• REKRUTACJA - KL. I - ZMIANA W GRUPACH

  REKRUTACJA - KL. I - ZMIANA W GRUPACH


  Uprzejmie informuję, iż zaszły zmiany co do podziału w grupach kl. I. Nowe listy dostępne w sekretariacie szkoły. 

 • REKRUTACJA - wyniki

  REKRUTACJA - wyniki

   

  Listy dzieci przydzielonych do grup dostępne w sekretariacie szkoły - codziennie w dniach roboczych w godz. 8:00 - 12:00.

 • Aktualizacja danych

  Dane z programu Zastępstwa zostały zaktualizowane
 • DOBRY START - 300 dla ucznia

  DOBRY START - 300 dla ucznia - Obrazek 1DOBRY START - 300 dla ucznia - Obrazek 2

 • II Gminny Dzień Sportu

  II Gminny Dzień Sportu

  W dniu 23 maja z okazji Dnia Dziecka  na boisku przy Szkole Podstawowej z O. I. im. ks. J. Twardowskiegow Turośli odbyła się wspaniała sportowa impreza -
  II Gminny Dzień Sportu połączony z festynem rodzinnym.    II Gminny Dzień Sportu - Obrazek 1

  Na uroczystość otwarcia przybył honorowy gość - Pani Poseł Bernardeta  Krynicka, która z życzliwością wspiera nasze inicjatywy.

  Uczestniczyli w nim  uczniowie ze wszystkich szkół z terenu gminy, ich rodzice, młodsze dzieci z rodzicami czy dziadkami.

  W programie znalazły się  zawody sportowe w różnych kategoriach wiekowych, takie jak: wyścigi rowerowe, rozgrywki w piłkę nożną, ręczną, biegi sprawnościowe; zabawy ruchowe: przeciąganie liny, sprawnościowy tor przeszkód, chodzenie na szczudłach, rzuty do celu i inne.  Najlepsze drużyny otrzymały puchary a zwycięzcy zostali uhonorowani medalami i pamiątkowymi dyplomami.

  Towarzyszyły temu również zabawy plastyczne, malowanie twarzy, pokazy organizowane przez Policję
  i Ochotniczą Straż Pożarną.

  Każdy znalazł coś ciekawego dla siebie i świetnie się bawił. Na wszystkich uczestników imprezy czekał posiłek.

  Rodzice przygotowywali na bieżąco kiełbaski i inne smakołyki z grilla. Uczestnicy otrzymali również napoje
  i lody. Mogli także bez ograniczeń smakować watę cukrową.

  Serdeczne dziękujemy głównemu partnerowi Fundacji Lotto.II Gminny Dzień Sportu - Obrazek 2

  Podziękowania kierujemy również do Banku Spółdzielczego w Kolnie Oddział w Turośli.

  II Gminny Dzień Sportu - Obrazek 3 Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w galerii

   

 • EGZAMIN NA KARTĘ ROWEROWĄ

  Egazmin teoretyczny (pisemny) na kartę rowerową odbędzię się w dniu 5 czerwca 2018r. dla klas:

  -  4 a - 3 godz. lekcyjna

  - 4 b - 2 godz. lekcyjna

  -  5b - 5 godz. lekcyjna

  Natomiast w dniu 7 czerwca 2018r. klas 5a - 2 godz. lekcyjna

  ŻYCZĘ POWODZENIA !!!

  M. MĘCZKOWSKA

 • KONKURS PLASTYCZNY

  KONKURS PLASTYCZNY

  „Przyjaciele ks. Jana Twardowskiego ”

  Regulamin  konkursu plastycznego - II edycja

  Honorowy patronat nad konkursem objął proboszcz Parafii pod wezwaniem Św. Jana Chrzciciela w Turośli ks. Krzysztof Karwowski oraz wikariusz ks. Tomasz Pawłowski

  Cele konkursu

  • Propagowanie twórczości oraz podtrzymywanie pamięci o księdzu Janie Twardowskim
  • Rozwijanie wrażliwości na różne formy ekspresji artystycznej, rozbudzanie wyobraźni

  Zasady uczestnictwa:

   W konkursie mogą wziąć udział :

  • uczniowie oddziałów przedszkolnych,
  •  klas  I-III,
  • Klas  IV-VII

  Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Turośli. Każdy uczeń może wykonać tylko jedną pracę zgodną z regulaminem.

  Tematyka  prac konkursowych  oraz warunki uczestnictwa

  1. Praca musi być wykonana przez uczestnika konkursu samodzielnie !
  2. Uczniowie wykonują pracę plastyczną w jednej z dwóch form:
  • Forma płaska - dowolna technika (rysunek, kolaż, wydzieranka, grafika itp.)   w formacie nie mniejszym niż A4
  •  Forma przestrzenna z wykorzystaniem różnorodnych materiałów
  1. Tematem  pracy mogą być owady, zwierzęta, ptaki występujące w utworach ks. Jana Twardowskiego
  2. Praca powinna być podpisana: imieniem, nazwiskiem, klasą
  3. Terminarz konkursu

  Prace należy składać w sekretariacie szkoły w nieprzekraczalnym terminie 

  do dnia  8 czerwca 2018r.

  2. Komisja konkursowa wybierze najlepsze prace w trzech kategoriach  wiekowych: oddziały przedszkole, klasy I-III oraz klasy IV-VII.

  3. Wystawa prac oraz ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się podczas obchodów Pni Patrona. Organizator przewiduje dyplomy oraz nagrody rzeczowe dla autorów zwycięskich oraz wyróżnionych prac.

  Serdecznie zapraszamy do udziału

  M.M

 • - Obrazek 1

 •                        - Obrazek 1

  II Gminny Dzień Sportu

  Organizator: Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły „Wspólna Sprawa”, Szkoła Podstawowa z O.I im. ks. J. Twardowskiego w Turośli

  Partner Fundacja LOTTO     - Obrazek 2

  W dniu 23 maja 2018 r. odbędzie się święto sportu w naszej gminie, na które zapraszamy uczniów wszystkich szkół podstawowych i gimnazjum, nauczycieli, rodziców oraz dziadków.

  W programie:

  Rywalizacja w różnych dyscyplinach sportowych: pika nożna, ręczna, siatkowa, wyścigi rowerowe, biegi, przeciąganie liny, sztafety, tory przeszkód, rzuty do celu oraz wiele innych zabaw ruchowych i konkursów.

  Będzie można skorzystać z dmuchanych atrakcji dla młodszych i starszych.


  Zapewniamy posiłek; kiełbaski z grilla, napoje i słodki poczęstunek.

  Serdecznie Zapraszamy

 • Noc z Królową Nauk.

  08.05.2018

  Dla chętnych uczniów klas szóstych i siódmych naszej szkoły organizowany jest biwak w szkole - noc zmagań matematycznych. Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem.

  REGULAMIN

  1.  Cele przedsięwzięcia:
  1. Popularyzacja matematyki oraz podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności  uczniów przydatnych
   w dalszej nauce.
  2. Rozwijanie i pogłębianie zainteresowań i uzdolnień matematycznych.
  3. Upowszechnianie i uatrakcyjnianie wiedzy matematycznej wśród uczniów.
  4. Kształtowanie samodzielnego i twórczego myślenia, wdrażanie do logicznego myślenia.
  5. Wykorzystanie wiedzy matematycznej w życiu codziennym.
  1. Miejsce biwaku – budynek SP w Turośli.
  2. Termin: 25 – 26 maja 2018r. godz. 17.00 – 9.30 dnia następnego.
  3. W biwaku mogą wziąć udział wszyscy chętni uczniowie klas VI i VII SP w Turośli, po uprzednim wypełnieniu deklaracji dostępnej u nauczyciela matematyki.
  4. Podczas trwania biwaku za bezpieczeństwo uczestników odpowiadają nauczyciele-opiekunowie.
  5. Za bezpieczne dotarcie do miejsca imprezy oraz powrót do domu odpowiedzialność ponoszą rodzice uczniów.
  6. Uczniowie będą pracować  w zespołach trzyosobowych metodą stacji, według stopnia trudności.
  7. Program biwaku:

  25.05.2018r.

  1. 17.00 – 17.15 – zapoznanie uczestników z porządkiem imprezy.
  2. 17.15 – 17. 45 – zakwaterowanie.
  3. 17.45 – 21.00 – rozwiązywanie zadań matematycznych o różnym stopniu trudności, ułożonych stacjami. Uczniowie pracują bez kalkulatorów (przy ostatniej – najtrudniejszej stacji użycie kalkulatorów jest dozwolone).
  4. W przerwie:
  1. Kolacja, np. pizza;
  2. Karaoke lub dyskoteka (do wyboru przez uczniów);.
  3. 22.00 – 7.00 – cisza nocna

  26.05.2018 r.

  1. 7.00 – 8.00  pobudka i wspólne śniadanie

  2. 8.00 – 8.45 – podsumowanie, wręczenie nagród.

  3. 8.45 – 9.30 zakończenie imprezy, odbiór uczestników imprezy przez rodziców.

  1. Za udział w przedsięwzięciu uczniowie otrzymają nagrody rzeczowe oraz oceny z matematyki zgodnie z przyjętymi zasadami oceniania. Uczniowie zespołu, który uzyskał największą liczbę punktów otrzymają tytuł „Mistrz matematyki 2018 SP” (w kategoriach VI – VII).

  Organizatorzy: nauczyciele matematyki.

   

  Noc z Królową Nauk. - Obrazek 1

 • Rekrutacja 2018/2019

  Rekrutacja 2018/2019

  Postępowanie rekrutacyjne do oddziałów przedszkolnych odbędzie się w terminie: 01.03.2018 r. - 14.05.2018 r.  Termin w postępowaniu uzupełniającym: 11.06.2018 r. – 17.08.2018 r. Wnioski o przyjęcie kandydatów do pobrania na stronie szkoły w zakładce "Dokumenty szkoły -> Wzory druków dla rodziców", jak również w sekretariacie szkoły.

  Postępowanie rekrutacyjne do klasy pierwszej odbędzie się w terminie: 01.03.2018 r. - 14.05.2018 r. Termin w postępowaniu uzupełniającym: 04.07.2018 r. – 06.07.2018 r.

 • 12.04.2018

  Moduł Dorota Małż został zmodyfikowany

 • POWIATOWY KONKURS MATEMATYCZNY "LICZYDŁO 2018"

  12.04.2018

   II miejsce w Mistrzostwach Powiatu Kolneńskiego w Rachunku Pamięciowym „Liczydło 2018” w kategorii drużynowej zdobyli uczniowie klasy VI a:

  Siwik Mateusz

  Stachelek Szymon

  Tanajewski Bartłomiej

     V miejsce w kategorii indywidualnej uzyskał Stachelek Szymon.

  Mistrzostwa matematyczne zorganizowano w Szkole Podstawowej nr 1 w Kolnie 14 marca – w Międzynarodowym Dniu Liczby π. W przedsięwzięciu wzięło udział 41 zawodników z 14 szkół. Zadania, z którymi zmagali się uczniowie szkół podstawowych z powiatu kolneńskiego to wykorzystanie praw matematycznych, potęgowanie, mnożenie, dzielenie, dodawanie
   i odejmowanie, działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych oraz umiejętność sprytnego liczenia.

  Chłopcy doskonale poradzili sobie z zadaniami, jesteśmy z nich dumni i serdecznie gratulujemy.

   mgr Dorota Małż

  POWIATOWY KONKURS MATEMATYCZNY "LICZYDŁO 2018" - Obrazek 1  POWIATOWY KONKURS MATEMATYCZNY "LICZYDŁO 2018" - Obrazek 2 POWIATOWY KONKURS MATEMATYCZNY "LICZYDŁO 2018" - Obrazek 3 POWIATOWY KONKURS MATEMATYCZNY "LICZYDŁO 2018" - Obrazek 4 POWIATOWY KONKURS MATEMATYCZNY "LICZYDŁO 2018" - Obrazek 5 POWIATOWY KONKURS MATEMATYCZNY "LICZYDŁO 2018" - Obrazek 6 POWIATOWY KONKURS MATEMATYCZNY "LICZYDŁO 2018" - Obrazek 7 POWIATOWY KONKURS MATEMATYCZNY "LICZYDŁO 2018" - Obrazek 8
   

 • Spotkanie klas I-III z ratownikiem medycznym

  Spotkanie klas I-III z ratownikiem medycznym - Obrazek 1Dnia 21 marca 2018r. uczniowie klas I-III spotkali się z Ratownikiem Medycznym - Panem Jarosławem Gołasiem.
  Celem spotkania było przygotowanie uczniów do wykonywania prostych czynności udzielania pierwszej pomocy oraz prawidłowego zachowania się w czasie wypadku, w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia. Uczniowie wysłuchali informacji na temat udzielania pierwszej pomocy w przypadku skaleczeń, zasłabnięć, krwotoków z nosa. Dzieci uczyły się, jak należy sprawdzić przytomność osoby poszkodowanej, w jaki sposób ułożyć poszkodowanego w pozycji bezpiecznej (bocznej ustalonej) oraz jak można komuś pomóc zanim przyjedzie pogotowie ratunkowe. Dużym zainteresowaniem cieszyły się wskazówki związane z masażem serca i sztucznym oddychaniem. Mamy nadzieję, że spotkanie pomogło zaszczepić ideę pomocy osobom potrzebującym i że nasi uczniowie nigdy nie przejdą obojętnie obok człowieka potrzebującego pomocy.

  Zdobyta w czasie spotkania wiedza i umiejętności będą w dalszym ciągu kształtowane podczas zajęć praktycznych z wychowawczyniami.

  Bardzo dziękujemy naszemu gościowi za udzielenie cennych rad.

  Opracowała: A. Cieloszczyk                                                                                                                    Zapraszamy do galerii Spotkanie klas I-III z ratownikiem medycznym - Obrazek 2

 • Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS

  Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS - Obrazek 1

 • Konkurs wiedzy ekologiczno- przyrodniczej „Przyjaciele przyrody” dla uczniów klas II i III

  Konkurs wiedzy ekologiczno- przyrodniczej „Przyjaciele przyrody”

   

  Cel konkursu:

  - utrwalenie wiedzy przyrodniczej zdobytej na lekcjach,

  - zachęcenie poprzez konkurs do poszerzania wiedzy przyrodniczej,  

  -  zainteresowanie uczniów światem przyrody, jego różnorodnością, bogactwem
  i pięknem,

  - rozwijanie zdrowej rywalizacji,

  - umożliwienie wykazania się wiedzą przyrodniczą i zdobycia sukcesu.

   

  Regulamin konkursu:

  Zakres tematyczny konkursu :
  Konkurs obejmuje treści podstawy programowej z zakresu edukacji przyrodniczej dla klas II-III.

  Uczestnicy konkursu :
  -Konkurs adresowany jest do uczniów klas II i III. 

  - Nauczyciele  klas typują pięciu reprezentantów z pośród uczniów klas II i  III, wyłonionych drogą przeprowadzonych we własnym zakresie eliminacji.

  Termin konkursu:
  - Konkurs przeprowadzony zostanie w dniu 24 kwietnia 2018 roku (szczegóły zostaną podane wychowawcom klas II-III).

  Termin ogłoszenia wyników:
  - Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego w Turośli.

  - Laureaci konkursu przyrodniczego zostaną poinformowani o terminie uroczystości wręczenia nagród.

  Przebieg konkursu:
  - Konkurs będzie mieć formę pisemną. Uczniowie wypełnią test przyrodniczy składający się z pytań zamkniętych i otwartych.

   - W czasie trwania konkursu każdy uczeń pracuje przy oddzielnym stoliku. Stoliki ustawione są w odległości zapewniającej samodzielność prac uczniów.

   

  Szczegółowe informacje o konkursie zostaną przekazane przez nauczycieli uczących w poszczególnych klasach.

  Zapraszamy do udziału! :)

   

  Organizatorzy konkursu:

  Agnieszka Pieńkowska

  Krystyna Stachelek

   

 • Baltie 2018

  Baltie 2018

   

   

  10 kwietnia (wtorek) w godzinach 9:45 – 11:15 (3 i 4 godz. lekcyjna) w pracowni komputerowej odbędzie się etap szkolny Indywidualnego Międzynarodowego Konkursu Programowania w języku Baltie 3 – Baltie 2018.

  Do konkursu przystąpi 12 uczniów – zwycięzców etapu domowego konkursu. Lista uczniów zakwalifikowanych do etapu szkolnego zostanie udostępniona w poniedziałek – 9 kwietnia, o godz. 13.00.

  Regulamin konkursu: www.baltie.net.

 • Szkolny Konkurs o Savoir –Vivre „Mistrz kultury bycia”.

  REGULAMIN

  1. Organizatorzy:

  Nauczyciele – wychowawcy klas siódmych: Danuta Stachelek i Ewa Sylwia Grala

  2. Adresaci Konkursu:           

  Uczniowie kl. I – VII Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im ks. Jana Twardowskiego w Turośli.

  3. Termin konkursu: 20.04.2018r.

  4. Przebieg konkursu:

   

  Konkurs wiedzy o Savoir –Vivre „Mistrz kultury bycia”.Szkolny Konkurs o Savoir –Vivre „Mistrz kultury bycia”. - Obrazek 1

  • uczniowie biorący udział w konkursie zgłaszają ten fakt do organizatorów,
  • konkurs wiedzy, uczniowie przystępują do testu, który oceniany jest indywidualnie - forma pisemna,
  • w przypadku uzyskania przez uczniów takiej samej ilości punktów w części pisemnej przewidziana jest dogrywka ustna.

  Konkurs plastyczny

  Szkolny Konkurs o Savoir –Vivre „Mistrz kultury bycia”. - Obrazek 2

  1. Konkurs przeprowadzony będzie w II kategoriach wiekowych
  1. Uczniowie klas I – III wykonują pracę w formacie A3 na kartce bloku technicznego. Prace powinny przedstawiać zasady dobrego wychowania w różnych sytuacjach życiowych: w szkole, restauracji, kinie, bibliotece, urzędzie, środkach komunikacji, itp.
  2. Uczniowie klas IV – VII wykonują prace na kartce bloku technicznego  w formacie A3. Przedmiotem konkursu jest zaprojektowanie i opracowanie projektu graficznego logo konkursu „Mistrz kultury bycia”. Prace powinny promować ogólne zasady dobrego wychowania. Logo nie powinno być skomplikowane pod względem graficznym i kolorystycznym.
  1. Dla obu kategorii technika pracy jest dowolna (rysunek, malarstwo, grafika, kolaż, łączona).
  2. Kryteria oceny prac:

  - pomysłowość i kreatywność,

  - zgodność z tematem,

  - estetyka wykonania.

  4. Każda praca powinna być opisana na odwrocie: imię i nazwisko uczestnika, klasa.

  5. Jury wyłoni laureatów w każdej grupie wiekowej.

  6.  Najciekawsze prace zostaną wyeksponowane na wystawie pokonkursowej.

  7. Prace nie będą zwracane i przechodzą na własność organizatorów.

  Uczeń ma możliwość przystąpienia do konkursu wiedzy i do konkursu plastycznego.

  Nagrody:

  Dla zwycięzców każdej kategorii przewidziane są dyplomy i nagrody rzeczowe.      

 • KONKURS Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO "MISTRZ SŁÓWEK" W KATEGORII KLAS I-III

  KONKURS Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO "MISTRZ SŁÓWEK" W KATEGORII KLAS I-III

  Nuczyciele języka angielskiego zapraszają uczniów klas I-III do wzięcia udziału w szkolnym konkursie z języka angielskiego pt. "Mistrz słówek". Konkurs odbędzie się 18 kwietnia 2018r. (środa) na 3 godzinie lekcyjnej w szkolnej bibliotece. Uczniowie każdej klasy otrzymają inny zestaw dotyczący słownictwa omawianego w danej klasie. Konkurs będzie przeprowadzony w formie ustnej. Chętnych prosimy o zgłaszanie się do nauczycieli języka angielskiego. 

  Organizatorzy:

  Iwona Sokołowska

  Lucyna Rogińska

strona: