• Aktualizacja danych

  Dane z programu Zastępstwa zostały zaktualizowane
 • Konkurs wiedzy historycznej " Polonia Restituta"

  Konkurs wiedzy historycznej " Polonia Restituta"
  22.10.2018

   

  Konkurs wiedzy historycznej " Polonia Restituta" - Obrazek 1Konkurs Historyczny

                          Polonia Restituta 1918-1921

   

   Zapraszamy uczniów klas VII - VIII do wzięcia udziału w konkursie historycznym dotyczącym odzyskania niepodległości, który odbędzie się w naszej szkole w dniu 05 listopada 2018r.

  Prosimy o zapoznanie się z wydarzeniami dotyczacymi tworzenia niepodległości naszej Ojczyzny w latach 1918-1921. Należy korzystać z podręcznika historii klasa VII i VIII oraz z innych źródeł informacji (Internet).

  REGULAMIN

  1. Organizatorem Konkursu historycznego Polonia Restituta 1918-1921  jest Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży - Biblioteka Pedagogiczna  i Szkoła Podstawowa  z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego w Turośli.

  2. Celem Konkursu jest:

  • poszerzanie wiedzy uczniów nt. pierwszych lat niepodległej Polski,
  • uczczenie 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości,
  • rozwijanie postaw patriotycznych,
  • aktywizowanie uczniów do celowego podnoszenia wiedzy,
  • wdrażanie do korzystania z różnych źródeł informacji.

  3.  Konkurs  skierowany jest do uczniów kl. VII-VIII ze Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Turośli.

  4. Zadaniem uczestników konkursu jest :

  • zapoznanie się  z wydarzeniami  pierwszych lat niepodległej Polski 1918-1921
  • zapoznanie się zwiedzą  na temat wyżej wymienionego okresu z podręczników szkolnych

  5. Przebieg konkursu:

  Uczestnicy konkursu rozwiążą pisemny test (za każdą prawidłową odpowiedź otrzymają 1 punkt). Przewidziany czas rozwiązywaniatestu - 30 minut. Osoba, która uzyska największą liczbę punktóww eliminacjach pisemnych zostanie zwycięzcą konkursu. Osoby, które uzyskają odpowiednio mniej punktów zajmą 2 i 3 miejsce, i otrzymają wyróżnienia.    Jeżeli test nie przyniesie rozstrzygnięcia o wyniku konkursu zadecyduje dogrywka. Będzie się ona składać z serii pytań otwartych (za każdą prawidłową odpowiedź uczestnicy otrzymają 1 punkt).                      

  6. Oceny prac uczestników konkursu dokona powołana przez Organizatora komisja konkursowa.  Wyniki konkursu i  wręczenie dyplomów i nagród laureatom nastąpi w dniu przeprowadzenia konkursu – 5 listopada 2018 r.

  7. Osoby odpowiedzialne:

  • Za organizację konkursu – Edyta Pianka, SP Turośl
  • Za przebieg konkursu – pracownicy Biblioteki Pedagogicznej Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży

   

   

 •  

   - Obrazek 1                                    - Obrazek 2

                          

  KONKURS POLSKO-ANGIELSKI

   NA STULECIE NIEPODLEGŁOŚCI

  „I love Poland”

   

  Konkurs polega na wykonaniu pracy plastycznej o tematyce patriotycznej z wykorzystaniem słownictwa w języku angielskim.

  Konkurs skierowany jest do uczniów klas 4-8.

  Format pracy: A3.

  Technika: dowolna.

  Prace należy dostarczyć nauczycielom języka angielskiego do 24 października 2018r.

  Najbardziej pomysłowe prace zostaną nagrodzone.

   

   

  ZAPRASZAMY!!!

 • Ognisko szkole

  10.10.2018

  W dniu 10 października pan dyrektor przygotował dla wszystkich uczniów niespodziankę - ognisko szkolne. Na godzinie wychowawczej klasami udaliśmy się do pobliskiego lasu i tam upiekliśmy  kiełbaski. Tym razem pogoda dopisała i  miło spędziliśmy czas  na świeżym powietrzu.

  Pragniemy podziękować naszym sponsorom:   

  Firmie JBB 

  Właścicielowi sklepu "U Mańka" w Kolnie

  Piekarni Rapato w Piszu 

  Dziękujemy za otwartość na nasze potrzeby i gesty pomocy. Życzymy pomyślności w rozwoju firm.

 • 100 pozdrowień na 100 - lecie Niepodległości

  100 pozdrowień na 100 - lecie Niepodległości

  Wykonane przez uczniów kartki
  z pozdrowieniami gotowe do wysłania. 

  Jeśli chcesz, aby jedna z kartek była Twoja: POŚPIESZ SIĘ! 

  Do końca akcji w naszej szkole pozostało niewiele czasu!

  Cieszą nas także ogromnie pozdrowienia napływające z innych szkół. 

  100 pozdrowień na 100 - lecie Niepodległości - Obrazek 1 

 • Aktualizacja danych

  Dane z programu Plan lekcji zostały zaktualizowane
 • 100 pozdrowień na 100 - lecie Niepodległości!

  100 pozdrowień na 100 - lecie Niepodległości!

  Każdy z nas ma możliwość dokonania niewielkiego czynu upamiętniającego wielkie poświęcenie milionów Polaków w drodze do odzyskania niepodległości. Zadanie, które stoi przed nami, polega na przesłaniu pozdrowień z okazji tego święta stu szkołom w stu miejscowościach Polski. Pozdrowienia powinny zawierać krótką notkę informującą o nadawcy, a widokówka przedstawiać naszą miejscowość. 

  Dzięki udziałowi w tym projekcie rozpropagujemy swoją szkołę i miejscowość w całym kraju i uczcimy to ważne święto narodowe w sposób niosący pozytywne przesłania.

  Jedna z kartek może być Twoja!                                                      

  Serdecznie zachęcam do udziału w projekcie – Małgorzata Witkiewicz

 • Uroczystość otwarcia boiska ogólnodostępnego

  Uroczystość otwarcia boiska ogólnodostępnego
  26.09.2018

  W dniu 26 września świętowaliśmy w naszej szkole. Powodem było uroczyste otwarcie boiska, które w bieżącym roku zostało zmodernizowane na miarę XXI wieku, a mianowicie  położono  120 metrową poliuretanową bieżnię z 4 torami, wykonano rozbieg do skoku w dal i wzwyż, rzutnia do pchnięcia kulą, zamontowano 120 krzesełek dla kibiców. Boisko prezentuje się wspaniałe i jest udostępnione dla wszystkich chętnych.

  Na naszą uroczystość przybyli zacni goście: pani poseł Bernardeta Krynicka, pan wiceminister Sportu i Turystyki Jarosław Stawiarski , pani  starszy wizytator Jadwiga Pusz, wójt Gminy Turośl Piotr Niedbała, ks. Proboszcz Krzysztof Karwowski, samorządowcy powiatu kolneńskiego, radni naszej gminy, dyrektorzy szkół  , przedstawiciele Rady Rodziców.

  Uczestnikami tego wydarzenia byli oczywiście uczniowie klas I- VIII oraz nauczyciele.

  Aura sprawiła  psikusa - towarzyszył nam chłód, a potem i deszcz. Jednak byliśmy bardzo dzielni i wytrwali. Śpiew, emocje i podskoki dodawały nam energii. Już pokazaliśmy swoje sportowe zacięcie.

  Symbolicznego  przecięcia wstęgi dokonali szanowni goście i przedstawiciele społeczności szkolnej. Uroczystość uświetniły krótkie, ale bardzo ciepłe wystąpienia gości - pani poseł, pana wiceministra, pana wójta oraz pana dyrektora. Program artystyczny w wykonaniu uczniów z klas IV-VIII zakończył świętowanie. Pokazy sportowe nie zostały zaprezentowane ze względu na pogarszające się warunki atmosferyczne.


  Uroczystość otwarcia boiska ogólnodostępnego - Obrazek 1  Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w galerii.

 • KONKURSY PLASTYCZNE

  KONKURSY PLASTYCZNE
  29.09.2018

  Zapraszam do udziału w szkolnym konkursie plastycznym

  organizowanym z okazji obchodów 100 rocznicy
  odzyskania przez Polskę niepodległości.

   

  DLA KLAS 0 - III

  Regulamin konkursu plastycznego  o tematyce patriotycznej

  „Patriotyzm w sercu dziecka – Symbole Narodowe”

  „Nie chciejcie ojczyzny, która was nic nie kosztuje.”
  Jan Paweł II

  Znalezione obrazy dla zapytania SYMBOLE NARODOWE I . ZAŁOŻENIA OGÓLNE

  1. Celem konkursu jest promowanie wśród dzieci idei patriotyzmu, kształtowanie poczucia świadomości narodowej i szacunku wobec własnego państwa.
  2. Uwrażliwienie na wartości patriotyczno – narodowe.
  3. Wzbudzanie w dzieciach uczuć patriotycznych i narodowej dumy.
  4. Stworzenie okazji do działalności plastycznej związanej z symboliką narodową.
  5. Konkurs organizowany jest z okazji obchodów 100 rocznicy odzyskania przez  Polskę niepodległości.
  6. Konkurs szkolny przeznaczony jest dla grup przedszkolnych oraz uczniów klas I – III.
  7. Uczniowie uczestniczą w konkursie indywidualnie.
  8. Organizatorem konkursu jest nauczyciel plastyki: E. S. Grala.

  II. TEMATYKA, FORMAT PRAC

  1. Praca plastyczna o tematyce związanej z symbolami narodowymi: godło Polski, flaga biało – czerwona, hymn: „Mazurek Dabrowskiego”.
  2. Prace powinny być wykonywane w formacie A3 lub A4 w dowolnej technice plastycznej (np. rysunek, malarstwo, collage, mieszana, półprzestrzenna itp.)

  III. PRZEBIEG KONKURSU I TERMINY

  1. Uczniowie wykonują prace samodzielnie.
  2. W terminie do 25 października 2018 r. prace należy dostarczyć do wychowawcy, który przekaże je dla organizatora p. E. S. Grala.
  3. Każdą pracę należy opisać: imię, nazwisko, klasa.
  4. Jury dokonuje oceny prac uwzględniając:
  • zgodność z tematem,
  • pomysłowość i oryginalność przekazu  treści,
  • ogólne wrażenie artystyczne (estetyka).
  1. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: przedszkola oraz klasy I – III.
  2. Wystawa pokonkursowa prac będzie miała miejsce szkole od 05 listopada 2018r.

  IV. NAGRODY

  1. Zdobywcy 3 pierwszych miejsc otrzymują nagrody rzeczowe.
  2. Komisja Konkursowa może również przyznać wyróżnienia dla autorów prac o szczególnych walorach artystycznych.

   

  DLA KLAS IV - VIII

  Regulamin konkursu na plakat o tematyce patriotycznej

  „Patriotyzm wczoraj, dziś, jutro”

  „Nie chciejcie ojczyzny, która was nic nie kosztuje.”
  Jan Paweł II

  Znalezione obrazy dla zapytania SYMBOLE NARODOWE I . ZAŁOŻENIA OGÓLNE

  1. Celem konkursu jest promowanie wśród dzieci i młodzieży idei patriotyzmu, kształtowanie poczucia świadomości narodowej i szacunku wobec własnego państwa.
  2. Konkurs szkolny przeznaczony jest dla uczniów klas IV – VIII. Uczniowie uczestniczą w konkursie indywidualnie.
  3. Konkurs organizowany jest z okazji obchodów 100 rocznicy odzyskania przez  Polskę niepodległości.
  4. Organizatorem konkursu jest nauczyciel plastyki: E. S. Grala.

  II. TEMATYKA, FORMAT PRAC

  1. Tematem prac jest ujęta w ramy plastyczne idea i samodzielna interpretacja dotycząca rozumienia patriotyzmu, jego przejawów, postaw, itp.
  2. Prace muszą być wykonywane w formie plakatu:
  • format A3
  • dowolna technika plastyczna (np. rysunek, malarstwo, collage, grafika komputerowa, fotografia, decoupage, mieszana, półprzestrzenna itp.)

  III. PRZEBIEG KONKURSU I TERMINY

  1. Uczniowie wykonują prace samodzielnie.
  2. W terminie do 25 października 2018 r. prace należy dostarczyć do organizatora p. E. S. Grala.
  3. Każdą pracę należy opisać: imię, nazwisko, klasa.
  4. Jury dokonuje oceny prac uwzględniając walory plastyczne i sposób przedstawienia tematu.
  5. Wystawa pokonkursowa plakatów będzie miała miejsce szkole od 05 listopada 2018r.

  IV. NAGRODY

  1. Zdobywcy 3 pierwszych miejsc otrzymują nagrody rzeczowe.
  2. Komisja Konkursowa może również przyznać wyróżnienia dla autorów prac o szczególnych walorach artystycznych.

  Nauczyciel plastyki: mgr E. S. Grala

 • Dożywianie

  Dożywianie

  Opłata za dożywianie – październik 2018 r.

   

  Zupa – 23 zł.
   

  II danie 46 zł.
   

  Razem – 69 zł.

  Wpłacamy do dnia 28.09.2018 r.

 • 16.09.2018

  Moduł Agnieszka Muzyk został zmodyfikowany

 • 16.09.2018

  Moduł Agnieszka Muzyk został zmodyfikowany

 • REKRUTACJA - wyniki

  REKRUTACJA - wyniki

   

  Listy dzieci przydzielonych do grup dostępne w sekretariacie szkoły - codziennie w dniach roboczych w godz. 8:00 - 12:00.

 • DOBRY START - 300 dla ucznia

  DOBRY START - 300 dla ucznia - Obrazek 1DOBRY START - 300 dla ucznia - Obrazek 2

 • II Gminny Dzień Sportu

  II Gminny Dzień Sportu

  W dniu 23 maja z okazji Dnia Dziecka  na boisku przy Szkole Podstawowej z O. I. im. ks. J. Twardowskiegow Turośli odbyła się wspaniała sportowa impreza -
  II Gminny Dzień Sportu połączony z festynem rodzinnym.    II Gminny Dzień Sportu - Obrazek 1

  Na uroczystość otwarcia przybył honorowy gość - Pani Poseł Bernardeta  Krynicka, która z życzliwością wspiera nasze inicjatywy.

  Uczestniczyli w nim  uczniowie ze wszystkich szkół z terenu gminy, ich rodzice, młodsze dzieci z rodzicami czy dziadkami.

  W programie znalazły się  zawody sportowe w różnych kategoriach wiekowych, takie jak: wyścigi rowerowe, rozgrywki w piłkę nożną, ręczną, biegi sprawnościowe; zabawy ruchowe: przeciąganie liny, sprawnościowy tor przeszkód, chodzenie na szczudłach, rzuty do celu i inne.  Najlepsze drużyny otrzymały puchary a zwycięzcy zostali uhonorowani medalami i pamiątkowymi dyplomami.

  Towarzyszyły temu również zabawy plastyczne, malowanie twarzy, pokazy organizowane przez Policję
  i Ochotniczą Straż Pożarną.

  Każdy znalazł coś ciekawego dla siebie i świetnie się bawił. Na wszystkich uczestników imprezy czekał posiłek.

  Rodzice przygotowywali na bieżąco kiełbaski i inne smakołyki z grilla. Uczestnicy otrzymali również napoje
  i lody. Mogli także bez ograniczeń smakować watę cukrową.

  Serdeczne dziękujemy głównemu partnerowi Fundacji Lotto.II Gminny Dzień Sportu - Obrazek 2

  Podziękowania kierujemy również do Banku Spółdzielczego w Kolnie Oddział w Turośli.

  II Gminny Dzień Sportu - Obrazek 3 Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w galerii

   

 • EGZAMIN NA KARTĘ ROWEROWĄ

  Egazmin teoretyczny (pisemny) na kartę rowerową odbędzię się w dniu 5 czerwca 2018r. dla klas:

  -  4 a - 3 godz. lekcyjna

  - 4 b - 2 godz. lekcyjna

  -  5b - 5 godz. lekcyjna

  Natomiast w dniu 7 czerwca 2018r. klas 5a - 2 godz. lekcyjna

  ŻYCZĘ POWODZENIA !!!

  M. MĘCZKOWSKA

 • KONKURS PLASTYCZNY

  KONKURS PLASTYCZNY

  „Przyjaciele ks. Jana Twardowskiego ”

  Regulamin  konkursu plastycznego - II edycja

  Honorowy patronat nad konkursem objął proboszcz Parafii pod wezwaniem Św. Jana Chrzciciela w Turośli ks. Krzysztof Karwowski oraz wikariusz ks. Tomasz Pawłowski

  Cele konkursu

  • Propagowanie twórczości oraz podtrzymywanie pamięci o księdzu Janie Twardowskim
  • Rozwijanie wrażliwości na różne formy ekspresji artystycznej, rozbudzanie wyobraźni

  Zasady uczestnictwa:

   W konkursie mogą wziąć udział :

  • uczniowie oddziałów przedszkolnych,
  •  klas  I-III,
  • Klas  IV-VII

  Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Turośli. Każdy uczeń może wykonać tylko jedną pracę zgodną z regulaminem.

  Tematyka  prac konkursowych  oraz warunki uczestnictwa

  1. Praca musi być wykonana przez uczestnika konkursu samodzielnie !
  2. Uczniowie wykonują pracę plastyczną w jednej z dwóch form:
  • Forma płaska - dowolna technika (rysunek, kolaż, wydzieranka, grafika itp.)   w formacie nie mniejszym niż A4
  •  Forma przestrzenna z wykorzystaniem różnorodnych materiałów
  1. Tematem  pracy mogą być owady, zwierzęta, ptaki występujące w utworach ks. Jana Twardowskiego
  2. Praca powinna być podpisana: imieniem, nazwiskiem, klasą
  3. Terminarz konkursu

  Prace należy składać w sekretariacie szkoły w nieprzekraczalnym terminie 

  do dnia  8 czerwca 2018r.

  2. Komisja konkursowa wybierze najlepsze prace w trzech kategoriach  wiekowych: oddziały przedszkole, klasy I-III oraz klasy IV-VII.

  3. Wystawa prac oraz ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się podczas obchodów Pni Patrona. Organizator przewiduje dyplomy oraz nagrody rzeczowe dla autorów zwycięskich oraz wyróżnionych prac.

  Serdecznie zapraszamy do udziału

  M.M

 • - Obrazek 1

 •                        - Obrazek 1

  II Gminny Dzień Sportu

  Organizator: Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły „Wspólna Sprawa”, Szkoła Podstawowa z O.I im. ks. J. Twardowskiego w Turośli

  Partner Fundacja LOTTO     - Obrazek 2

  W dniu 23 maja 2018 r. odbędzie się święto sportu w naszej gminie, na które zapraszamy uczniów wszystkich szkół podstawowych i gimnazjum, nauczycieli, rodziców oraz dziadków.

  W programie:

  Rywalizacja w różnych dyscyplinach sportowych: pika nożna, ręczna, siatkowa, wyścigi rowerowe, biegi, przeciąganie liny, sztafety, tory przeszkód, rzuty do celu oraz wiele innych zabaw ruchowych i konkursów.

  Będzie można skorzystać z dmuchanych atrakcji dla młodszych i starszych.


  Zapewniamy posiłek; kiełbaski z grilla, napoje i słodki poczęstunek.

  Serdecznie Zapraszamy

 • Noc z Królową Nauk.

  08.05.2018

  Dla chętnych uczniów klas szóstych i siódmych naszej szkoły organizowany jest biwak w szkole - noc zmagań matematycznych. Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem.

  REGULAMIN

  1.  Cele przedsięwzięcia:
  1. Popularyzacja matematyki oraz podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności  uczniów przydatnych
   w dalszej nauce.
  2. Rozwijanie i pogłębianie zainteresowań i uzdolnień matematycznych.
  3. Upowszechnianie i uatrakcyjnianie wiedzy matematycznej wśród uczniów.
  4. Kształtowanie samodzielnego i twórczego myślenia, wdrażanie do logicznego myślenia.
  5. Wykorzystanie wiedzy matematycznej w życiu codziennym.
  1. Miejsce biwaku – budynek SP w Turośli.
  2. Termin: 25 – 26 maja 2018r. godz. 17.00 – 9.30 dnia następnego.
  3. W biwaku mogą wziąć udział wszyscy chętni uczniowie klas VI i VII SP w Turośli, po uprzednim wypełnieniu deklaracji dostępnej u nauczyciela matematyki.
  4. Podczas trwania biwaku za bezpieczeństwo uczestników odpowiadają nauczyciele-opiekunowie.
  5. Za bezpieczne dotarcie do miejsca imprezy oraz powrót do domu odpowiedzialność ponoszą rodzice uczniów.
  6. Uczniowie będą pracować  w zespołach trzyosobowych metodą stacji, według stopnia trudności.
  7. Program biwaku:

  25.05.2018r.

  1. 17.00 – 17.15 – zapoznanie uczestników z porządkiem imprezy.
  2. 17.15 – 17. 45 – zakwaterowanie.
  3. 17.45 – 21.00 – rozwiązywanie zadań matematycznych o różnym stopniu trudności, ułożonych stacjami. Uczniowie pracują bez kalkulatorów (przy ostatniej – najtrudniejszej stacji użycie kalkulatorów jest dozwolone).
  4. W przerwie:
  1. Kolacja, np. pizza;
  2. Karaoke lub dyskoteka (do wyboru przez uczniów);.
  3. 22.00 – 7.00 – cisza nocna

  26.05.2018 r.

  1. 7.00 – 8.00  pobudka i wspólne śniadanie

  2. 8.00 – 8.45 – podsumowanie, wręczenie nagród.

  3. 8.45 – 9.30 zakończenie imprezy, odbiór uczestników imprezy przez rodziców.

  1. Za udział w przedsięwzięciu uczniowie otrzymają nagrody rzeczowe oraz oceny z matematyki zgodnie z przyjętymi zasadami oceniania. Uczniowie zespołu, który uzyskał największą liczbę punktów otrzymają tytuł „Mistrz matematyki 2018 SP” (w kategoriach VI – VII).

  Organizatorzy: nauczyciele matematyki.

   

  Noc z Królową Nauk. - Obrazek 1

strona: