• TRZYLATEK POTRAFI...

    • Trzylatek:

     Duża motoryka:

      • Wspina się sprawnie (24-30 miesięcy).

     • Samodzielnie schodzi po schodach, krokiem dostawnym (26- 28 miesięcy).

     • Samodzielnie wchodzi po schodach, krokiem naprzemiennym (24-30 miesiące).

     • Kopie piłkę machając nogą (24-30 miesiące).

     • Swobodnie biega (24-26 miesiące).

     • Pedałuje na rowerku trójkołowym (30-36 miesięcy).

     • Schyla się swobodnie i nie przewraca (24-30 miesiące).

      

     Mała motoryka:

     • Kredką lub ołówkiem rysuje linie pionowe, poziome i okręgi (30-36 miesięcy).

     • Przegląda książeczkę przewracając strona po stronie (24-30 miesięcy).

     • Buduje wieżę z więcej niż 6 klocków (24-30 miesiące).

     • Trzyma ołówek we właściwej pozycji (do rysowania/pisania) (30-36 miesięcy).

     • Zakręca i odkręca pokrywki, śruby, nakrętki (24-30 miesięcy).

     • Obraca gałki w drzwiach i podobne (24-30 miesięcy).

      

     Samodzielność:

     • Z pomocą ściąga spodnie (24-36 miesięcy).

     • Pomaga przy sprzątaniu/odkładaniu (24-36 miesięcy).

     • Nakłada sobie z półmiska jedzenie na talerz, może rozlewać;  posługuje się łyżką, pije samodzielnie z otwartego kubka (30-36 miesięcy).

      

     Sfera społeczno-emocjonalna:

     • Naśladuje zachowanie dorosłych i rówieśników.

     • Spontanicznie okazuje pozytywny afekt znajomym dzieciom.

     • Bawi się naprzemiennie.

     • Rozumie znaczenie „moje” i „jego/jej”.

     • Otwarcie okazuje uczucia.

     • Okazuje szeroki zakres emocji.

     • W wieku 3 lat, z łatwością rozstaje się z rodzicami.

     • Protestuje przeciwko dużym zmianom w nawykach.

      

     Sfera poznawcza:

     • Uruchamia mechaniczne zabawki.

     • Dopasowuje przedmiot, który trzyma w dłoni lub który znajduje się w pomieszczeniu do obrazka.

     • Bawi się wyobrażeniowo lalkami, zwierzątkami i z ludźmi.

     • Sortuje przedmioty według kształtu i koloru.

     • Układa układanki/puzzle z 3-4 elementów.

     • Rozumie ilość „dwa”.

      

     Rozwój mowy/językowy:

     • Wykonuje 2-3 częściowe polecenie.

     • Rozpoznaje i identyfikuje prawie wszystkie typowe przedmioty, również na obrazku.

     • Rozumie większość zdań.

     • Używa zdań 4-5 wyrazowych.

     • Rozumie umiejscowienie w przestrzeni (na, w, pod).

      • Potrafi powiedzieć jak się nazywa, ile ma lat i czy jest chłopcem /dziewczynką.

     • Używa zaimków osobowych (ja, ty, mnie, my, oni) i zaczyna używać liczby mnogiej (auta,
        koty, psy).

     • Obce osoby rozumieją większość z tego co mówi.

      

     Sygnały alarmowe:

     • Często się przewraca, ma trudności z poruszaniem się po schodach.

     • Stale się ślini lub bardzo niewyraźnie mówi.

     • Ma trudności ze zbudowaniem wieży z 4 lub więcej klocków.

     • Ma trudności z manipulowaniem małymi przedmiotami.

     • W wieku 3 lat nie potrafi skopiować narysowanego okręgu.

     • Podczas komunikowania się nie używa prostych zdań.

     • Brak zabawy wyobrażeniowej.

     • Nie posługuje się łyżką podczas posiłku, ani nie pije z otwartego kubka (samodzielnie).

     • Nie rozumie prostych poleceń.

     • Przejawia niewielkie zainteresowanie innymi dziećmi.

     • Ma ogromne trudności z separacją od najważniejszego opiekuna.

     • Słaby kontakt wzrokowy.

     • Niewielkie zainteresowanie zabawą zabawkami.