawnictwo Literatura 2014

     10. Combrzyńska – Mogola D. - Wysiedleni Wydawnictwo Literatura 2018

     11. czerwińska – Rydel A. – Listy w butelce. Opowieści o Irenie Sendlerowej Wydawnictwo Literatura 2018

     12. grabowski A. M. – Wojna na Pięknym Brzegu. Wydawnictwo Literatura 2014

     13. Combrzyńska – Mogola D. – Syberyjski przygody chmurki Wydawnictwo Literatura 2014

     14. Combrzyńska – Mogola D. – Bezsenność Jutki  Wydawnictwo Literatura 2012

     15.Bąkiewicz G i in… - Odzyskana niepodległość.10 opowiadań z XX wieku.Wydawnictwo Literatura 2018

     16. beręsewicz P. – Czy wojna jest dla dziewczyn?  Wydawnictwo Literatura 2016

     17. Bąkiewicz G i in… - Walka o wolność. 10 opowiadań z czasów rozbiorów. Wydawnictwo Literatura 2017

     18. Bąkiewicz G i in… - Husarskie skrzydła. 10 opowiadań z czasów Rzeczpospolitej szlacheckiej. Wydawnictwo Literatura 2017

     19. Bąkiewicz G. – Mamy niepodległość. Nasza księgarnia 2018

     20. Szarkowie J. J – Historia dla najmłodszych. Bohaterowie II wojny światowej. Dom Wydawniczy „ Rafael” 2009

     21. Szarkowie J. J – Historia dla najmłodszych. Nie ma wolności bez Solidarności. Dom Wydawniczy „ Rafael” 2009

     22. Szarkowie J. J – Historia dla najmłodszych. Cud nad Wisłą. Dom Wydawniczy „ Rafael” 2009

     23. Papuzińska J. -  Asiunia.  Wydawnictwo Literatura 2017

     24. Piątkowska r. – Wszystkie moje mamy. Wydawnictwo Literatura 2013

     25. Kruczkowski L. – Niemcy. Wydawnictwo Kama 1994

     26. Kamiński A. – Kamienie na szaniec

     27. Sakowski A. – Turośl 1943 – 1944. Kolno 2017

                                                                                                                        Opracowała: Cecylia Paliwoda

      

      

     Rok szkolny 2017/2018

     Literatura dotycząca pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych

     L

      

     1. Barańska M.-  Kramik – ćwiczenia korekcyjno – kompensacyjne. Wyd. Harmonia

     2. Bogdanowicz M. – Terapia Pedagogiczna. Przewodnik bibliograficzny. Wyd. Harmonia

     3. Bogdanowicz M. –Metoda Dobrego Startu. Wyd. WSiP

     4. Bogdanowicz M. i in. …- Opis i planowanie zajęć według Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne. Wyd. Harmonia

     5. Bogdanowicz M. i in. … - Metoda Dobrego Startu. Od słowa do zdania od zdania do słowa. . Wyd. Harmonia

     6. Bogdanowicz M. i in. … - Metoda Dobrego Startu. Książeczki tematyczne i zestaw pomocy. Wyd. Harmonia

     7. Borkowska M.   i in. …- Integracja sensoryczna na co dzień. Wydawnictwo Lekarskie PZWL

     8. Brett D.  - Bajki, które leczą. Gdańskie Wydawnictwo  Psychologiczne

     9. Czajkowska I. i in. …- Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne w szkole. Wyd. WSiP

     10. Flis R. Praca w klasie integracyjnej. Materiały pomocnicze dla nauczycieli klas I – III szkoły podstawowej. Oficyna Wydawnicza „ Impuls”

     11. Franczyk A.  i in. …- Skarbiec nauczyciela – terapeuty ( na bazie własnych doświadczeń  z pracy terapeutycznej). Oficyna Wydawnicza „ Impuls”

     12. Ja i mój świat. Lekcje dla uczniów z autyzmem i specjalnymi potrzebami edukacyjnymi . Karty pracy. Harmonia

     13. Kosmowska B. dzisiaj się bawimy. Rewalidacja indywidualna prowadzona metodą Dobrego Startu. Wyd. WSiP

     14. Król A. Pomoce dydaktyczne dla nauczycieli pracujących w klasach integracyjnych. Wyd. WSiP

     15. Minczakiewicz E. – Rysowane wierszyki i zagadki w rozwijaniu aktywności dialogowo- komunikacyjnej i zabawowej u dzieci o zróżnicowanych potrzebach i możliwościach rozwoju. Oficyna Wydawnicza „ Impuls”

     16. Minczakiewicz E. Jak krok po kroku wprowadzać dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych w świat zabawy i nauki. Oficyna Wydawnicza „ Impuls”

     17. Molicka M –Bajki terapeutyczne. Wyd. Media Rodzina

     18.Naprawa R. i in. …- Gotowi do startu. Program edukacji i wychowania dla dzieci  i młodzieży                                  z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym. Wyd. Harmonia

     19. Naprawa R.  i in. …- Indywidualne Programy Edukacyjno – Terapeutyczne.  Wyd. Harmonia

     20. Raszewska M. i in. … - Wzrastajcie z nami a nie obok nas. Program pracy edukacyjno – terapeutycznej dla dzieci z niepełnosprawnością sprzężoną i dzieci z autyzmem. Wyd. Harmonia

     21.Seach D. i in. …- Pomóż dziecku z … AUTYZMEM. Wyd. Liber

     22. Szyndler L. – Pomyśl. Zapamiętaj. Zapisz. Ćwiczenia wspomagające myślenie i koncentrację uwagi

     23. Tomczak J. i in. …- Kwestionariusz diagnozy i narzędzia badawcze w terapii pedagogicznej.  Oficyna Wydawnicza „ Impuls”

     24.Tomkiewicz – Bętkowska A i in. … - ABC pedagoga specjalnego. Oficyna Wydawnicza „ Impuls”

     25. Wilmowska E. i in. …- Czarodziejskie bajki. Scenariusze zajęć do programu profilaktyczno – wychowawczego o charakterze biblioterapeutycznym dla klas I – III szkoły podstawowej. Wyd. Klanza

     26. Wychowanie i nauczanie integracyjne. Materiały dla nauczycieli i rodziców. Wyd.  Społeczne Towarzystwo Oświatowe

      

     Opracowała: Cecylia Paliwoda

     Czasopisma prenumerowane w Bibliotece Szkolnej (rok 2018)

     „Biblioteka w Szkole”,

     „Świetlica w Szkole”

     „Wszystko dla Szkoły”

     Czasopisma prenumerowane w Bibliotece Szkolnej (rok 2017)

     „Biblioteka w Szkole”,

     „Świetlica w Szkole”

     „Wszystko dla Szkoły”

      

     Czasopisma prenumerowane w Bibliotece Szkolnej (rok 2016)

     „Biblioteka w Szkole”,

     „Świetlica w Szkole”

     „Wszystko dla Szkoły”

     "Dobra Szkoła"

      

     Czasopisma prenumerowane w Bibliotece Szkolnej (rok 2015)

     „Biblioteka w Szkole”,

     „Wszystko dla Szkoły”,

     „Świetlica w Szkole”

     "Wychowawca"

     „Życie Szkoły”

      

     Nowości w Bibliotece Szkolnej

     1. Barańska M., Kramik. Ćwiczenia korekcyjno – kompensacyjne, Gdańsk 2013.

     2. Boratyńska M., Wołontowicz W., Pasternak L., Szczerbowska M., Potyczki z językiem polskim. Zbiór ćwiczeń przygotowujących uczniów klas V-VI do nowego sprawdzianu szóstoklasisty –wydanie III, Gdańsk 2014/2015.

     3. Chwastek D., Pacholska M., Kramek K., Wittek W., Blok przedmiotów humanistycznych w szkole podstawowej, Poznań 2001.

     4. Czapliński M., Fras Z., Rosik S., Piotrowski J., Maroń J., Historia. Słownik Encyklopedyczny, Wrocław 2007.

     5. Dzierżyński-Witkowska A., Sprawdziany z języka angielskiego na koniec 6 klasy, Kraków 2013.

     6. Franaszczuk - Truszkowska M., Biblioterapia dla klas IV-VI szkoły podstawowej, Gdańsk 2006.

     7. Hipsz K., Funkcje słuchowe. Ćwiczenia i karty pracy do zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, Warszawa 2013.

     8. Holler I., Porozumienie bez przemocy. Ćwiczenia. Materiały do pracy indywidualnej  i grupowej oraz dla osób prowadzących szkolenia, Warszawa 2014.

     9. Jaglarz A., Szkolny mandat. Karty pracy dla uczniów łamiących regulamin szkolny, nieprzygotowanych do zajęć, z problemami wychowawczymi, Kraków 2012.

     10. Kasdepke G., Niesforny alfabet, Łódź 2013.

     11. Kujawa Z., Pardo P.J., Sprawdzian szóstoklasisty. Testy z języka polskiego i matematyki dla uczniów szkoły podstawowej , Sopot 2014.

     12. Małasiewicz A., Sokoli wzrok. Ćwiczenia dla uczniów młodszych klas szkoły podstawowej z zaburzoną percepcją wzrokową, Gdańsk 2013.

     13. Nowak K., Palisz Z., Ojczyzno ma. 103 piosenki patriotyczne i żołnierskie z zapisem nutowym i harmonizacją , Kraków 2001.

     14. Rybarczyk D., Deputowski P., Akademia bezpiecznego zachowania dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej, Gdańsk 2011.

     15. Stamer - Brandt P., Nowe gry i zabawy rozładowujące złość, Kielce 2013.

     16. Strykowska-Zaremba M., Dyktanda dla klas IV-VI, Warszawa 2009.

     17. Szewczak M., Język angielski. Próbne testy szóstoklasisty, Kraków 2012.

     18. Szewczak M., Wiśniewska A., Powtórka z języka angielskiego. Repetytorium na koniec szkoły podstawowej, Kraków 2014.

     19. Szwajkowska E., Szwajkowski W., Nasze emocje, Gdańsk 2012.

     20. Szyndler L., Pomyśl. Zapamiętaj. Zapisz. Ćwiczenia wspomagające myślenie i koncentrację uwagi, cz. I, Kraków 2014.

     21. Szyndler L., Pomyśl. Zapamiętaj. Zapisz. Ćwiczenia wspomagające myślenie i koncentrację uwagi, cz. II, Kraków 2006.

     22. Świercz J., Sprawdzian po klasie VI. Matematyka-Testy. Nowe rodzaje zadań zgodne z formułą obowiązującą od roku 2015, Opole 2014.

     23. Wilamowska E., Walczak J., Czarodziejskie bajki, Lublin 2005.

     24. Wojtowicz M., Scenariusze zajęć biblioterapeutycznych nie tylko dla uczniów z dysleksją. Terapia – zabawa - nauka, Gdańsk 2010.

     25. Pakiet filmów. Asertywność. Szkoła podstawowa. 1-Kłamstwo, 2-Koledzy, 3-Telefon, 4- Wagary, 5-Znalezione, nie kradzione.

     26. Film. Bestseller. Cud miłości. Od poczęcia po narodziny. Wydawnictwo RUBIKON.

     27. Film. Rodzinne przeboje. Wychowanie do życia w rodzinie - 10 filmów. Szkoła podstawowa . Wydawnictwo RUBIKON.

     28. Na ostatni guzik. Rok z księdzem Janem Twardowskim, Poznań 2015.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Zapraszamy!