• Aktualizacja danych

  Dane z programu Zastępstwa zostały zaktualizowane
 • 12.04.2018

  Moduł Dorota Małż został zmodyfikowany

 • POWIATOWY KONKURS MATEMATYCZNY "LICZYDŁO 2018"

  12.04.2018

   II miejsce w Mistrzostwach Powiatu Kolneńskiego w Rachunku Pamięciowym „Liczydło 2018” w kategorii drużynowej zdobyli uczniowie klasy VI a:

  Siwik Mateusz

  Stachelek Szymon

  Tanajewski Bartłomiej

     V miejsce w kategorii indywidualnej uzyskał Stachelek Szymon.

  Mistrzostwa matematyczne zorganizowano w Szkole Podstawowej nr 1 w Kolnie 14 marca – w Międzynarodowym Dniu Liczby π. W przedsięwzięciu wzięło udział 41 zawodników z 14 szkół. Zadania, z którymi zmagali się uczniowie szkół podstawowych z powiatu kolneńskiego to wykorzystanie praw matematycznych, potęgowanie, mnożenie, dzielenie, dodawanie
   i odejmowanie, działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych oraz umiejętność sprytnego liczenia.

  Chłopcy doskonale poradzili sobie z zadaniami, jesteśmy z nich dumni i serdecznie gratulujemy.

   mgr Dorota Małż

  POWIATOWY KONKURS MATEMATYCZNY "LICZYDŁO 2018" - Obrazek 1  POWIATOWY KONKURS MATEMATYCZNY "LICZYDŁO 2018" - Obrazek 2 POWIATOWY KONKURS MATEMATYCZNY "LICZYDŁO 2018" - Obrazek 3 POWIATOWY KONKURS MATEMATYCZNY "LICZYDŁO 2018" - Obrazek 4 POWIATOWY KONKURS MATEMATYCZNY "LICZYDŁO 2018" - Obrazek 5 POWIATOWY KONKURS MATEMATYCZNY "LICZYDŁO 2018" - Obrazek 6 POWIATOWY KONKURS MATEMATYCZNY "LICZYDŁO 2018" - Obrazek 7 POWIATOWY KONKURS MATEMATYCZNY "LICZYDŁO 2018" - Obrazek 8
   

 • Spotkanie klas I-III z ratownikiem medycznym

  Spotkanie klas I-III z ratownikiem medycznym - Obrazek 1Dnia 21 marca 2018r. uczniowie klas I-III spotkali się z Ratownikiem Medycznym - Panem Jarosławem Gołasiem.
  Celem spotkania było przygotowanie uczniów do wykonywania prostych czynności udzielania pierwszej pomocy oraz prawidłowego zachowania się w czasie wypadku, w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia. Uczniowie wysłuchali informacji na temat udzielania pierwszej pomocy w przypadku skaleczeń, zasłabnięć, krwotoków z nosa. Dzieci uczyły się, jak należy sprawdzić przytomność osoby poszkodowanej, w jaki sposób ułożyć poszkodowanego w pozycji bezpiecznej (bocznej ustalonej) oraz jak można komuś pomóc zanim przyjedzie pogotowie ratunkowe. Dużym zainteresowaniem cieszyły się wskazówki związane z masażem serca i sztucznym oddychaniem. Mamy nadzieję, że spotkanie pomogło zaszczepić ideę pomocy osobom potrzebującym i że nasi uczniowie nigdy nie przejdą obojętnie obok człowieka potrzebującego pomocy.

  Zdobyta w czasie spotkania wiedza i umiejętności będą w dalszym ciągu kształtowane podczas zajęć praktycznych z wychowawczyniami.

  Bardzo dziękujemy naszemu gościowi za udzielenie cennych rad.

  Opracowała: A. Cieloszczyk                                                                                                                    Zapraszamy do galerii Spotkanie klas I-III z ratownikiem medycznym - Obrazek 2

 • Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS

  Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS - Obrazek 1

 • Rekrutacja 2018/2019

  Postępowanie rekrutacyjne do oddziałów przedszkolnych odbędzie się w terminie: 01.03.2018 r. - 14.05.2018 r.  Termin w postępowaniu uzupełniającym: 11.06.2018 r. – 17.08.2018 r. Wnioski o przyjęcie kandydatów do pobrania na stronie szkoły w zakładce "Dokumenty szkoły -> Wzory druków dla rodziców", jak również w sekretariacie szkoły.

  Postępowanie rekrutacyjne do klasy pierwszej odbędzie się w terminie: 01.03.2018 r. - 14.05.2018 r. Termin w postępowaniu uzupełniającym: 04.07.2018 r. – 06.07.2018 r.

 • Konkurs wiedzy ekologiczno- przyrodniczej „Przyjaciele przyrody” dla uczniów klas II i III

  Konkurs wiedzy ekologiczno- przyrodniczej „Przyjaciele przyrody”

   

  Cel konkursu:

  - utrwalenie wiedzy przyrodniczej zdobytej na lekcjach,

  - zachęcenie poprzez konkurs do poszerzania wiedzy przyrodniczej,  

  -  zainteresowanie uczniów światem przyrody, jego różnorodnością, bogactwem
  i pięknem,

  - rozwijanie zdrowej rywalizacji,

  - umożliwienie wykazania się wiedzą przyrodniczą i zdobycia sukcesu.

   

  Regulamin konkursu:

  Zakres tematyczny konkursu :
  Konkurs obejmuje treści podstawy programowej z zakresu edukacji przyrodniczej dla klas II-III.

  Uczestnicy konkursu :
  -Konkurs adresowany jest do uczniów klas II i III. 

  - Nauczyciele  klas typują pięciu reprezentantów z pośród uczniów klas II i  III, wyłonionych drogą przeprowadzonych we własnym zakresie eliminacji.

  Termin konkursu:
  - Konkurs przeprowadzony zostanie w dniu 24 kwietnia 2018 roku (szczegóły zostaną podane wychowawcom klas II-III).

  Termin ogłoszenia wyników:
  - Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego w Turośli.

  - Laureaci konkursu przyrodniczego zostaną poinformowani o terminie uroczystości wręczenia nagród.

  Przebieg konkursu:
  - Konkurs będzie mieć formę pisemną. Uczniowie wypełnią test przyrodniczy składający się z pytań zamkniętych i otwartych.

   - W czasie trwania konkursu każdy uczeń pracuje przy oddzielnym stoliku. Stoliki ustawione są w odległości zapewniającej samodzielność prac uczniów.

   

  Szczegółowe informacje o konkursie zostaną przekazane przez nauczycieli uczących w poszczególnych klasach.

  Zapraszamy do udziału! :)

   

  Organizatorzy konkursu:

  Agnieszka Pieńkowska

  Krystyna Stachelek

   

 • Baltie 2018

   

   

  10 kwietnia (wtorek) w godzinach 9:45 – 11:15 (3 i 4 godz. lekcyjna) w pracowni komputerowej odbędzie się etap szkolny Indywidualnego Międzynarodowego Konkursu Programowania w języku Baltie 3 – Baltie 2018.

  Do konkursu przystąpi 12 uczniów – zwycięzców etapu domowego konkursu. Lista uczniów zakwalifikowanych do etapu szkolnego zostanie udostępniona w poniedziałek – 9 kwietnia, o godz. 13.00.

  Regulamin konkursu: www.baltie.net.

 • Szkolny Konkurs o Savoir –Vivre „Mistrz kultury bycia”.

  REGULAMIN

  1. Organizatorzy:

  Nauczyciele – wychowawcy klas siódmych: Danuta Stachelek i Ewa Sylwia Grala

  2. Adresaci Konkursu:           

  Uczniowie kl. I – VII Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im ks. Jana Twardowskiego w Turośli.

  3. Termin konkursu: 20.04.2018r.

  4. Przebieg konkursu:

   

  Konkurs wiedzy o Savoir –Vivre „Mistrz kultury bycia”.Szkolny Konkurs o Savoir –Vivre „Mistrz kultury bycia”. - Obrazek 1

  • uczniowie biorący udział w konkursie zgłaszają ten fakt do organizatorów,
  • konkurs wiedzy, uczniowie przystępują do testu, który oceniany jest indywidualnie - forma pisemna,
  • w przypadku uzyskania przez uczniów takiej samej ilości punktów w części pisemnej przewidziana jest dogrywka ustna.

  Konkurs plastyczny

  Szkolny Konkurs o Savoir –Vivre „Mistrz kultury bycia”. - Obrazek 2

  1. Konkurs przeprowadzony będzie w II kategoriach wiekowych
  1. Uczniowie klas I – III wykonują pracę w formacie A3 na kartce bloku technicznego. Prace powinny przedstawiać zasady dobrego wychowania w różnych sytuacjach życiowych: w szkole, restauracji, kinie, bibliotece, urzędzie, środkach komunikacji, itp.
  2. Uczniowie klas IV – VII wykonują prace na kartce bloku technicznego  w formacie A3. Przedmiotem konkursu jest zaprojektowanie i opracowanie projektu graficznego logo konkursu „Mistrz kultury bycia”. Prace powinny promować ogólne zasady dobrego wychowania. Logo nie powinno być skomplikowane pod względem graficznym i kolorystycznym.
  1. Dla obu kategorii technika pracy jest dowolna (rysunek, malarstwo, grafika, kolaż, łączona).
  2. Kryteria oceny prac:

  - pomysłowość i kreatywność,

  - zgodność z tematem,

  - estetyka wykonania.

  4. Każda praca powinna być opisana na odwrocie: imię i nazwisko uczestnika, klasa.

  5. Jury wyłoni laureatów w każdej grupie wiekowej.

  6.  Najciekawsze prace zostaną wyeksponowane na wystawie pokonkursowej.

  7. Prace nie będą zwracane i przechodzą na własność organizatorów.

  Uczeń ma możliwość przystąpienia do konkursu wiedzy i do konkursu plastycznego.

  Nagrody:

  Dla zwycięzców każdej kategorii przewidziane są dyplomy i nagrody rzeczowe.      

 • KONKURS Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO "MISTRZ SŁÓWEK" W KATEGORII KLAS I-III

  Nuczyciele języka angielskiego zapraszają uczniów klas I-III do wzięcia udziału w szkolnym konkursie z języka angielskiego pt. "Mistrz słówek". Konkurs odbędzie się 18 kwietnia 2018r. (środa) na 3 godzinie lekcyjnej w szkolnej bibliotece. Uczniowie każdej klasy otrzymają inny zestaw dotyczący słownictwa omawianego w danej klasie. Konkurs będzie przeprowadzony w formie ustnej. Chętnych prosimy o zgłaszanie się do nauczycieli języka angielskiego. 

  Organizatorzy:

  Iwona Sokołowska

  Lucyna Rogińska

 • KONKURS Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO "MISTRZ SŁÓWEK" W KATEGORII KLAS IV-VII

  Nauczyciele języka angielskiego zapraszają uczniów klas IV-VII do wzięcia udziału w szkolnym konkursie z języka angielskiego pt. "MISTRZ SŁÓWEK". Konkurs odbędzie się 11 kwietnia 2018r. (środa) na 3 godzinie lekcyjnej w szkolnej bibliotece. Zakres słownictwa podany jest w podręczniku, bądź w zeszycie ćwiczeń z języka angielskiego. Uczniowie każdej klasy otrzymają inny zestaw zadań, dotyczący słownictwa omawianego w danej klasie. Chętnych uczniów prosimy o zgłaszanie sie do nauczycieli języka angielskiego.                                   

                                                                                                                                                                                Organizatorzy:

                                                                                                                                                                                Iwona Sokołowska

                                                                                                                                                                Lucyna Rogińska

 • Wycieczka - UROKI SUWALSZCZYZNY I PARKU WIGIERSKIEGO

  Wycieczka dla uczniów klas iv - vii 

   

  ANd9GcSCHl9hUfl7uke6qCHvMb-k1FRGOWGmxssfjoOmrAEyrFEmMov_ ANd9GcSCHl9hUfl7uke6qCHvMb-k1FRGOWGmxssfjoOmrAEyrFEmMov_ UROKI SUWALSZCZYZNY I Parku Wigierskiego

   

  Termin: 21.05.18 (poniedziałek)

  Program:

  • zwiedzanie multimedialnego muzeum Wigier w Starym Folwarku – przyroda , kultura Wigier
  • przejazd do klasztoru wigierskiego
  • zwiedzanie obiektu / eremy, kościół, krypty, komnaty papieskie/
  • przejazd do Smolnik, punkt widokowy na Suwalski Park Krajobrazowy- Bieszczady Północy
  • obiad w restauracji
  • przejazd do Stańczyk, wejście na najwyższe mosty kolejowe w Polsce
  • po drodze zejście nad najgłębsze w Polsce jezioro Hańcza
  • głazowisko Bachanowo – rezerwat przyrody
  • powrót do  Turośli

   

  cena obejmuje:   

  • przejazd autokarem
  • bilety wstępów ( muzeum Wigier, Klasztor Kamedułów, Smolnik, Stańczyki)
  • usługa  licencjonowanego przewodnika
  • opieka pilota podczas całej wycieczki
  • obiad w restauracji
  • ubezpieczenie NNW
  • podatek VAT

   

  cena  130 zł/os              Zapisy u p. Alicji Cichej, sala nr. 26                 Liczba miejsc ograniczona!!!             Przy zapisach konieczna zaliczka!!!

   

 • KONKURS „MÓJ SZKOLNY KOLEGA Z MISJI” XVII edycja: Z MARYJĄ NA MISJACH

  Przypominamy, żę nasza szkola przystąpiła do ogólnopolskiego konkursu misyjnego- charytatywnego i plastycznego.

  Celem konkursu jest rozbudzenie wśród uczniów szkół podstawowych i gimnazjum zainteresowania misjami prowadzonymi przez polskich misjonarzy na wszystkich kontynentach. Ma kształtować postawę solidarności z rówieśnikami żyjącymi w krajach misyjnych, zachęcając do poznania ich kultury, obyczajów, sytuacji społecznej i politycznej oraz warunków bytowych. Kategoria charytatywna konkursu służy rozbudzeniu przedsiębiorczości oraz kształtowaniu ducha współpracy celem wsparcia projektów edukacyjnych na misjach.

  W tym roku uczniowie będą pozyskiwali środki na remont i wyposażenie przedszkola w wiosce Mann (Republika Środkowoafrykańska), prowadzonego przez Małgorzatę Kiedrowską, misjonarkę świecką.

  Konkurs plastyczny: kategoria kl. I-III oraz IV-VII. -  rysunek, grafika  lub obraz nie przekraczający formatu A3 (29,7x42 cm) – temat prac plastycznych nie musi się ściśle wiązać z sanktuarium maryjnym, ale ukazywać pracę misjonarzy.

  Praca zgłoszone na konkurs winny być przygotowane samodzielnie przez ucznia/uczniów. Praca może być wykonana w formie rysunku (węglem, kredką itp.) lub obrazu (akwarelą, farbą olejną itp.).Ocenie podlega zgodność z tematem, oryginalność formy plastycznej, estetyka, samodzielność wykonania.

  Pracę należy dostarczyć do dnia 21 marca do sali nr 24.

  W kategorii charytatywnej biorą udział wszyscy uczniowie szkoły. We wspólpracy z Kołem Młodych Wolontariuszy prowadzone są różnorodne działania i akcje, z których dochód zostanie przeznaczony na cel misyjny.


  W najbliższym czasie 8 marca przygotowana zostanie kawiarenka. Prosimy rodziców o wsparcie swoich dzieci w przygotowaniu słodkości.

  opracowała:E.Niedbała

 • KONKURS PLASTYCZNY ORGANIZOWANY PRZEZ GOK- TRADYCJE WIELKANOCNE NA KURPIACH

  KONKURS PLASTYKI OBRZEDOWEJ DLA KLAS IV-VI ORAZ VII- GIMNAZJUM

  WARUNKI UCZESTNICTWA

  - pisanki 3 sztuki (jajka pełne gotowane co najmniej godzinę) zdobione woskiem lub skrobane

  - palmy wielkanocne

  - ozdoby domu (kwiaty, kierce, bukiet)

  -3 sztuki-  wycinanki, (w tym gwiazdy, leluje, koguciki)

  Palmy nie moga być wyłącznie kompozycjami bibułkowymi, oraz nie moga być wykonane z roślinności podlegającej ochronie

  każdą pracę należy podpisać: imię i nazwisko, klasa oraz szkołą

  TERMIN: do 12.03.2018r. prace należy składaćdo nauczycieli plastyki lub w pokoju nauczycieskim

  ATRAKCYJNE NAGRODY CZEKAJĄ - WSZYSTKO ZALEŻY OD CIEBIE!!!!

  Zapraszamy 

  M.M

 • Konkurs plastyczny KRUS klasy 0-VII

  Serdecznie zapraszamy do udziału w ogólnopolskim konkursie plastycznym organizowanym przez KRUS 

  Temat pracy: "Bezpiecznie na wsi mamy - upadkom zapobiegamy"

  Technika pracy: dowolna

  Format pracy: A3

  kategorie wiekowe: klasy 0-III oraz IV-VII

  Termin składania prac:5 kwietnia 2018 do nauczycieli plastyki lub wychowawcy.

  Do każdej pracy uczestnik musi dołączyć oświadczenie, dostępne jest ono u nauczycieli plastyki lub nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej

  Na laureatów czekają atrakcyjne nagrody !!!!

  ZAPRASZAMY

  M.M.

 • Uczymy dzieci programować

   

   

   


   

   

  Nasza szkoła przystąpiła do ogłoszonego w lutym Ogólnopolskiego Programu "Uczymy dzieci programować". Decyzja zbiegła się z "wizytą" testowego Ozobota, pieszczotliwie nazywanego przez dzieci: Ozi.

  Galeria

 • Dzień Bezpiecznego Internetu - podsumowanie obchodów

  14.02.2018

  W dniu 14 lutego 2018 r. na godzienie wychowawczej  odbył sie apel posumowujący obchody Dnia Bezpiecznego Internetu 2018.

  Uczniowie klas: Vb, VI a i VIb, pod kierunkiem nauczycieli informatyki p. Małgorzaty Witkiewicz i p. Alicji Cichej, przygotowali inscenizację ukazujacą zagrożenia związane z nieświadomym korzystaniem z Internetu oraz przedstawili  wyniki ankiety, w ktorej brali udział uczniowie klas I - VII oraz ich Rodzice.

  Zachęcamy do obejrzenia zdjęć Dzień Bezpiecznego Internetu - podsumowanie obchodów - Obrazek 1 i prezentacji multimedialnej: ankieta-prezentacja.pptx

  Dziękujemy 

  nauczyciele Informatyki

 • WALENTYNKI

  15.02.2018

  Walentynki już za nami, w ramach tegorocznych obchodów Dnia Zakochanych w dniu 13 lutego odbyła się kawiarenka walentynkowa. Mogła się ona odbyć dzięki wsparciu rodziców oraz dziadków naszych uczniów. Zorganizowany został również konkurs na najciekawszą kartkę walentynkową. Jak co roku nie mogło zabraknąć poczty walentynkowej oraz czerwonych elementów stroju. W ramach przygotowań do obchodów, każda klasa przygotowała swoją walentynkę, dzięki temu powstał  walentynkowy kącik.

  M.M.

 • BEZPIECZNIE NA ZAMARZNIĘTYCH ZBIORNIKACH WODNYCH

  W dniu 13 lutego uczniowie klas czwartych uczestniczyli w pokazie zorganizowanym przez Państwową Straż Pożarną w Kolnie i Ochotniczą Straż Pożarną w Turośli  oraz z udziałem Policji. Odpowiednio przygotowany i ubrany POZORANT- jeden ze strażaków wskoczył do przygotowanego wcześniej przerębla, następnie strażacy zaprezentowali kilka sposobów ratowania takiej osoby. Z jednej strony uczniowie mogli zobaczyć profesjonalnie przeprowadzoną akcję ratowniczą, z drugiej celem było uświadomienie dzieciom, że przebywanie na zamarzniętych zbiornikach wodnych ( stawy, jeziora, rzeki)  stanowi poważne zagrożenie dla życia i zdrowia. 

  M.M.

  zapraszam do galerii

   

strona: