• PIĘCIOLATEK POTRAFI...

    • Pięciolatek potrafi.                                             

     1. Motoryka duża.

     •  Potrafi biec do góry po schodach bez trzymania poręczy.
     •  Potrafi skakać na jednej nodze przed siebie na dystansie 5 metrów.
     •  Umie trafić małą piłeczką do kosza z odległości 2 – 2,5 metra (na trzy rzuty jeden  udany).

     2. Motoryka mała.

     •  Zapina i odpina guziki.
     •  Rysując i pisząc wykonuje ruchy dłonią, uruchamia nadgarstek.
     •  Ma prawidłowo ukształtowany chwyt pisarski (chwyt trójpalcowy – dziecko trzyma ołówek między palcem wskazującym a kciukiem i opiera na palcu środkowym).
     •  Potrafi wycinać nożyczkami różne kształty np. koło, kwadrat.
     •  Lepi z plasteliny proste kształty np. bałwana.

     3. Percepcja wzrokowa.

     •  Potrafi wskazać brakujące elementy na obrazku, np. brakujące koło w samochodzie.
     •  Potrafi uzupełnić brakujące elementy w szeregu, np. ++XX++…..++.
     •  Potrafi wskazać różnice na dwóch podobnych obrazkach.
     •  Zapamiętuje układ czterech, pięciu elementów i potrafi określić, którego brakuje.
     •  Potrafi różnicować i nazywać kilkanaście kolorów.

     4. Orientacja w schemacie ciała i kierunkach przestrzennych.

     •  Z pomocą pokazuje prawą i lewą stronę. 
     •  Rozumie określenia dotyczące położenia przedmiotów w przestrzeni w odniesieniu do własnej osoby, np. na prawo, na lewo, naprzeciw, za, pod, obok, pomiędzy.

     5. Percepcja słuchowa.

     •  Rozpoznaje różnorodne odgłosy i dźwięki z najbliższego otoczenia i potrafi określić ich źródło.
     •  Określa natężenie dźwięków i tonację.
     •  Odtwarza krótki, cztero-, pięcioelementowy układ dźwięków (np. dwa stuknięcia, przerwa, dwa stuknięcia, przerwa, jedno stuknięcie).
     •  Przedstawia zasłyszany rytm za pomocą symboli, np. ustawia klocki, patyczki.
     •  Dobiera rym do podanego wyrazu, np. kotek – płotek.
     •  Powtarza kilkuwyrazowe zdanie.
     •  Wysłuchuje głoski na początku i na końcu wyrazu.
     •  Z pomocą próbuje wymienić głoski prostych trzy -, czterogłoskowych słowach, np. dom.

     6. Mowa.

     •  Zwykle wymawia już wszystkie głoski. Jeśli nie wymawia r- wymaga pracy nad jej wywołaniem.
     •  Buduje krótkie wypowiedzi powiązane treściowo – opowiada, co zdarzyło się wcześniej, co zdarzy się potem.
     •  Bawi się językiem: zauważa wieloznaczność wyrazów, rozumie znaczenie niektórych metafor.
     •  Opowiada obrazki o bardzo złożonej treści. Wymienia czynności osób i proste relacje przestrzenne.

     7. Myślenie.

     • Klasyfikuje przedmioty, łączy je w łańcuszki według tego, gdzie się znajdują, do kogo należą.
     • Rozróżnia liczenie błędne od prawidłowego. Potrafi wymienić wiele kolejnych liczebników.
     • Zaczyna dostrzegać podwójne znaczenie ostatniego wypowiadanego liczebnika.
     • Zaczyna rozumieć, że wyliczane liczebniki porządkują liczone obiekty i dlatego należy je wymieniać po kolei.
     • Ustala wynik dodawania lub odejmowania, licząc obiekty, którymi manipulowało.

      8. Sfera emocjonalno – społeczna.

     •  Bierze udział w grach opartych na współzawodnictwie.
     •  Wzrasta znaczenie autorytetu osób innych niż rodzice.
     •  Używa adekwatnie zwrotów grzecznościowych.
     •  Ma ulubionego kolegę/ koleżankę.
     •  Potrafi słuchać, gdy ktoś inny mówi. 

     Warto pamiętać!!!!!!........, że powyższy opis dotyczy dzieci przeciętnych. Możemy spotkać pociechy, które wykraczają ponad przeciętność we wszystkich lub niektórych zakresach rozwoju, a także dzieci nieco wolniej rozwijające się. Im wcześniej zorientujemy się jaki poziom rozwoju osiągnęło nasze dziecko, tym będzie więcej czasu, by wspierać lub wspomagać jego rozwój, a tym samym zapewnić mu dobry start w szkole.