• Program "Minuty czytania"

    • W styczniu 2016 r. uczniowie klas II – VI przystąpili do programu „Minuty czytania”, zorganizowanego przez Bibliotekę Szkolną. Zadaniem uczniów było systematyczne notowanie ilości czasu, poświęcanego na czytanie każdego dnia, w ciągu badanego okresu.  Dzięki temu uczniowie uświadomili sobie, ile czasu dziennie poświęcają na czytanie oraz po jakiego rodzaju teksty sięgają najczęściej. Wychowawcy poszczególnych klas przygotowali sprawozdanie zbiorcze z programu i wyliczyli średni czas poświęcony na czytanie, przypadający na jednego ucznia danej klasy.

     Gratulujemy wszystkim uczniom, którzy wzięli udział w programie. Szczególne gratulacje należą się uczniom klasy II b oraz III b i II a, gdyż przystąpili oni do programu najliczniej.

     Dziękujemy Wychowawcom, gdyż zachęcali swoich uczniów do tego, aby sięgali po książkę KAŻDEGO DNIA :) 

      

     Klasa

     Liczba uczniów biorących udział w programie / liczba wszystkich uczniów w klasie

      

     Badany

     okres

     Wynik klasy - średni czas poświęcony na czytanie (w przeliczeniu na jednego ucznia)

      

     Uczeń/uczennica, która poświęciła najwięcej czasu na czytanie

     Najniższy wynik

     Najczęściej w klasie czytano

     Rodzaj najchętniej czytanego tekstu

     Wychowawca

     II a

     18/20

     01.03 – 31. 03. 2016 r.

     16 minut

     Julia Bałdyga

     (87 minut)

     5 minut

     książki

     czasopisma

     ulotki

     literatura piękna, popularnonaukowa,

     wiadomości sportowe

     p. Krystyna Stachelek

     II b

     23/24

     miesiąc (marzec)

     30 minut

     Nikola Piekarska

     (45 minut)

     Magdalena Parda

     (44 minuty)

     12 minut

     książki

     czasopisma

     literatura piękna,

     popularnonaukowa

     p. Alina Korytkowska

     III a

     15/19

     30 dni

     32 minuty

     Maciej Parda

     (64 minuty)

     12 minut

     książki

     czasopisma

     przepisy, instrukcje

     literatura popularnonaukowa

     p. Halina Gleba

     III b

     14/15

     19.01 – 04.04.2016 r.

     30 minut

     Amelia Rybka

     Kamila Cieloszczyk

     (56 minut)

     3 minuty

     książki

     komiksy

     czasopisma

     literatura piękna, popularnonaukowa,

     czytanka

      

     p. Alicja Cieloszczyk

     IV a

     12/14

     7 dni

     39 minut

     Krystian Charubin

     (58 minut)

     18 minut

     książki

     gazety

     poradniki, czasopisma

     literature piękna, popularnonaukowa,

     komiksy

     p. Monika Popielarz

     IV b

     9/13

     30 dni

     (średnia z 7 dni)

     37 minut

     Julia Prosowska

     (100 minut)

     16 minut

     książki

     czasopisma

     komiksy

     litaratura piękna, popularnonaukowa,

     ogłoszenia, informacje

     w gazetach

      

     p. Alicja Pieloszczyk

     V a

     11/15

     1 miesiąc

     35 minut

     Jakub Bugnacki

     (60 minut)

     5 minut

     książki

     czasopisma

     literatura piękna

     p. Danuta Stachelek

     V b

     2/17

     3 miesiące

     53 minuty

     Emilia Poławska

     (65 minut)

     39 minut

     książki

     literatura piękna

     p. Ewa S. Grala

     VI a

     13/21

     1 miesiąc

     12 minut

     Natalia Tanajewska

     (27 minut)

     0,5 minuty

     książki

     czasopisma

     lektura,

     tekst informacyjny

     p. Kamil Obrycki

     VI b

     Klasa nie brała udziału w programie