• Wyniki badania tempa czytania

    •  

     Wyniki badania tempa czytania 

     I półrocze roku szkolnego 2016/2017

      

         W I półroczu roku szkolnego 2016/2017 miało miejsce kolejne badanie tempa czytania, które tradycyjnie już wśród uczniów klas IV - VI przeprowadzili nauczyciele języka polskiego - pani Danuta Stachelek i pan Kamil Obrycki. Poniżej zostały zamieszczone wyniki, ze wskazaniem na liczbę uczniów czytających poniżej i powyżej poziomu danej klasy oraz na poziomie badanej klasy.

      

      

           Klasa      

      

      

     Poziom poniżej

              badanej klasy         

      

     Na poziomie

            badanej klasy        

     Poziom powyżej

     badanej klasy  

     Liczba uczniów

     w klasie 

     IV a

      

     3 uczniów

     (16,67 %)

      

       6 uczniów

     (33,33 %)

                 9 uczniów               

     (50,00 %)

                        18                      

     IV b

      

     7 uczniów

     (46,67 %)

      

     5 uczniów

     (33,33 %)

     3 uczniów

     (20,00 %)

     15

     V a

      

      

     3 uczniów

     (21,43 %)

      

     2 uczniów

     (14,29 %)

     9 uczniów

     (64,29 %)

     14

     V b

      

     2 uczniów

     (16,67 %)

      

     4 uczniów

     (33,33 %)

     6 uczniów

     (50,00 %)

     12

      

     VI a

     5 uczniów

     (33,33 %)

      

     5 uczniów

     (33,33 %)

      

     5 uczniów

     (33, 33 %)

     15

      

     VI b

      

     4 uczniów

     (25 %)

      

     3 uczniów

     (18,75 %)

     9 uczniów

     (56,25 %)

     16

      

     RAZEM:

      

      

     24 uczniów

     (26,67 %)

      

     25 uczniów

     (27,78 %)

     41 uczniów

     (45,56 %)

     90 uczniów

      

          Jak wynika z powyższego zestawienia, blisko 27 % uczniów II etapu edukacyjnego czyta poniżej poziomu badanej klasy. Jest to wynik zdecydowanie niższy, niż w roku poprzednim. Wówczas poniżej poziomu badanej klasy czytało aż 40 % uczniów klas IV - VI. Tak więc tempo czytania naszych uczniów znacznie poprawiło się w stosunku do II półrocza minionego roku szkolnego. Mamy nadzieję, że kontynuowane przez nas działania mające na celu podnoszenie kompetencji czytelniczych przyniosą oczekiwane rezultaty i nasi uczniowie nadal będą chętnie odwiedzali swoją bibliotekę. Czytanie bowiem nie tylko poprawia tempo i technikę czytania, ale przynosi wiele innych korzyści, sprzyjając osiąganiu sukcesów szkolnych.

        Pamiętajmy: na czytanie nigdy nie jest za późno :)

      

     Oprac. Alicja Pieloszczyk

      

      

     Wyniki badania tempa czytania 

     II półrocze roku szkolnego 20157/2016

      

      W II półroczu roku szkolnego 2015/2016 nauczyciele języka polskiego pani Danuta Stachelek i pan Kamil Obrycki  przeprowadzili wśród uczniów klas IV – VI test szybkości czytania. Poniżej zostały zamieszczone wyniki, ze wskazaniem na liczbę uczniów czytających poniżej i powyżej poziomu danej klasy oraz na poziomie badanej klasy.

      

      

     Klasa

      

      

     Poziom poniżej

     badanej klasy

      

     Na poziomie

     badanej klasy

     Poziom powyżej

     badanej klasy

     Liczba uczniów

     w klasie

     IV a

      

     3 uczniów

     (23,08 %)

      

     2 uczniów

     (15, 38 %)

     8 uczniów

     (61, 54 %)

     13

     IV b

      

     3 uczniów

     (23, 08 %)

      

     4 uczniów

     (30, 77 %)

     6 uczniów

     (46, 15 %)

     13

     V a

      

     5 uczniów

     (33,33 %)

      

     4 uczniów

     (26,67 %)

     6 uczniów

     (40 %)

     15

     V b

      

     8 uczniów

     (47, 06 %)

      

     2 osoby

     (11,76 %)

     7 uczniów

     (41, 18 %)

     17

      

     VI a

      

     11 uczniów

     (52, 38 %)

      

     3 uczniów

     (14, 29 %)

      

     7 uczniów

     (33, 33 %)

     21

      

     VI b

      

     9 uczniów

     (45 %)

      

     3 uczniów

     (15 %)

     8 uczniów

     (40 %)

     20

      

     RAZEM:

      

      

     39 uczniów

     (39, 39 %)

      

     18 uczniów

     (18, 18 %)

     42 uczniów

     (42, 42 %)

     99 uczniów

      

          Jak wynika z powyższego zestawienia, blisko 40 % uczniów II etapu edukacyjnego czyta poniżej poziomu badanej klasy. Niewątpliwie ma na to wpływ fakt, iż uczniowie, którzy znaleźli się w tej grupie, czytają zdecydowanie za mało. Dlatego zachęcamy, aby jednak spróbowali „zainwestować ” w czytanie, gdyż jest to doskonałe ćwiczenie dla mózgu, wzbogaca słownictwo, rozwija umiejętność pisania,  poszerza wiedzę, poprawia koncentrację i pamięć, rozwija wyobraźnię, buduje poczucie własnej wartości, czyni świetnym rozmówcą, daje satysfakcję i... zabija nudę. Na czytanie nigdy nie jest za późno :)

      

     Oprac. Alicja Pieloszczyk