• Pasowanie na czytelnika

    • ROK SZKOLNY 2020/2021

      

     PASOWANIE NA CZYTELNKA BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

      

      

     22  października 2020 roku w naszej szkole odbyło się uroczyste pasowanie na Czytelnika Biblioteki szkolnej uczniów edukacji wczesnoszkolnej zorganizowane przez szkolnych bibliotekarzy. W tym roku szkolnym w uroczystości brali udział uczniowie klasy pierwszej, klas drugich oraz trzecich z wychowawczyniami. Głównym celem uroczystości było zachęcenie najmłodszych uczniów szkoły do korzystania z biblioteki szkolnej i wypożyczania książek. W naszej szkole pasowanie uczniów na czytelników biblioteki na stałe wpisało się do kalendarza uroczystości szkolnych i jest ono oficjalnym przyjęciem uczniów do grona biblioteki szkolnej. Tym razem pasowanie odbyło się w sali gimnastycznej naszej szkoły, gdzie specjalnie na tę okazję została przygotowana krótka część artystyczna, z udziałem uczniów klasy VIII b – Kamili Cieloszczyk, Dominiki Grudziądz, Marcina Stachelka, Sebastiana Mazgoły, którzy poprowadzili biblioteczną ceremonię, wcielając się w postacie z bajek. Ta część uroczystości została podsumowana  konkursem z zagadkami o książkach. Po takim wprowadzeniu przyszli czytelnicy w obecności dyrekcji szkoły, pań wychowawczyń złożyli uroczyste przyrzeczenie, że będą szanować książki, korzystać z ich mądrości i sumiennie wypełniać obowiązki czytelnika.
     Po przyrzeczeniu nastąpiło pasowanie na czytelnika, najstarszą książką ze zbiorów szkolnej biblioteki. Pasowania dokonali Pan Dyrektor Andrzej Męczkowski oraz Pani Wicedyrektor Alicja Pieloszczyk. Nasi nowi czytelnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz kalendarzyki, które będą przypominać o tym wydarzeniu. Zwieńczeniem uroczystości było pamiątkowe zdjęcie. Zapraszamy do fotorelacji w podzzakładkach biblioteki.

      

      

      

      

     „Książka to mędrzec łagodny i pełen słodyczy,

     który puste życie napełnia światłem,

     a puste serca wzruszeniem.”

     Rok szkolny 2018/2019                                                                                                                                                                       Kornel Makuszyński

     W dniu 7 listopada  2018 r. w  Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. J. Twardowskiego w Turośli odbyło się pasowanie na czytelnika biblioteki szkolnej uczniów klasy II.

      

     Rok szkolny 2017/2018

     W dniu 4 października  2017 r. w  Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. J. Twardowskiego w Turośli odbyło się pasowanie na czytelnika biblioteki szkolnej uczniów klasy II.

     Głównym celem uroczystości było zachęcenie najmłodszych uczniów do korzystania z biblioteki szkolnej, wypożyczania książek oraz nieustannego rozwijania umiejętności czytania. Pasowanie na czytelnika to oficjalne przyjęcie uczniów do grona czytelników biblioteki.  Uczniowie dowiedzieli się, jak należy dbać o książki, czego nie wolno robić, czytając książkę. Uczniowie klasy II odgadywali także bajkowe zagadki, które sprawdziły ich znajomość bohaterów baśni i bajek. Po takim wprowadzeniu przyszli czytelnicy złożyli uroczyste przyrzeczenie, że zawsze będą szanować książki, a pan dyrektor Andrzej Męczkowski  „Księgą bajek” dokonał pasowania każdego z uczniów. Już jako czytelnicy biblioteki szkolnej podpisali się pod przysięgą, a pamiątkowy dyplom będzie im przypominał o tym uroczystym wydarzeniu. Nasi nowi czytelnicy otrzymali interesujące zakładki do książki i drobne upominki. I wreszcie przyszedł czas na zwiedzanie biblioteki szkolnej, zapoznanie się z jej regulaminem i zasadami wypożyczania, księgozbiorem, a przede wszystkim na pierwsze wypożyczenie książki. Na pewno w tym momencie radość nowych czytelników była największa.