Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2018/2019

  • Przewodnicząca - p. Monika Lewandowska
  • Wiceprzewodnicząca - p. Anna Sadłowska 
  • Sekretarz - p. Ewa Piekarska 
  • Skarbnik - p. Magdalena Kazańska

 

 

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2017/2018

  • Przewodnicząca - p. Monika Lewandowska
  • Wiceprzewodnicząca - p. Anna Sadłowska 
  • Sekretarz - p. Ewa Piekarska 
  • Skarbnik - p. Magdalena Kazańska